ကေလးေမြးျပီးေနာက္ျဖစ္ေသာ စိတ္က်ေရာဂါ၏ လကၡဏာမ်ား

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

လူအမ်ားစုက ကေလးေမြးျခင္းသည္ ေပ်ာ္ရႊင္စရာမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည္ဟု ထင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အခိ်ဳ ႔ကိစၥမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ စိတ္ခံစားမႈမေကာင္းျခင္း၊ စိတ္ဓါတ္က်ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ထုိအေျခအေနကို “ကေလးေမြးျပီးေနာက္ ျဖစ္တဲ့ စိတ္က်ေရာဂါ” လို႔ ေခၚပါတယ္။

ထုိအေျခအေနသည္ ကေလးေမြးဖြားျပီးေနာက္ ရုတ္တရက္ ေဟာ္မုန္း အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ မိခင္တြင္ စိတ္ခံစားလြယ္ျခင္း၊ အငိုလြယ္ျခင္း၊ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း၊ ပူပန္ေသာကေရာက္ျခင္းတုိ႔ ကို ခံစားရေစပါသည္။ ကံေကာင္းေသာအခ်က္မွာ ထုိအေျခအေနသည္ အၾကာၾကီး မျဖစ္ေနဘဲ ေမြးဖြားျပီး ရက္အနည္းငယ္တြင္ ေပ်ာက္သြားတတ္သည္။

အကယ္၍ သင္၏ အဆုိးဘက္ေရာက္ေနေသာ စိတ္ခံစားမႈ အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ ေမြးဖြားျပီးအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ဟုတ္မဟုတ္ မေသခ်ာလွ်င္ “ကေလးေမြးျပီးေနာက္ ျဖစ္တဲ့ စိတ္က်ေရာဂါ”၏ အျဖစ္မ်ားေသာ လကၡဏာရပ္မ်ားကို ေအာက္တြင္ ဆက္လက္ ဖတ္ရႈေလ့လာၾကည့္ပါ။

ကေလးေမြးျပီးေနာက္ ျဖစ္တဲ့ စိတ္က်ေရာဂါ ၏ အျဖစ္မ်ားေသာ လကၡဏာေတြက ဘာေတြလဲ။

အဓိကလကၡဏာမ်ားမွာ ေအာက္ပါ အတုိင္းျဖစ္ပါသည္။

 • ၀မ္းနည္းျခင္း၊ စိတ္ဓါတ္ က်ဆင္းျခင္းကို ေတာက္ေလွ်ာက္ခံစားရသည္။
 • ေဘးပတ္၀န္းက်င္တြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ အရာမ်ားကို စိတ္၀င္စားမႈမရွိပါ။ ယခင္က စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္မႈေပးနုိင္ေသာ အရာမ်ားအေပၚတြင္ စိတ္လႈပ္ရွား၊ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းမရွိေတာ့ပါ။
 • ကေလးထိန္းျခင္းအပါအ၀င္ မည့္သည့္အရာကိုမွ ျပဳလုပ္ဖုိ႔ ခြန္အားမရွိျခင္း၊ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း ကို ခံစားရသည္။
 • ေန႔ခင္းဖက္တစ္ေလွ်ာက္လံုး အျမဲအိပ္ငိုက္ေနေသာ္လည္း ညဖက္တြင္ အိပ္ေပ်ာ္ဖို႔ ခက္ခဲသည္။
 • ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း၊ ရိုးရွင္းေသာ အလုပ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ အာရုံစူးစုိက္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ဖို႔ ခက္ခဲသည္။
 • မစားခ်င္၊ မေသာက္ခ်င္ျဖစ္ကာ ယခင္ႏွစ္သက္ေသာ အစားအေသာက္မ်ားကို အရသာမေတြ႔ေတာ့ပါ။
 • စိတ္တုိ၊ေဒါသထြက္လြယ္ျခင္း (သို႔) ဘာကိုမွ စိတ္မ၀င္စားျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ႏုိင္သည္။
 • ကိုယ္႔ကိုယ္ကို အျပစ္တင္ကာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့သလုိ ခံစားရသည္။ ထုိအခက္အခဲမ်ားကို မေက်ာ္လႊားႏိုင္ျဖစ္ေနသည္။
 • ကေလးႏွင့္ အတူရွိေနရသည္မွာ ဘာမွမထူးျခား၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမခံစားရေပ။
 • အိမ္ေထာင္ဖက္အေပၚတြင္လည္း စိတ္၀င္စားမႈမရွိပါ။
 • ကိုယ့္ကိုယ္ကို အႏၱရာယ္ျပဳျခင္း၊ ကေလးကို အႏၱရာယ္ေပးျခင္း (သို႔) ကိုယ့္ကိုယ့္ကို ေသေၾကာင္းၾကံစည္ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ အဆုိးျမင္အေတြးမ်ား ရွိႏုိင္သည္။

ကေလးေမြးျပီးေနာက္ ျဖစ္တဲ့ စိတ္က်ေရာဂါ သည္ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ခံစားလာရႏုိင္ျပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ နားလည္ရခက္ခဲသည္။ အကယ္၍ မိခင္တြင္ ေအာက္ပါ လကၡဏာမ်ား သတိထားမိလွ်င္ ဆရာ၀န္နွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးဖုိ႔ ကူညီေပးပါ။

 • သူမသည္ အေၾကာင္းရင္းမရွိ ငုိေၾကြးတတ္သည္။
 • သူမသည္ ကေလးကို ထိန္းလုိစိတ္မရွိ၊ ထိန္းေနရလွ်င္လည္း ၀တၱရားအရ သာ ေစာင့္ေရွာက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။
 • သူမသည္ ဘယ္သူႏွင့္မွ ေတြ႔ဆံု၊ စကားေျပာလုုိစိတ္မရွိပါ။
 • သူမသည္ ကေလးႏွင့္ ေမတၱာေနွာင္ၾကိဳးတြယ္ဖို႔ ခက္ခဲလ်က္ရွိသည္။
 • သူမသည္ အဆုိးမ်ားကို ေျပာဆုိေနျပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့သလုိ ခံစားရသည္။
 • သူမသည္ သူမကို သူမပင္ ဂရုစိုက္လုိစိတ္မရွိပါ။

ထုိလကၡဏာမ်ားသည္ မိခင္၏ ေန႔စဥ္ဘ၀၊ မိခင္ႏွင့္ ကေလး၊ အိမ္ေထာင္ဖက္၊ အျခားသူမ်ားၾကားဆက္ဆံေရးတြင္ ၾကီးမားေသာ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိႏုိင္သည္။ အကယ္၍ သင္သည္ ကေလးေမြးျပီးေနာက္ျဖစ္တဲ့ စိတ္က်ေရာဂါ ခံစားေနရသည္ဟု ထင္လွ်င္ သင့္အေတြးကို မွ်ေ၀ဖုိ႔ တစ္စံုတစ္ေယာက္ (သို႔) ဆရာ၀န္ကို တတ္ႏိုင္သမွ် ျမန္ျမန္ရွာေဖြဖို႔ ၀န္မေလးပါနဲ႔။

တစ္ဦးတည္း ရင္ဆုိင္ရုန္းကန္ေနရျခင္းသည္ အႏၱရာယ္ၾကီးမားပါသည္။ ထုိျပႆနာသည္ သင္ထင္ထားသည္ထက္လညး္ ပိုၾကာရွည္ႏုိင္ပါသည္။ အကယ္၍ ေကာင္းစြာသိရွိကုသျခင္းမရွိလွ်င္ လေပါင္းမ်ားစြာမွ နွစ္ေပါက္သည့္တုိင္ ဆက္ျဖစ္ႏုိုင္သည္။ ၎သည္ သင့္က်န္းမာေရး၊ သင့္ကေလး၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ သင္ႏွင့္သင့္ပတ္၀န္းက်င္ရွိလူမ်ား၏ ဆက္ဆံေရးကို ထိခုိက္ေစႏု္ိင္သည္။

မိခင္တစ္ဦးျဖစ္လာလွ်င္ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေရာ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကိုပါ ရင္ဆုိင္ရေပမည္။ သင္သည္ ေပ်ာ္ရႊင္ေနရင္းမွ ရုတ္တရက္ ၀မ္းနည္းမႈကိုလည္း ခံစားရႏိုင္သည္။ ၎သည္ ပုံမွန္အေျပာင္းအလဲျဖစ္ျပီး သူ႔ဖာသာသူ ေပ်ာက္သြားလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ သင့္အဆုိးျမင္ခံစားမႈမ်ားသည္ ကေလးေမြးျပီး ႏွစ္ပတ္အထက္ၾကာေနလွ်င္ သင္သည္ ေမြးဖြားျပီးေနာက္ စိတ္က်ေရာဂါကို ခံစားေနရတာျဖစ္ႏုိင္သည္။ ထုိသို႔ဆုိလွ်င္ ဆရာ၀န္နဲ႔ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ဖု႔ိ လုိအပ္ပါသည္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြအတည္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ား မျပဳလုပ္ေပးပါ။

Read also:

မွ်ေ၀မည္

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ မတ် 26, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း မတ် 26, 2018

ရင္းျမစ္မ်ား