အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

Slipped capital femoral epiphysis (ေပါင္ရိုးေခ်ာ္ျခင္း) ကဘာလဲ။

ေပါင္ရိုးေခ်ာ္ျခင္းသည္ တင္ပါးအဆစ္ရွိအလံုးသည္ ေပါင္ရိုးမွခြဲထြက္သြားျခင္းျဖစ္သည္။ အရို၏ၾကီးထြားႏွဳန္းကိုျဖစ္ေစေသာေနရာတြင္ျဖစ္သည္။ ေပါင္ရိုးေခ်ာ္ျခင္းသည္ တင္ပါးအဆစ္ႏွစ္ဖက္လံုးတြင္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အပီဖိုက္ဆစ္သည္ အရိုးရွည္၏အဆံုးပိုင္းျဖစ္သည္။ ထိုအဆံုးပုိင္းႏွင့္ အဓိကအရိုးဆစ္ၾကားကို အရိုးၾကီးထြားေစေသာေနရာႏွင့္ျခားထားသည္။ဒီအေျခအေနတြင္အရိုးၾကီးထြားေနေသာအေပၚပိုင္းတြင္ေခ်ာ္ျခင္းျဖစ္သည္။

Slipped capital femoral epiphysis (ေပါင္ရိုးေခ်ာ္ျခင္း) က ဘယ္ေလာက္အျဖစ္မ်ားသလဲ

ဒီေရာဂါဟာ ကေလးအေယာက္တသိန္းတြင္ ႏွစ္ေယာက္ခန့္ျဖစ္သည္။ ၾကီးထြားေနေသာကေလးငယ္ အသက္ ၁၁ မွ ၁၅ မ်ားေသာအားျဖင့္ေယာက်ာ္းေလး ၀ေသာကေလး ၾကီးထြားျမန္ေသာကေလးႏွင့္ အျခားအေၾကာင္းေၾကာင့္ေဟာ္မွန္းမ်ွတမွဳမရွိေသာကေလးမ်ားတြင္ပိုျဖစ္တတ္သည္။ အခ်က္အလက္မ်ားထပ္မံသိရွိဖို႔အတြက္ ဆရာ၀န္နဲ႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါတယ္။

လကၡဏာမ်ား

Slipped capital femoral epiphysis (ေပါင္ရိုးေခ်ာ္ျခင္း) ရဲ႕လကၡဏာေတြကဘာေတြလဲ

ေပါင္ရိုးေခ်ာ္ျခင္းရဲ႕ အျဖစ္အမ်ားဆံုးေရာဂါလကၡဏာေတြကေတာ့

လမ္းေလ်ာက္ရခက္ျခင္း။ေထာ့နဲ့ေထာ့နဲ့လမ္းေလ်ာက္ျခင္း

ဒူးေခါင္းနာျခင္း

တင္ပါးရိုးနာျခင္း

တင္ပါးရိုးေတာင့္ျခင္း

ေျခေထာက္အျပင္သို့ထြက္ေနျခင္း

တင္ပါးဆစ္လွဳပ္ရွားမွဳသိပ္မလုပ္ႏုိင္ျခင္း။

 

အထက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့အထဲမွာမပါ၀င္တဲ့ အျခားေသာလကၡဏာေတြလည္းရွိႏုိင္ပါေသးတယ္။ တကယ္လို႔ကိုယ့္ဆီမွာေရာဂါလကၡဏာတစ္ခုခုမ်ားရွိေနမလားဆိုျပီးစိုးရိမ္ေနမယ္ဆိုရင္ ဆရာ၀န္နဲ႔ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္သင့္ပါတယ္။

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသင့္သလဲ

သင့္မွာေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္အလက္ေတြထဲကတစ္ခုခုရွိခဲ့ရင္ သင့္ဆရာ၀န္နဲ႔ ဆက္သြယ္သင့္ပါတယ္။

သင့္ဆီမွာအထက္ေဖာ္ျပပါ ေရာဂါလကၡဏာေတြထဲကတစ္ခုခုမ်ားရွိေနမယ္ဆိုရင္ ဒါမွမဟုတ္ ေမးခြန္းတစ္ခုခုရွိေနမယ္ဆိုရင္ ဆရာ၀န္နဲ႔ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။ လူတုိင္းရဲ႕ခႏၶာကိုယ္တံု႔ျပန္မႈဟာမတူညီႏုိင္ပါဘူး။ သင့္အေျခအေနအတြက္ ဘာအေကာင္းဆံုးလဲဆိုတာကိုသင့္ဆရာ၀န္နဲ႔ တုိင္ပင္တာကအေကာင္းဆံုးပါပဲ။

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

Slipped capital femoral epiphysis (ေပါင္ရိုးေခ်ာ္ျခင္း) ကိုဘာေတြကျဖစ္ေစသလဲ

ဖစ္ေစေသာအေၾကာင္းကိုမသိပါ။

ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား

ငါ့ဆီမွာ Slipped capital femoral epiphysis (ေပါင္ရိုးေခ်ာ္ျခင္း) ျဖစ္ႏုိင္ေျခကိုဘာ္ေတြက ျမင့္တက္ေစသလဲ

ေပါင္ရိုးေခ်ာ္ျခင္းျဖစ္ပြားႏုိင္ေခ်ကိုျမင့္ေစတဲ့အေၾကာင္းရင္းေတြ အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္

အ၀လြန္ျခင္း

ေဆးမ်ား(ဥပမာ စတီးရိြဳက္)

သိုင္းရိြဳက္ျပသာနာမ်ား

ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကုထံုးမ်ား

ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါႏွင့္ဆိုင္ေသာ အရိုးျပသာနာမ်ား

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုသမႈ

ယခုေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆးပညာအၾကံေပးမႈေနရာတြင္ အစားထိုးရန္မသင့္ေတာ္ပါ။ ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတုိင္ပင္ပါ.

Slipped capital femoral epiphysis (ေပါင္ရိုးေခ်ာ္ျခင္း) ကို ဘယ္လိုအတည္ျပဳပါသလဲ

စမ္းသက္ျခင္းတြင္ ဆရာ၀န္မွ ကေလးက်န္းမာေရးအေျခအေန ေရာဂါသမိုင္းေၾကာင္းစသည္ကို့ကိုေမးလိမ့္မည္။ ထိုေနာက္ ကေလးလကၡဏာမ်ား လကၡဏာမည္မ်ွေပၚသည္တို့ကိုေမးလိမ့္မည္။

ကေလးလွဲသည့္အခ်ိန္တြင္ ဆရာ၀န္မွျဖစ္ေသာ တင္ပါးဆစ္ ႏွင့္ေျခေထာက္ကိုေသခ်ာစမ္းသက္ျပီးေအာက္ပါတို့ကိုရွာလိမ့္မည္။

လွဳပ္ရွားမွုမ်ားက နာျခင္း

တင္ပါးဆစ္လွဳပ္ရွားႏိုင္မွဳနည္းျခင္း အဓိကအားျဖင့္ အတြင္းကိုလွည့္ျခင္း

တမင္လုပ္တာမဟုတ္ပဲ ၾကြက္သားမ်ားေတာင့္ေနျခင္း အေၾကာဆြဲျခင္း

ကေလးလမ္းေလ်ာက္ပံုကိုလည္းၾကည့္လိမ့္မည္။ထိုကေလးမ်ားတြင္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာလမ္းေလ်ာက္ပံုႏွင့္ ေထာ့နဲ့ေထာ့နဲ့ေလ်ာက္ျခင္းတို့ရွိတတ္သည္။

ဓာတ္မွန္ရိုက္ျခင္း

ထိုေလ့လာခ်က္မ်ားက သိပ္သည္းဆမ်ားေသာအဂါ္ ဥပမာ အရိုးပံုရိပ္ကိုျပေစသည္။ တင္ပါးစံု တင္ပါးရိုး ေပါင္ရိုးတို့ကို ေထာင့္မ်ိဳးစံုမွရိုက္ထားေသာ ဓာတ္မွန္မ်ားက ေရာဂါအတည္ျပဳရန္အေထာက္အကူျဖစ္ႏိုင္သည္။

ထိုလူနာတြင္ ေပါင္ရိုးေခါင္းသည္ အရိုးမွေခ်ာ္ျပီး ထြက္ေနသည္ကိုေတြ့ႏိုင္သည္။

Slipped capital femoral epiphysis (ေပါင္ရိုးေခ်ာ္ျခင္း) ကို ဘယ္္လိုကုသပါသလဲ

ကုထံုး၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အနည္းငယ္ေခ်ာ္ေနေသာ ေပါင္ရိုးကိုထပ္မေခ်ာ္ေအာင္လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ခြဲစိတ္သည္။

ေစာစီးစြာသိပါက တင္ပါးဆစ္ကို တည္ျငိမ္ေအာင္လုပ္ျခင္း ႏွင့္ေနာက္ဆက္တြဲမ်ားကိုကာကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္းတို့လုပ္ႏိုငသည္။ အေစာဆံုးႏွင့္အထိေ၇ာက္ဆံုးကုသပါက တင္ပါးရိုးၾကာရွည္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းပိုေကာင္းသည္။

ထိုေရာဂါေသမ်ာပါက ေပါင္ေပၚသို့ အေလးျဖစ္ေစေသာ အရာမ်ားကို ခြင့္မျပဳေတာ့ပါ။ေဆးရံုတက္ရန္လိုျပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ ၂၄ နာရီမွ ၄၈ နာရီအတြင္းခြဲစိတ္မွဳကိုလုပ္သည္။ 

 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

ခြဲစိတ္မွဳလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ပ်င္းထန္မွဳအေပၚမူတည္သည္။ ကုသသည့္ပံုစံအမ်ားစုတြင္။

အထဲတြင္တည္ျငိမ္ေအာင္လုပ္ျခင္း။ ေရာဂါအေျခအေနတည္ျငိမ္ျပီးမျပင္းထန္ေသာသူမ်ားတြင္လုပ္ေလ့ရွိသည္။ ဆရာ၀န္မွ ေပါင္ရိုးနားတြင္ အေပါက္ေသးလုပ္ျပီး သတၳဳမူလီကို ၾကီးထြားေစသည့္ေနရာတြင္ ထည့္ေပးသည္။ထိုေၾကာင့္ေပါင္ရိုးေခါင္းကိုတည္ျငိမ္ေစျပီး ေနာက္ထပ္ေခ်ာ္ျခင္းကိုသက္သာေစသည္။အခ်ိန္ၾကာသည္ႏွင့္ အရိုးၾကီးထြားေစသည့္အေနရာသည္ ပိတ္သြားသည္။ပိတ္သြားပါက ေနာက္ထပ္ေခ်ာ္ျခင္းမ်ိဳးမျဖစ္ေတာ့ပါ။

ဖြင့္ျပီးျပန္ျပင္ျခင္း။ အေျခအေနသိပ္မေကာင္းေသာကိစၥမ်ားတြင္ တင္ပါးရိုးကိုဖြင့္ျပီး ေပါင္ရိုးေခါင္းကိုပံုမွန္ေနရာသို့ျပန္သြင္းလိမ့္မည္။ ထို့ေနာက္ သတၳဳ မူလီ ျဖင့္ ၾကီးထြားသည့္ေနရာျပန္ပိတ္သည့္အထိ ရစ္ထားလိမ့္မည္။ေစ်းပိုၾကိးျပီး ျပန္ေကာင္းရန္အခ်ိန္ၾကာတတ္သည္။

ဆန့္က်င္ဘက္တင္ပါးဆစ္တြင္ ထည့္ျခင္း။ အခ်ိဳ့ေသာသူမ်ူားတြင္ ဆန့္က်င္ဘက္ဘက္တြင္ပါျဖစ္ႏွုန္းပိုမ်ားတတ္သည္။။ထုိကိစၥမ်ိဳးတြင္ မျဖစ္ေသာဘက္ကိုပါ အခ်ိန္တစ္ျပိဳင္နက္ထည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျဖစ္ႏွုန္းကိုသက္သာေစႏိုင္သည္။ ဆရာ၀န္က သင့္ေတာ္သည္မသင့္ေတာ္သည္ကိုေျပာလိမ့္မည္။ 

 

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အိမ္သံုးကုထံုးမ်ား။

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ အိမ္သံုးကုထံုးေတြအသံုးျပဳျခင္းက ေပါင္ရိုးေခ်ာ္ျခင္းကိုကုသရာမွာဘယ္လိုအေထာက္အကူျပဳႏုိင္မလဲ။

ေပါင္ရိုးေခ်ာ္ျခင္းသည္ လူတိုုင္းမကာကြယ္ႏိုင္ပါ။က်န္းမာေသာကိုယ္အေလးခ်ိန္က အရိုးအဆစ္မ်ားကို၀န္မပိေစပဲ ပ်က္ဆီးျခင္း အားနည္းျခင္းကိုသက္သာေစႏိုင္သည္။ ကေလးကအ၀လြန္ေနပါက လံုျခံဳေသာအာဟာရႏွင့္ေလ့က်င့္ခန္း ပံုစံကိုဆရာ၀န္နဲ့ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ပါ။

 

အကယ္၍သင့္မွာေမးခြန္းေတြရွိမယ္ဆိုရင္ သင့္အတြက္သင့ေတာ္တဲ့ အေျဖရွာေဖြႏုိင္ဖို႔ ဆရာ၀န္နဲ႔ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္ပါတယ္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ မတ် 13, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း မတ် 13, 2018

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ