အလွအပ
အလွအပ
မုတ္ဆိတ္ရိတ္ရင္း ဓားထိသြားရင္ ဒါမ်ိဳးေလးေတြ လုပ္ေပးသင့္တယ္ေနာ္
ေလ့လာမည္, သူမ်ားကိုကူညီမည္
မုတ္ဆိတ္ရိတ္ရင္း ဓားထိသြားရင္ ဒါမ်ိဳးေလးေတြ လုပ္ေပးသင့္တယ္ေနာ္
အလွပဆံုး မ်က္ႏွာေလးတစ္ခုကို ပို္င္ဆိုင္ခ်င္ၾကတာ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
မ်က္ႏွာမွာမေပါက္တဲ့ဝက္ျခံမ်ားအေၾကာင္း
သူမ်ားကိုကူညီမည္
မ်က္ႏွာမွာမေပါက္တဲ့ဝက္ျခံမ်ားအေၾကာင္း
ဝက္ျခံဆိုရင္ အားလံုးနီပါး မ်က္ႏွာေပၚက ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ