Nearsighted (အေ၀းမႈန္ျခင္း) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

Nearsighted (အေ၀းမႈန္ျခင္း) ကဘာလဲ။

Myopia လုိ႔လည္းသိထားႀကသည့္ အေ၀းမႈန္ျခင္းသည္ အျမင္အာရံုနဲ႔ဆုိင္သည့္ ေရာဂါတစ္မ်ိဳးျဖစ္ျပီး အနီးနားက ပစၥည္းမ်ားကုိ ျပတ္သားစြာ ျမင္ရေသာ္လည္း အေ၀းမွ အရာေတြကုိေတာ့ မျမင္ႏုိင္တဲ့ အေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။ အေ၀းမႈန္ျပီဆုိလွ်င္ အေ၀းမွအရာ၀တၳဳမ်ားကုိ ေတြ႔ျမင္ႏုိင္ရန္ ခက္ခဲေလ့ရွိပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကားလမ္းမေပၚမွ သေကၤတဆုိင္းဘုတ္မ်ားကုိ သံုး၊ ေလးေပအကြာေရာက္မွ ေသခ်ာျမင္ႏုိင္တာမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ဒီအေျခအေနသည္ တျဖည္းျဖည္း သုိ႔မဟုတ္ လ်င္ျမန္စြာ ဆုိး၀ါးႏုိင္ျပီး ကေလးဘ၀ႏွင့္ ႀကီးေကာင္၀င္ခ်ိန္ေတြမွာ ပုိဆုိးလာတတ္ပါသည္

Nearsighted (အေ၀းမႈန္ျခင္း) က ဘယ္ေလာက္အျဖစ္မ်ားသလဲ

ဤက်န္းမာေရးအေျခအေနသည္ အသက္ ၈ ႏွစ္မွ ၁၂ ႏွစ္အတြင္းရွိသူမ်ားမွာ အျဖစ္မ်ားတတ္ေသာ္လည္း မည္သည့္အသက္အရြယ္မဆုိ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ေ၀ဒနာျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ အေႀကာင္းရင္းမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ ၄င္းကုိထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္သိလုိသည္မ်ားအတြက္ သင့္၏ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

လကၡဏာမ်ား

Nearsighted (အေ၀းမႈန္ျခင္း) ရဲ႕လကၡဏာေတြကဘာေတြလဲ

အေ၀းမႈန္ျခင္း၏ အေတြ႔ရမ်ားတဲ့လကၡဏာေတြမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။

 • အေ၀းကအရာေတြကုိႀကည့္ရတြင္ မႈန္၀ါးျခင္း
 • ျပတ္ျပတ္သားသားျမင္ႏုိင္ဖုိ႔ရန္ မ်က္စိကုိေမွးရန္ သုိ႔မဟုတ္ ပိတ္လုနီးပါးအထိျပဳရန္ လိုအပ္ျခင္း
 • မ်က္စိအားစုိက္ရျခင္းေႀကာင့္ ေခါင္းကုိက္ျခင္း
 • ယာဥ္ေမာင္းေနစဥ္ – အထူးသျဖင့္ ညဖက္တြင္ – ျမင္ႏုိင္ရင္ခက္ခဲျခင္း

ကေလးသူငယ္မ်ား အေ၀းမႈန္ျခင္း၏ အေတြ႕ရမ်ားသည့္ လကၡဏာမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။

 • မႀကာခဏ မ်က္လံုးေမွးျပီးႀကည့္ျခင္း
 • တီဗီြ၊ ရုပ္ရွင္ဖန္သားျပင္နဲ႔ ပုိမုိနီးကပ္စြာထုိင္ရန္ လိုအပ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ စာသင္ခန္းေရွ႕ဆံုးတြင္ထုိင္ရန္ လုိအပ္ျခင္း
 • အေ၀းမွအရာမ်ားကုိ ဂရုမျပဳမိျခင္း
 • မ်က္ေတာင္အလြန္ခတ္ျခင္း
 • မ်က္လံုးကုိမႀကာခဏ ပြတ္သပ္ျခင္း

အေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားတဲ့အထဲ မပါ၀င္သည့္ လကၡဏာမ်ားလည္း ရွိႏုိင္ပါေသးသည္။ လကၡဏာတစ္ခုခုႏွင့္ ပတ္သက္၍ စုိးရိမ္စရာရွိပါက သင္၏ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသင့္သလဲ

ေအာက္ပါတုိ႔မွ တစ္ခုခုျဖစ္ေနျပီဆုိပါက ဆရာ၀န္နဲ႔ တုိင္ပင္သင့္ပါသည္။ 

 • အေ၀းမွအရာမ်ားကုိ ေကာင္းစြာမျမင္ရသျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာတစ္ခုခုကုိ သင္ဆႏၵရွိသေလာက္ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခငး္
 • သင္၏အျမင္အာရံုအေျခအေနက သင္၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ထိခုိက္မႈရွိလာျခင္း
 • အလင္းေရာင္မ်ား အစက္အေျပာက္မ်ား ရုတ္တရက္ ျမင္ရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ သင္၏ျမင္ကြင္းကုိ အရိပ္မည္းတစ္ခု ဖံုးကြယ္ျခင္းမ်ိဳး ႀကံဳရျခင္း

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

Nearsighted (အေ၀းမႈန္ျခင္း) ကိုဘာေတြကျဖစ္ေစသလဲ

အေ၀းမႈန္ျခင္းမွာ မ်က္ဆန္အလြန္ရွည္လ်ားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မ်က္ႀကည္လႊာအခံုးမွာ မတ္ေစာက္လြန္းျခင္းေႀကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ျပီး၊ ထုိ႔ေႀကာင့္ အလင္းတန္းမ်ားမွာ မ်က္စိထဲ၀င္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ မ်က္စိအာရံုခံလႊာေပၚသုိ႔ မက်ေရာက္ပဲ မ်က္စိ၏အေရွ႕ဘက္သုိ႔ က်ေရာက္ကာ ပံုရိပ္မ်ားမႈန္၀ါးရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား

ငါ့ဆီမွာ Nearsighted (အေ၀းမႈန္ျခင္း) ျဖစ္ႏုိင္ေျခကိုဘာ္ေတြက ျမင့္တက္ေစသလဲ

အေ၀းမႈန္ျခင္းကုိ ျဖစ္ေစႏုိင္တဲ့အရာမ်ား အမ်ားအျပားရွိျပီး၊ ဥပမာအားျဖင့္ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္။

 • မိသားစုရာဇ၀င္။ အေ၀းမႈန္ျခင္းသည္ မိသားစု၀င္ေတြမ်ားတြင္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိျပီး သင္၏မိဘတစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ဦးလံုး အေ၀းမႈန္ပါက သင္လည္းဤသုိ႔ျဖစ္ဖုိ႔ ပုိျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိပါသည္။
 • စာအလြန္ဖတ္ျခင္း
 • ျပင္ပတြင္ေနခ်ိန္နည္းျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနမ်ား

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုသမႈ

ယခုေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆးပညာအၾကံေပးမႈေနရာတြင္ အစားထိုးရန္မသင့္ေတာ္ပါ။ ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတုိင္ပင္ပါ.

Nearsighted (အေ၀းမႈန္ျခင္း) ကို ဘယ္လိုအတည္ျပဳပါသလဲ

မ်က္စိစစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ သင့္တြင္အေ၀းမႈန္ျခင္း ျဖစ္ေနျပီကုိ အတည္ျပဳႏုိင္သည္။ အလံုးစံုမ်က္စိစစ္ေဆးမႈတြင္ စစ္ေဆးမႈအမ်ားအျပား ျပဳလုပ္ရႏုိင္သည္။ ဆရာ၀န္က ကိရိယာ အမ်ားအျပား အသံုးျပဳျခင္း၊ ေတာက္ပသည့္အလင္းေရာင္မ်ားကုိ သင့္မ်က္လံုးထဲတည့္တည့္သုိ႔ ထုိးျခင္းႏွင့္ မွန္ဘီလူးမ်ားထဲသုိ႔ ႀကည့္ေစျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္နိုင္သည္။ ဤစစ္ေဆးမႈမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သင္၏မ်က္လံုးမ်ားႏွင့္ အျမင္အာရံု၏ ရႈေထာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ စမ္းသပ္ရန္ျဖစ္ျပီး၊ အျမင္အာရံု ျပတ္သားမႈရရွိရန္ မ်က္မွန္မ်ား၊ မ်က္ကပ္မွန္မ်ားနွင့္အတူ မည္သည့္ေဆး၀ါးမ်ား အသံုးျပဳရန္လုိမည္ကုိ ဆံုးျဖတ္ရန္ျဖစ္သည္။

Nearsighted (အေ၀းမႈန္ျခင္း) ကို ဘယ္္လိုကုသပါသလဲ

မ်က္မွန္ သုိ႔မဟုတ္ မ်က္ႀကည္လႊာခြဲစိတ္ကုသျခင္းမ်ားျဖင့္ အလင္းေရာင္ကုိ သင္၏မ်က္စိအာရံုခံလႊာေပၚကုိ က်ေရာက္ေစရန္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ျပီး အေ၀းမႈန္ျခင္းကုိ ကုသႏုိင္သည္။

အေ၀းမႈန္ျခင္းကုိကုသရန္ မ်က္မွန္တပ္ဆင္ျခင္းျဖင့္ မ်က္ႀကည္လႊာ ခံုးမႈႏွင့္ မ်က္ဆန္ရွည္လ်ားမႈတုိ႔ကုိ တန္ျပန္ရန္မည္ျဖစ္သည္။ မ်က္မွန္အတြက္ bifocal, trifocal ႏွင့္ စာဖတ္မ်က္မွန္ အမ်ိဳးအစား မ်က္မွန္မ်ားနွင့္ မ်က္လံုးေပၚတြင္ တုိက္ရိုက္ကပ္ရေသာ မ်က္ကပ္မွန္မ်ားအား အသံုးျပဳႏုိင္သည္။

အကယ္၌ အေ၀းမႈန္ျခင္းအတြက္ မ်က္မွန္မ၀တ္ဆင္လုိပါက မ်က္ႀကည္လႊာခြဲစိတ္မႈကုိ စဥ္းစားႏုိင္ပါသည္။ ဤနည္းလမ္းက မ်က္မွန္ႏွင့္ မ်က္ကပ္မွန္မ်ားအသံုးျပဳရန္ လိုအပ္မႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ပေပ်ာက္ေစျခင္းအထိ ျဖစ္ေစရန္ ကူညီႏိုင္သည္။ အေတြ႔ရအမ်ားဆံုးကုသမႈမ်ားမွာ photorefractive keratectomy ခြဲစိတ္မႈျဖင့္ မ်က္ႀကည္လႊာတစ္သွ်ဴးလႊာတစ္ခုကုိ ဖယ္ထုတ္ျခင္း၊ ေလဆာအေထာက္အကူျပဳ situ keratomileusis ကုသမႈျဖင့္ femto ေလဆာ သုိ႔မဟုတ္ စက္ကိရိယာတစ္ခုကုိ အသံုးျပဳကာ မ်က္ႀကည္လႊာထိပ္ပုိင္းမွ ပါးလႊာေသာအျပားတစ္ခုကုိ ျဖတ္ထုတ္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။

 

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အိမ္သံုးကုထံုးမ်ား

မည္သည့္ ေနထုိင္မႈပံုစံေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ အိမ္တြင္းကုထံုးမ်ားျဖင့္

အေ၀းမႈန္ျခင္းကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မည္နည္း။

ေအာက္ပါ ေနထုိင္မႈပံုစံေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ အိမ္တြင္းကုထံုးမ်ားျဖင့္

အေ၀းမႈန္ျခင္းကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

 • မ်က္စိကုိပံုမွန္စစ္ေဆးျခင္း
 • ဆီးခ်ိဳႏွင့္ ေသြးဖိအားမ်ားျခင္းကဲ့သုိပ နာတာရွည္ေရာဂါမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း
 • ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ကုိ ပိတ္ဆုိ႔ေပးေသာ မ်က္မွန္မ်ားတပ္ဆင္ျပီး မ်က္လံုးကုိ ေနေရာင္မွ ကာကြယ္ျခင္း
 • မ်က္စိအနာတရျဖစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ျခင္း။ အားကစားလုပ္ျခင္း၊ ျမက္ရိတ္ျခင္း၊ ပန္းခ်ီဆြဲျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစေသာ အေငြ႔မ်ားပါသည့္ အရာမ်ားကုိ အသံုးျပဳျခင္း အစရွိသည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ မ်က္စိကုိ အကာအကြယ္ေပးမည့္ မ်က္မွန္မ်ား ၀တ္ဆင္သင့္သည္။
 • ေဆးလိပ္ေသာက္ပါက ျဖတ္ျခင္း။ ဤသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ သင္၏မ်က္စိအတြက္သာမက ခႏၱာကုိယ္က်န္းမာေရးအတြက္ပါ အေထာက္အကူျဖစ္ႏုိင္သည္။
 • သင့္ေလ်ာ္ေသာမ်က္မွန္ကုိ အသံုးျပဳျခင္း
 • မ်က္စိကုိအားစုိက္ျခင္းအား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း။ ကြန္ပ်ဴတာအသံုးျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ စာဖတ္ျခင္း ျပဳလုပ္ရာတြင္ မိနစ္အနည္းငယ္ႀကာတုိင္း အျခားေနရာသုိ႔ အႀကည့္လႊဲျခင္းျဖင့္ မ်က္လံုးမ်ားအား အနားေပးသင့္သည္။

ေမးျမန္းလုိသည္မ်ားရွိပါက၊ သင့္အတြက္အေျဖကုိ ပုိမုိေကာင္းမြန္စြာ နားလည္ႏုိင္ရန္ သင္၏ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ပါ။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 16, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း စက်တင်ဘာ 13, 2019

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။