အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္။

ထိပ္ေျပာင္ျခင္းဆုိတာဘာလဲ။

ထိပ္ေျပာင္ျခင္းဆုိတာကုိဆံပင္ပါးျခင္းတစ္

မ်ိုးလုိ့ေခါ ္ျပီးအမ်ိုးသားေတြမွာအေတြ့ရအမ်ားဆံုးဆံပင္

က်ြတ္မွုတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

ထိပ္ေျပာင္ျခင္းကုိအေတြ့ရမ်ားသလား။

အရမ္းကုိအေတြ့ရမ်ားပါတယ္။မ်ားေသာအားျဖင့္ အမ်ိုးသားေတြကအမ်ိုးသမီးေတြထက္ပုိျဖစ္တတ္ပါတယ္။

အျခားအခ်က္အလက္ေတြသိရဖုိ့ သင့္ဆရာ၀န္နဲ့တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

ေရာဂါလကၡဏာမ်ား။

ထိပ္ေျပာင္ျခင္းရဲ့ လကၡဏာေတြ

ကဘာေတြလဲ။

ထိပ္ေျပာင္ျခင္းရဲ့ပံုစံကေတာ့ ဆံစပ္ကေနစတတ္ပါတယ္။ဆံ

ပင္ရဲဆံစပ္ကေနျပီး ေခါင္းေနာက္ဘက္ကုိ ဆုတ္သြားတတ္

ပါတယ္။ျပီးေတာ့ Mပံုစံျဖစ္ေပါ ္လာပါတယ္။ေနာက္ပုိင္းက်

ရင္ ဆံပင္က ပါးလာမယ္ တုိလာမယ္ ျပီးေတာ့ ျမင္းခြာပံုလုိ

မ်ိ ုးျဖစ္ျပီးဆံပင္ေတြက ေဘးနွစ္ဘက္မွာပဲက်န္ေနတဲ့ပံုျဖစ္

လာပါလိမ့္မယ္။

(အေပါ ္မွာ မပါခဲ့တဲ့ မေျပာခဲ့တဲ့ လကၡဏာေတြရွိပါေသးတယ္။တကယ္လုိ့သင္က သိခ်င္ေသးတဲ့ လကၡဏာေတြရွိခဲ့ပါက သင့္ရဲ့ ဆရာ၀န္နဲ့ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ပါ။)

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ျပသသင့္ပါသလဲ။

အကယ္၍အထက္တြင္ေဖာ္ျပခ့ဲေသာေရာဂါလကၡဏာမ်ား ျဖစ္ေပၚလွ်င္လည္းေကာင္း၊ ေမးလိုသည္မ်ားရွိလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္းဆရာဝန္ႏွင့္သာ ျပသသင့္ပါသည္။ လူတိုင္း၏ ခႏၶာကိုယ္တံု႔ျပန္မွဳသည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးမတူညီၾကပါ။ သင့္ေရာဂါအေျခအေနအတြက္ ဘာကအေကာင္းဆံုးလဲဆိုတာကိုဆရာဝန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းကသာအမွန္ကန္ဆံုးျဖစ္ပါသည္။

ျဖစ္ပြားမႈအေၾကာင္းရင္းမ်ား။

ထိပ္ေျပာင္ျခင္းကုိ ဘယ္အေျကာင္းအရင္းေတြကျဖစ္ေစတာလဲ။

ထိပ္ေျပာင္ျခင္းဆုိတာဟာ မ်ိ ုးရုိးလုိက္လုိ့ သို့မဟုတ္ မိသား

စု၀င္ေတြထဲက ရွိလုိ့ဆုိျပီး ျဖစ္တာကေတာ့အေျကာင္းတစ္

ရပ္အေနနဲ့ရွိပါတယ္။ေလ့လာသူေတြေတြ့ရွိခ်က္အရကေတာ့

ထိပ္ေျပာင္ျခင္းဟာ ေယာက်ၤားေဟာ္မုန္းေတြနဲ့ ဆက္စပ္မွု

ရွိတယ္လုိ့ဆုိပါတယ္။အန္ဒရုိဂ်င္လုိ့ေခါ ္တဲ့ ေယာက်ၤားေဟာ္

မုန္းဟာ လုပ္ငန္းေတြအမ်ားျကီးကုိ လုပ္ေဆာင္ပါတယ္ ဆံပင္ျကီးထြားမွုေနရာမွာပါ၀င္ေနပါတယ္။

သင့္ေခါင္းေပါ ္က ဆံပင္တစ္မ်ွင္ခ်င္းစီဟာျကီးထြားမွု စက္၀န္းတစ္ခုစီရွိျကပါတယ္။ဒီလုိထိပ္ေျပာင္မွုမ်ိ ုးဟာ ဆံပင္ေပါက္မွု အားနည္းျပီး၊ဆံပင္ရဲ့အျမစ္ေတြက ျကံ ု့လာပါ

တယ္။ေနာက္ဆံုးက်ရင္ေတာ့ ဆံပင္ျကီးထြားမွုနွုန္းက ရပ္

သြားျပီး သူ့ေနရာမွာ ဆံပင္အသစ္ေတြမေပါက္ေတာ့တာေတြ

ျဖစ္ပါတယ္။

မ်ိုးရုိးလုိက္ထိပ္ေျပာင္ျခင္းဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေဘးထြက္

ဆုိးက်ိုးေတာ့မျဖစ္တတ္ပါဘူး။သုိ့ေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံ

မွာ ထိပ္ေျပာင္ျခင္းက တစ္ျခား စုိးရိမ္ရတဲ့ အေျကာင္းအရင္း

ေတြေျကာင့္ျဖစ္ရပါတယ္။၄င္းအေျခအေနေတြကေတာ့ ကင္ဆာေရာဂါ၊ေဆးေသာက္ရျခင္းမ်ား၊လည္ပင္းအျကိတ္

အေျခအေနမ်ား၊ေနာက္ျပီး စတီးရိြုက္ေဆးမ်ားေျကာင့္ျဖစ္ပါ

တယ္။သင့္ဆံပင္က်ြတ္ျခင္းက ေဆးအသစ္တစ္မ်ိ ုးမ်ိ ုး

ေသာက္ျပီးမွ ျဖစ္လာတယ္ဆုိပါက သုိ့မဟုတ္ တစ္ျခားက်န္း

မာေရးအေျခအေနေတြနဲ့ ဆက္စပ္ျပီးျဖစ္တယ္ဆုိပါက သင့္

ဆရာ၀န္နဲ့ေသခ်ာေတြ့ပါ။

က်န္းမာေရးအေျခအေနေတြျဖစ္တဲ့ အနီစက္ရွိျခင္း၊ နီေနျခင္း၊နာျခင္း၊ ဦးေရျပားကြာျခင္း၊ဆံပင္ပ်က္ျခင္း၊ဆံပင္

မ်ားကြက္ရ်္က်ြတ္ျခင္း၊ဆံပင္က်ြတ္တာနဲ့အတူပံုစံမမွန္တဲ့ ဆံပင္ပါးျခင္းတုိ့ဟာ ထိပ္ေျပာင္ျခင္းနဲ့ ဆက္စပ္ေလ့ရွိပါတယ္။

ျဖစ္ပြားေစႏုိင္ေခ်ကို ျမင့္ေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား။

ထိပ္ေျပာင္ျခင္းကုိ ဘယ္အခ်က္ေတြက ပုိျဖစ္ေစသလဲ။

 

ထိပ္ေျပာင္ျခင္းဟာ သင့္ရဲ့ဆယ္ေက်ာ္သက္ဘ၀မွာစတင္ျပီး

ျဖစ္နုိင္ပါတယ္။သုိ့ေသာ္ လူျကီးပုိင္းအရြယ္ေရာက္မွ ပုိေတြ့ရ

တာမ်ားျပီး အသက္ျကီးတာနဲ့အမ်ွျဖစ္လာပါတယ္။မ်ိ ုးရုိး

လုိက္ျခင္းကလည္း အဓိကေနရာကေနပါ၀င္ပါတယ္။ကုိယ့္

မ်ိ ုးရုိးထဲမွာထိပ္ေျပာင္တဲ့လူရွိပါက ကုိယ့္မွာလည္း ျဖစ္ဖုိ့

အေျခအေနပုိမ်ားပါတယ္။တကယ္လုိ့ ေဆြမ်ိ ုးေတြထဲက အေမဘက္က အမ်ိ ုးဆုိပါက ပုိျပီးျဖစ္တတ္ပါတယ္။

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုသျခင္း

ယခုေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားမွာေဆးပညာဆုိင္ရာကၽြမ္းက်င္သူ၏ အၾကံေပးခ်က္မ်ားေနရာတြင္ အစားထိုးရန္ မသင့္ေတာ္ပါ။ ဆက္လက္သိရွိလိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ သင့္ရဲ႕ဆရာ၀န္နဲံ အျမဲတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

 

ထိပ္ေျပာင္ျခင္းကုိ ဘယ္လိုအတည္ျပဳနုိ္င္မလဲ။

 

ပံဳမွန္ ထိပ္ေျပာင္ျခင္းကုိေတာ့ ထိပ္ေျပာင္တဲ့ပံုစံရယ္ ဆံပင္

ဘယ္နားေတြ က်ြတ္သလဲဆုိတဲ့ပံဳစံကုိ ျကည့္ျပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ျကပါတယ္။

 

ဆံပင္က်ြတ္ျခင္းဟာ တစ္ျခားအေျခအေနေတြေျကာင့္ျဖစ္နုိင္

ပါတယ္။သင့္ဆံပင္က်ြတ္ျခင္းက အကြက္လုိက္က်ြတ္ျခင္း၊

ဆံပင္က်ြတ္တာမ်ားျခင္း၊ဆံပင္ေတြျပတ္ျခင္း၊သုိ့မဟုတ္ ဆံ

ပင္က်ြတ္တာက နီရဲျခင္း၊နာျခင္းတုိ့ကုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။

 

အေရျပားအသားစယူျခင္း၊ေသြးစစ္ျခင္း သုိ့မဟုတ္ တစ္ျခား

နည္းလမ္းေတြကလည္း ဆံပင္က်ြတ္တာကုိဘာေျကာင့္ျဖစ္

ေစတာလဲဆိုတာကုိ အေျဖရွာနုိ္င္ပါတယ္။

 

ဆံပင္ကိုခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းကေတာ့ ဆံပင္က်ြတ္တာကို အေျဖရွာတဲ့ေနရာမွာ တိက်ေသခ်ာတဲ့အေျဖေတာ့ မရတတ္ပါဘူး။ဘာလုိ့လဲဆုိေတာ့ အစာအာဟာရ သုိ့မဟုတ္

သူန့ဲပံဳစံတူ ျပသနာေတြနဲ့ တုိက္ေနတတ္လုိ့ပါ။သုိ့ေသာ္ အာဆင္နစ္ အဆိပ္ဓာတ္တုိ့ သုိ့မဟုတ္ခဲဓာတ္တုိ့ ပါေနရင္

ေတာ့ ျပနုိင္ပါတယ္။

 

ထိပ္ေျပာင္ျခင္းကုိ ဘယ္လုိကုသလုိ့ရမလဲ။

 

တကယ္လုိ့ တစ္ျခားက်န္းမာေရးျပသနာေတြသာ မျဖစ္ပါက က်န္းမာေရးအရကုသမွု မလုိအပ္ပါဘူး။သုိ့ေသာ္ အမ်ိ ုးသား

ေတြက ထိပ္ေျပာင္ေနတာကုိ မျကိုက္ဘူးဆုိရင္ ဆံပင္ေတြ

အမ်ားျကီးရွိေနခ်င္ေသးတယ္ဆုိရင္ေတာ့ ကုသမွုေတြျပ ုလုပ္ေပးလုိ့ရပါတယ္။

 

ဆံပင္ပံုစံ

 

ဆံပင္သိပ္မက်ြတ္တဲ့အမ်ိုးသားေတြမွာေတာ့ တစ္ခါတစ္ေလ

မွာ ဆံပင္ပံဳစံလွလွေလးညွပ္လုိက္ရင္ေတာ့ ထိပ္ေျပာင္တာ

ကုိသိပ္မသိသာေစတာမ်ိ ုး ၊ဖံဳးထားသလုိျဖစ္နုိ္င္မွာပါ။သင့္ဆံ

ပင္ကုိ ထူသလုိုလိုျဖစ္ေစမယ့္ ဆံပင္ရဖုိ့ သင့္ဆံပင္ညွပ္ဆရာ

ကုိ ေျပာျပီးညွပ္ပါ။

 

ဆံပင္အတုစြပ္ျခင္း သုိ့မဟုတ္ ဆံပင္အတုမ်ားသံုးျခင္း။

 

ဆံပင္အတုေတြက သင္ဆံပင္ပါးတာနဲ့ ဆံစပ္ေနာက္ဆုတ္ျခင္းနဲ့ ထိပ္ေျပာင္ျခင္းကုိ္ကုိဖံုးနုိင္ပါတယ္။ဆံပင္စတုိင္မ်ိ ုးစံု၊အ

ေရာင္မ်ိ ုးစံုနဲ့ ဆံသားမ်ိ ုးစံုလာပါတယ္။ပံဳမွန္သဘာ၀အတုိင္း

တူတာနဲ့လုိခ်င္ရင္ေတာ့ ဆံပင္တုကုိ သင့္ဆံပင္နဲ့အေရာင္တူ

စတုိင္လ္တူတဲ့ဟာကုိေရြးပါ။ပေရာဖက္ရွင္နယ္က်တဲ့ ဆံပင္

တု  က်ြမ္းက်င္သူအကူအညီနဲ့ဆုိရင္ေတာ့ သင့္အတြက္ ပုိျပီး

သဘာ၀ဆန္တဲ့ ပံုစံကုိ ရနုိင္မွာပါ။

 

ေရာယွက္ထားျခင္း ရက္လုပ္ထားေသာ ဆံပင္တု

 

ဒီဟာကေတာ့သင့္ဆံပင္အစစ္မွာတြဲကပ္ျပီး ေရာယွက္ရတဲ့

ဆံပင္တုတစ္မ်ိုးပါ။သင့္ဆီမွာ တြဲဆက္လုိ့ရမယ့္ ဆံပင္ေတာ့

ရွိေနရပါမယ္။ဒီဆံပင္တုရဲ့ေကာင္းတဲ့အခ်က္ကေတာ့ သူတို့

က လွုပ္လွုပ္ရွားရွားလုပ္ရတဲ့ ေရကူးျခင္း၊ေရခ် ိုးျခင္း၊အိပ္ခ်ိန္

ေတြမွာေတာင္ ကပ္ေနတာပါပဲ။မေကာင္းတဲ့အခ်က္အေနနဲ့

ကေတာ့ သင့္ဆံပင္အသစ္ေပါက္လာတဲ့အခါမွာ အဲ့ဆံပင္တု

ေတြကုိ ျပန္ဆက္ေပးရျခင္း ေနာက္ျပီးဒီဆံပင္တုစြပ္ျခင္းက

လည္း သင့္ရဲ့သဘာ၀ဆံပင္ကုိ ထိခိုက္ပ်က္စီးေစနုိင္ပါတယ္။

 

Minoxidil (Rogaine)

 

ဒီေဆးကေတာ့ ဦးေရျပားကုိလိမ္းရတဲ့ လိမ္းေဆးတစ္မ်ိုးပါပဲ။

Minoxidilက တစ္ခ်ိ ု့ေယာက္က်ားေတြမွာ ဆံပင္က်ြတ္တာ

ကိုသက္သာေစျပီး ဆံပင္အသစ္ေပါက္တဲ့ဆံသားဥေလးေတြ

ကုိသန္စြမ္းေစပါတယ္။သိသိသာသာ လကၡဏာျပဖုိ့ကေတာ့

ေလးလကေန တစ္နွစ္ေလာက္ထိေစာင့္ရတတ္ပါတယ္။သင္

ကေဆးလိမ္းတာ ရပ္လုိက္ရင္ေတာ့ ဆံပင္က်ြတ္တာ ျပန္ျဖစ္

နုိင္ပါတယ္။

 

Minoxidil ရဲ့ ျဖစ္နုိ္င္တဲ့ေဘးထြက္ဆုိးက်ုိ းေတြကေတာ့ ေျခာက္ျခင္း၊ ယားယံျခင္း၊ အပူေလာင္သလုိျဖစ္ျခင္း၊ဦးေရ

ျပား အဖတ္တက္ျခင္းတုိ့နဲ့ဆက္စပ္ပါတယ္။

ေအာက္မွာေျပာျပထားတဲ့ ေဘးထြက္ဆုိးက်ိ ုးေတြရွိပါက

သင့္ဆရာ၀န္နဲ့ ခ်က္ျခင္းသြားျပသင့္ပါတယ္။

 

-၀ိတ္တက္လာျခင္း။

-မ်က္နွာ၊လက္၊ေျခက်င္း၀တ္ သို့မဟုတ္ ဗုိက္ ေရာင္လာျခင္း။

-လွဲအိပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ အသက္ရွုခက္ျခင္း၊

-နွလံုးခုန္ျမန္ျခင္း၊

-ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း၊

-အသက္ရွုခက္ျခင္း။

 

Finasteride (Propecia,Proscar)

 

ဒီေဆးကေတာ့ေသာက္ေဆးျဖစ္ျပီး အမ်ိ ုးသားေတြမွာ ဆံပင္က်ြတ္ျခင္းကုိ ေနွးေစပါတယ္။အမ်ိုးသားေတြရဲ့ ဆံပင္

က်ြတ္ျခင္းကုိ ျဖစ္ေစတဲ့ ေဟာ္မုန္းကုိပိတ္ေစျခင္းနဲ့ အလုပ္

ျဖစ္ေစပါတယ္။Finasteride ေဆးကေတာ့လိမ္းေဆး

Minoxidil ထက္ပုိျပီး ေကာင္းတယ္ ထိေရာက္ပါတယ္။သင္

က finasteride ေသာက္တာရပ္လုိက္ပါကလည္း သင့္ဆံပင္

က်ြတ္တာက ျပန္ျဖစ္လာမွာပါ။

Finasteride ကုိ သံုးလမွ တစ္နွစ္ထိေသာက္မွသာ ရလာဒ္ကုိျမင္ရမွာပါ။တစ္နွစ္ေလာက္ထိေသာက္ျပီးမွ ဘာမွ

ထူးျခားမွုမရွိရင္ေတာ့ သင့္ဆရာ၀န္က ေဆးေသာက္တာကို

ရပ္ခုိင္းပါလိမ့္မယ္။ဒီေဆးရဲ့ ေဘးထြက္ဆုိးက်ိ ုးေတြကေတာ့

-စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း။

-ယားျခင္း၊

-အနီစက္ထြက္ျခင္း

-အဖု အပိန့္မ်ားထျခင္း၊

-ရင္သားနာျခင္း၊

-ရင္သားမ်ားျကီးထြားလာျခင္း

-နွုတ္ခမ္းသုိ့မဟုတ္ မ်က္နွာေရာင္လာျခင္း၊

-သုတ္လြွတ္ခ်ိန္နာက်င္ျခင္း

-ေ၀ွးေစ့မ်ားနာက်င္ျခင္း

-လိင္တံမာေအာင္လုပ္ဖုိ့ ခက္ခဲျခင္း။

 

ေနာက္ျပီး ရွားေသာ္လည္းပဲ ရင္သားကင္ဆာလည္းျဖစ္နုိင္ပါ

ေသးတယ္။သင့္မွာ ရင္သားနာက်င္တာ သုိ့မဟုတ္ အလံုးအျကိတ္စမ္းမိပါက သင့္ဆရာ၀န္နဲ့ေသခ်ာျပသပါ။

PSA လို့ေခါ ္တဲ့ ဆိီးက်ိတ္ကင္ဆာကုသမွုမွာစစ္ေဆးနဲ့ စမ္း

သပ္မွုတစ္မ်ိ ုးကုိ သြားျပီးသက္ေရာက္မွုရွိတတ္ပါတယ္။

Finasteride ေတြက PSA ဓာတ္ေတြကုိနည္းေနေစတတ္ပါ

တယ္။ပံုမွန္ထက္ကုိနည္းေနတတ္ပါတယ္။ အဲ့ဒါေျကာင့္ ဒီေဆးေသာက္ထားတဲ့အခါ PSA ဓာတ္မ်ားေနတယ္ဆုိရင္

ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာကို သံသယထားရပါမယ။္

 

ဆံပင္အစားထုိးျခင္း။

 

ဆံပင္အစားထုိးကုသျခင္းကေတာ့ အထိုးထြင္းရဆံုးနဲ့ ေစ်းအျကီးဆံုးကုသမွုတစ္ခုပါပဲ။ဆံပင္အစားထိုးနည္းဆုိတာ

ကေတာ့ ဦးေခါင္းမွာပံုမွန္အတိုင္း သန္စြမ္းေနတဲ့ဆံပင္ေနရာ

ေတြကေနယူျပီး ဆံပင္ပါးတဲ့ ေျပာင္ေနတဲ့ဦးေရျပားမွာ အစားထုိးလုိက္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

အေခါက္မ်ားစြာလုပ္ဖုိ့လုိတတ္ပါတယ္။ေနာက္ျပီးဒီနည္းလမ္း

ဟာ အမာရြတ္ျဖစ္ျခင္းနဲ့ ပုိး၀င္ျခင္းတုိ့ကိုလည္းျဖစ္ေစပါ

တယ္။ေကာင္းတဲ့အခ်က္အေနနဲ့ကေတာ့ ဒီနည္းက ပံုမွန္သဘာ၀ဆံပင္ အတုိင္းရေစျပီး အျမဲတမ္းအတြက္ လုပ္

လုိ့ရတာပါပဲ။

 

နွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္း၊

 

ထိပ္ေျပာင္လာတယ္ဆုိတာဟာ ျကီးမားတဲ့ေျပာင္းလဲမွုတစ္ရပ္ျဖစ္ပတယ္။သင့္ရဲ့ပံုပန္းကုိ ကုိယ့္ဘာသာလက္ခံနုိင္ဖို့ ခက္ခဲေနတတ္ပါတယ္။သင့္မွာ

ထိပ္ေျပာင္ျခင္းေျကာင့္ စိတ္ပင္ပန္းမွုေတြ၊မိမိဘာသာ ယံုျကည္မွုနည္းပါးေနရင္၊စိတ္

ဓာတ္က်ေနရင္ သုိ့္မဟုတ္ တစ္ျခားစိတ္ခံစားခ်က္ေတြကုိခံ

စားေနရပါက သင့္အတြက္နွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးမယ့္လူကုိ

ရွာေဖြပါ။

 

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အိမ္သံုးကုထံုးမ်ား။

ထိပ္ေျပာင္ျခင္းကုိသက္သာေအာင္ကူညီနုိင္မယ့္ လူေနမွုဘ၀ပံုစံေျပာင္းျခင္းနွင့္အိမ္တြင္းကုထံဳးေတြကဘာေတြလဲ။

ထိပ္ေျပာင္ျခင္းကုိ ကာကြယ္လုိ့ရမယ့္နည္းလမ္းအတိအက်

ဆုိျပီး မသိျကပါဘူး။ေလ့လာေတြ့ရွိခ်က္တစ္ခုအရေတာ့

စိတ္ဖိစီးမွုမ်ားတဲ့အခါ ခႏၶာကုိယ္က အမ်ိုးသားေဟာ္မုန္း

ထုတ္တာပုိမ်ားျပီး ဆံပင္က်ြတ္ျခင္းကုိ ပိုျဖစ္ေစတယ္လုိ့ဆုိ

ပါတယ္။သင္ကစိတ္ဖိစီးမွုကုိေလ်ွာ့ခ်ဖို့အတြက္ လမ္းေလ်ွာက္ျခင္း၊သီခ်င္းနားေထာင္ျခင္းနဲ့ တိတ္တိတ္ဆိတ္

ဆိတ္နဲ့သာယာေအးေဆးစြာ အနားယူျခင္းတုိ့လုပ္ေပးနုိင္

ပါတယ္။

(တကယ္လုိ့ သင့္ဆီမွာေမးခြန္းေတြရွိေသးရင္ သင့္အတြက္အေကာင္းဆံဳးအေျဖရရွိနုိင္ဖုိ့ သင့္ဆရာ၀န္နဲ့ဆက္လက္ေဆြးေႏြးပါ။)

 

Hello Health Group မွ ေဆးပညာ အျကံေပးျခင္း၊ ေရာဂါရွာေဖြျခင္းနွင့္ ကုသမွုေပးျခင္းမ်ား မျပ ုလုပ္ပါ။

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ မတ် 29, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း မတ် 29, 2018

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ