Macular Degeneration (ျမင္လႊာအလယ္ေရာင္ျခယ္ပ်က္သုဥ္းျခင္း) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

Macular Degeneration (ျမင္လႊာအလယ္ေရာင္ျခယ္ပ်က္သုဥ္းျခင္း) ကဘာလဲ။

Macular degeneration ဆိုသည္မွာ လူအမ်ားစုတြင္ အသက္အရြယ္ၾကီးလာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕လူငယ္မ်ားတြင္လည္း ေမြးရာပါ ေရာဂါကဲ့သို႔ျဖစ္ႏို္င္သည္။

၎သည္ တျဖည္းျဖည္းျဖင့္ သင့္မ်က္လံုး၏ ေနာက္ဘက္ေနရာမ်ား ပ်က္စီးလာျပီး အလယ္တည့္တည့္ကို ေသခ်ာစြာ မျမင္ရေတာ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဘးဘက္ျမင္ကြင္းမ်ား ထိခိုက္မႈမရွိေပ။ ၎သည္ ၾကာရွည္ျဖစ္ေသာ ေရာဂါျဖစ္ျပီးေပ်ာက္ကင္းေအာင္ကုသ၍ မရေပ။

Macular Degeneration (ျမင္လႊာအလယ္ေရာင္ျခယ္ပ်က္သုဥ္းျခင္း) က ဘယ္ေလာက္အျဖစ္မ်ားသလဲ

ဤက်န္းမာေရးအေျခအေနသည္အလြန္ပင္အျဖစ္မ်ားသည္။ အျမင္အာရံုဆံုးရႈံးျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းရင္းလည္းျဖစ္သည္။ အသက္အရြယ္မေရြးထိခိုက္ႏုိင္ျပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ပိုျဖစ္ႏုိင္သည္။

၎သည္ အသက္ ၆၀ ႏွင့္ အထက္တြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ျဖစ္ပြားျပီး မ်က္စိကြယ္ျခင္း၏ ၅၀% ကိုျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္။ အသက္ ၅၀ အထက္တြင္ ၇ ေယာက္လ်ွင္ တစ္ေယာက္ထိခိုက္ႏုိင္သည္။ ေလ့လာမႈ တစ္ခုတြင္ ၂၀၃၀ သို႔ေရာက္လ်င္ ၇၀%ေသာလူမ်ားတြင္macular degeneration ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

လကၡဏာမ်ား

Macular Degeneration (ျမင္လႊာအလယ္ေရာင္ျခယ္ပ်က္သုဥ္းျခင္း) ရဲ႕လကၡဏာေတြကဘာေတြလဲ

Macular denegeration ၏ လကၡဏာမ်ားသည္ သတိျပဳမိရန္လြယ္ကူျပီး ေအာက္ပါတို႔ပါ၀င္သည္။

–      မ်ဥ္းေျဖာင့္မ်ားကိုၾကည့္လ်ွင္ ျပတ္ေနျခင္း၊ ၀ါးေနျခင္း

–      အလယ္တည့္တည့္တြင္ အျဖဴသို႔မဟုတ္အမည္းေနရာမ်ားေပၚေနျခင္း။

–      အေရာင္ခြဲျခားမႈေျပာင္းလဲျခင္း

–      အလုပ္လုပ္ရန္အလင္းေရာင္ ပို၍လိုအပ္ျခင္း

–      အလင္းေရာင္အားနည္းျခင္းကို အသားမက်ႏုိင္ျခင္း

–      ပရင့္ထုတ္ထားေသာ စကားလံုးမ်ားသည္ ၀ါးေနျခင္း

–      မ်က္ႏွာပံုပန္းသြင္ျပင္မ်ားကို မမွတ္မိႏုိင္ျခင္း။

အေစာပိုင္းတြင္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ေရာဂါလကၡဏာမျပပါ။ သို႔ေသာ္ အလယ္အျမင္အာရံုဆံုးရံႈးျခင္း စတင္ျဖစ္ပြားႏုိင္ျပီးတျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ပိုဆိုးလာႏုိင္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သိသာစြာ အျမင္အာရံု ဆံုးရံႈးႏုိင္သည္။

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပမထားေသာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားလည္း ရွိႏုိင္သည့္အတြက္ သင့္တြင္စိုးရိမ္ေနသည္မ်ားရွိပါက သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသင့္သလဲ

Macular degeneration သည္ သင့္ဘ၀တြင္ သိသာစြာထိခိုက္လာလ်င္ ဥပမာ စာဖတ္ျခင္း၊ ကားေမာင္းျခင္း၊ ပတ္၀န္းက်င္မွ လူမ်ား၏ မ်က္ႏွာမ်ားကိုမမွတ္မိျခင္း စသည္ျဖင့္ ျဖစ္လာလ်င္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ျပသပါ။

Macular degeneration သည္ ေခ်ာ္လဲႏုိင္ျခင္း၊ျပဳတ္က်ႏုိင္ျခင္း၊ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း၊ တင္ပါးဆံုရိုးက်ိဳးျခင္း ႏွင့္အျခားသူအေပၚ မွီခိုရျခင္းတို႔ကို ပိုမိုျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။

လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ခႏၶာကိုယ္သည္ တံု႕ျပန္မႈမ်ား မတူညီၾကပါ။ သင့္အတြက္ အေကာင္းဆံုးအေျဖကိုရရွိႏုိင္ရန္ သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးပါ။

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

Macular Degeneration (ျမင္လႊာအလယ္ေရာင္ျခယ္ပ်က္သုဥ္းျခင္း) ကိုဘာေတြကျဖစ္ေစသလဲ

အသက္ၾကီးလာျခင္းေၾကာင့္ အဆီဓာတ္မ်ားအနည္ထိုင္ျခင္းသည္ မ်က္လံုး မ်က္ၾကည္လႊာ၏ေအာက္တြင္ အျဖဴ သို႔မဟုတ္ အ၀ါေရာင္ေနရာ မ်ားကိုျဖစ္ေစသည္။ ထိုေနရာမ်ားသည္ မ်က္ၾကည္လႊာထဲမွ ဆဲလ္မ်ားကို ေအာက္ဆီဂ်င္ႏွင့္ အာဟာရရရွိျခင္းမွ တားဆီးထားသည္။ အလင္းေရာင္ကို အာရံုခံေသာ ဆဲလ္မ်ားလည္း ပ်က္စီးလာျပီး၊ Maculardegeneration ကို ျဖစ္ေစသည္။ Dry maculardegeneartion ဟုလည္းေခၚသည္။

အျခားေသာအမ်ိဳးအစားျဖစ္ေသာ wet

Macular degeneration သည္ သိပ္အျဖစ္မမ်ားေပ။ ျဖစ္သည့္ လူနာမ်ား၏ ၁၀% သာရွိသည္။ ၎သည္ မ်က္လံုးေနာက္တြင္ရွိေသာ ေသြးေၾကာမ်ား ပံုမွန္မဟုတ္ပဲ ၾကီးထြားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေသြးႏွင့္ အရည္မ်ား စိမ့္ထြက္ျခင္းေၾကာင့္ မ်က္လံုးကိုဒဏ္ရာရေစသည္။

အသက္ငယ္ခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေသာ macular degeneration သည္ ေမြးရာပါျဖစ္သည္။ ေမြးရာပါျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ မ်ိဳးရိုးဗီဇႏွင့္ သက္ဆိုင္ျပီး အခ်ိန္ၾကာလာေလေလ ပိုဆိုးလာေလေလျဖစ္သည္။

ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား

Macular Degeneration (ျမင္လႊာအလယ္ေရာင္ျခယ္ပ်က္သုဥ္းျခင္း) ျဖစ္ႏုိင္ေျခကိုဘာေတြက ျမင့္တက္ေစသလဲ

ေအာက္ပါတို႕သည္ macular degeneration ကို ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ကို မ်ားေစေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

–      က်ား၊မ။ ။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ပိုျဖစ္ႏုိင္သည္။

–      အသက္အရြယ္။ ။ အသက္ၾကီးလ်င္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ပိုမ်ားသည္။

–      ေဆးလိပ္ေသာက္သူမ်ားတြင္ ၃-၄ ဆခန္႔ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ပိုမ်ားသည္။

–      မိသားစု ရာဇ၀င္ရွိျခင္း။ ။ ၅၀-၇၀% ေသာ လူနာမ်ားသည္ မ်ိဳးရိုးလိုက္ေသာ မိသားစုရာဇ၀င္ ရိွသည္။

–      ႏွလံုးေရာဂါရွိျခင္း

–      ကိုလက္စထေရာမ်ားျခင္း

–      မ်က္လံုးအေရာင္ေဖ်ာ့ျခင္း

–      ေနေရာင္ႏွင့္ထိေတြ႕မႈမ်ားျခင္း

–      ေသြးထဲတြင္ antioxidants နည္းျခင္း

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုသမႈ

ယခုေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆးပညာအၾကံေပးမႈေနရာတြင္ အစားထိုးရန္မသင့္ေတာ္ပါ။ ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတုိင္ပင္ပါ.

Macular Degeneration (ျမင္လႊာအလယ္ေရာင္ျခယ္ပ်က္သုဥ္းျခင္း) ကို ဘယ္လိုအတည္ျပဳပါသလဲ

MD ကို မ်က္လံုးစစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ ေစာစီးစြာေရာဂါသိရွိႏုိင္သည္။

Macular Degeneration (ျမင္လႊာအလယ္ေရာင္ျခယ္ပ်က္သုဥ္းျခင္း) ကို ဘယ္္လိုကုသပါသလဲ

အသက္ၾကီးျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ငယ္ရြယ္စဥ္တြင္ျဖစ္ေသာ macular degeneration ကို ေအာက္ပါအတိုင္းကုသႏုိင္သည္။

–      ေရာဂါတိုးတက္မႈကိုသက္သာေစရန္ ႏွင့္မ်က္လံုးေအာက္တြင္ ေသြးေၾကာမ်ားၾကီးလာမႈကို ကာကြယ္ရန္ ေဆးေပးႏုိင္သည္။

–      ခြဲစိတ္ကုသျခင္းႏွင့္ ေလဆာကဲ့သို႔ေသာ အျခားေသာကုသမႈမ်ားလည္း ရွိသည္။

–      မ်ိဳးရိုးဗီဇဆုိင္ရာကုထံုးမ်ားတြင္ မေကာင္းေသာ gene ကိုေကာင္းေသာ gene ႏွင့္ လဲလွယ္ျခင္းလုပ္ႏုိင္သည္။

–      မ်က္ၾကည္လႊာမွ ပ်က္စီးေနေသာဆဲလ္မ်ားကို အစားထိုးျခင္းလည္း ျပဳလုပ္နုိင္သည္။

ဘ၀ေနထိုင္နည္းေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အိမ္တြင္းကုထံုးမ်ား

ေအာက္ပါတို႔သည္ macular degeneration ကို သက္သာေစႏုိင္ေသာ ေနထိုင္သည့္ပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အိမ္တြင္းကုထံုးမ်ားျဖစ္သည္။

အာဟာရအစီအစဥ္တစ္ခုကိုျပဳလုပ္ျပီး MD ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ကို ေလ်ာ့ခ်ပါ။

–      သဘာ၀ အစိမ္းေရာင္ရွိေသာ အသီးအရြက္မ်ား၊ သစ္သီးမ်ားကို ေန႔စဥ္စားပါ။

–      အာဟာရတြင္ငါးကိုမ်ားမ်ားစားပါ။ အေစ့အဆံမ်ားလည္း စားေပးပါ။

–      ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းကို ျဖတ္ပါ။

သင့္တြင္အျခားေသာ ေမးခြန္းမ်ားရွိပါက သင့္အတြက္ အေကာင္းဆံုးအေျဖကို ရႏုိင္ရန္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

ရင္းျမစ္မ်ား

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ အောက်တိုဘာ 28, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း စက်တင်ဘာ 13, 2019

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
ပံုစံတူေသာေဆာင္းပါးမ်ား
မ်က္လံုးျပႆနာေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ ။ ။
ေလ့လာမည္, သူမ်ားကိုကူညီမည္
မ်က္လံုးျပႆနာေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ ။ ။
ေလ့လာမည္, သူမ်ားကိုကူညီမည္
မ်က္စိေရာဂါပုိး၀င္ျခင္းအမ်ဳိးမ်ဳိး
မ်က္လံုးေတြ ဘာေ့ၾကာင့္ နီေနရတာလဲ။ ။
ေလ့လာမည္, သူမ်ားကိုကူညီမည္
မ်က္လံုးေတြ ဘာ့ေၾကာင့္ နီေနရတာလဲ ။ ။
eye floaters (မ်က္လံုးတြင္းေရျမွဳပ္မ်ား)
ေလ့လာမည္, သူမ်ားကိုကူညီမည္
eye floaters (မ်က္လံုးတြင္းေရျမွဳပ္မ်ား)
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။