သၾကား scrub ေလးေတြနဲ႔ အသားအေရအလွကိုထိန္းၾကမယ္
အလွအပ, က်န္းမာေရးစင္တာ
သၾကား scrub ေလးေတြနဲ႔ အသားအေရအလွကိုထိန္းၾကမယ္
ေနတအားပူေတာ့ အျပင္သြားလိုက္တဲ့အခါ အသားအေရလည္းပ်က္စီးရျပီေပါ့။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ