Paranoia Personality Disorder (သံသယလြန္ကဲေသာ စိတ္ေ၀ဒနာ)

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

Paranoia Personality Disorder (သံသယလြန္ကဲေသာ စိတ္ေ၀ဒနာ) ကဘာလဲ။

သံသယလြန္ကဲေသာ စိတ္ေ၀ဒနာဆုိသည္မွာ လူတစ္ေယာက္သည္ သူတစ္ပါးအေပၚ ဘယ္ေတာ့မွမဆံုးႏိုင္ေသာ သံသယစိတ္ ႏွင့္ မယံုၾကည္မႈမ်ား ျဖစ္ေနေသာ ထူးျခားေသာ စိတ္ေ၀ဒနာတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ဤေရာဂါ၏ အျခား ထူးျခားခ်က္မ်ားမွာ သူတစ္ပါးကို ယံုၾကည္ဖုိ႔ ၀န္ေလးျခင္း၊ အညိွဳးၾကီးျခင္း၊ ရိုးသားေသာ ကိစၥရပ္စကားရပ္မ်ားအေပၚတြင္ပင္ ျခိမ္းေျခာက္ေနသည္ဟု အထင္ေရာက္ျခင္းတုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါသည္။ ဤစိတ္ေ၀ဒနာရွိေသာလူသည္ သူတစ္ပါးအေပၚ ေဒါသထြက္လြယ္၊ ရန္ျပဳလြယ္သည္။

သံသယစိတ္လြန္ကဲမႈသည္ က်ိဳးေၾကာင္းမဆီေလ်ာ္ေသာ အေတြးႏွင့္ ယံုၾကည္မႈမ်ား ခိုင္မာလာခ်ိန္တြင္ ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္လာေစတတ္သည္။ ထိုအခါတြင္ သူတုိ႔ ေတြးေန၊ ခံစားေနရေသာ အရာေတြက မမွန္ကန္ဘူးဆုိတာကို ထုိလူအား ဘယ္အရာကမွ (သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား ရွိေနလွ်င္ေတာင္) နားခ်လုိ႔မရပါ။ လူတစ္ေယာက္သည္ သံသယစိတ္လြန္ကဲေသာ စိတ္ေ၀ဒနာ (သို႔) ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ျခင္းသာ ရွိျပီး အျခားလကၡဏာမ်ား (တကယ္မရွိေသာ အရာမ်ားကို ျမင္ေန၊ ၾကားေနျခင္းကဲ့သို႔ေသာ လကၡဏာမ်ား) မရွိလွ်င္ သူတုိ႔ကို ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေသာ စိတ္ေ၀ဒနာသည္ဟုလည္း ေခၚသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အေတြးမ်ားတြင္သာ ျပႆနာရွိျပီး ထုိေရာဂါသည္မ်ားသည္ ေန႔စဥ္ ပံုမွန္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ သူတုိ႔၏ ဘ၀တြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိျပီး အထီးက်န္ဆန္ပါသည္။

Paranoia Personality Disorder (သံသယလြန္ကဲေသာ စိတ္ေ၀ဒနာ) က ဘယ္ေလာက္အျဖစ္မ်ားသလဲ

ဤေ၀ဒနာသည္ အလြန္အျဖစ္မ်ားပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ ပိုအျဖစ္မ်ားပါသည္။ အသက္အရြယ္မေရြးျဖစ္ႏိ္ုင္ပါသည္။ ေရာဂါျဖစ္ပြားနိုင္ေခ် ျမင့္မားေစေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ ေရာဂါကို စီမံႏိုင္ပါသည္။ ပိုမုိသိရွိလုိေသာ အခ်က္မ်ားအတြက္ သင့္ဆရာ၀န္နဲ႔ တုိင္ပင္ႏိုင္ပါသည္။

လကၡဏာမ်ား

Paranoia Personality Disorder (သံသယလြန္ကဲေသာ စိတ္ေ၀ဒနာ) ရဲ႕လကၡဏာေတြကဘာေတြလဲ

သံသယလြန္ကဲ စိတ္ေ၀ဒနာ၏ အျဖစ္မ်ားေသာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွာ

 • အျခားလူမ်ားသည္ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ား ဖံုးကြယ္ထားသည္ဟု စိုးရိမ္ျခင္း
 • သူတုိ႔ကို အျခားလူမ်ားက အသံုးခ်သြားမည္ကို ေၾကာက္ရြံ ႔ျခင္း
 • တစ္ပါးသူ၏ သစၥာတရား၊ ၀န္ခံကတိ၊ ယုံၾကည္အားကိုးရမႈတုိ႔အေပၚတြင္ သံသယျဖစ္ျခင္း။ အျခားလူမ်ားသည္ သူတုိ႔အား လိမ္ေနသည္၊ အသံုးခ်ေနသည္ဟု ယံုၾကည္ျခင္း
 • သူတုိ႔အား အသံုးခ်သြားမည္ကို ေၾကာက္ရြံ ႔စိတ္ႏွင့္ တစ္ပါးသူအေပၚ ယံုၾကည္ရန္ (သို႔) ကိုုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ား ေျပာျပရန္ ၀န္ေလးျခင္း ။
 • မခြင့္လႊတ္ႏိုင္ဘဲ အညိွဳးၾကီးျခင္း
 • အထိမခံ၊အေျပာမခံနိုင္ျဖစ္ကာ သူတုိ႔အား ေ၀ဖန္ျခင္းကို မခံႏိုင္ျခင္း
 • တစ္ပါးသူမ်ားႏွင့္ အလုပ္အတူ တြဲလုပ္ႏုိင္စြမ္း မရွိျခင္း
 • တစ္ပါးသူ၏ ရုိးသားေသာ ေျပာဆုိမႈ (သို႔) ပုံမွန္အၾကည့္ကိုပင္ အဓိပၸါယ္တလြဲေကာက္ျခင္း
 • အျခားသူမ်ားအတြက္ ဘာမွ်မဟုတ္ေသာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ေျပာဆုိေ၀ဖန္မႈကိုပင္ ေဒါသစိတ္ႏွင့္ တံုျပန္ျခင္း။ လ်င္ျမန္စြာ ျပန္လည္တုိက္ခုိက္ျခင္း။
 • အေၾကာင္းရင္းမရွိဘဲ သူတို႔၏ ခ်စ္သူသည္ေဖာက္ျပန္ေနသည္ဟု ထပ္ခါတလဲလဲ သံသယစိတ္ျဖစ္ျခင္း
 • အသိုင္းအ၀ုိင္းမွ ေရွာင္ဖယ္ေနျခင္း
 • တစ္ပါးသူမ်ားနွင့္ ဆက္ဆံေရးတြင္ ေအးတိေအးစက္ႏွင့္ ေ၀းကြာေနျခင္း။ တစ္ပါးသူကို ခ်ဳပ္ခ်ယ္လြန္းျပီး မနာလုိျဖစ္တတ္ျခင္း
 • ေခါင္းမာ၊ ရန္မူ၊ ရိုင္းစုိင္းျပီး စကားမ်ားျခင္း 

အထက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့အထဲမွာမပါ၀င္တဲ့ အျခားေသာလကၡဏာေတြလည္းရွိႏုိင္ပါေသးတယ္။ တကယ္လို႔ကိုယ့္ဆီမွာ ေရာဂါလကၡဏာတစ္ခုခုမ်ားရွိေနမလားဆိုျပီး စိုးရိမ္ေနမယ္ဆိုရင္ ဆရာ၀န္နဲ႔ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္သင့္ပါတယ္။

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသင့္သလဲ

အကယ္၍ သံသယစိတ္က သင့္ဆက္ဆံေရး (သို႔) လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေႏွာင့္ယွက္လာပါက ဆရာ၀န္ (သို႔) စိတ္က်န္းမာေရး ဆရာ၀န္နဲ႔ ဆက္သြယ္ပါ။

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

Paranoia Personality Disorder (သံသယလြန္ကဲေသာ စိတ္ေ၀ဒနာ) ကိုဘာေတြကျဖစ္ေစသလဲ

ဤ စိတ္ေ၀ဒနာကို ျဖစ္ေစေသာ အဓိက အေၾကာင္းရင္းကို ျပည့္ျပည့္၀၀ မသိရွိရေသးပါ။ သို႔ေသာ္ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေရာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပါ ေပါင္းစပ္ပါ၀င္ေနျခင္း ျဖစ္ဖုိ႔မ်ားပါတယ္။ သံသယလြန္ကဲ စိတ္ေ၀ဒနာသည္ စိတ္ကစဥ့္ကလ်ား ေရာဂါသည္ ေဆြမ်ိဳးမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားပါသည္။ ကေလးဘ၀အေစာပိုင္းတြင္ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ (သို႔) စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရခဲ့ဖူးျခင္းသည္လည္း ဤေရာဂါျဖစ္ပြားမႈတြင္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပါ၀င္ႏုိင္သည္။

ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား

ငါ့ဆီမွာ Paranoia Personality Disorder (သံသယလြန္ကဲေသာ စိတ္ေ၀ဒနာ) ျဖစ္ႏုိင္ေျခကိုဘာ္ေတြက ျမင့္တက္ေစသလဲ

သံသယလြန္ကဲ စိတ္ေ၀ဒနာ ျဖစ္ပြားမွုမ်ားေစတဲ့ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းကေတာ့

 • လိင္ ။ ။ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ပိုအျဖစ္မ်ားသည္။
 • မိသားစုတြင္း စိတ္ေရာဂါသည္ရွိျခင္း ။ ။ သံသယလြန္ကဲ စိတ္ေ၀ဒနာသည္ စိတ္ကစဥ့္ကလ်ားေရာဂါသည္၏ ေဆြမ်ိဳးမ်ားတြင္ ပိုအျဖစ္မ်ားသည္။
 • ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား ။ ။ ကေလးဘ၀အေစာပိုင္းတြင္ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရဖူးျခင္း

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုသမႈ

ယခုေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆးပညာအၾကံေပးမႈေနရာတြင္ အစားထိုးရန္မသင့္ေတာ္ပါ။ ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတုိင္ပင္ပါ.

Paranoia Personality Disorder (သံသယလြန္ကဲေသာ စိတ္ေ၀ဒနာ) ကို ဘယ္လိုအတည္ျပဳပါသလဲ

သံသယလြန္ကဲ စိတ္ေ၀ဒနာကို ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မႈေပၚတြင္ အေျခခံျပီး အတည္ျပဳသတ္မွတ္သည္။ ဆရာ၀န္က ျပည့္စုံေသာ ေဆးစစ္ေဆးမႈနွင့္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေမးျမန္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္သည္။ လုိအပ္လ်ွင္ ခႏၶာကိုယ္ စစ္ေဆးစမ္းသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သည္။ သံသယလြန္ကဲ စိတ္ေ၀ဒနာကို အတည္ျပဳႏုိင္ေသာ ဓါတ္ခြဲစစ္ေဆးနည္း မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ ဆရာ၀န္က ျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းရင္း၊ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ နာမက်န္းမႈမ်ားကို ဖယ္ထုတ္ဖုိ႔ မ်ားစြာေသာ စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေကာင္းျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ အကယ္၍ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းရင္းေရာဂါ မေတြ႔ရွိလွ်င္ ဆရာ၀န္က သင္၏ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာကို စစ္ေဆးရန္ စိတ္က်န္းမာေရး ဆရာ၀န္ကို လႊဲေပးလိမ့္မည္။

စိတ္က်န္းမာေရး ဆရာ၀န္က ရႈပ္ေထြးနက္နဲေသာ စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္လိမ့္မည္။ သူတို႔က သင့္ငယ္ဘ၀၊ ေက်ာင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္ ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအေၾကာင္းကို ေမးျမန္းလိမ့္မည္။ သူတုိ႔က သင္၏ အေတြးပံုရိပ္မ်ားကို ဘယ္လုိတုန္႔ျပန္သလဲဆုိတာကို ေမးျမန္းလိမ့္မည္။ ထုိေမးခြန္းမ်ားသည္ သင္အေျခအေနတစ္ရပ္ကို ဘယ္လုိတုန္႔ျပန္သလဲဆုိတာကို စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာ။  ။ သင္သည္လမ္းေပၚတြင္ တစ္စံုတစ္ေယာက္၏ ပိုက္ဆံအိတ္ကို ေတြ႔လွ်င္ ဘယ္လုိလုပ္မလဲဆုိေသာ ေမးခြန္းမ်ိဳးကို ေမးလိမ့္မည္။ ထုိ႔ေနာက္ စိတ္က်န္းမာေရး ဆရာ၀န္ က ေရာဂါအတည္ျပဳျပီး ကုသမႈကို စီစဥ္ေပးလိမ့္မည္။

Paranoia Personality Disorder (သံသယလြန္ကဲေသာ စိတ္ေ၀ဒနာ) ကို ဘယ္္လိုကုသပါသလဲ

ဤေရာဂါ ခံစားေနရေသာ လူနာမ်ားသည္ ဆရာ၀န္အေပၚသံသယစိတ္မ်ားေသာေၾကာင့္ ကုသမႈသည္ ခက္ခဲပါသည္။ အကယ္၍ ကုသမႈကိုု လက္ခံလွ်င္ စကားေျပာကုထံုးႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ားသည္ ထိေရာက္ပါသည္။

 • စိတ္ကုထံုး (ေျပာဆိုေဆြးေႏြးျခင္းပံုစံ) သည္ သံသယလြန္ကဲ စိတ္ေ၀ဒနာအတြက္ အေကာင္းဆုံးကုထံုးတစ္ခုျဖစ္သည္။ ကုသမႈသည္ ေယဘုယ် ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရး တိုးတက္လာေစရန္ အဓိကထားျပီး လူမႈဆက္ဆံေရးႏွင့္ ကိုယ္ကိုယ့္ကို တန္ဖိုးထားမႈကို ျမင့္တင္ေပးသည္။
 • ေဆး၀ါးသည္ ဤစိတ္ေ၀ဒနာအတြက္ အဓိက ကုထံုးမဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈကို သက္သာေစေသာေဆး၊ စိတ္က်ေရာဂါသက္သာေဆး (သို႔) စိတ္ေရာဂါအတြက္ေပးေသာေဆးမ်ားသည္ လူနာေရာဂါလကၡဏာ ျပင္းထန္လာေသာအခါ (သို႔) စိတ္ပူပန္ျခင္း၊ စိတ္ဓါတ္က်ျခင္း ကဲ့သုိ႔ေသာ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ား ၾကံဳေတြ႔ရေသာ အခါတြင္ ေပးပါသည္။

ကုသမႈကို လက္ခံေသာသူမ်ားသည္ အလုပ္ဆက္လုပ္ႏုိင္ျပီး က်န္းမာေသာ ဆက္ဆံေရးကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ သူတုိ႔သည္ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္ ကုသမႈကို ဆက္လက္ခံယူရမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ သံသယလြန္ကဲ စိတ္ေ၀ဒနာကို အျမစ္ျပတ္ကုသနည္း မရွိပါ။ သံသယလြန္ကဲ စိတ္ေ၀ဒနာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေနမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အမ်ား၏ ေထာက္ပံ့မႈ၊ ဂရုစိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ေရာဂါကို ကုသႏုိင္ပါသည္။

 

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အိမ္သံုးကုထံုးမ်ား

 

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ အိမ္သံုးကုထံုးေတြအသံုးျပဳျခင္းက သံသယလြန္ကဲ စိတ္ေ၀ဒနာ ကို ကုသရာမွာ ဘယ္လိုအေထာက္အကူျပဳႏုိင္မလဲ။

 

ဤစိတ္ေ၀ဒနာကို ကုသႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမရွိေသးပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ သံသယလြန္ကဲ စိတ္ေ၀ဒနာသည္ လူနာသည္ အျခားလူမ်ားကို မယံုၾကည္၊ သံသယစိတ္မ်ားေသာေၾကာင့္ အုပ္စုဖြဲ႔ကူညီျခင္းနည္းလမ္းမ်ိဳးသည္ မျဖစ္ႏိုင္သလို အႏၱရာယ္ေတာင္မ်ားေသးသည္။

အကယ္၍သင့္မွာ ေမးခြန္းေတြရွိမယ္ဆိုရင္ သင့္အတြက္သင့္ေတာ္တဲ့ အေျဖရွာေဖြႏုိင္ဖို႔ ဆရာ၀န္နဲ႔ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္ပါတယ္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

ရင္းျမစ္မ်ား

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 2, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 15, 2018

သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။