“အေဖ႔မွာ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါရိွေနျပီတဲ႔၊ ေက်ာက္ကပ္ေဆးမွရမယ္ေျပာတယ္။ ေက်ာက္ကပ္ေဆးဖို႔ကလည္း အရမ္းကုန္မွာတဲ႔”
“ကိုထြန္းလား အရက္ေတြ အရမ္းေသာက္လို႔ေလ၊ အခုေတာ႔အသားေတြဝါျပီး ဗိုက္ၾကီးပူလာလုိ႔ေလ၊
ေဆးရံုမွာ”

“အေဖ ျပန္က်ပ္လုိ႔ေဆးရံုတင္လိုက္ရတယ္။ အဲ႔လိုပဲ ျပန္ျပန္ျဖစ္ျဖစ္ေနတာ။
ေဆးလိပ္ေသာက္လို႔ျဖစ္တာတဲ႔”

“ကိုလွေတာ႔မေန႔က ေဆးရံုတင္လိုက္ရတယ္။ ႏွလံုးေသြးေၾကာပိတ္သြားလုိ႔တဲ႔”

ေဒါက္တာေက်ာ္တစ္ေယာက္ဆရာဝန္နားေနခန္းထဲေနစဥ္အျပင္မွလူနာေစာင္႔မ်ားဖုန္းေျပာေနသည္ကို ၾကားေနက်အသံမ်ားျဖစ္သည္။ အစိုးရေဆးရံုတြင္အလုပ္လုပ္ေနေသာသမားေတာ္တစ္ဦးျဖစ္သည္ႏွင္႔အညီလူနာမ်ားစြာ ေရာဂါမ်ားစြာကိုေတြ႔ရိွကုသေနရသည္။ အစိုးရေဆးရံုျဖစ္သျဖင္႔ခ်ိဳ႕တဲ႔ေသာ လူနာမ်ားကိုအမ်ားစုျဖစ္သည္။ လူသာ ဆင္းရဲၾကေသာ္လည္း ျဖစ္ေသာ ေရာဂါမ်ားကမဆင္းရဲၾကေခ်။ ေဆးကုသစရိတ္မ်ားမည္႔သူေဌးေရာဂါဟု ေဒါက္တာေက်ာ္နာမည္ေပးထားေသာ ေရာဂါမ်ားျဖစ္ၾကသည္သာ။

ထိုအခါ ျပႆနာက ေဆးကုသစရိတ္ မတတ္ႏိုင္ၾကျခင္းပင္။ အစိုးရေဆးရံုျဖစ္သျဖင္႔ အစိုးရကအသံုးမ်ားေသာ ေဆးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေပးထားႏိုင္ေသာ္လည္း အသံုးနည္းသည္႔ ေဆးမ်ား ကုန္သြားေသာေဆးမ်ားကို လူနာကိုယ္တိုင္ဝယ္ၾကရသည္။ ထို႔အျပင္ နာတာရွည္ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါသမားမ်ားအတြက္ေက်ာက္ကပ္ေဆးျခင္းကို လူနာကိုယ္တိုင္ကပင္ အကုန္က်ခံလုပ္ၾကရသည္ကမ်ားသည္။ အလားတူပင္တခ်ိဳ႕ေသာကုသမွဳမ်ား ဥပမာ ႏွလံုးခြဲစိတ္ျခင္းမ်ိဳးတြင္ လူနာက ကုန္က်စရိတ္ က်ခံရသည္မ်ားလည္း ရိွသည္။ေဆးမ်ားဆိုလွ်င္လည္း ေဆးရံုတက္ေနစဥ္ အခမဲ႔ ရေနလွ်င္ေတာင္မွ ေဆးရံုကဆင္းျပီး ေရရွည္ေသာက္ရန္မိမိဘာသာ ဝယ္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ ထို ကုန္က် စရိတ္မ်ား မတတ္ႏိုင္ၾကေတာ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိတို႔
ႏိုင္ငံသည္လည္း ဆင္းရဲေသာႏိုင္ငံျဖစ္သည္ႏွင္႔ အညီ အစိုးရက တတ္ႏို္င္သမွ်ေထာက္ပံ႔သလို ျပင္ပပရဟိတအဖြဲ႔မ်ားကလည္း တတ္ႏိုင္သမွ် ပရဟိတေဆးခန္းမ်ား ဖြင္႔ကာ ကူညီေပးေနၾကသည္႔တိုင္လူနာအားလံုး၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည္႔ဆည္းေပးႏိုင္ေသးသည္ မဟုတ္ေခ်။

ျဖစ္ပြားေသာ ေရာဂါေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ေလ႔လာၾကည္႔လွ်င္ မျဖစ္ခင္က ၾကိဳတင္ကာကြယ္၍ ရေသာေရာဂါမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း အမွဳမဲ႔အမွတ္မဲ႔ေနမိ၍ ျဖစ္လာေတာ႔မွကုသရခက္သြားၾကသည္႔အေနအထားမ်ားကို ေတြ႔ရိွရသည္။ လူအမ်ားစုသည္မျဖစ္ခင္က ၾကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ကိစၥကို ေမ႔ေနၾကျပီးေနခ်င္သလိုသာ ေနတတ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔လည္း ေရာဂါျဖစ္လာခ်ိန္မွေတာင္မင္း မကယ္ႏိုင္၊ေျမာက္မင္းမကယ္ႏိုင္ျဖစ္ျပီး ဒုကၡေရာက္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔လည္း ေရာဂါအမ်ားစုကိုကာကြယ္ႏိုင္မည္႔သတိျပဳဆင္ျခင္ဖြယ္ရာအခ်က္တခ်ိဳ႔ကို ေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။

၁။ အစားအေသာက္သတိထားပါ။

လူအမ်ားစုသည္အစားအေသာက္ကိုကိုယ္ၾကိဳက္သလို စားေနၾကသည္။ အဆီမ်ားေသာ အစားအစာ၊အခ်ိဳမ်ားေသာအစားအစာမ်ားသည္လူအမ်ားၾကိဳက္ေသာ အစားအစာမ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ိဳရည္ကိုအလြန္အကြ်ံေသာက္ၾကသည္။ အဆီအစိမ္႔မ်ားစားရင္းမွဝမွန္းမသိျဖည္းျဖည္းခ်င္း ဝလာၾကသည္။ ဝလာျပီးမွဝိတ္လည္း ျပန္ေလွ်ာ႔ရခက္လာၾကသည္။ ထိုအခါ ဝျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္သည္႔ေသြးေၾကာအဆီပိတ္ျခင္း၊ ဆီးခ်ိဳ ေသြးတိုးျဖစ္လာျခင္း၊ ႏွလံုးေသြးေၾကာပိတ္ျခင္း၊ ေလျဖတ္ျခင္း၊ဆီးခ်ိဳေသြးတိုးေရာဂါမ်ားကို ေသခ်ာမထိန္းသိမ္းႏို္င္သည္႔အခါ ေနာက္ဆက္တြဲ ေက်ာက္ကပ္စသည္႔ေရာဂါမ်ားျဖစ္လာျခင္း၊ အသည္းအဆီဖံုးျခင္းမွအသည္းေျခာက္ျခင္း စသည္မ်ားျဖစ္လာၾကေတာ႔သည္။

အဝလြန္လာျခင္း၏ ေနာက္ထပ္အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုတြင္အစာပံုမွန္စားခ်ိန္တြင္မစားဘဲအာလူးေၾကာ္snack သည္႔သြားရည္စာမ်ားအစားမ်ားျခင္းလည္းပါဝင္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင္႔လည္း အစားအေသာက္ကိုဆင္ျခင္စားသံုးရန္လိုအပ္ပါသည္။အႏၲရာယ္ရိွေသာအဆီမ်ားျဖစ္သည္႔တိရစၧာန္မွရေသာ အဆီ၊ စားအုန္းဆီ၊ ႏို႔ဆီဒိန္ခဲစသည္႔အဆီမ်ားေသာအစားအေသာက္မ်ားကိုဆင္ျခင္စားေသာက္ရပါမည္။ ထမင္းကိုလည္းအလြန္အမင္းစားသံုးျခင္းမျပဳဘဲ ပံုမွန္ပမာဏေလာက္သာ စားသံုးသင္႔ပါသည္။မိမိကိုယ္လက္လွဳပ္ရွားမွဳအေနအထားေပၚမူတည္၍ ခ်င္႔ခ်ိန္စားသံုးရပါမည္။ သာမန္အားျဖင္႔လူတစ္ဦးသည္တစ္ေန႔လံုးတြင္ဟင္းခ်ိဳေသာက္ပန္ကန္လံုးသံုးလံုးစာ ထမင္းကိုစားသံုးႏိုင္သည္ဟုဆိုပါသည္။ထမင္းစားခ်ိန္ကို
လည္း ပံုမွန္စားေသာက္ျပီး ၾကားေပါက္သြားရည္စာ မ်ားအလြန္အမင္း စားသံုးျခင္း၊ အခ်ိဳရည္မ်ားအလြန္အကြ်ံေသာက္သံုးျခင္းကိုေရွာင္ၾကဥ္သင္႔ပါသည္။
အခ်ိဳရည္မ်ားမ်ားေသာက္ျခင္းသည္ဆီးခ်ိဳေရာဂါကို ျဖစ္ပြားေစျခင္း၊ ဝေစျခင္းမ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔အခ်ိဳရည္မ်ားကို မၾကာခဏေသာက္သံုးျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္သင္႔ပါသည္။
ေျပာေနက် စကားတစ္ခြန္းရိွပါသည္။ ေရဆာခ်ိန္တြင္ေရကိုသာ ေသာက္သံုးသင္႔ပါသည္။

၂။ သြက္လက္တက္ၾကြစြာေနပါ။ ကိုယ္လက္ လွဳပ္ရွားမွဳ လုပ္ပါ။

သြက္လက္တက္ၾကြစြာ ေနျခင္း၊ ကိုယ္လက္လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားမ်ားလုပ္ျခင္းသည္လည္းက်န္းမာေရးအတြက္အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္စက္ပစၥည္းမ်ားဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္လာသည္ႏွင္႔အမွ် လူအပင္ပန္းခံရသည္က နည္းလာသည္။လမ္းေလွ်ာက္သြားေနက်ခရီးကိုကားျဖင္႔သြား၍ ရလာသည္။ ထိုအခါ လူအမ်ား၏ကိုယ္လက္လွဳပ္ရွားမွဳသည္လည္း အလိုလိုေနရင္း နည္းသြားေတာ႔သည္။က်န္းမာေရးႏွင္႔ေလ်ာ္ညီေစရန္ကိုယ္လက္လွဳပ္ရွားမွဳကိုပံုမွန္လွဳပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ျဖစ္ႏိုင္ပါက သီးသန္႔ကိုယ္လက္လွဳပ္ရွားမွဳ ေလ႔က်င္႔ခန္းကိုတစ္ပတ္လွ်င္မိနစ္၁၅၀ ခန္႔လွဳပ္ေဆာင္သင္႔ပါသည္။ မနက္ေစာေစာထ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ ေယာဂကိုယ္လက္လွဳပ္ရွားမွဳမ်ား၊
ေလ႔က်င္႔ခန္းမ်ားလုပ္ျခင္းသည္အထူးပင္ေကာင္းမြန္ပါသည္။သီးသန္႔ေလ႔က်င္႔ခန္းမလုပ္ႏိုင္လွ်င္ေတာင္သြားစရာရိွလွ်င္လမ္းမ်ားမ်ားေလွ်ာက္ျခင္း၊ ထိုင္၍လုပ္ေနရေသာ အလုပ္ဆိုလွ်င္ေတာင္မၾကာခဏလမ္းေလွ်ာက္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္သင္႔ပါသည္။

၃။ ဝိတ္ေလွ်ာ႔ပါ။

အဝလြန္သူမ်ားအေနျဖင္႔ဝိတ္ေလွ်ာ႔ရန္မွာ အေရးၾကီးပါသည္။ ဝိတ္ေလွ်ာ႔ရန္အထက္ပါ အခ်က္၂ခ်က္ကိုအထူးသတိထားလိုက္နာၾကရန္လိုပါသည္။ အစားအေသာက္လည္း ေလွ်ာ႔၊ကိုယ္လက္လွဳပ္ရွားမွဳလည္း ေသခ်ာလုပ္ေဆာင္ပါမွအဝလြန္ျခင္းမွဝိတ္ကို ေလွ်ာ႔ခ် ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

၄။ ေဆးလိပ္ ကြမ္းကို ေရွာင္ပါ။

အရက္ကို အလြန္အကြ်ံမေသာက္ပါႏွင္႔။ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းသည္အဆုတ္ေလျပႊန္ေရာင္ေရာဂါ၊ အဆုတ္ကင္ဆာေရာဂါစသည္႔အဆုတ္ေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ႏွလံုးေသြးေၾကာပိတ္ျခင္း၊ ေလျဖတ္ျခင္း၊ အစာလမ္းေၾကာင္းတြင္အနာျဖစ္ျခင္း၊ကင္ဆာေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳးစသည္႔ေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကိုျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ကြမ္းစားျခင္းသည္လည္း အလားတူပင္ျဖစ္သည္။ တခ်ိဳ႕က ေဆးလိပ္ျဖတ္ရန္အေၾကာင္းျပျပီးကြမ္းစားတတ္ၾကသည္။ ကြမ္းသည္လည္း ပါးေစာင္ကင္ဆာအပါအဝင္ကင္ဆာေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္၊အရက္ကိုတစ္ေန႔လွ်င္အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္သံုးယူနစ္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ႏွစ္ယူနစ္အထိသာေသာက္သံုးသင္႔သည္ဟုဆိုၾကသည္။ ထိုပမာဏသည္အမ်ိဳးသာမ်ားတြင္ဘီယာ ဆိုလွ်င္တစ္ခြက္ခြဲ၊ အရက္ဆိုလွ်င္သံုးပက္ေလာက္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ဘီယာတစ္ခြက္၊အရက္ႏွစ္ပက္ေလာက္ထိသာ ရိွပါသည္။ ထိုပမာဏထက္ပိုမိုေသာက္သံုးပါက အသည္းေျခာက္ျခင္း၊အသည္းကင္ဆာျဖစ္ျခင္း၊ အစာလမ္းေၾကာင္းဆိုငရာေရာဂါမ်ားျဖစ္ျခင္း၊ ႏွလံုးအားနည္းျခင္း၊ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာေပါက္ျခင္း စသည္မ်ားစြာျဖစ္တတ္ပါသည္။

၅။ ေဆးမ်ားကို အလြယ္တကူမေသာက္ပါႏွင္႔။

မိမိတို႔လူမ်ိဳးမ်ားသည္သူမ်ားညႊန္းေသာ ေဆးကိုအလြယ္တကူေသာက္ေလ႔ရိွသည္။ ျမန္မာေဆး၊အဂၤလိပ္ေဆးအစံုကိုသူမ်ားေကာင္းသည္ေျပာရံုႏွင္႔ေသာက္ၾကသည္။ ထိုအခါ ေဆး၏ ေရတိုေရရွည္ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုခံစားၾကရေတာ႔သည္။ ေဆးေၾကာင္႔အသည္းထိျခင္း ေက်ာက္ကပ္ထိျခင္းမ်ားအျဖစ္မ်ားသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔လည္း ေဆးဝါးမ်ားကိုသက္ဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သည္႔ဆရာဝန္၏ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင္႔သာ ေသာက္သံုးသင္႔ပါသည္။

၆။ မိမိတြင္ ရိွေသာ ေရာဂါကို ေစာေစာကုပါ။

ေရာဂါမ်ားသည္ေစာစီးစြာ သိေသာ အဆင္႔တြင္ေသခ်ာ ထိန္းသိမ္းကုသပါကကုန္က်စရိတ္သက္သာသလိုေနာက္ဆက္တဲြ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုပါ ကာကြယ္ျပီးျဖစ္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုသည္ကို
ေသခ်ာ ကုသျခင္းမျပဳပါက ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးဝင္လာခ်ိန္တြင္ကုသရခက္ခဲသြားျခင္း၊ကုသစရိတ္ၾကီးျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါလိမ္႔မည္။ ဥပမာ ဆီးခ်ိဳ ေသြးတိုး ေရာဂါမ်ားကိုေစာေစာ ကတည္းကေသခ်ာ ထိန္းသိမ္းျခင္းမျပဳပါက ေနာက္ဆက္တြဲ ေက်ာက္ကပ္၊ ႏွလံုး၊ ေလျဖတ္စသည္တို႔ျဖစ္ပြားလာႏိုင္သျဖင္႔
ေရာဂါရွိမွန္းသိခ်ိန္မွစ၍ မေပါ႔ဆဘဲ ေသခ်ာထိန္းသိမ္းကုသရန္လိုအပ္ပါသည္။

၇။ ကာကြယ္ေဆးမ်ားကို ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင္႔ အညီ ထိုးရန္။

ကာကြယ္ေဆးႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္မွေလွ်ာက္ေျပာတတ္သည္႔စကားမ်ားကိုနားမေယာင္ရန္လိုပါသည္။ ကာကြယ္ေဆးမ်ားသည္မ်ားစြာ ေဆးသုေတသန ျပဳလုပ္ျပီးမွလူအမ်ားတြင္အသံုးျပဳရန္ခြင္႔ျပဳထားျခင္းျဖစ္ရာ ကာကြယ္ေဆးသည္အႏၲရာယ္ရိွသည္ဟုဆိုေသာ စကားမ်ားကိုနားမေယာင္မိေစရန္လိုအပ္ပါသည္။အခ်ဳပ္အားျဖင္႔ဆိုရေသာ္ေရာဂါမ်ားကိုကာကြယ္ျခင္းသည္ကုသျခင္းထက္ပိုမိုေကာင္းမြန္လြယ္ကူပါသည္။ ေရာဂါမ်ားကိုကာကြယ္ႏိုင္ရန္က်န္းမာေရးႏွင္႔ညီညြတ္ေသာ
ေနထိုင္စားေသာက္မွဳမ်ားကိုပံုမွန္လုပ္ေဆာင္သြားရန္လိုအပ္လွေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

Hello Health Group သည္ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြအတည္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ား မျပဳလုပ္ေပးပါ။

Read also:

မွ်ေ၀မည္

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ အောက်တိုဘာ 9, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း အောက်တိုဘာ 9, 2018

Dr Pyae Phyo Kyaw Internal Medicine
ေဒါက္တာျပည္႔ျဖိဳးေက်ာ္သည္အထက ၆ ဗိုလ္တေထာင္မွတကၠသိုလ္ဝင္တန္းကို၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ေအာင္ျမင္ခဲ႔ျပီး ေဆးတကၠသိုလ္၂ ရန္ကုန္တ ြင္ေဆးပညာဆည္းပူးခဲ႔သည္။ တန္းစဥ္ခႏၶာေဗဒ၊ ဇီဝကမၼေဗဒ၊ ဇီဝဓာတုေဗဒ၊ ေရာဂါေဗဒ၊ ေဆးဝါးေဗဒ၊ အဏုဇီဝေဗဒ၊ သားဖြားႏွင္႔မီးယပ္ပညာစသည္တို႔တ ြင္ ဂုဏ္ထူးမ်ားရရိွခဲ႔ျပီး M.B.,B.S ဘြဲ႔ကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ရရိွခဲ႔သည္။ ဘ ြဲ႔ရရိွျပီးေနာက္အစိုးရအလုပ္မေခၚမီွအထူးစိတ္ဝင္စားေသာ အေထြေထ ြ ေဆးပညာ ဘာသာရပ္ကုိ ေလ႔လာႏိုင္ရန္ေျမာက္ဥကၠလာပ သင္ၾကားေရးႏွင္႔အေထ ြေထြေရာဂါကုေဆးရံုၾကီးတ ြင္ပါေမာကၡ သမားေတာ္ၾကီး ေဒၚသန္းသန္းေအး၏ လက္ေအာက္၌ Volunteer အျဖစ္၃ ႏွစ္လုပ္ကိုင္ခဲ႔သည္။ အစိုးရဝန္ထမ္းျဖစ္ျပီးေနာက္လက္ေထာက္ဆရာဝန္အျဖစ္ေျမာက္ဥကၠလာပ သင္ၾကားေရးႏွင္႔ အေထ ြေထြေရာဂါကုေဆးရံုၾကီး ႏွင္႔အထူးကုေဆးရံု(ေဝဘာဂီ) တို႔တြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ႔သည္။ ေဆးပညာ အထူးကုဘ ြဲ႔လြန္မာစတာ M.Med.Sc (Internal Medicine) သင္တန္းကို ေဆးတကၠသိုလ္၂ ရန္ကုန္တြင္၂၀၁၅ - ၂၀၁၇ ၃ႏွစ္ဆည္းပူးခဲ႔ျပီး ေဆးပညာ အထူးကုသမားေတာ္ျဖစ္လာခဲ႔သည္။ သမားေတာ္အျဖစ္အင္းစိန္အေထ ြေထြ ေရာဂါကုေဆးရံုၾကီးတြင္လည္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ႔ျပီး လက္ရိွတ ြင္ေျမာက္ဥကၠလာပ သင္ၾကားေရးႏွင္႔အေထ ြေထ ြေရာဂါကုေဆးရံုၾကီးတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနပါသည္။ ျပင္ပအထူးကုေဆးခန္းမ်ားတ ြင္ေဆးကုသျခင္း၊ ေဆးေက်ာင္းသားမ်ားႏွင္႔ ဘ ြဲ႔လြန္သင္တန္းတက္ေရာက္လိုသူဆရာဝန္မ်ားအတြက္စာသင္ၾကားျခင္း၊ နယ္အေဝးေရာက္ဆရာဝန္မ်ားအတြက္Online တ ြင္စာသင္ၾကားျခင္း၊ ဆရာဝန္မ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆးပညာေလ႔လာေရးအတ ြက္Online CME မ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူအတ ြက္ က်န္းမာေရးအသိပညာ ေဆာင္းပါးမ်ားႏွင္႔အေမးအေျဖက႑မ်ား ေရးသားျခင္း၊ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္း တို႔ကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ေပးေနပါသည္။ Hello ဆရာဝန္ႏွင္႔ လက္တ ြဲ၍ က်န္းမာေရးအသိပညာ ေဆာင္းပါးမ်ားႏွင္႔အေမးအေျဖက႑မ်ား ေရးသားေပးေနပါသည္။
ထပ္ျပပါ
ေနာက္ဆံုးေဆာင္းပါးမ်ား