Birch (ဘုစပတ္) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. K Zin Thwe

အသံုးျပဳပံုမ်ား

ဘုစပတ္ ကို ဘာအတြက္အသံုးျပဳၾကသလဲ

Birch သည္ ဘုုစပတ္ပင္ဟုု ေခၚေသာ ဘယေဆးပင္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ၎အပင္၏ အရြက္သည္ ဗီတာမင္ စီ ၾကြယ္၀စြာပါ၀င္ျပီး ေဆးျပဳလုုပ္ရာတြင္ အသံုုးျပဳၾကသည္။
၎ေဆးပင္ကိုု အကိုုက္အခဲေပ်ာက္ေဆး၊ ဆီးေဆး၊ ဆီလမ္းေၾကာင္းပိုုး၀င္ျခင္း၊ ဆီးလမ္းေၾကာင္းေက်ာက္တည္ျခင္းႏွင့္ ေဂါက္ေရာဂါတိုု႔တြင္ အသံုုးျပဳသည္။ အဆစ္အျမစ္ေရာင္ျခင္း၊ ၾကြက္သားနာက်င္ျခင္းႏွင့္ ၾကြက္သားက်ံဳ႕ျခင္း၊ လွဳပ္ျခင္းမ်ားတြင္ လိမ္းေဆးအျဖစ္လည္း အသံုုးျပဳၾကသည္။ အနာမ်ားႏွင့္ အဖုုမ်ားတြင္လည္း လိမ္းေဆးအေနျဖင့္ အသံုုးျပဳၾကသည္။
ဆံပင္ကၽြတ္ျခင္းႏွင့္ အေရျပားယားယံအကြက္ထြက္ျခင္းမ်ားတြင္လည္း အသံုုးျပဳသည္။

ဘုစပတ္ ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္လဲ

ဤေဆးပင္ႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး လံုုေလာက္ေသာ ေလ့လာမွုုမ်ားမရွိေသာ္လည္း ပိုုမိုုသိရွိႏိုုင္ရန္ ေဆးပင္ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။ သိုု႔ေသာ္ ၎ေဆးပင္တြင္ ဆီးေဆး၏ အာနိသင္မ်ားရွိေၾကာင္း ျပထားေသာ ေလ့လာမွဳအခ်ိဳ႕ရွိသည္။ ေလ့လာမွဳအသစ္မ်ားတြင္ ဆီးကိ်တ္ကင္ဆာကိုု ကုုသရာတြင္ အက်ိဳးရွိသက္ေရာက္မွဳကိုု ေလ့လာေနၾကသည္။

ၾကိဳတင္သတိျပဳရန္မ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား

ဘုစပတ္ အသံုးမျပဳခင္ ဘာေတြသိသင့္သလဲ

အသံုုးျပဳသည့္အခါ ဓာတ္မတည့္ျခင္း၊ အနီကြက္မ်ားထြက္ျခင္း၊ အသက္ရွဴခက္ခဲျခင္း၊ ရင္ၾကပ္ျခင္းမ်ားကိုု ေစာင့္ၾကည့္ရပါမည္။ ျဖစ္ခဲ့လ်ွင္ သင့္ေတာ္ေသာ ကုုသမွဳခံယူရပါမည္။ ႏွလံုုးအေျခအေနႏွင့္ ေသြးတိုုးျခင္းကိုု လည္း ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရပါမည္။
ပထမဆံုုးသံုုးသည့္အခါတြင္ ေဆးပင္ကိုု လိမ္းေဆးအဆီမ်ားအေနျဖင့္ အသားႏွင့္ တိုုက္ရိုုက္ထိေတြ႕ျခင္းကိုု ေရွာင္ပါ။ အေရျပားဒဏ္ရာေပၚတြင္ မလိမ္းပါႏွင့္။ တည့္မတည့္ကိုု စမ္းသပ္ရန္ မလိမ္းခင္ အသားေပၚတြင္ နည္းနည္းစပ္သပ္ၾကည့္ပါ။
ေဆးဘက္၀င္ အပင္မ်ားကိုု အသံုုးျပဳသည့္ အခါတြင္ ဓာတုုေဆး၀ါးမ်ားကိုု အသံုုးျပဳသည္ထက္ လိုုက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား နည္းတတ္သည္။ ေဘးကင္းစြာ အသံုုးျပဳနိုုင္ရန္ ေလ့လာမွဳမ်ားကိုု ပိုုမိုုျပဳလုုပ္ရန္လိုုသည္။ ဤေဆးပင္ကိုု အသံုုးျပဳရာတြင္ အႏၲရာယ္ရွိနိင္သည္ ဆိုုသည္ကိုု သတိျပဳရမည္။ ပိုုမိုုသိရွိနိုုင္ရန္ သင္၏ ဆရာ၀န္ သိုု႔မဟုုတ္ ေဆးပင္ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

ဘုစပတ္ က ဘယ္ေလာက္စိတ္ခ်ရလဲ

သုုေတသနမ်ား မျပဳလုုပ္ရေသးခင္ထိ ကိုုယ္၀န္ေဆာင္မ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ား ႏွင့္ ႏိုု႔တိုုက္မိခင္မ်ားတြင္ အသံုုးမျပဳသင့္ပါ။ ဓာတ္မတည့္ျခင္းရွိေသာ လူမ်ား၊ ႏွလံုုးေရာဂါရွိသူမ်ား၊ ႏွင့္ ေသြးတိုုးေရာဂါရွိသူမ်ားတြင္ လည္း အသံုုးမျပဳသင့္ပါ။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

ဘုစပတ္ ကေန ဘယ္လိုေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ိဳးေတြကို ခံစားရႏုိင္မလဲ

ဤေဆးပင္ကိုု အသံုုးျပဳျခင္းသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေဘးထြက္ဆိုုးက်ိဳးသိပ္မရွိပါ။ သိုု႔ေသာ္ ဓာတ္မတည့္ျခင္းျဖစ္ႏွုိင္ေခ် ရွိပါသည္။ေဆးပင္ကိုုအသံုုးျပဳေသာ လူတိုုင္း ထိုုေဘးထြက္ဆိုုးက်ိဳးမ်ားရွိမည္ဟုု မဆိုုလိုုပါ။ သိုု႔ေသာ္ အျခားေသာ ဆိုုးက်ိဳးမ်ားလည္း ရွိေနနိင္သည္။

အကယ္၍သင္သည္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မႈရွိေနပါက ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တုိင္ပင္ပါရန္

ေဆးဓာတ္ျပဳမႈမ်ား

ဘုစပတ္ ကိုအသံုးျပဳျခင္းကေန ဘယ္လိုဓာတ္ျပဳမႈေတြရွိလာႏိုင္သလဲ

ယခုေဆးဖက္၀င္ျဖည့္စြက္စာသည္သင္၏လက္ရွိေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳႏုိင္ေျခရွိပါသည္။ အသံုးမျပဳခင္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ပါရန္

ဤေဆးပင္သည္ အျခားေသာ သင္အသံုုးျပဳေနေသာ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမွဳမ်ားရွိနိုုင္သည္။ အသံုုးမျပဳခင္ ဆရာ၀န္ သိုု႔မဟုုတ္ ေဆးပင္ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။
ဤ ေဆးပင္သည္ ဆီးေဆးမ်ား၏ အာနိသင္ကိုု က်ေစျပီး၊ တရုုတ္နံနံပင္ႏွင့္ တြဲသံုုးလွ်င္ ဓာတ္ျပဳျခင္းကိုု ျဖစ္ေစႏွိုုင္ပါသည္။

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

ယခုေဖာ္ျပထားေသာအခ်က္မ်ားသည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အစားထိုးရန္အတြက္မဟုတ္ပါ။ အသံုးမျပဳခင္တြင္ ဆရာ၀န္ႏွင့္တိုင္ပင္ပါရန္

ဘုစပတ္ အတြက္ ပံုမွန္ေသာက္သံုးရန္အညႊန္းက ဘယ္ေလာက္လဲ

သစ္ေခါက္၏ ၂ -၃ ဂရမ္ကိုု ေရဆူဆူထဲတြင္ တစ္နာရီခန္႔ ထားျပီး လက္ဘက္ရည္ကဲ့သိုု႔ တစ္ေန႔သံုုးၾကိမ္ေသာက္ပါ။
လိမ္းေဆးအေနျဖင့္ လိမ္းလိုုေသာ ေနရာကိုုသာလိမ္းရပါမည္။
ဤေဆးပင္ကိုု အသံုုးျပဳေလ့ရွိေသာ ပမာဏမွာ လူနာတစ္ေယာက္ခ်င္းစီတြင္ ကြာျခားႏိုုင္ပါသည္။ ေသာက္ရမည့္ ပမာဏသည္ လူနာ၏ အသက္၊ က်န္းမာေရး၊ ႏွင့္ အျခားေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ မူတည္ပါသည္။ ဘယေဆးပင္မ်ားသည္ အျမဲတမ္း စိတ္မခ်ရပါ။ ထိုု႔ေၾကာင့္ ေဆးပင္ကၽြမ္းက်င္သူ သိုု႔မဟုုတ္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ သင့္ေတာ္ေသာပမာဏကိုု ေဆြးေႏြးပါ။

ဘုစပတ္ က ဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳးေတြနဲ႔လာလဲ

ဤေဆးပင္ကိုု ေအာက္ပါ ပံုုစံမ်ားႏွင့္ ရနုုိင္သည္။
• ေဆးရည္
• သစ္ေခါက္
• လိမ္းေဆးအဆီ
• လက္ဘက္ရည္

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

ရင္းျမစ္မ်ား

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဇူလိုင် 3, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဩဂုတ် 14, 2017

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။