ေလ့လာမည္
ခုခံအားက်ဆင္းမွုေရာဂါ ဘယ္လိုကူးစက္လဲ
HIV ေရာဂါပုိးသည္ ခႏၶာကုိယ္ရွိ အရည္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
လိင္ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔ သင္သိထားသင့္တဲ့အခ်က္ ၁၄ ခ်က္
သူမ်ားကိုကူညီမည္
လိင္ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔ သင္သိထားသင့္တဲ့အခ်က္ ၁၄ ခ်က္
လိင္မႈကိစၥဆိုတာ လူရယ္လို႔ျဖစ္လာရင္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ