Pica (ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အာသိသျဖစ္သည့္ ေရာဂါ)

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar.

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

Pica (ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အာသိသျဖစ္သည့္ ေရာဂါ) ကဘာလဲ။

ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အာသိသျဖစ္သည့္ ေရာဂါ ဆိုသည္မွာ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ၊ အဟာရမရွိေသာ ပစၥည္းတခုခု (ဥပမာ။ ေရခဲတံုး)ကို အလြန္္အမင္း ႏွစ္ခ်ိဳက္စြာ စာသံုးတတ္ေသာ ေရာဂါ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ တခ်ိဳ႕ေ၀ဒနာရွင္မ်ားတြင္မႈ အႏာၱရာယ္ ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အရာမ်ား ( ဥပမာ။ အိမ္သုတ္ေဆးမ်ား ေျခာက္ ေသြ႔ျပီးေနာက္ ကြာက်ေသာ အဖတ္မ်ား၊ သတၱဳအစအနမ်ား ) ကိုလည္း စားတက္ျပီး ယင္းသို႔ စားျခင္ေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အေနျဖင့္ ခဲဆိပ္သင့္ျခင္းမ်ားလည္း ျဖစ္ပြားတတ္ပါသည္။

Pica (ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အာသိသျဖစ္သည့္ ေရာဂါ) က ဘယ္ေလာက္အျဖစ္မ်ားသလဲ

ဤေရာဂါသည္ ကေလးမ်ားႏွင့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားတြင္ အေတြရမ်ားတတ္ျပီး နာတာရွည္ေရာဂါ မဟုတ္ပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာ ဉာဏ္ရည္ဖြံ ျဖိဳးမႈ ေနာက္က်ေသာ ေရာဂါသည္မ်ားတြင္လည္း ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ယင္း ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အာသိသျဖစ္သည့္ ေရာဂါသည္ ဦးေႏွာက္ ဖြံျဖိဳးမႈ႔ေနာက္က်ေသာ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ ပိုမိုျပင္းထန္ျပီး အခ်ိန္ၾကာ ျမင့္စြာ ျဖစ္ပြါးတတ္ပါသည္။ ဤေရာဂါ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အ လက္မ်ား ထပ္မံသိရွိဖို႔အတြက္ ဆရာ၀န္နဲ႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြး သင့္ပါတယ္။

လကၡဏာမ်ား

Pica (ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အာသိသျဖစ္သည့္ ေရာဂါ) ရဲ႕လကၡဏာေတြကဘာေတြလဲ

ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အာသိသျဖစ္သည့္ ေရာဂါရဲ႕ အျဖစ္အမ်ားဆံုး ေရာဂါလကၡဏာေတြကေတာ့ ပံုမွန္ အစားအစာမဟုတ္ေသာ အရာမ်ားကို ပံုမွန္စားသံုးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ စားသံုးေနျခင္းမွာ အနည္းဆံုးတစ္လ ၾကာျပီဆိုပါက ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အာသိသျဖစ္သည့္ ေရာဂါဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ျပီ ျဖစ္ပါသည္။

အကယ္၍ သင္သည္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အာသိသျဖစ္သည့္ ေရာဂါရွိေနျပီ ဆိုပါက ေအာက္ပါအရာမ်ားထဲမွ တခုခုကုိ စားသံုးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေရခဲတံုး၊ ဆပ္ျပာခဲ၊ ၾကယ္သီး၊ ရႊံ၊ ဆံပင္၊ အမိႈက္၊ သဲ၊ စီးကရက္ ဖင္အစီခံ၊ ေဆးလိပ္ျပာမ်ား၊ အိမ္သုတ္ေဆး အစအနမ်ား၊ ေကာ္၊ ေျမျဖဴ၊ မစင္ စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းဥပမာ ေပးထားေသာ အရာမ်ားအျပင္ အျခားအရာမ်ားလည္း စားသံုးႏိုင္ပါေသးသည္။

အထက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့အထဲမွာမပါ၀င္တဲ့ အျခားေသာ လကၡဏာေတြလည္းရွိႏုိင္ပါေသးတယ္။ တကယ္လို႔ ကိုယ့္ဆီမွာ ေရာဂါလကၡဏာ တစ္ခုခုမ်ား ရွိေနမလားဆိုျပီး စိုးရိမ္ေနမယ္ဆိုရင္ ဆရာ၀န္နဲ႔ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ သင့္ပါတယ္။

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသင့္သလဲ

သင့္ဆီမွာ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေရာဂါလကၡဏာေတြထဲက တစ္ခုခုမ်ား ရွိေနမယ္ဆိုရင္ ဒါမွမဟုတ္ ေမးခြန္းတစ္ခုခု ရွိေနမယ္ဆိုရင္ ဆရာ၀န္နဲ႔ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။ လူတုိင္းရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္တံု႔ျပန္မႈဟာ မတူညီႏုိင္ပါဘူး။ သင့္အေျခအေနအတြက္ ဘာအေကာင္းဆံုးလဲ ဆိုတာကို သင့္ဆရာ၀န္နဲ႔ တုိင္ပင္တာက အေကာင္းဆံုးပါပဲ။

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

Pica (ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အာသိသျဖစ္သည့္ ေရာဂါ) ကိုဘာေတြကျဖစ္ေစသလဲ

ဤေရာဂါကို ျဖစ္ပြါးေစေသာ အေၾကာင္းရင္း တစ္ခုထက္ပို၍ ရွိႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေ၀ဒနာရွင္မ်ားတြင္ သံဓာတ္၊ ဇင့္ဓာတ္ ကဲ့သို႔ အဟာရဓာတ္မ်ား ခ်ိဳ႕တဲ့ေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ဥပမာ။ သံဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့၍ ေသြးအားနည္းေနေသာ ကိုယ္၀န္သည္မ်ား တြင္ လည္း ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အာသိသျဖစ္သည့္ ေရာဂါကို ေတြ႔ရွိရပါ သည္။ သင့္တြင္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အာသီသ ရွိေနျပီဆိုလ်င္ သင့္ ကိုယ္ထဲတြင္ အဟာရဓာတ္တခုခုနဲေနျပီကို ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

အခ်ိဳ႕ စိတ္ကစင့္ကလ်ားေရာဂါႏွင့္ စြဲလမ္းမႈ႔ လြန္ကဲေသာ စိတ္က်န္မာ ေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာ ရွိေနေသာသူမ်ား တြင္လည္း ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အာသိသျဖစ္သည့္ ေရာဂါကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ သူမ်ားသည္ အစားအစာမဟုတ္သည့္ ပစၥည္းမ်ား၏ ပံုစံ သို႔မဟုတ္ အနံကို စြဲလမ္းျပီး စားခ်င္စိတ္ျဖစ္ေပၚတတ္ပါသည္။ ထိုနည္းတူ အခ်ိဳ႕ေသာ ရိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈ႔မ်ားတြင္လည္း ေျမၾကီးစားသံုးျခင္းကို ပံုမွန္ဟု ယူဆၾကပါသည္။ ယင္းအေနအထားတြင္မူ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အာသိသျဖစ္သည့္ ေရာဂါရွင္ကို ေျမၾကီးၾကိဳက္သူမ်ားဟု ေခၚဆိုႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

အဟာရခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားတြင္သာ ယင္းေရာဂါျဖစ္ႏိုင္သည္ မဟုတ္ပါ။ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ့ခ်ရန္ၾကိဳးစားေနသူမ်ား သည္လည္း ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အရာမ်ားကိုစား၍ ဗိုက္မဆာရန္ ၾကိဳးစားျခင္းလည္း ရွိႏိုင္ပါသည္။

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုသမႈ

ယခုေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆးပညာအၾကံေပးမႈေနရာတြင္ အစားထိုးရန္မသင့္ေတာ္ပါ။ ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတုိင္ပင္ပါ.

Pica (ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အာသိသျဖစ္သည့္ ေရာဂါ) ကို ဘယ္လိုအတည္ျပဳပါသလဲ

ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အာသိသျဖစ္သည့္ ေရာဂါကို စမ္းသပ္ စစ္ေဆး  ရန္ စက္ကိရိယာမ်ား မရွိေသးပါ။ ေရာဂါရာဇ၀င္ကို ေသခ်ာစြာ ေမးျမန္း အတည္ျပဳျခင္းျဖင့္သာ သိရွိႏိုင္ပါသည္။

သင့္အေနျဖင့္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ရွက္ရြံျခင္း မရွိဘဲ သင္စားခ်င္စိတ္ ျဖစ္ေပၚေနသည္အရာကို အမွန္အတိုင္း ေျပာျပရန္ လိုအပ္ပါမည္။ သို႔မွသာ ဆရာ၀န္သည္ မွန္ကန္ေသာ ေရာဂါ အမည္တပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုနည္းတူ ကေလးမ်ားႏွင့္ ဦးေႏွာက္ဖြံျဖိဳးမႈ ေနာက္က်ေနသူမ်ားတြင္လည္း ယင္းေရာဂါ အေျခအေနကို အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ သင့္အေနျဖင့္ ဆရာ၀န္ထံေခၚသြားျခင္း မျပဳမီ ကိုယ္တိုင္ ေစာင့္ၾကည့္ေပးရန္ လိုအပ္ပါမည္။

ဆရာ၀န္သည္ သံဓာတ္ႏွင့္ ဇင့္ဓာတ္ကဲ့သို႔ေသာ အဟာရဓာတ္မ်ား ခ်ိဳ႕တဲ့မႈ ရွိမရွိ ေသြးေဖာက္စစ္ေဆးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာ အဟာရ ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အာသိသျဖစ္သည့္ ေရာဂါျဖစ္ျခင္း ဟုတ္မဟုတ္ အတည္ျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္ေပမည္။ 

Pica (ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အာသိသျဖစ္သည့္ ေရာဂါ) ကို ဘယ္္လိုကုသပါသလဲ

ဆရာ၀န္သည္ ေရာဂါျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းရင္မ်ားကို ရွာေဖြျပီး ယင္းအေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို ကုသမႈ႔ေပးရပါမည္။ (ဥပမာ။ သံဓာတ္ခ်ိဳ႕ တဲ့ျခင္း အတြက္ သံဓာတ္အားေဆး) ထိုသို႔ေသာ လိုအပ္ေသာ အဟာရကို ျပန္လည္ျဖည့္တင္းေပးေသာ ကုသမႈ႔မ်ားအျပင္ စားေသာပစၥည္း မ်ားေၾကာင့္ အဆိပ္သင့္နိုင္ေျခကိုလည္း ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရပါသည္။ ဥပမာ။ အိမ္သုတ္ေဆး အစအနမ်ား စားတတ္ေသာ လူနာမ်ားတြင္ ခဲဆိပ္သင့္မႈ႔ ရွိနိုင္ျပီး ယင္းလူနာအတြက္မူ ဆီးမွတဆင့္ ယင္းခဲဆိပ္မ်ားကို စြန္႔ထုတ္ရန္ ethylenediaminetetraacetic acid, or EDTAကဲ့သို႔ေသာ ေဆးမ်ားကို လိုအပ္ေသာ ပမာဏတြက္ခ်က္ျပီး တိုက္ေၾကြးရပါမည္။

အဟာရခ်ိဳ႔တဲ့မႈ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ ေရာဂါအေျခအေန ဆိုပါက ရိုးရိုးဗီတာမင္ႏွင္ သတၱဳဓာတ္မ်ားပါေသာ အားေဆးမ်ားကို ပံုမွန္ေသာက္သံုး ေပးျခင္းျဖင့္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အာသိသျဖစ္ျခင္းကို သက္သာရံုမွ်မကဘဲ ေနာက္ပိုင္းမျဖစ္ေစရန္ပါ ကာကြယ္ႏိုင္ပါမည္။

စိတ္က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ႔မ်ားေၾကာင့္လည္း ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အာသိသမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ စိတ္က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမႈ႔ မ်ားကိုလည္း လိုအပ္ပါက လိုအပ္သလို ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ စိတ္က်န္းမာေရး ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ႔မ်ား ရွိေနပါကလည္း ေဆးေသာက္ျခင္း၊ စိတ္က်န္းမာေရး ေဆြးေႏြးသည့္ ကုထံုးမ်ား ခံယူျခင္း စသည့္ကုသမႈ႔မ်ား ခံယူႏိုင္ပါသည္။

ယခုအထိ ေတြ႔ရွိရသမွ် သုေတသန ေတြ႔ရွိမႈ႕မ်ားအရ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အာသိသျဖစ္သည့္ ေရာဂါအတြက္ ကုသေပ်ာက္ကင္းႏိုင္သည့္ ေဆးမရွိေသးပါ။ သို႔ေသာ္ ရိုးရိုး ဗီတာမင္အားေဆးျပားမ်ားသည္ အခိ်ဳ႕ေသာ ေရာဂါရွင္မ်ားအတြက္ ထိေရာက္မႈ႔ရွိသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ စိတ္က်န္းမာေရး ျပသနာေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာေရာဂါရွင္မ်ားတြင္မူ အျပဳအမူပိုင္း ဆိုင္ရာျပသနာမ်ား အတြက္ေပးေသာေဆးမ်ားသည္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အာသိသျဖစ္မႈ႔ကိုပါ သက္သာ ေပ်ာက္ကင္း ေစျခင္း၊ အာသီသေလ်ာ့နည္းေစျခင္းတို႔ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

ရင္းျမစ္မ်ား

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ မတ် 13, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း မတ် 13, 2018

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ