အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္။

Water retention ဆိုတာဘာလဲ။

Water retention ဆုိသည္မွာ ခႏၶာကုိယ္ရွိ ေသြးလည္ပတ္မွဳစနစ္၊ တစ္ရွဴးမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ အေခါင္းေပါက္ေနရာေလးမ်ားထဲတြင္ အရည္မ်ား ပုိလွ်ံစုပုံလာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေဖါျခင္း ဟုလည္းေခၚၾကပါတယ္။

ခႏၶာကုိယ္ရဲ႕ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆုိ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့့္ ေဖါႏုိင္ပါတယ္။

 

Water retention ဟာ ဘယ္ေလာက္ထိ အျဖစ္မ်ားသလဲ။

ဒီေရာဂါဟာ အလြန္အျဖစ္မ်ားပါတယ္။ အခ်က္အလက္မ်ားထပ္မံသိရွိဖို႔အတြက္ ဆရာ၀န္နဲ႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါတယ္။

ေရာဂါလကၡဏာမ်ား။

Water retention ရဲ႕ ေရာဂါလကၡဏာေတြက ဘာေတြလဲ။

Water retention ရဲ႕ အျဖစ္အမ်ားဆံုးေရာဂါလကၡဏာေတြကေတာ့ အရည္မ်ားစုျပဳံေနေသာ ခႏၶာကုိယ္၏ အစိတ္အပုိင္း မ်ား တြင္ ေဖါင္းကားလာပါတယ္။

အထက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့အထဲမွာမပါ၀င္တဲ့ အျခားေသာလကၡဏာေတြလည္းရွိႏုိင္ပါေသးတယ္။ တကယ္လို႔ကိုယ့္ဆီမွာ ေရာဂါလကၡဏာတစ္ခုခုမ်ားရွိေနမလားဆိုျပီး စိုးရိမ္ေနမယ္ဆိုရင္ ဆရာ၀န္နဲ႔ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္သင့္ပါတယ္။

 

 

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ျပသသင့္ပါသလဲ။

(ေယဘူယ်အသိေပးခ်က္ – ယခုအပိုင္းရဲ႕အစပိိုင္းမွာထည့္သြင္းပါ

သင့္မွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္အလက္ေတြထဲက တစ္ခုခုရွိခဲ့ရင္ သင့္ဆရာ၀န္နဲ႔ ဆက္သြယ္သင့္ပါတယ္။

(တကယ္လုိ႔ တျခားဘာအခ်က္အလက္မွမရွိဘူးဆိုရင္ ဒီေအာက္ကစာသားကို ထည့္သြင္းပါ)

သင့္ဆီမွာ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေရာဂါလကၡဏာေတြထဲက တစ္ခုခုမ်ားရွိေနမယ္ဆိုရင္ ဒါမွမဟုတ္ ေမးခြန္းတစ္ခုခုရွိေနမယ္ဆိုရင္ ဆရာ၀န္နဲ႔ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။ လူတုိင္းရဲ႕ခႏၶာကိုယ္တံု႔ျပန္မႈဟာ မတူညီႏုိင္ပါဘူး။ သင့္အေျခအေနအတြက္ ဘာအေကာင္းဆံုးလဲဆိုတာကို သင့္ဆရာ၀န္နဲ႔ တုိင္ပင္တာက အေကာင္းဆံုးပါပဲ။

ျဖစ္ပြားမႈအေၾကာင္းရင္းမ်ား။

ဘာေတြက ေဖါျခင္း ကုိ ျဖစ္ပြားေစသလဲ။

ေဖါျခင္းကုိ ျဖစ္ပြားေစတဲ့ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာ ရွိပါတယ္။

-ေသြးေၾကာငယ္ေလးမ်ား – အာဟာရ၊ ဗီတာမင္၊ ေအာက္ဆီဂ်င္ မ်ားပါ၀င္ေသာ အရည္မ်ားသည္ ေသြးေၾကာငယ္မ်ားထဲမွ ေဘးပတ္၀န္းက်င္ရွိ တစ္ရွဴးမ်ားထဲသို႔ စိမ့္၀င္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ထုိအရည္ကုိ Interstitial fluid ဟုေခၚပါတယ္။

ထုိ အရည္သည္ ဆဲလ္မ်ားကုိ အာဟာရျဖည့္တင္းေပးျပီး ေသြးေၾကာငယ္မ်ားထဲ ျပန္လည္စီး၀င္ပါတယ္။ ထုိေသြးေၾကာငယ္မ်ားထဲတြင္ အရည္ဖိအားေျပာင္းလဲမွဳမ်ား ျဖစ္ေသာအခါ ေဖါျခင္းကုိျဖစ္ေစပါတယ္။

ေသြးေၾကာငယ္မ်ား ရဲ႕ နံရံဟာ ေပ်ာ႔ေသာအခါ အရည္မ်ားအလြယ္တကူ စိမ့္ထြက္ျပီး ေဖါျခင္းကုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။

အရည္မ်ားစြာ စိမ့္ထြက္ပါက အမ်ားစုဟာ တစ္ရွဴးထဲတြင္ က်န္ရစ္ေနခဲ့ျပီး ဆဲလ္မ်ားၾကား ေနရာမ်ားထဲ စုျပဳံကာ ေဖါေရာင္ျခင္းကုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။

 

 

 

 

 

ျပန္ရည္ေၾကာ စနစ္- ျပန္ရည္ေၾကာဟာ တစ္ရွဴးမ်ားထံမွ အရည္ကုိ ျပန္သယ္လာကာ ေသြးေၾကာထဲသုိ႔ ထည့္သြင္းေပးေသာ တာ၀န္ကုိလုပ္ေဆာင္ပါတယ္။ ထုိအရည္မ်ား အရမ္းမ်ားပါက ျပန္ရည္ေၾကာမွ လ်င္ျမန္စြာ ျပန္မသယ္ေပးႏုိင္ေတာ့ဘဲ တစ္ရွဴးမ်ားၾကား အရည္စုျပဳံလာႏုိင္ပါတယ္။ ထုိသုိ႔ျဖင့္ ခႏၶာကုိယ္ရဲ႕ အစိတ္အပုိင္း အကုန္မွာ ေဖါေရာင္ျခင္း ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။ ဥပမာ- ၀မ္းဗုိက္၊ ေျခက်င္း၀တ္၊ ေျခေထာက္ ။

 

 

 

 

 

 

ႏွလုံး-  ေသြးေၾကာမ်ားထဲရွိ္ ဖိအားပုံမွန္ေစရန္ ႏွလုံးက တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း လုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္။  ႏွလုံးမွ အားနည္းလာပါက ေသြးေၾကာမ်ားထဲ ဖိအားေျပာင္းလဲမွဳ ျဖစ္လာျပီး  ေဖါေရာင္ျခင္းကို ျဖစ္ေစပါတယ္။ ၀မ္းဗုိက္၊ ေျခက်င္း၀တ္၊ ေျခေထာက္ စသည္တုိ႔ ေရာင္လာပါမယ္။ အဆုတ္ထဲလည္း အရည္မ်ား၀င္ႏုိင္ျပီး နာတာရွည္ ေခ်ာင္းဆုိးျခင္း၊ အသက္ရွဴခက္ျခင္း မ်ားျဖစ္တတ္ပါတယ္။

 

 

 

Congestive heart failure သည္ ႏွလုံးကုိေရာ ၊ အဆုတ္ကုိပါ ထိခုိ္က္ေစပါတယ္။ ဆီးေဆးမ်ား ဆရာ၀န္မွ ညႊန္ၾကားႏုိင္ပါတယ္။ ဆီးေဆးမ်ားဟာ ခႏၶာကုိုယ္တြင္းရွိ ပိုလွ်ံေနေသာ အရည္မ်ားကုိ စြန္႔ထုတ္ေပးႏုိင္ပါတယ္။

 

 

ေက်ာက္ကပ္- ေသြးမ်ားသည္ ေက်ာက္ကပ္ထဲတြင္ အညစ္အေၾကးမ်ား၊ အရည္မ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ ပ​စၥည္းမ်ားကုိ စြန္႕ပစ္ပါသည္။ ထုိေနရာတြင္ပဲ ခႏၶာကုိယ္အတြက္ လုိအပ္သည့္အရာမ်ားကုိ ေသြးက ျပန္လည္စုပ္ယူထားလုိက္ပါတယ္။ မလုိအပ္သည္မ်ားကုိ ဆီးအျဖစ္ စြန္႔ပစ္ပါတယ္။ ေက်ာက္ကပ္သည္ ခႏၶာကုိယ္မွ မလုိေသာပစၥည္း အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ စြန္႔ပစ္ေပးႏုိင္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ ေက်ာက္ကပ္သုို႔ ေသြးစီးဆင္းမွဳနည္းျခင္း၊ ေက်ာက္ကပ္အားနည္းျခင္း စသည္တုိ႔ျဖစ္ပါက အညစ္အေၾကးမ်ားႏွင့္ မလုိအပ္သည့္ အရည္မ်ားကုိ ေက်ာက္ကပ္မွ မစြန္႔ေပးႏုိင္ဘဲ ခႏၶာကုိယ္ထဲ စုပုံကာ ေဖါေရာင္ျခင္းကုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။

 

ကုိယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း- ကုိယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ သားအိမ္၏ အေလးခ်ိန္ဟာ တင္ပါးဆုံ၀န္းက်င္ရွိ ေသြးျပန္ေၾကာမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ကာ မိခင္၏ ခႏၶာကုိယ္တြင္း အရည္မ်ားစုစည္းမွဳ ကုိျဖစ္ေစပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ မီးဖြားျပီးပါက ထုိအေျခအေနမွာ အလုိအေလ်ာက္ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္သြား တတ္ပါတယ္။

 

ကုိယ္လက္လွဳပ္ရွားျခင္း- ကုိယ္လက္လွဳပ္ရွားျခင္းဟာ ေျခေထာက္မွ ေသြးျပန္ေၾကာမ်ားကုိ ႏွလုံးသုိ႔ ေကာင္းမြန္စြာ စီးဆင္းေစပါတယ္။ ထုိစီးဆင္းမွဳေႏွးေကြးပါက အရည္မ်ား ေသြးေၾကာငယ္မ်ားတြင္ စုျပဳံကာ ဖိအားမ်ားလာျပီး ေဘးရွိ တစ္ရွဴးမ်ားထဲသုိ႔ စိမ့္၀င္သြားေစပါတယ္။ ျပန္ရည္ေၾကာမ်ားဟာ ပုိလွ်ံေနေသာ အရည္မ်ားကုိ ေသြးေၾကာမ်ားထဲ ျပန္လည္ပုိ႕ေဆာင္ေပး ႏုိင္ျပီး ကုိယ္လက္လွဳပ္ရွားျခင္း ပုံမွန္ျပဳလုပ္ပါက ထုိျပန္ရည္ေၾကာမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ တက္ေစပါတယ္။ လွဳပ္ရွားမွဳ နည္းပါက ေဖါေရာင္ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ေခ် မ်ားပါတယ္။ ေလယာဥ္ အခ်ိန္ၾကာစြာ စီးရသူမ်ား အေနျဖင့္ ေျချခင္း၀တ္လွဳပ္ရွားျခင္း၊ မၾကာခဏ မတ္တပ္ရပ္ေပးျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေဖါေရာင္ျခင္း ကုိကာကြယ္ႏုိင္ပါတယ္။

 

 

 

 

 

အသားဓါတ္- ခႏၶာကုိယ္တြင္း အရည္ဓါတ္ကုိ ထိန္းညွိရာတြင္ အသားဓါတ္မ်ားဟာ အေရးပါပါတယ္။အသားဓါတ္နည္းသြားပါက ေရမ်ားကုိ တစ္ရွဴးမ်ားမွ ေသြးေၾကာထဲေရာက္ရွိေစရန္ ခက္ခဲပါတယ္။ အစားေသာက္ထဲ အသားဓါတ္နည္းပါက ငတ္ျပတ္ေနေသာ္လည္း ၀မ္းဗုိက္ပုိင္း ေဖါေရာင္တာေတြ႔ရပါတယ္။

 

 

Histamine – ခႏၶာကုိယ္တြင္း ေရာင္ရမ္းျခင္းျဖစ္ပါက ထြက္လာေသာ Histamine သည္ ေသြးေၾကာနံရံ ဆဲလ္မ်ားကုိ ၾကဲေစျပီး အရည္မ်ားကုိ ေသြးေၾကာျပင္ပသို႔ စိမ့္ေစပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေရာင္ေနေသာ ေနရာဆီသုိ႔ ပုိးကုိတုိက္ခိုက္ေပးမည့္ ေသြးျဖဴဥမ်ား အျမန္ေရာက္ေစရန္ျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ ထုိေရာင္ရမ္းျခင္း အခ်ိန္ၾကာပါက ေသြးေၾကာအျပင္ဘက္တြင္ အရည္မ်ား ပုိလွ်ံ ေဖါေရာင္ျခင္းကုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။

 

ေဖါေစေသာ ေဆးမ်ား

  • ေဟာ္မုန္း estrogen ပါေသာေဆးမ်ား၊ သေႏၶတားေဆး၊
  • Steroid မပါေသာ အေရာင္က်ေဆး/အကုိက္အခဲေပ်ာက္ေဆး/ အဖ်ားက်ေဆးမ်ား (aspirin, ibuprofen, naproxen)
  • ႏွလုံးခုန္ျမန္ေသာ ေရာဂါအတြက္ ေဆးမ်ား

 

 

 

 

 

 

 

ရာသီလာျခင္းႏွင့္ ေဖါျခင္း- ထုိအခ်န္တြင္ ေဟာ္မုန္းအေျပာင္းအလဲ ေၾကာင့္ ေဖါေရာင္ျခင္းျဖစ္ကာ ဗုိက္ပြျခင္း၊ ရင္သားမ်ား တင္း၍နာျခင္း တုိ႔ျဖစ္ရပါတယ္။

အာဟာရ မမွ်တျခင္း- အသားဓါတ္ႏွင့္ albumin နည္းေသာ အစားအစာမ်ား၊ sodium ဆားဓါတ္မ်ား ေသာ အစားအစာမ်ား ဟာ ေဖါေရာင္ျခင္းကုိ အားေပးပါတယ္။

 

 

ဓါတ္မတည့္ျခင္း- အခ်ိဳ႕ေသာ အစားအစာမ်ားႏွင္ အေကာင္ကုိက္ျခင္း တုိ႔ဟာ ဓါတ္မတည့္ေသာသူမ်ားမွာ ေဖါေရာင္ျခင္းကို ျဖစ္ေစပါတယ္။

 

Thyroid gland ေရာဂါျဖစ္ျခင္း

ျဖစ္ပြားေစႏုိင္ေခ်ကို ျမင့္ေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား။

ဘယ္အရာေတြက water retention ျဖစ္ပြားႏုိင္ေခ်ကိုျမင့္ေစပါသလဲ။

အေသးစိတ္သိရိွလိုပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးဖုိ႕ လိုအပ္ပါတယ္။

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုသျခင္း

ယခုအပိုင္းရဲ႕အစပိုင္းမွာ အနက္ေရာင္ေတာက္ေတာက္ျဖင့္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပပါ)

ယခုေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ေဆးပညာဆုိင္ရာကၽြမ္းက်င္သူ၏ အၾကံေပးခ်က္မ်ားေနရာတြင္ အစားထိုးရန္ မသင့္ေတာ္ပါ။ ဆက္လက္သိရွိလိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ သင့္ရဲ႕ဆရာ၀န္နဲံ အျမဲတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

 

 

Water retention ဟုတ္မဟုတ္ကို ဘယ္လိုအေျဖရွာအတည္ျပဳသလဲ။

ေဖါေရာင္ျခင္းကုို အတည္ျပဳရန္ ဆရာ၀န္က စမ္းသပ္မွဳမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ပါတယ္။

 

 

 

အရည္မ်ား အဆုတ္တြင္း စုေနသည္ဟု သံသယရွိပါက X rays ဓါတ္မွန္ရုိက္ျခင္းကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ အရည္ေတြ႕ပါက ႏွလုံးႏွင့္ ေသြးေၾကာဆုိင္ရာ ေရာဂါတစ္ခု ရွိေနႏုိင္ပါတယ္။ ေရွးဦးစြာ ေရာဂါရာဇ၀င္ ကုိေမးျခင္းႏွင့္ စမ္းသပ္ျခင္း တုိ႔က ေရာဂါကို အတည္ျပဳရန္ လြန္စြာ အေထာက္အကူျပဳပါတယ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ခံစားရေသာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားကုိ အေသးစိတ္ အကုန္ေျပာျပဖုိ႔ အေရးၾကီးပါတယ္။ ထို႔ျပင္ ေရာဂါအမ်ားစု ဟာ မ်ိဳးရုိးလုိက္တတ္ပါတယ္။ ျပည့္စုံေသာ ေရာဂါရာဇ၀င္ ႏွင့္ စမ္းသပ္မွဳ အေျဖမ်ားဟာ ေရာဂါ အေျဖရွာ အတည္ျပဳရာမွာ အေရးၾကီးပါတယ္။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေဖါေရာင္ျခင္း အမ်ားစုဟာ အညစ္အေၾကးစြန္႔ရာတြင္ အဓိကက်ေသာ ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္ အသည္းတြင္ ျပသနာရွိျခင္းေၾကာင့္ အျဖစ္မ်ားပါတယ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အသည္းစြမ္းေဆာင္ရည္ စစ္ေဆးမွဳကုိ ျပဳလုပ္ရႏုိင္ပါတယ္။ အသည္းေျခာက္ျခင္း၊ အသည္းအဆီဖုံးျခင္း တုိ႔ကုိ စစ္ေဆးရပါမယ္။ စစ္ေဆးမွဳရလဒ္မ်ား ရသည္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းကုသမွဳကုိ ျပဳလုပ္ႏုိ္င္ပါတယ္။ ထုိ႔ျပင္ ဆီးႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ စမ္းသပ္ စစ္ေဆးမွဳမ်ားကို လည္းျပဳလုပ္ရပါမယ္။

 

 

 

 

 

ေသြးအားနည္းျခင္း၊ ေရဓါတ္ခန္းေျခာက္ျခင္း တုိ႔ကို သိရွိရန္ ေသြးေဖါက္၍ ေသြးဥဆဲလ္မ်ား ပမာဏ ကုိ စစ္ေဆးျခင္းမ်ား လည္းျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ေသြးအားနည္းျခင္း၊ ေရဓါတ္ခန္းေျခာက္ျခင္း တုိ႔ျဖစ္ပါက အစားအေသာက္ႏွင့္ ေရဓါတ္ကုိ ထိန္းညွိေပးဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ေရဓါတ္နည္းျခင္းဟာ လည္း ေဖါေရာင္ေစပါတယ္။

 

 

 

ႏွလုံးေရာဂါ ရွိျခင္းဟာလည္း ေဖါေရာင္ျခင္းကုိ အားေပးေသာေၾကာင့္ ႏွလုံးစမ္းသပ္ျခင္းမ်ား ECG electrocardiogram တုိ႔ကိုျပဳလုပ္ရႏုိင္ပါတယ္။ မိသားစုရာဇ၀င္ ကုိေမးျမန္းကာ ႏွလုံးခုန္ႏွဳန္းကုိလည္း စမ္းသပ္ပါလိမ့္မယ္။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Water retention ကို ဘယ္လိုကုသလဲ။

-ဆီးေဆးမ်ား အသုံးျပဳျခင္း- ထုိသို႔ျဖင့္ ခႏၶာကုိယ္တြင္း ပုိလွ်ံေနေသာ အရည္မ်ားကုိ စြန္႔ပစ္ေစႏုိင္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ အခ်န္ၾကာလာပါက အရည္မ်ားကုိ ပုိမုိ စုလာေစႏုိင္ပါတယ္။

 

 

 

 

 

 

 

ဆရာ၀န္က အဓိက အေၾကာင္းရင္းျဖစ္တဲ့ ေသြးေၾကာမ်ားမွ အရည္မ်ား ယိုစိမ့္ျခင္းကုိ ကုသပါလိမ့္မယ္။ အသားဓါတ္ျပသနာ ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာေၾကာင့္ တစ္ရွဴးထဲရွိ အသားဓါတ္မ်ား ျဖိဳခဲြေသာ ေဆးမ်ားေပးႏုိင္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ ေဖါေရာင္ျခင္းဟာ ေသြးေၾကာမ်ားယိုစိမ့္ ေသာေၾကာင့္ ဟုတ္မဟုတ္ ဆရာ၀န္မ်ားပင္ ခဲြရခက္ပါတယ္။

 

ေဖါေရာင္ျခင္းလကၡဏာမ်ားကို သက္သာေစရန္

-ဆားဓါတ္ အနည္းငယ္သာ စားသုံးျခင္း

-ကုိယ္အေလးခ်ိန္ ပုံမွန္ထားျခင္း

-ပုံမွန္ ကုိယ္လက္လွဳပ္ရွားျခင္း

-ေသြးလည္ပတ္မွဳေကာင္းေအာင္ ေျခေထာက္မ်ား ကုိ မၾကာခဏ ေထာင္ထားျခင္း

 

 

-ေျခေထာက္ stockings မ်ား၀တ္ဆင္ျခင္း

-အခ်ိန္ၾကာစြာ ထုိင္ျခင္း၊ မတ္တပ္ရပ္ျခင္းမ်ားကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း

-ပုံမွန္ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း

 

-ပူလြန္း/ေအးလြန္းျခင္း ကုိ ေရွာင္ျခင္း

 

 

-ေဖါေရာင္ေသာ ေနရာမွ စ၍ ႏွလုံးဘက္သုို႔ ႏွိပ္နယ္ေပးျခင္းျဖင့္ အရည္မ်ား ႏွလုံးသုိ႔ ေကာင္းစြာ သြားရန္ အေထာက္အကူျပဳပါတယ္။ သို႔ေသာ္ နာက်င္မွဳကုို မျဖစ္ေစသင့္ပါ။

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အိမ္သံုးကုထံုးမ်ား။

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ အိမ္သံုးကုထံုးေတြအသံုးျပဳျခင္းက water retention ကို ကုသရာမွာ ဘယ္လိုအေထာက္အကူျပဳႏုိင္မလဲ။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လူေနမႈပံုစံမ်ားနဲ႔ အိမ္သံုးကုထံုးမ်ားက သင့္အေနျဖင့္ water retention ကိုကုသတဲ့ေနရာမွာနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ေနတဲ့ေနရာေတြမွာ အကူအညီေပးႏုိင္ပါတယ္။

-အငန္ေလွ်ာ့စားျခင္း

-Magnesium ဓါတ္မ်ားမ်ားစားသုံးျခင္း

-vitamin B6 ေသာက္သုံးျခင္း

-Potassium မ်ားေသာ အစားအစာမ်ားစားသုံးျခင္း

-ေနၾကာေစ့စားျခင္း

-အသင့္စားရန္ လုပ္ထားေသာ အစားအစာမ်ား ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း

အကယ္၍သင့္မွာ ေမးခြန္းေတြရွိမယ္ဆိုရင္ သင့္အတြက္သင့္ေတာ္တဲ့ အေျဖရွာေဖြႏုိင္ဖို႔ ဆရာ၀န္နဲ႔ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္ပါတယ္။

ရင္းျမစ္မ်ား

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ မတ် 16, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း မတ် 16, 2018

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ