အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

Vasectomy reversal ( အမ်ိဳူးသား သားေၾကာျပန္ဆက္ျခင္း ) ဆိုတာဘာလဲ။

Vasectomy ဟာ အမ်ိဳးသား သားေၾကာျဖတ္ျခင္း တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ သားေၾကာျဖတ္ျခင္းကို ေျပာင္းျပန္ျပန္လုပ္ျခင္းဟာ သားေၾကာျဖတ္စဥ္ ျဖတ္ေတာက္လိုက္တဲ့ ျပြန္ေတြကို ျပန္ဆက္တဲ့ ခြဲစိတ္မႈျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္လို႔ ျပြန္ေတြကို ျပန္ဆက္ႏိုင္ရင္ေတာင္ ခြဲစိတ္မႈ မေအာင္ျမင္တာမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

အေျခခံအေၾကာင္းရင္းကို သိရွိျခင္း

Vasectomy reversal ေတြကို ဘာေၾကာင့္ လုပ္ၾကတာလဲ။

Vasectomy reversal ကို အရင္က သားေၾကာျဖတ္ထားဖူးၿပီး ယခုအခ်ိန္ ကေလးျပန္လိုခ်င္ခ်ိန္မွာ အသံုးျပဳၾကပါတယ္။

Vasectomy reversal ကိုမလုပ္ခင္ ဘာေတြ သိထားသင့္သလဲ။

Vasectomy reversal ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈဟာ သားေၾကာျဖတ္တာနဲ႔ ျပန္ဆက္တဲ့အခ်ိန္ၾကား အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီးၿပီလဲေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႔ အမွ် ပိတ္ဆို႔မႈေတြ ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး အခ်ိဳ႕လူေတြဟာ သူတုိ႔သုက္ပိုးကို ျပန္တိုက္ခိုက္တဲ့ antibodies ေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။

ခြဲစိတ္မႈဟာ ပိုမုိရႈပ္ေထြးၿပီး vas deferens နဲ႔ epididymis ၾကားက ပိတ္ဆို႔မႈကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖို႔အတြက္ အခ်ိန္ပိုမို လုိအပ္ပါတယ္။

ခြဲစိတ္မႈအစားအျခားနည္းလမ္းေတြ ရွိပါသလား။

တကယ္လို႔ အလွဴရွင္ သုက္ပိုးကို သံုးဖုိ႔စဥ္းစားမယ္ဆိုရင္ သုက္ပိုးဘဏ္မွေသာ္လည္းေကာင္း၊ သင္သိရွိသူ တစ္ေယာက္ေယာက္ထံမွေသာ္လည္းေကာင္း စဥ္းစားႏိုင္ပါတယ္။

သင့္ဆရာဝန္ဟာ အပ္ကိုအသံုးျပဳၿပီး ေဝွးေစ့တစ္ခုခုအတြင္းမွ သုက္ပိုးကို ထုတ္ယူႏိုင္ပါတယ္။ ဒီနည္းကို IVF ကုသမႈမွာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

ခြဲစိတ္မႈမလုပ္ခင္ ဆိုးက်ိဳးေတြကို နားလည္ထားဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ သင့္မွာ ေမးစရာရွိရင္ ဆရာဝန္ (သို႔) ခြဲစိတ္ဆရာဝန္နဲ႔ တိုင္ပင္သင့္ပါတယ္။

ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း

Vasectomy reversal ေတြကို ဘယ္လိုျပင္ဆင္သင့္သလဲ။

သင့္ဆရာဝန္ကို သင္ေသာက္ေနတဲ့ေဆးေတြ၊ ဓါတ္မတည့္ျခင္းေတြ၊ က်န္းမာေရးအေျခအေနေတြကို ခြဲစိတ္မႈမလုပ္ခင္ ေျပာျပသင့္ပါတယ္။ သင့္ေမ့ေဆးဆရာဝန္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုၿပီး ေမ့ေဆးအစီအစဥ္ကို ဆြဲသင့္ပါတယ္။ ခြဲစိတ္မႈမျပဳလုပ္မီ အစာစားျခင္း၊ ေသာက္ျခင္းကို ဘယ္အခ်ိန္မွာ ရပ္မလဲဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားခ်က္ကို လိုက္နာသင့္ပါတယ္။

ခြဲစိတ္မႈ မလုပ္ခင္ နာရီေပါင္းမ်ားစြာႀကိဳၿပီး အစားစားျခင္းလုပ္သင့္သလားဆိုတာ တိက်တဲ့ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြ ေပးႏိုင္ပါတယ္။ အေျခအေနအမ်ားစုမွာ အစာမစားမီ ေျခာက္နာရီခန္႔ႀကိဳၿပီး အစာစားျခင္းကို ရပ္တန္႔သင့္ပါတယ္။ ခြဲစိတ္မႈမျပဳလုပ္မီ နာရီအနည္းငယ္အထိ ေကာ္ဖီအစရွိတဲ့ အရည္ေတြကို ေသာက္သံုးႏိုင္ပါတယ္။

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္း ႏွင့္ ကုသျခင္း

Vasectomy reversal နဲ႔ စစ္ေဆးေနခ်ိန္မွာ ဘယ္လုိ ျဖစ္မွာလဲ။

ခြဲစိတ္မႈကို ေမ့ေဆးနဲ႔ ျပဳလုပ္ၿပီး မိနစ္ ၉၀ ခန္႔ၾကာျမင့္ႏိုင္ပါတယ္။

ခြဲစိတ္ဆရာဝန္က ကပ္ပယ္အိတ္ေပၚမွာ ခြဲစိတ္ရာႏွစ္ခုကို ျပဳလုပ္ပါလိမ့္မယ္။

သူတုိ႔ဟာ ေဝွးေစ့တစ္ခုခ်င္းစီကို စစ္ေဆးၿပီး ျပြန္ေတြကို ရွာေဖြမွာျဖစ္ကာ အမာရြတ္တစ္ရွဴးေတြကို ဖယ္ထုတ္လိုက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ခြဲစိတ္ဆရာဝန္ဟာ ျပြန္ေတြရဲ႕ အဆံုးသတ္ေတြကို ျပန္လည္ခ်ဳပ္ေပးဖို႔ operating microscope ကို အသံုးျပဳမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Vasectomy reversal လုပ္ၿပီးသြားခ်ိန္ ဘာျဖစ္မွာလဲ။

ခြဲစိတ္မႈအၿပီး တစ္ေန႔ထဲ (သို႔) ေနာက္တစ္ရက္မွာ အိမ္ျပန္ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ပတ္ေလာက္ၾကာၿပီးရင္ အလုပ္ျပန္လည္လုပ္ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ပံုမွန္ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းက သင့္ကို ေန႔စဥ္လႈပ္ရွားမႈကို အျမန္ဆံုးျပန္လုပ္ႏိုင္ေစဖုိ႔ ကူညီေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေလ့က်င့္ခန္းမလုပ္မီ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူ (သို႔) ဆရာဝန္ကို အၾကံဥာဏ္ေတာင္းသင့္ပါတယ္။

သင့္ဆရာဝန္က ေျခာက္ပတ္ကေန ရွစ္ပတ္အထိ ၾကာျမင့္ၿပီး ခ်ိန္မွာ သင့္ရဲ႕ သုက္ရည္ အနည္းငယ္ကို ေတာင္းယူႏိုင္ပါတယ္။ ေတာင္းယူၾကည့္ၿပီး သုက္ပိုးပါမပါ စစ္ေဆးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ သုက္ပိုးမပါဘူးဆိုရင္ေတာ့ ခြဲစိတ္မႈ ေအာင္ျမင္ျခင္း မရွိပါဘူး။

တကယ္လုိ႔ ခြဲစိတ္မႈ မေအာင္ျမင္ပဲ သင္နဲ႔ သင့္အိမ္ေထာင္ဖက္ဟာ ကေလးလိုခ်င္ဆဲဆိုရင္ ဆရာဝန္နဲ႔ အျခားနည္းေတြကို တိုင္ပင္သင့္ပါတယ္။

ဒီစစ္ေဆးမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေမးစရာရွိရင္ ဆရာဝန္ကို ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

ေနာက္ဆက္တြဲျပသနာမ်ား

Vasectomy reversal အၿပီးမွာ ဘာျဖစ္မွာလဲ။

အျခားခြဲစိတ္မႈေတြလိုပဲ သူ႔မွာလည္း ဆိုးက်ိဳးေတြ ရွိပါတယ္။ ဘယ္လိုဆိုးက်ိဳးေတြ ရွိႏိုင္လဲဆိုတာ ဆရာဝန္ကုိ ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

ခြဲစိတ္မႈအားလံုးရဲ႕ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ဆိုးက်ိဳး ကေတာ့ ေမ့ေဆးနဲ႔ပတ္သက္ေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ား၊ ေသြးအလြန္ထြက္ျခင္း၊ ေသြးခဲျခင္းေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Vasectomy reversal ရဲ႕ ဆုိးက်ိဳးေတြကေတာ့

ခြဲစိတ္ထားတဲ့ေနရာမွာ ေရာဂါပိုးဝင္ျခင္း

ကပ္ပယ္အိတ္မွာ အရည္စုျခင္းေၾကာင့္ drain လုပ္ရန္ လိုအပ္ျခင္း

ကပ္ပယ္အိတ္အတြင္းမွ ေသြးလႊတ္ေၾကာ၊ အာရံုေၾကာေတြကို ထိမိျခင္း

ခြဲစိတ္မႈအတြက္ ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြကို လိုက္နာျခင္းအားျဖင့္ ဆုိးက်ိဳးေတြကို နည္းပါးေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ အစာမစားျခင္း၊ အခ်ိဳ႕ေဆးေတြ ရပ္တန္႕ျခင္း

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြအတည္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ား မျပဳလုပ္ေပးပါ။

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 6, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 6, 2018

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ