Penile Cancer (ဖိုအဂၤါကင္ဆာ ) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

Penile Cancer (ဖိုအဂၤါကင္ဆာ ) ကဘာလဲ။

ဖိုအဂၤါကင္ဆာသည္ ေရာဂါဆိုးႏိုင္ေခ်ႏွင့္ အသက္အႏၱရာယ္ျမင့္ေသာ လိင္တံကင္ဆာျဖစ္ၿပီး ဖြံၿဖိဳးမႈေနာက္က်ေသာ တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္သူ အမ်ိဳးသားမ်ား၌ အျဖစ္မ်ား၏။

ဖိုအဂၤါကင္ဆာသည္ လိင္တံအေရးျပားထိပ္ ၾကပ္ျခင္း (Phimosis) အား မကုသပဲထားျခင္း သို႔မဟုတ္ အသက္ႀကီးမွ ထိပ္ျဖတ္ျခင္း ျပဳလုပ္သူမ်ား (၃၈-၂၀ ၾကား)တြင္ ျဖစ္တတ္ပါသည္။

ထိပ္ျဖတ္ျခင္းဆိုသည္မွာ လိင္တံမွထိပ္ဖ်ားအေရျပားအား ဖယ္ရွာပစ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိပ္ျဖတ္ျခင္းအခမ္းအနား (brit milah) သည္ ဂ်ဴးဘာသာ၏ ေရွးက်ေသာ အေလ့အက်င့္တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ေမြးကင္စ ကင္းပြန္းတပ္ျခင္းႏွင့္ တြဲလုပ္ေလ့ ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစၥေရးလူမ်ိဳးမ်ားတြင္ ကမာၻေပၚ၌ ဖိုအဂၤါကင္ဆာျဖစ္ပြားမႈ အနည္းဆံုး (၀.၁/၁၀၀,၀၀၀) ျဖစ္သည္။

ဖိုအဂၤါကင္ဆာအား ေအာက္ပါအတိုင္း အမ်ိဳးအစားခြဲ၏။ စေကြးမတ္ဆဲလ္ကင္ဆာ (SCC) သည္ အျဖစ္မ်ားဆံုးေသာ ဖိုအဂၤါကင္ဆာအမ်ိဳးအစား ျဖစ္ၿပီး ျဖစ္ရပ္မ်ား၏ ၉၅%ထိ ရွိ၏။

စေကြးမတ္ဆဲလ္မွ မဟုတ္ပဲ ကင္ဆာျဖစ္ေစေသာ တျခားအရာမ်ားတြင္ မလႏိုးမား၊ အေျခခံဆဲလ္ကင္ဆာ၊ ျပန္ရည္က်ိတ္ကင္ဆာႏွင့္ ဆာကိုးမားတို႔ ျဖစ္သည္။

Penile Cancer (ဖိုအဂၤါကင္ဆာ ) က ဘယ္ေလာက္အျဖစ္မ်ားသလဲ

ဒီေရာဂါသည္ အလြန္အျဖစ္မ်ားေသာ္လည္း ဖိုအဂၤါကင္ဆာေလ့လာမႈမ်ားကို ကမာၻအႏွံ႕ ေကာင္းမြန္စြာ မလုပ္ရေသးပါ။ လူမ်ိဳးမေရြး ေရာဂါျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ အေမရိကန္၊ ဥေရာပႏွင့္ တျခားေသာ စက္မႈႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ရွားပါးၿပီး အာဖရိက၊ အာရွႏွင့္ ေတာင္အေမရိကမ်ားတြင္ ၁၉၉၉ မတိုင္းမီကာလက ဖိုအဂၤါကင္ဆာျဖစ္ပြားႏႈန္းသည္ အမ်ိဳးသားဦးေရ၏ ၁၀ -၂၀ % ထိ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ ေရာဂါျဖစ္ပြားႏုိင္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းအားျဖင့္ စီမံႏုိင္ပါသည္။

အခ်က္အလက္မ်ားထပ္မံသိရွိဖို႔အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။

လကၡဏာမ်ား

Penile Cancer (ဖိုအဂၤါကင္ဆာ ) ရဲ႕လကၡဏာေတြကဘာေတြလဲ

Phimosis လူနာမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားေသာ လကၡဏာမ်ားမွာ –

လိင္ေခ်းဖတ္မ်ား (ကေလးရက္သားအရြယ္၌ လိင္အေရျပားထိပ္အတြင္းတြင္ စတင္ျဖစ္ေပၚလာသည္)

ယားယံျခင္း (အကြက္ထျခင္း)

စမ္းရႏုိင္ေသာ ဒဏ္ရာ (နာေသာ သို႔မဟုတ္ မနာပဲ မအီမသာျဖစ္ေစေသာ အလံုး လိင္အေရျပားတြင္ ေပၚျခင္း)

အသက္ႀကီးေသာလူနာမ်ားတြင္ ဆရာ၀န္ကိုမျပရာမွ အက်ိတ္သည္ အတြင္းထိပ်ံ႕ႏွံ႔သြားၿပီး အနာပံုစံ သို႔မဟုတ္ လံုး၀န္းေသာ အသားပိုႏွင့္တူသည့္ အက်ိတ္ (ေခါင္းေလာင္းပံုႏွင့္တူသည္) ပံုစံ ခံစားရႏိုင္သည္။

သင့္ေလ်ာ္စြာ မကုသပါက (ဆိုလိုသည္မွ ပဋိဇီ၀ေဆးမ်ား မေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိပ္ျဖတ္ရန္ မညႊန္ျခင္း)သည္ အႏၱရာယ္ရွိသည္မ်ား ဆက္ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

ကင္ဆာျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ သင့္ေတာ္စြာ မကိုင္တြယ္ပါက အနာပဆုပ္ သို႔မဟုတ္ ေဒါင့္တန္းေရာဂါ (လိင္ေခါင္းပိုင္းေရာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အသားပုပ္ေသာအနာ)မ်ား ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္အတြင္း ျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားကို စိတ္မခ်ရေသာ လိင္ဆက္ဆံမႈရွိသူမ်ားတြင္လည္း ေတြ႔ရ၏။

ကင္ဆာပ်ံ႕ျခင္းသည္ ျမန္ဆန္ေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ားရွိသည္။

Phimosis မရွိေသာလူနာမ်ားတြင္ Phimosis ရွိသကဲ့သို႔ လကၡဏာမ်ားခံစားရသည့္အျပင္ ေသြးထြက္ျခင္းအား မနက္ခင္းႏိုးခါစ လိင္အဂၤါမတ္ခ်ိန္ သို႔မဟုတ္ လိင္ဆက္ဆံေနစဥ္ ျဖစ္ပြားႏုိင္ပါသည္။

ဆီးလိင္ျပြန္ကင္ဆာမွ ပ်ံ႕လာေသာကင္ဆာမ်ိဳးသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ ရွား၏။ ကင္ဆာစေပၚျခင္းႏွင့္ ပ်ံ႕ျခင္းသည္ ဆီးလိင္ျပြန္တစ္ေလွ်ာက္ ျဖစ္ခ်င္သည့္ေနရာမွ ျဖစ္လာႏုိင္ၿပီး ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိတ္ျခင္း၊ ဆီးသြားလွ်င္ ေသြးပါျခင္း၊ ဆီးသြားရခက္ျခင္း၊ ဆီးစိမ့္ထြက္ျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

ပေရာဖက္ဆာမ်ားမွ ထပ္ရွာႏုိင္မည့္ တျခားေသာ လကၡဏာမ်ားမွာ-

ပိုးကူးစက္ခံထားရေသာ အသားပုပ္သည့္ ဖိုလိင္တံအနာ

ဖိုလိင္တံတြင္ ဒဏ္ရာမ်ားရွိျခင္း

ျပန္ရည္အက်ိတ္မ်ားတြင္ေရာဂါျဖစ္ျခင္း

စမ္းသပ္လွ်င္ေတြ႔ရွိရမည္မ်ား (ဥပမာ အသည္းႀကီးျခင္း) သို႔မဟုတ္ လကၡဏာမ်ား (ဥပမာ ကင္ဆာေၾကာင့္ ခ်ံဳးခ်ံဳးက်သြားျခင္း၊ ကေယာင္ကတမ္းျဖစ္ျခင္း) စသည္တို႔သည္ ေရာဂါပ်ံ႕ေနေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ ေသြးတြင္းကဲလ္စီယမ္ မ်ားေနျခင္းတုိ႔လို ဇီ၀ရုပ္ျဖစ္ပ်က္ျခင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ားႏွင့္ တြဲျဖစ္ေနေၾကာင္းကို ျပသေနျခင္းျဖစ္သည္။

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အထဲမွာမပါ၀င္ေသးေသာ အျခားလကၡဏာမ်ားလည္း ရွိႏုိင္ပါေသးသည္။ အကယ္၍ကိုယ့္ဆီ၌ ေရာဂါလကၡဏာတစ္ခုခုမ်ားရွိေနမလားဆိုျပီး စိုးရိမ္ေနမယ္ဆိုပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္သင့္ပါသည္။

မလိုလားအပ္ပဲ ေရာဂါအမည္တပ္ေနာက္က်သည္မ်ိဳး မျဖစ္ေစရန္ လူနာမ်ားအားလံုး မွန္မွန္ျပန္ျပရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသင့္သလဲ

သင့္၌ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္အလက္မ်ားထဲမွ ဖိုအဂၤါႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး ဖိုအဂၤါကင္ဆာ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ျမင့္သည္မ်ား တစ္ခုခုရွိခဲ့လွ်င္ သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ ဆက္သြယ္သင့္သည္။

လိင္အဂၤါၾကြက္ႏို႔ေပါက္ဖူးျခင္း

ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုး၀င္ဖူးျခင္း

ထိပ္မျဖတ္ရေသးပဲ Phimosis ရွိေနလွ်င္

ဖိုအဂၤါအား ထိခိုက္ဒဏ္ရာရဖူးလွ်င္

ဆီးလိင္ျပြန္က်ဥ္းလွ်င္

လူတိုင္း၏ ခႏၶာကုိယ္တုန္႔ျပန္မႈသည္ မတူႏုိင္ပါ။

သင့္အေျခအေနအတြက္ ဘာအေကာင္းဆံုးလဲဆိုတာကို သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္တာက အေကာင္းဆံုးပါပဲ။

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

Penile Cancer (ဖိုအဂၤါကင္ဆာ ) ကိုဘာေတြကျဖစ္ေစသလဲ

ဖိုအဂၤါကင္ဆာျဖစ္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္းသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေအာက္ပါအခ်က္တို႔သည္ ဖိုအဂၤါကင္ဆာျဖစ္ေပၚျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိ၏။

Phimosis – ဖိုအဂၤါကင္ဆာကို ေစာလ်င္စြာ ထိပ္ျဖတ္ထားျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္မႈသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ (ေမြးကင္းစ ကင္းပြန္းတပ္) လိင္အဂၤါသန္႔ရွင္းေရးသည္ အေျခခံအက်ဆံုးျဖစ္သည္။ Phimosis လူနာမ်ားတြင္ လိင္အေရျပားအတြင္းပိုင္းသို႔ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ရန္ ခက္ခဲတတ္၏။

ထို႔ေၾကာင့္ လိင္ေခ်းဖတ္မ်ားျဖစ္လာၿပီး ကုသေရးဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈမ်ားတြင္ ၎သည္ ကင္ဆာပြားရန္အတြက္ အႏၱရာယ္ရွိေသာအခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

Lichen sclerosis (Balanitis xerotica obliterans ဟုလဲေခၚသည္)

Bowen’s disease (Queyrat), Leukoplakia, Paget disease, Buschke-Lowenstein disease စသည္တို႔လို ကင္ဆာကနဦးေရာဂါမ်ား

ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား

 Penile Cancer (ဖိုအဂၤါကင္ဆာ ) ျဖစ္ႏုိင္ေျခကိုဘာေတြက ျမင့္တက္ေစသလဲ

ဖိုအဂၤါကင္ဆာ  ျဖစ္ပြားႏုိင္ေခ်ကိုျမင့္ေစေသာ သို႔မစဟုတ္ ျဖစ္ရန္အစတည္ေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာရွိပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္

အသက္အရြယ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ – ဖိုအဂၤါကင္ဆာကို အသက္ ၄၀ ေအာက္မ်ားတြင္ ေတြ႔ရၿပီး ျဖစ္ႏႈန္းသည္ အသက္ႀကီးလာသည္ႏွင့္ တျဖည္းျဖည္းျမင့္တက္လာေသာ္လည္း ေရာဂါအမည္တပ္ႏိုင္ေသာ အရြယ္သည္ ၆၀ တြင္ျဖစ္၏။

အသက္ ၅၀ ေအာက္ အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားႏႈန္းသည္ ၁၀၀,၀၀၀ တြင္ တစ္ေယာက္ႏႈန္းျဖစ္သည္။ အသက္ ၈၀ တြင္ေတာ့ ၉ ဆ ပိုမ်ားသြားမည္ျဖစ္သည္။

ျဖစ္ပြားႏႈန္းသည္ လူမ်ိဳးေပၚလိုက္၍ ေျပာင္းလဲႏုိင္သည္။

၁၉၉၉ မတိုင္မီက အာရွလူမ်ိဳးမ်ားတြင္ ကမာၻတစ္လႊား အျမင့္ဆံုးျဖစ္ပြားႏႈန္းရွိ၏။

၁၉၉၈ ႏွင့္ ၂၀၀၃ ၾကားတြင္ ေလ့လာမႈမ်ားအရ လူျဖဴမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ အာရွ/ပစိဖိတ္ကၽြန္းလူသားမ်ားတြင္ ၅၅%ႏႈန္း ထိ ျဖစ္ႏႈန္းက်ဆင္းသြားပါသည္။

ျမိဳ႔ျပတည္ျခင္းျပႆနာ – စီးပြားေရးအေျခအေနေၾကာင့္ ဖိုအဂၤါကင္ဆာသည္ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ မရရွိႏိုင္ေသာလူထုတြင္ အျဖစ္မ်ား၏။ HIV/HPV အျဖစ္မ်ားေသာ ဧရိယာမ်ားတြင္ ဖိုအဂၤါကင္ဆာျဖစ္ပြားမႈမ်ားေၾကာင္းလဲ သက္ေသျပထားပါသည္။

သို႔ေသာ္ ဒီလိုျဖစ္ရျခင္း၏ ေအာက္ခံအေၾကာင္းရင္းအား ေသခ်ာမသိရပါ။ အႏၱရာယ္မကင္းေသာ လိင္ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံဖက္ မ်ားျခင္းတို႔တြင္ ထိုဗိုင္းရပ္စ္မ်ား ရွိေနေသာသူမွ လူအမ်ားကို ပ်ံ႕ႏိုင္ေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

လိင္မွတစ္ဆင့္ကူးစက္ေသာ ေရာဂါမ်ားအား မကုသျခင္း သို႔မဟုတ္ ေကာင္းမြန္စြာ မကုသျခင္း

တျခားအခ်က္မ်ား – ေဆးရြက္ႀကီး သံုးျခင္း (ဆိုလိုသည္မွ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းႏွင့္ ကြမ္းစားျခင္း)၊ Phototchemotherapy (ခရမ္းလြန္ ေအေရာင္ျခည္၊Psoralen)၊ တိရိစာၦန္မ်ားႏွင့္ပူးပူးကပ္ကပ္ေနျခင္း။

ဖိုအဂၤါကင္ဆာႏွင့္ လိင္စိတ္ခံယူမႈၾကား ဆက္စပ္မႈမရွိပါ။

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုသမႈ

ယခုေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆးပညာအၾကံေပးမႈေနရာတြင္ အစားထိုးရန္မသင့္ေတာ္ပါ။ ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတုိင္ပင္ပါ.

Penile Cancer (ဖိုအဂၤါကင္ဆာ ) ကို ဘယ္လိုအတည္ျပဳပါသလဲ

စမ္းသပ္ၾကည့္ရႈ႕စဥ္ေတြ႔ရေသာ ဖိုအဂၤါအနာမွ အသားစယူကာ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ တျခားေသာ ေရာဂါမ်ားကို စစ္ေဆးပိုင္းျခားႏိုင္သည့္ ေရာင္ရမ္းျခင္းတြင္ ေသြးျဖဴဥပမာဏစစ္ျခင္း၊ အသည္းႀကီးျခင္း သို႔ ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာမ်ားကို သိႏိုင္ရန္ ရိုးရိုးဓာတ္မွန္ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာဓာတ္မွန္ စသည္တို႔ကို အေျခခံကာ ဖိုအဂၤါကင္ဆာကို အတည္ျပဳႏိုင္ပါသည္။

Penile Cancer (ဖိုအဂၤါကင္ဆာ ) ကို ဘယ္္လိုကုသပါသလဲ

အက်ိတ္ဖုမ်ားပ်ံ႕ျခင္း(TNM) အဆင့္ခဲြစနစ္၊ ကနဦးတြက္ခ်က္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အဆင့္ခြဲျခင္းတို႔ကိုသံုးကာ ကုသမႈကို ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ထံုးစံအားျဖင့္ ဖိုအဂၤါကင္ဆာကုသမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါ၀င္သည္။

ခြဲစိတ္ျခင္း (ထိပ္ျဖတ္ျခင္း၊ ဖိုလိင္တံအား တစ္ပိုင္းေသာ္လည္းေကာင္း အကုန္ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖတ္ထုတ္ျခင္း၊ ေပါင္ျခံမွ ျပန္ရည္က်ိတ္မ်ားႏွင့္ တင္ပဆံုျပန္ရည္က်ိတ္မ်ား ျဖတ္ထုတ္ျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။)

ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကုထံုး

ေဆးသြင္းကုထံုး

 

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အိမ္သံုးကုထံုးမ်ား။

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ အိမ္သံုးကုထံုးေတြအသံုးျပဳျခင္းက ဖိုအဂၤါကင္ဆာ  ကို ကုသရာမွာ ဘယ္လိုအေထာက္အကူျပဳႏုိင္မလဲ။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လူေနမႈပံုစံမ်ားႏွင့္အိမ္သံုးကုထံုးမ်ားက သင့္အေနျဖင့္ ဖိုအဂၤါကင္ဆာ  ကိုကုသတဲ့ေနရာႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ေနေသာေနရာမ်ားတြင္ အကူအညီေပးႏုိင္ပါသည္။

လိင္အဂၤါဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ားကို သင့္ေတာ္စြာ ေပ်ာက္ကင္းသည္အထိ ကုသရပါမည္။

လိင္အဂၤါကို သန္႔ရွင္းေအာင္ထားပါ – ေတာ္ရံုဂရုစိုက္မႈမ်ိဳး သို႔ သန္႔ရွင္းမႈမ်ိဳးလုပ္ရံုႏွင့္ ကင္ဆာပြားျခင္းအႏၱရာယ္ကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ အေထက္အကူျပဳႏုိင္ပါသည္။ ဖိုအဂၤါကင္ဆာအတြက္ ကာကြယ္မႈသည္ အေကာင္းဆံုးပင္ျဖစ္သည္။

အကယ္၍သင့္မွာ ေမးခြန္းေတြရွိမယ္ဆိုလွ်င္ သင့္အတြက္သင့္ေတာ္ေသာ အေျဖရွာေဖြႏုိင္ဖို႔ ဆရာ၀န္ႏွင့္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္ပါသည္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

ရင္းျမစ္မ်ား

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ စက်တင်ဘာ 12, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း စက်တင်ဘာ 13, 2019

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ