Malnutrition (အာဟာရ မျပည့္၀ျခင္း ) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

Malnutrition (အာဟာရ မျပည့္၀ျခင္း ) ကဘာလဲ။

သင့္ခႏၶာကိုယ္တြင္လံုေလာက္ေသာ အာဟာရ မရရွိသည့္အခါ အဟာရ မျပည့္၀ျခင္းျဖစ္လာရသည္။ အာဟာရ မျပည့္၀ျခင္းသည္ အသက္အရြယ္မေရြးျဖစ္နိုင္သည္။

အာဟာရအေတာ္မျပည့္၀ေသာ ကေလးမ်ားသည္ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈေနာက္က်ျခင္းနွင့္ ဥာဏ္ရည္မျပည့္မီျခင္းတို႕ခံစားရသည္။ သူတို႕ကို ကုသျပီးသည့္တိုင္ေအာင္ အာဟာရဓာတ္မ်ားသည္ ခ်က္ခ်င္းျပန္မျပည့္လာဘဲ သူတို႕ဘ၀၏က်န္ရွိေနေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာက်န္းမာေရးျပသနာမ်ားနွင့္ အစာေခ်ဖ်က္မႈဆို္င္ရာ ျပသနာမ်ားကို ခံစားရနိုင္ပါသည္။

အာဟာရအေတာ္မျပည့္၀ေသာ အရြယ္ေရာက္ျပီးသူမ်ားသည္ ကုသမႈခံယူျပီးလွ်င္ လူေကာင္းအတိုင္းျပန္လည္ က်န္းမာသြားသည္ကိုေတြ႔ရျပီး ေအာက္ပါတို႔သည္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ လကၡဏာမ်ားျဖစ္သည္။

 • ကိုယ္ခံအားက်ဆင္းေသာေႀကာင့္ ေရာဂါ၀င္လြယ္ျခင္း
 • အနာက်က္ေနွးျခင္း
 • ႀကြက္သားမ်ား အားနည္းျခင္းေႀကာင့္ မႀကာခဏ ေခ်ာ္လဲျပီး အရိုးက်ိဳးျခင္း

ထို႕ျပင္ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းေႀကာင့္ အစားစားခ်င္စိတ္မရွိျခင္း၊ ခံတြင္းပ်က္ျခင္း စသည္တို႕ျဖစ္လာကာေရာဂါလကၡဏာမ်ားပိုဆိုးလာေစနိုင္ပါသည္။

Malnutrition (အာဟာရ မျပည့္၀ျခင္း ) က ဘယ္ေလာက္အျဖစ္မ်ားသလဲ

အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းသည္ မည္သည့္အသက္အရြယ္တြင္မဆိုျဖစ္နိုင္ေသာ အေတြ႕ရမ်ားေသာ က်န္းမာေရးျပသနာျဖစ္သည္။ ၎ကို ကာကြယ္ရန္ ျဖစ္နိုင္ေခ်ရွိေသာ အရာမ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်သင့္သည္။ ပိုမိုတိက်စြာ သိရွိရန္ ဆရာ၀န္နွင့္တိုင္ပင္ပါ။

လကၡဏာမ်ား

Malnutrition (အာဟာရ မျပည့္၀ျခင္း ) ရဲ႕လကၡဏာေတြကဘာေတြလဲ

ေတြ႕ရမ်ားေသာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွာ

 • အဆီထုထည္မ်ားေလ်ာ့နည္းလာျခင္း
 • အသက္ရႈရက်ပ္ျခင္း နွင့္ အသက္ရႈရပ္နိုင္ေခ်မ်ားျခင္း
 • စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း
 • ခြဲစိတ္မႈမ်ားခံယူျပီးခ်ိန္တြင္ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္နိုင္ေခ်မ်ားျခင္း
 • ခႏၶာကိုယ္အပူခ်ိန္က်ဆင္းနိုင္ေခ်မ်ားျခင္း
 • ေသြးျဖဴဥမ်ားေလ်ာ့နည္းကာ ကိုယ္ခံအားစနစ္က်ဆင္းမႈေႀကာင့္ေရာဂါ၀င္လြယ္ျခင္း
 • အေအးဒဏ္မခံနိုင္ျခင္း
 • အနာက်က္ေနွးျခင္း
 • ေရာဂါကူးစက္ခံရျပီး လြယ္နာလန္ထူရန္ႀကာျမင္ျခင္း
 • ႀကာရွည္စြာ ေနမေကာင္းျဖစ္ျခင္း
 • လိင္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားတြင္စိတ္မပါေတာ့ျခင္း
 • ကေလးမရနိုင္ျခင္း
 • ႀကြက္သားမ်ား သိမ္သြားျခင္း
 • တစ္သ်ဳးမ်ား ထုထည္ေသးသြားျခင္း
 • ေမာပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း
 • စိတ္တိုလြယ္ျခင္း တို႕ျဖစ္သည္။

ေရာဂါသည္းေသာ သူမ်ားတြင္

 • အသားေရေျခာက္ေသြ႕ ေလ်ာ့ရဲျပီး ျဖဴဖတ္ျဖဴေရာ္ျဖစ္ျခင္း၊ ေအးစက္ေနျခင္း
 • မ်က္နွာေခ်ာင္က်ျခင္း၊ ပါး၇ိုးမ်ားခ်ိဳင့္ကာ မ်က္တြင္းမ်ားေခ်ာင္ေနျခင္း
 • ဆံပင္မ်ားက်ဲပါးျခင္း၊ က်ိဳးျခင္း၊ ကၽြတ္ျခင္း။
 • တခါတရံတြင္ အာဟာရမျပည့္ျခင္းေႀကာင့္ ဂေယာင္ဂတမ္းျဖစ္ျခင္း၊ တုန္႕ျပန္မႈမရွိေတာ့ျခင္း
 • ႀကာရွည္လာပါက နွလံုး၊ အသည္းနွင့္ အသက္ရႈလမ္းေႀကာင္းကိုပါ ထိခိုက္လာနိုင္သည္။
 • လံုး၀အစာမစားဘဲေနလွ်င္ ၈ ပတ္မွ ၁၂ ပတ္အတြင္းေသနိုင္သည္။ (ခႏၶာကိုယ္တြင္းသို႕မည္သည့္နည္းမ်ိဳးနွင့္မွ် အာဟာရဓာတ္မရေသာအေျခအေနမ်ိဳးကို ဆိုလိုသည္။)

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသင့္သလဲ

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားရွိပါက ဆရာ၀န္ထံျပသင့္သည္။

 • မူးခနဲမိုက္ခနဲျဖစ္ျခင္း
 • ရာသီေသြးမေပၚျခင္း
 • ကေလးငယ္မ်ားတြင္ ႀကီးထြားမႈရပ္သြားျခင္း
 • ဆံပင္မ်ား အခ်ိန္တိုအတြင္းကၽြတ္ျခင္း

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

Malnutrition (အာဟာရ မျပည့္၀ျခင္း ) ကိုဘာေတြကျဖစ္ေစသလဲ

အာဟာရမျပည့္ျခင္း ခႏၶာကိုယ္တြင္အာဟာရဓာတ္မ်ား လံုေလာက္လာမရရွိျခင္းေႀကာင့္ ျဖစ္ျပီး ထိုသို႕ျဖစ္ေစေသာ အေျခအေနနွင့္ အေႀကာင္းရင္းမ်ားစြာရွိပါသည္။

ပိုမို ႀကြယ္၀ျပီး စက္မႈဖြံ႕ျဖိဳးေသာတိုင္းျပည္မ်ားတြင္ အာဟာရမျပည့္ျခင္းသည္ ေအာက္ပါတို႕ေႀကာင့္ အျဖစ္မ်ားသည္။

 • အစားအေသာက္နည္းျခင္း

လူတေယာက္သည္ လံုေလာက္စြာမစားလွ်င္၊ သို႕မဟုတ္ သူစားေသာ အစာသည္ အာဟာရဓာတ္မ်ားမရွိလွ်င္ သူသည္ အာဟာရျပည့္၀မႈမရွိနိုင္ေပ။

အစားအေသာက္နည္းျခင္းျဖစ္ေစေသာ အေႀကာင္းမ်ားစြာရွိပါသည္။ဥပမာ- အစာမ်ိဳလွ်င္လည္ေခ်ာင္းနာက်င္ျခင္းျဖစ္ေနသေသာသူသည္ ေရာဂါခံစားေနရသည့္အခ်ိန္တြင္ မွန္ကန္ေသာ အာဟာရပမာဏရရွိရန္ စားနိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

 • စိတ္က်န္းမာေရး ျပသနာမ်ား

စိတ္က်ေရာဂါကဲ့သို႕ေသာ စိတ္က်န္းမာေရး ျပသနာရိွသူမ်ားသည္ အစာစားခ်ိန္မမွန္နိုင္ေပ။ ထို႕ေႀကာင့္ အစာမစားေသာေႀကာင့္ မစားခ်င္ေတာ့ေသာေရာဂါျဖစ္ေနသူမ်ား၊ စိတ္ဓာတ္က်ေသာေႀကာင့္ စားခ်င္ရာကို တနင့္တပိုးစားတတ္သူမ်ားတြင္ မွန္ကန္ေသာ အာဟာရမရရွိျခင္းေႀကာင့္ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းျဖစ္ရသည္။

 • ပံုမွန္လူကဲ့သို႕ မလႈပ္ရွားနိုင္ေသာသူမ်ား

ပံုမွန္လူကဲ့သို႕ မလႈပ္ရွားနိုင္ေသာသူမ်ားသည္ အစားအစာမ်ားကို ကိုယ္တိုင္သြားမ၀ယ္နိုင္ျခင္း၊ သူတို႕အတြက္ သူတပါးအားျပင္ဆင္ခိုင္းရန္ အားနာျခင္းတို႕ေႀကာင့္ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ရသည္။

 • အစာအိမ္နွင့္ အူလမ္းေႀကာင္းေရာဂါရွိသူမ်ား

အခ်ိဳ႕သူမ်ားသည္ လံုေလာက္စြာစားေသာ္လည္း အာဟာရဓာတ္မ်ားကို စုပ္ယူနိုင္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ရသည္။ ဥပမာ – ခရုန္းအူေ၇ာင္ေ၇ာဂါနွင့္ အူအနာေရာဂါမ်ားရွိသူမ်ားတြင္ အူမ်ားကို ျဖတ္ထုတ္ထားရေသာ အေျခအေနမ်ားရွိသည့္အတြက္အာဟာရဓာတ္မ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ စုပ္ယူနိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ေပ။

ကစီဓာတ္နွင့္မတည့္ေသာ celiac မ်ိဳးရိုးလိုက္ေသာေရာဂါသည္လည္းအူနံရံမ်ားမေကာင္းေတာ့ေသာေႀကာင့္ အာဟာရဓာတ္မ်ားကို ေကာင္းေကာင္းစုပ္ယူနိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ေပ။ ထိုလူနာမ်ားသည္ အန္ျခင္း၊ ၀မ္းေလွ်ာျခင္းမ်ားလည္းခံစားရျပီး အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ရသည္။

 • အရက္စြဲျခင္း

အရက္စြဲျခင္းသည္ နာတာရွည္ေရာဂါျဖစ္ပါသည္။ အရက္သမားမ်ားတြင္ ေဟာ္မုန္းအခ်ိဳ႕ေႀကာင့္ အစာေခ်ဖ်က္ စုပ္ယူမႈမ်ားမေကာင္းမြန္ေတာ့သည့္ အတြက္ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ရသည္။

ထို႕အျပင္ အရက္တြင္ ကယ္လိုရီမ်ားစြာပါ၀င္ျခင္းေႀကာင့္ ဆာေလာင္မႈကို နည္းေစသည္။ ထိုအခါ သင့္ေတာ္ေသာ အာဟာရကို မစားေတာ့သည့္အတြက္ အရက္ေသာက္ေနရင္းျဖင့္ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့လာရျခင္းျဖစ္ သည္။

ဆင္းရဲေသာ တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ အာဟာရမျပည့္ျခင္းသည္ ေအာက္ပါတို႕ေႀကာင့္ အျဖစ္မ်ားသည္။

 • အစာေရစာ ျပတ္လပ္ျခင္း

ဆင္းရဲေသာ နုိင္ငံမ်ားတြင္ ေခတ္သစ္စိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္တြင္ အသံုးျပဳေသာ နိုက္ထရိုဂ်င္ေျမႀသစာ ၊ ပိုးသတ္ေဆးနွင့္ ဆည္ေျမာင္းမ်ား မရွိျခင္းေႀကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးမေအာင္ျမင္ကာ တိုင္းျပည္တြင္ အစာေရစာမ်ားျပတ္လတ္ျခင္းျဖစ္ရသည္။

အစာေရစာျပတ္လပ္ျခင္းသည္ ကမာၻေပၚတြင္ျဖစ္ေသာ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈမ်ား၏ အဓိကအေႀကာင္းရင္းတရပ္ျဖစ္လာရသည္။

 • စားေသာက္ကုန္နွင့္ျဖန္႕ခ်ိမႈေစ်းနႈန္းမ်ားျမင့္တက္လာျခင္း

ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈသည္ စားေသာက္ကုန္နွင့္ ျဖန္႕ခ်ိမႈေစ်းနႈန္းမ်ားျမင့္တက္လာျခင္းနွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေႀကာင္းအခ်ိဳ႕ေသာ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားကဆိုသည္။

 • မိခင္နို႕မတိုက္ေကၽြးျခင္း

မိခင္နို႕မတိုက္ေကၽြးျခင္းေႀကာင့္

အထူးသျဖင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲနိုင္ငံမ်ားတြင္ ၁နွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားနွင့္ အျခားကေလးမ်ားတြင္ အာဟာရမျပည့္ျခင္းျဖစ္ေနရေႀကာင္း ပညာရွင္အခ်ိဳ႕က ဆိုသည္။ ကမာၻေပၚရွိ ေနရာေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ နို႕ဘူးတုိက္ျခင္းသည္ မိခင္နို႕ထက္ ပို အက်ိဳး၇ွိသည္ဟုထင္မွတ္ေနႀကဆဲျဖစ္သည္။

ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲနို္င္ငံမ်ားတြင္မိခင္နို႕မတိုက္ရျခင္း၏ အဓိကအေႀကာင္းရင္းမွာ ကေလးမ်ားနွင့္ ပက္သက္ျပီးဗဟုသုတနည္းပါးျခင္း၊ နို႕တိုက္လွ်င္နာက်င္ျခင္းတို႕ေႀကာင့္ျဖစ္သည္။

ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား

Malnutrition (အာဟာရ မျပည့္၀ျခင္း ) ျဖစ္ႏုိင္ေျခကိုဘာေတြက ျမင့္တက္ေစသလဲ

အာဟာရ မျပည့္၀ျခင္းကို ျဖစ္နိုင္ေခ်မ်ားေသာအခ်က္မ်ားစြာ၇ွိပါသည္။

 • ေဆးရံုတက္ေနရေသာ၊ ႀကာရွည္စြာကုသမႈခံယူေနရေသာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား
 • လူမႈပတ္၀န္းက်င္နွင့္မေနဘဲ သီးျခားေနသူမ်ား
 • ၀င္ေငြမေကာင္းသူမ်ား
 • အစားအေသာက္မူမွန္ေသာ ေရာဂါမ်ားကို ႀကာရွည္စြာခံစားေနရသူမ်ား(ဥပမာ-မစားခ်င္ေတာ့ေသာေရာဂါျဖစ္ေနသူမ်ား၊ စိတ္ဓာတ္က်ေသာေႀကာင့္ စားခ်င္ရာကို တနင့္တပိုးစားတတ္သူမ်ား)
 • ျပင္းထန္ေသာ ေရာဂါမ်ားနွင့္အေျခအေနမ်ားမွ နာလန္ထလာသည့္အခ်ိန္

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုသမႈ

ယခုေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆးပညာအၾကံေပးမႈေနရာတြင္ အစားထိုးရန္မသင့္ေတာ္ပါ။ ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတုိင္ပင္ပါ.

Malnutrition (အာဟာရ မျပည့္၀ျခင္း ) ကို ဘယ္လိုအတည္ျပဳပါသလဲ

ဖစ္လာေသာ အေျခအေနအေပၚမူတည္ျပီး စစ္ေဆးခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ရပါသည္။ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းအမ်ားစုသည္ အာဟာရျဖစ္ေသာ အစားအေသာက္ပံုစံရွိမရွိစစ္ေဆးျခင္း နွင့္ ေသြးေဖာက္ျခင္းတို႕ကို လုပ္ေလ့ရွိသည္။

Malnutrition (အာဟာရ မျပည့္၀ျခင္း ) ကို ဘယ္္လိုကုသပါသလဲ

လူနာ၏ေရာဂါလကၡဏာအေပၚမူတည္ျပီး လိုအပ္ေသာ ကုသမႈမ်ားေပးျခင္း၊ လိုေနေသာ အာဟာရဓာတ္မ်ားျပန္ျဖည့္ျခင္း၊ ေရာဂါအခံရွိပါက ကုေပးျခင္း စသည့္နည္းမ်ားျဖင့္ ကုသႀကပါသည္။

အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ေသာလူနာ၊ သို႕မဟုတ္ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ရန္အလားအလာရွိေသာလူနာမ်ားကို ဆရာ၀န္ သို႕မဟုတ္ အာဟာရကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက သတ္မွတ္ထားေသာ အာဟာရတန္ဖိုးရရွိေစရန္ အႀကံေပးပါသည္။

 • ေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈ အစီအစဥ္

လူနာ၏နဂိုေရာဂါအခံ၊ နွင့္ ေရာဂါျဖစ္ေစေသာ အေႀကာင္းရင္းမ်ားအေပၚမူတည္ျပီး ကုသမႈပံုစံနွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ အာဟာ၇ခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားကို ကုသရာတြင္ စနစ္တက်စီစဥ္ထားေသာ အစားအစာမ်ားကို ေကၽြးျခင္းနွင့္ ျဖည့္စြက္အာဟာရမ်ားကို ေကၽြးျခင္းတို႕ပါ၀င္သည္။ ျပင္းထန္စြာအာဟာ၇ခ်ိဳ႕တဲ့ေနသူမ်ားသည္ စားေသာက္ျခင္းျဖင့္ အာဟာရျပန္မျပည့္နို္င္ေသာေႀကာင့္ အျခားေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ထပ္ျဖည့္ရသည္။ ထို႔ေနာက္ လူနာ၏ တိုးတက္မႈကို ေစာင့္ႀကည့္ေနရပါသည္။ ကုသမႈျဖစ္စဥ္ကို မွန္မွန္ ခ်ိန္ဆေပးျခင္း၊သံုးသပ္ျခင္းအားျဖင့္ လိုအပ္ေနေသာ အာဟာဓာတ္မ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ သိရွိျပီး ျဖည့္ေပးနိုင္မည္ျဖစ္သည္။

 • အစားအစာ

သင္သည္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းေကာင္းတေယာက္ဆိုလ်င္ သင့္လူနာအတြက္ က်န္းမာျပီး အာဟာရျပည့္၀ေစမည့္ မွန္ကန္ေသာ စားေသာက္မႈပံုစံကို ေရြးခ်ယ္နိုင္ရန္ အႀကံေပးသင့္သည္။ ဆရာ၀န္ သို႕မဟုတ္ အာဟာရကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္သည္ ကာဗိုဟိုက္ျဒိတ္၊ ပရိုတင္း၊ အဆီ၊ ဗီတာမင္နွင့္ သတၱဳဓာတ္မ်ား မွညီညြတ္မွ်တေသာ သင့္တေန႕တာအတြက္လိုအပ္သည့္ စြမ္းအင္ပမာဏကို စားသံုးရန္ အႀကံေပးလိမ့္မည္။ အကယ္၍ လူနာသည္ သူေန႕စဥ္စားေသာ အစားအစာမ်ားမွ လံုေလာက္ေသာအာဟာရကို မရရွိပါက ျဖည့္စြက္စာမ်ား စားရန္လိုပါသည္။ တေန႕လွ်င္ ကယ္လိုရီ ၂၅၀ မွ ၆၀၀ အထိျဖည့္ရန္လိုအပ္သည္။

 • စီမံေဖာ္စပ္ထားေသာ ျဖည့္စြက္စာမ်ား

အထူးသျဖင့္ ျပင္းထန္စြာအာဟာ၇ခ်ိဳ႕တဲ့ေနသူမ်ားအတြက္စီမံေဖာ္စပ္ထားေသာ ျဖည့္စြက္စာ ၂မ်ိဳးရွိပါသည္။

 • နွာေခါင္းမွ ပိုက္ထဲ့ကာ အစာအိမ္ ၊ အူသိမ္တြင္းသို႕ အစာထဲ့ျခင္း
 • အေႀကာေဆးသြင္းျခင္း- ပိုးသတ္ထားေသာ ဓာတ္ေပါင္းအာဟာရရည္ကို ေသြးေႀကာထဲသို႕သြင္းျခင္းျဖစ္သည္။ နွာေခါင္းမွ ပိုက္ထဲ့ကာ အစာအိမ္ ၊ အူသိမ္တြင္းသို႕ အစာထဲ့ျခင္းကို ခံနိုင္ရည္မရွိသူမ်ားတြင္ျပဳလုပ္သည္။
 • တိုးတက္မႈကိုေစာင့္ႀကည့္ျခင္း
 • လူနာသည္ မွန္ကန္ေသာ ကယ္လိုရီပမာဏနွင့္ လိုအပ္ေသာ အာဟာရမ်ားရမရကို ေစာင့္ႀကည့္ရန္လိုပါသည္။ ထိုမွသာ လိုအပ္ေနေသာ ဓာတ္မ်ားကို ညွိနုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ စီမံေဖာ္စပ္ထားေသာ ျဖည့္စြက္စာမ်ားျဖင့္ကုသေနေသာ လူနာမ်ားသည္ အေျခအေနတိုးတက္မႈရွိလွ်င္ အစာကိုပါးစပ္မွစားခိုင္းနိုင္ပါသည္။

ေနထို္င္မႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းနွင့္ အိမ္တြင္းကုထံုးမ်ားကိုျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားအတြက္ ဘယ္လိုသက္ေရာက္မႈရွိနိုင္သလဲ။

ေအာက္ပါေနထို္င္မႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းနွင့္ အိမ္တြင္းကုထံုးမ်ားသည္ သင့္အတြက္အကူအညီျဖစ္နိုင္ပါသည္။

 • အာဟာရတန္ဖိုးမ်ားစြာပါ၀င္ေသာ အစာမ်ားကိုစားရန္ တိုက္တြန္းပါ။

ေျမပဲနွင့္ အျခားေသာအေစ့အဆန္မ်ား၊ေပါင္မုန္႕ေထာပတ္သုတ္၊ ဘီစကစ္၊ သန္႕ရွင္းလတ္ဆတ္ေသာ အသီးမ်ား၊ အရြက္မ်ားအစိမ္းစားျခင္းတို႕ျပဳလုပ္ပါ။ဒိန္ခ်ဥ္ကို ေခ်ထားေသာ အေစ့မ်ား၊ ေကြကာမႈန္႕မ်ားျဖင့္ေသာက္ျခင္း၊ ႀကက္ဥအကာကိုမ်ားမ်ားထဲ့ကာေခါက္ေမႊျပီးေႀကာ္စားျခင္း၊ နို႕ေသာက္ျခင္း ေပါင္မုန္႕၊ အသီးအရြက္၊ စြပ္ျပဳတ္၊ ထမင္းနွင့္ ေခါက္ဆြဲစားရာတြင္ တြင္ခ်ိစ္မ်ားမ်ားထဲ့စားျခင္း စသည္တို႕ျပဳလုပ္ပါ။

 • အမၽွင္ဓာတ္မ်ားေသာ အစားအစာမ်ားကို ထဲ့ျပီးစားသံုးပါ။

သံပုရာသီး၊ ေဆးဖက္၀င္အပင္မ်ားနွင့္ ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္မ်ားကိုမ်ားမ်ားသံုးပါ။ အကယ္၍ အရသာနွင့္ အနံ႕ကိုမခံနိုင္လွ်င္ ဟင္းခတ္မႈန္႕မ်ားနွင့္စားေကာင္းေအာင္ျပဳျပင္ပါ။

 • ထမင္းစားခ်ိန္မ်ားႀကားတြင္ သေရစာမ်ားစားပါ။

အသီးမ်ား၊ အသီးေဖ်ာ္ရည္မ်ား၊ခ်ိစ္နွင့္ ေျမပဲေထာပတ္ စသည္တို႕သည္ သင့္အတြက္ ကယ္လိုရီတက္ေစျပီး အာဟာရျပည့္၀ေစသည္။

 • စားပြဲေသာက္ပြဲမ်ား စီစဥ္ပါ။

အစာစားခ်ိန္မ်ားတြင္ သင္ရင္ႏွီးေသာ သူမ်ားကို ဖိတ္ျပီး အိမ္တြင္စားပြဲေသာက္ပြဲမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ မုန္႕လုပ္စားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါ။ ထိုု႔ျပင္ အျခားသူမ်ားနွင့္လည္း အျပင္ထြက္စားရန္ အစီအစဥ္မ်ားဆြဲပါ။

 • ေန႔စဥ္ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ရန္ တိုက္တြန္းပါ။

ေန႔စဥ္ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းသည္ အရသာကို ခံတြင္းေတြ႕ေစျပီး အရိုးနွင့္ႀကြက္သားမ်ားကိုပါ သန္မာေစသည္။

 • အစားအေသာက္ကို မလိုအပ္ဘဲမ၀ယ္မိေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။

သင့္အိမ္ေထာင္ဖက္က ေစ်းသြားျပီးစားစရာမ်ား၀ယ္မည္ဆိုလွ်င္ ၀ယ္ရမည့္စာရင္းလုပ္ထားရန္၊ ေလွ်ာ့ေစ်းမ်ားရွိမရွိႀကည့္ရန္၊ ေစ်းခ်ိဳေသာပစၥည္းကိုေရြးခ်ယ္ရန္ေျပာပါ။ မလိုအပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ား၀ယ္ယူျခင္း၊ လူမႈေရးအရအေပါင္းအသင္းမ်ားနွင့္ စားျခင္း၊ လူႀကီးမ်ားအတြက္ ေလွ်ာ့ေစ်းေပးေသာဆိုင္မ်ားတြင္ ၀ယ္စားျခင္းတုို႕ကို မျပဳလုပ္ပါနွင့္။

သင္သိလိုသည္မ်ားရွိေသာ္ ဆရာ၀န္နွင့္တိုင္ပင္ကာ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အႀကံဥာဏ္မ်ားရယူနိုင္ပါသည္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

ရင္းျမစ္မ်ား

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဩဂုတ် 20, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း စက်တင်ဘာ 2, 2017

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။