စိတ္က်န္းမာေရး
စိတ္က်န္းမာေရး
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား, စိတ္က်န္းမာေရး, က်န္းမာစြာေနထိုင္ျခင္း
အတြင္းစိတ္ပုပ္တယ္ဆိုတာလည္း စိတ္ေရာဂါတစ္မ်ိဳးပဲေနာ္
ကိုယ့္ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ေတြ႔ဖူးၾကမွာပါ၊ စိတ္ထဲက မေက်နပ္တာကို ေပၚတင္မေျပာဘဲ ေခ်ာက္တြန္းတာ၊ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
အလုပ္ခြင္မွာ လာအနိုင္က်င့္တာ အရံႈးေပးစရာမလိုပါ
ေလ့လာမည္, သူမ်ားကိုကူညီမည္
အလုပ္ခြင္မွာ လာအနိုင္က်င့္တာ အရံႈးေပးစရာမလိုပါ
လူအခ်င္းခ်င္း အႏိုင္က်င့္တယ္ဆိုတာ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေပမယ့္္ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ခြဲျခားဆက္ဆံခံရတဲ့အခါ ထိခိုက္လာတဲ့စိတ္က်န္းမာေရး ျပႆနာမေသးပါ
ေလ့လာမည္, သူမ်ားကိုကူညီမည္
ခြဲျခားဆက္ဆံခံရတဲ့အခါ ထိခိုက္လာတဲ့စိတ္က်န္းမာေရး ျပႆနာမေသးပါ
အနိုင္က်င့္တယ္၊ ခြဲျခားဆက္ဆံတယ္ဆိုတာ ေက်ာင္း၊ အလုပ္ခြင္ စတဲ့နယ္ပယ္ေတြမွာ အျဖစ္မ်ားတဲ့ကိစၥပါ။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား, စိတ္က်န္းမာေရး, က်န္းမာစြာေနထိုင္ျခင္း
ခြဲစိတ္ကုသမႈအျပီး ဝင္လာတတ္တဲ့ စိတ္က်ေရာဂါ
လူနာအတြက္ကေတာ့ ေသးေသး၊ ၾကီးၾကီး ခြဲစိတ္မႈတစ္ခုအျပီးမွာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာကို ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
မိဘေတြရဲ႕ရန္ပြဲၾကား ၾကီးျပင္းရတဲ့ ကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ဘဝမွာ...
စိတ္က်န္းမာေရး, မိဘမ်ားအတြက္လမ္းညႊန္, ကေလးက်န္းမာေရး, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
မိဘေတြရဲ႕ရန္ပြဲၾကား ၾကီးျပင္းရတဲ့ ကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ဘဝမွာ…
ေဖေဖနဲ႔ ေမေမ အဆင္ေျပၾကရင္ သိပ္ေကာင္းမွာပဲလို႔ ေတြးေနမိတဲ့ ကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ဆႏၵကို ျမင္နုိင္ၾကပါ့မလား။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ