က်န္းမာစြာေနထိုင္ျခင္း
သူမ်ားကိုကူညီမည္
အဆစ္ေရာင္ေရာဂါရွိသည့္ မိဘမ်ားကို ေယာဂေလ့က်င့္ရန္ ကူညီေပးျခင္း
ညင္သာသည့္ေယာဂပံုစံမ်ားသည္ အဆစ္ေရာင္ေရာဂါလူနာမ်ားအတြက္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
မိုးရာသီ
Malaria (ငွက္ဖ်ား) ဆိုတာဘာလဲ
ငွက္ဖ်ား (Malaria) ဆိုတာ ငွက္ဖ်ားဆိုတာက အဖ်ားၾကီးျပီးခ်မ္းတုန္လာတဲ့ ျပင္းထန္တဲ့ေရာဂါတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ေရာဂါပိုးသယ္ေဆာင္ထားတဲ့ Anopheles ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္