Myotonic dystrophy (ၾကြက္သားမ်ားခ်ိဳ့ယြင္းျခင္း) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

Myotonic dystrophy (ၾကြက္သားမ်ားခ်ိဳ့ယြင္းျခင္း) ကဘာလဲ။

ၾကြက္သားမ်ားခ်ိဳ့ယြင္းျခင္းဆိုသည္မွာ ၾကြက္သားမ်ားတျဖည္းျဖည္း အားနည္းလာျခင္းေသးလာျခင္းကိုေခၚသည္။ ထိုအေျခအေနႏွင့္ ၾကြက္သားမ်ားတင္းအားမ်ား(ၾကြက္သားမ်ားအသံုးျပဳျပီးေနာက္ အနားမယူႏိုင္ေတာ့ျခင္း)ႏွင့္တြဲျဖစ္တတ္သည္။ ဥပမာ တခါးလက္ကိုင္အား ဆုပ္ကိုင္ျပီးျပန္မလႊတ္ႏိုင္ေတာ့ျခင္း။ ခဏတာ ပါးစပ္ေစ့၍မရေတာ့ျခင္းႏွင့္ အသံမပီျခင္းမ်ားလဲျဖစ္္တတ္သည္။

Myotonic dystrophy (ၾကြက္သားမ်ားခ်ိဳ့ယြင္းျခင္း) က ဘယ္ေလာက္အျဖစ္မ်ားသလဲ

ၾကြက္သားမ်ာခ်ိဳ့ယြင္းျခင္းသည္ လူၾကီးမ်ားတြင္ျဖစ္တတ္ေသာအေျခအေနတခုျဖစ္သည္။ ထပ္မံသိလိုသည္မ်ားအတြက္ဆရာ၀န္ႏွင့္တိုင္ပင္ပါ။

လကၡဏာမ်ား

Myotonic dystrophy (ၾကြက္သားမ်ားခ်ိဳ့ယြင္းျခင္း) ရဲ႕လကၡဏာေတြကဘာေတြလဲ

အသက္ႏွစ္ဆယ္ႏွင့္ သံုးဆယ္အစပိုင္းတြင္ၾကြက္သားမ်ားအားနည္းလာျပီး ၾကြက္သားခ်ိဳ့ယြင္းျခင္းကိုစတင္ခံစားရတတ္သည္။ ဤသို့ျဖစ္ျခင္းသည္ ေျခေထာက္ လက္ လည္ပင္းႏွင့္မ်က္ႏွာတို့တြင္ျဖစ္တတ္သည္။ၾကြက္သားမ်ားေတာင့္တင္းျခင္းမ်ားလည္းခံရတတ္ျပီး ၾကြက္သားမ်ားအသံုးျပဳျပီး ျပန္အားေဖ်ာ့ရန္ၾကာတတ္သည္။ လက္ဆြဲႏွဳတ္ဆက္ျပီးသို့မဟုတ္ တံခါးလက္ကိုင္ကိုင္ျပီးျပန္မလႊတ္ျခင္းသည္ထိုအေျခအေန၏ ဥပမာတခုျဖစ္သည္။

ထိုထက္မက ၾကြက္သားမ်ားခ််ိဳ့ယြင္းျခင္းေရာဂါခံစားရသူမ်ားတြင္ မ်က္လံုးတြင္တိမ္ဖံုးျခင္း ႏွင့္ႏွလံုးခုန္မမွန္ေတာ့ျခင္းမ်ားလည္းျဖစ္တတ္သည္။

ၾကြက္သားမ်ားခ်ိဳ့ယြင္းျခင္းခံစားေနရေသာေယာက်္ားေလးမ်ားတြင္ ထိပ္ေျပာင္ျခင္းႏွင့္ တခါတရံတြင္ကေလးမ၇သည္အထိျဖစ္ႏိုင္သည္။

ဤေရာဂါလကၡဏာမ်ားျဖင့္ေမြးဖြားလာေသာကေလးငယ္မ်ားအား ေမြးရာပါၾကြက္သားမ်ားခ်ိဳ့ယြင္းသည္ဟုေခၚသည္။ၾကြက္သားမ်ားအားနည္းျခင္းေၾကာင့္ အသက္ရူျခင္း ဖြံျဖိဳးမွဳအားနည္းျခင္း(ဥပမာ ဦးေႏွာက္ဖြံျဖိဳးမွဳအားနည္းျခင္းအထိ) ျဖစ္ေစတတ္သည္။တခါတရံ ေရာဂါျပင္းထန္ျခင္းေၾကာင့္ေသသည္အထိျဖစ္ႏိုင္သည္။

အထက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့အထဲမွာမပါ၀င္တဲ့ အျခားေသာလကၡဏာေတြလည္းရွိႏုိင္ပါေသးတယ္။ တကယ္လို႔ကိုယ့္ဆီမွာေရာဂါလကၡဏာတစ္ခုခုမ်ားရွိေနမလားဆိုျပီးစိုးရိမ္ေနမယ္ဆိုရင္ ဆရာ၀န္နဲ႔ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္သင့္ပါတယ္။

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသင့္သလဲ

သင့္ဆီမွာအထက္ေဖာ္ျပပါ ေရာဂါလကၡဏာေတြထဲကတစ္ခုခုမ်ားရွိေနမယ္ဆိုရင္ ဒါမွမဟုတ္ ေမးခြန္းတစ္ခုခုရွိေနမယ္ဆိုရင္ ဆရာ၀န္နဲ႔ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။ လူတုိင္းရဲ႕ခႏၶာကိုယ္တံု႔ျပန္မႈဟာမတူညီႏုိင္ပါဘူး။ သင့္အေျခအေနအတြက္ ဘာအေကာင္းဆံုးလဲဆိုတာကိုသင့္ဆရာ၀န္နဲ႔ တုိင္ပင္တာကအေကာင္းဆံုးပါပဲ။

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

Myotonic dystrophy (ၾကြက္သားမ်ားခ်ိဳ့ယြင္းျခင္း) ကိုဘာေတြကျဖစ္ေစသလဲ

ၾကြက္သားမ်ားခ်ိဳ့ယြင္းျခင္းသည္ မ်ိဳးရိုးလိုက္ေသာေရာဂါတစ္ခုျဖစ္ျပီး ၾကြက္သားပံုမွန္အလုပ္လုပ္ႏိိိုင္ေသာဗီဇေျပာင္းလဲသြားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။လႊမ္းမိုးေသာဗီဇ တခုမေကာင္းသည္ႏွင့္ေရာဂါျဖစ္တတ္သည္။ ကေလးတိုင္းတြင္ ျဖစ္ႏွဳန္း ၅၀ရာခိုင္ႏွဳန္းရွိသည္။ မိဘ ႏွစ္ဦးလံုးေရာဂါမျဖစ္က ကေလးတြင္မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား

ငါ့ဆီမွာ Myotonic dystrophy (ၾကြက္သားမ်ားခ်ိဳ့ယြင္းျခင္း) ျဖစ္ႏုိင္ေျခကိုဘာ္ေတြက ျမင့္တက္ေစသလဲ

အေသးစိတ္သိရိွလိုပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးဖုိ႕ လိုအပ္ပါတယ္။

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုသမႈ

ယခုေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆးပညာအၾကံေပးမႈေနရာတြင္ အစားထိုးရန္မသင့္ေတာ္ပါ။ ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတုိင္ပင္ပါ.

Myotonic dystrophy (ၾကြက္သားမ်ားခ်ိဳ့ယြင္းျခင္း) ကို ဘယ္လိုအတည္ျပဳပါသလဲ

ေရာဂါေသခ်ာေစရန္စမ္းသက္မွဳမ်ားျပဳလုပ္မည္။စမ္းသက္မွဳမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ၾကြက္သားမ်ား အားနည္းျခင္း ေသးျခင္း ေတာင့္တင္းျခင္းရွိမရွိကို သိႏိုင္သည္။ ေရာဂါရွိသူတြင္ ျမင္သာေသာ မ်က္ႏွာပံုသဏာန္(ေမးရိုးႏွင့္ လည္ပင္းရွိၾကြက္သားမ်ားေသး၍အားနည္းေနျခင္း)ရွိတတ္သည္။ေယာက်ာ္းေလးမ်ားတြင္ ထိပ္ေျပာင္ျခင္းမ်ားရွိတတ္သည္။

ေရာဂါေသခ်ာေစရန္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ ဓာတ္ခြဲခန္းဆိုင္ရာ စမ္းသက္မွဳမ်ားရွိပါသည္။လ်ပ္စစ္ျဖင့္ၾကြက္သားအလုပ္လုပ္မွဳစမ္းသပ္ျခင္းတြင္ အပ္အားၾကြက္သားအတြင္းသို့ထိုးထည့္သည္။ ထိုသို့ထိုးထည့္ျခင္းျဖင့္ ၾကြက္သားအတြင္းရွိလ်ပ္စစ္စြမ္းအားအားလည္းေလ့လာႏို္င္သည္။မ်ားေသာအားျဖင့္ သိသာေသာလကၡဏာျပတတ္သည္။

ေရာဂါေသခ်ာေစေသာနည္းမွာ မ်ိဳးရိုးဗီဇေလ့လာျခင္းပါသည္။ေသြးယူ၍ ေသြးျဖဴဥအတြင္းရွိဗီဇေျပာင္းလဲေနေသာအရာကိုေလ့လာသည္။CNBPဗီဇေျပာငိးလဲပါက(type 1)ႏွင့္ DMPKေျပာင္းလဲပါက (type 2) ဟုေခၚသည္။ဒီအန္ေန ပံုမမွုန္မွဳေၾကာင့့္ ဆဲလ္လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ားလဲ ပံုမမွန္ျဖစ္ေစသည္။ၾကြက္သားႏွင့္ အျခားတစ္သ်ဴးရွိ ဆဲလ္မ်ားေကာင္းမြန္စြာမလုပ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဤေရာဂါကိုျဖစ္ေစသည္။

Myotonic dystrophy (ၾကြက္သားမ်ားခ်ိဳ့ယြင္းျခင္း) ကို ဘယ္္လိုကုသပါသလဲ

ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ ကုသမွဳနည္းလမ္းမ်ားမရွိေသးပါ။ေျခေထာက္ႏွင့္ေျခက်င္း၀တ္အားေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖင့္ ၾကြက္သားအားေလ်ာ့မွဳပိုမဆိုးလာေအာင္ထိန္းႏီုင္သည္။ၾကြက္သားေတာင့္တင္းျခင္းကိုသက္သာေစေသာ ေဆးနည္းမ်ားလည္းရွိပါသည္။ ၾကြက္သားခ်ိဳ့ယြင္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္လာသည့္ ႏွလံုးႏွင့္ဆိုင္ေသာျပႆနာ မ်က္စိႏွင့္ဆိုင္ေသာျပႆနာ(တိမ္ကြယ္ျခင္း)မ်ားအားကုသ၍ ရႏိုင္သည္။

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အိမ္သံုးကုထံုးမ်ား

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ အိမ္သံုးကုထံုးေတြအသံုးျပဳျခင္းက ၾကြက္သားခ်ိဳ့ယြင္းျခင္းကိုကုသရာမွာဘယ္လိုအေထာက္အကူျပဳႏုိင္မလဲ။

အကယ္၍သင့္မွာေမးခြန္းေတြရွိမယ္ဆိုရင္ သင့္အတြက္သင့ေတာ္တဲ့ အေျဖရွာေဖြႏုိင္ဖို႔ ဆရာ၀န္နဲ႔ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္ပါတယ္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ။

ရင္းျမစ္မ်ား

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 23, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း မတ် 15, 2018

သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။