က်န္းမာစြာေနထိုင္ျခင္း
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္
ဇီဝကမၼျဖစ္စဥ္ဆုိတာ ဘာလဲ ။ ။
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား, က်န္းမာစြာေနထိုင္ျခင္း
ဇီဝကမၼျဖစ္စဥ္ဆုိတာ ဘာလဲ ။ ။
  ဇီဝကမၼျဖစ္စဥ္ဆုိတာ ကိုယ္ခႏၶာတြင္းပိုင္းမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ျဖစ္စဥ္တစ္ုခဆိုျပီး  ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
Monsoon Fruits လုိ႕ေခၚတဲ့ တုပ္ေကြးရာသီမွာ စားေပးသင့္တဲ့ အသီးအႏွံမ်ား ။ ။
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား, က်န္းမာစြာေနထိုင္ျခင္း
Monsoon Fruits လုိ႕ေခၚတဲ့ တုပ္ေကြးရာသီမွာ စားေပးသင့္တဲ့ အသီးအႏွံမ်ား ။ ။
  အားလံုးသိတဲ့အတုိင္း မိုးရာသီဆုိတာ တုပ္ေကြးတုိ႕ အေပ်ာ္ဆံုးကာလတစ္ခုပါ။ ေျခာက္ေသြ႔မႈလည္းမရွိ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္သူတုိင္း ေမးတတ္ၾကတဲ့ ေမးခြန္းေလးေတြ ။ ။
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား, က်န္းမာစြာေနထိုင္ျခင္း
ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္သူတုိင္း ေမးတတ္ၾကတဲ့ ေမးခြန္းေလးေတြ ။ ။
  အရင္တုန္းက ရုံဆင္းအိမ္တန္းျပန္တဲ့သူေတြအစား ခု ရံုးဆင္းရင္ gym ေလးဝင္ေဆာ့လိုက္ရမွ၊ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
Glucose , Sucrose, နဲ႔ fructose သူတို႕ ၃ မ်ိဳး ဘာကြာလဲ ။ ။
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား, က်န္းမာစြာေနထိုင္ျခင္း
Glucose , Sucrose, နဲ႔ fructose သူတို႕ ၃ မ်ိဳး ဘာကြာလဲ ။ ။
  ကိုယ္က ဝိတ္ခ်ဖို႕လုပ္ေနျပီး သၾကားေလွ်ာ့ဖုိ႕လုပ္ေနတဲ့အခါ Sucrose,Glucose နဲ႔ fructose ဆုိတဲံ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ