Liver Abscess (အသညး္ျပည္တည္နာ) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Thurein Hlaing Win

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

Liver Abscess (အသညး္ျပည္တည္နာ) ကဘာလဲ။

အသည္းျပည္တည္နာဆိုသည္မွာအသည္းတြင္ အေပါက္ေသးမ်ားျဖစ္ကာ ျပည္တည္ျခင္းျဖစ္သည္။ အ သည္းသည္ စြမ္းအင္၊ ပရိုတိန္းသိုေလွာင္ျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္မွ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေသာပစၥည္းမ်ားကိုစြန္႔ထုတ္ျခင္းစေသာလုပ္ငန္းမ်ားစြာျဖင့္ အေရးပါေသာကိုယ္အဂၤါတစ္ခု ျဖစ္ပါ သည္။ အသည္းတြင္ ကပ္ပါးပိုးဝင္ပါက ျပည္မ်ားျဖင့္ အ ေပါက္ငယ္မ်ားေပၚလာပါသည္။

Liver Abscess (အသညး္ျပည္တည္နာ) က ဘယ္ေလာက္အျဖစ္မ်ားသလဲ

ေရာဂါသည္ အပူပိုင္းေဒသတြင္ ေနထိုင္ေသာလူမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားပါသည္။ ေရာဂါသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားေရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေရာတြင္ ျဖစ္ပြားႏိုင္ပါသည္။ အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစေသာအခ်က္မ်ားကိုေလ်ာ့ခ် ျခင္းျဖင့္ ေရာဂါကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ပါသည္။ ပိုမိုေသာအခ်က္ အလက္မ်ားအတြက္ ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။

လကၡဏာမ်ား

Liver Abscess (အသညး္ျပည္တည္နာ) ရဲ႕လကၡဏာေတြကဘာေတြလဲ

ေရာဂါ၏ မည္သည့္ပံုစံျဖစ္ပါေစေရာဂါလကၡဏာမ်ားသည္ ခ်က္ခ်င္းမေပၚလာပါ။ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားေပၚပါကအဖ်ားတက္ျခင္း၊ ခ်မ္းတုန္ျခင္း၊ ေခၽြးျပန္ျခင္း၊ မအီမသာျဖစ္ ျခင္း၊ ေအာ့အန္ျခင္း၊ ဝမ္းေလွ်ာျခင္း၊ ဝမ္းဗိုက္၏ အေပၚပိုင္းညာဘက္တြင္ နာက်င္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အျခားအျဖစ္ နည္းေသာေရာဂါလကၡဏာမ်ားလည္းရိွပါသည္။ ၎တို႔မွာရင္ဘတ္နာျခင္း၊ အစာစားခ်င္စိတ္နည္းျခင္း၊ အေရျပားႏွင့္ မ်က္စိအျဖဴသားမ်ား ဝါျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပ မထားေသာအျခားလကၡဏာမ်ားလည္းရွိႏုိင္ပါသည္။

အကယ္၍ သင့္ဆီတြင္ ေရာဂါလကၡဏာတစ္ခုခုမ်ားရွိေနသည္ဟုစိုးရိမ္မိပါက ဆရာ၀န္နဲ႔ ေဆြးေႏြး တုိင္ပင္ သင့္ပါသည္။

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသင့္သလဲ

အထက္ေဖာ္ျပပါ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားရိွပါကသို႔မဟုတ္ ျပင္းထန္စြာဗိုက္ေအာင့္ျခင္း၊ ဆက္တိုက္ အဖ်ားအလြန္ တက္ျခင္းစေသာလကၡဏာမ်ား ျဖစ္ေပၚပါကဆရာဝန္အားေခၚပါ။ လူတစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ ေရာဂါ အ ေျခအေနခ်င္းမတူပါ။ ေရာဂါအေျဖရွာရန္ နည္းလမ္းမ်ား၊ ကုသျခင္းမ်ားအတြက္ ဆရာဝန္ႏွင့္ အျမဲတန္းတိုင္ပင္ပါ။ သင့္အတြက္ အေကာင္းဆံုးကုသမႈကိုရယူပါ။

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

Liver Abscess (အသညး္ျပည္တည္နာ) ကိုဘာေတြကျဖစ္ေစသလဲ

အသည္းျပည္တည္နာ ျဖစ္ေစေသာအေၾကာင္းရင္းမ်ားကိုအဓိကအားျဖင့္ ၃မ်ိဳး ခဲြျခားထားပါသည္။

 • ဘတ္တီးရီးယားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာအသည္း ျပည္ တည္နာ။
 • အမီးဗားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာအသည္းျပည္တည္နာ။ အဓိကအားျဖင့္ Entamoebahistolytica ျဖစ္သည္။
 • မႈိေၾကာင့္ျဖစ္ေသာအသည္းျပည္တည္နာ။ အမ်ားစုမွာ Candida မႈိျဖစ္သည္။

ဘတ္တီးရီးယားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာအသည္းျပည္တည္နာကို pyogenic liver abscess ဟုေခၚသည္။ အူအတက္ ေရာင္ျခင္း၊ သည္းေျခအိတ္ေရာင္ျခင္း၊ အူမၾကီရိွ အဖတ္မ်ားေရာင္ျခင္းစေသာေရာင္ရမ္းေသာအေျခအေနမ်ားသည္ အသည္း ျပည္တည္နာကို ျဖစ္ေစသည္။

အမီးဗားကဲ့သို႔ အင္းဆက္ ကပ္ပါးမ်ားသည္လည္း ျပည္ထြက္ျခင္းကို ျဖစ္ေစသည္။ အမ်ားစုသည္ သန္႔ရွင္းေရးနည္းပါးမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ကမာၻတစ္ဝန္းတြင္ အသည္းျပည္တည္နာအျဖစ္ မ်ားပါသည္။

Risk factors

 Liver Abscess (အသညး္ျပည္တည္နာ) ျဖစ္ႏုိင္ေျခကိုဘာေတြက ျမင့္တက္ေစသလဲ

အသည္းျပည္တည္နာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ျမင့္တက္ေစေသာအခ်က္မ်ားစြာရိွပါသည္။ ၎တို႔မွာ-

 • ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရမႈ ေထာက္ခံခ်က္ မရိွေသာအစာမ်ားစားျခင္း
 • အသည္းေရာဂါပိုးကူးစက္ျခင္းသို႔မဟုတ္ အသည္းလုပ္ငန္းမေကာင္းျခင္းစေသာအသည္းျပႆနာမ်ားရိွျခင္း
 • လိင္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ျဖစ္ ႏိုင္ေခ် ပိုျမင့္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳးအစားမွာ တ အားမကြာျခားပါ။
 • အသက္။အသက္ ၆၀-၇၀ တြင္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ပြားသည္။ အသည္း ျပည္တည္နာသည္ ေမြးကင္းစကေလးမ်ားတြင္လည္း ျဖစ္ပြားႏိုင္ပါသည္။ ခ်က္ ေသြးျပန္ေၾကာတြင္ ေရာဂါပိုးဝင္ျခင္း ျဖင့္ ျဖစ္ပြားသည္။

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုသမႈ

ယခုေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆးပညာအၾကံေပးမႈေနရာတြင္ အစားထိုးရန္မသင့္ေတာ္ပါ။ ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတုိင္ပင္ပါ.

Liver Abscess (အသညး္ျပည္တည္နာ) ကို ဘယ္လိုအတည္ျပဳပါသလဲ

ဆရာဝန္သည္ အသည္းျပည္တည္နာေရာဂါကိုရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ရန္ ultrasound ရိုက္ျခင္း (အသည္း၏ ပံုရိပ္မ်ားကိုရယူရန္ အသံလိႈင္းမ်ားအသံုးျပဳျခင္း) ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါ သည္။

CT scan ရိုက္ျခင္းနည္းကိုလည္းအသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ပဋိဇီဝေဆးျဖင့္ ကုသမႈသည္ မထိေရာက္ပါကဆရာဝန္ သည္ အပ္ျဖင့္ ဝမ္းဗိုက္တြင္းထိုးသြင္းကာတစ္ရွဴးစယူျခင္းကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုတစ္ရွဴးစကိုအဏုၾကည့္မွန္ေျပာင္း ျဖင့္ စစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။ တိက်ေသာအေၾကာင္းရင္းကိုသိပါကအစားထိုးကုသမႈကိုလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

Liver Abscess (အသညး္ျပည္တည္နာ) ကို ဘယ္္လိုကုသပါသလဲ

အေကာင္းဆံုးကုသမႈ နည္းလမ္းသည္ ျပည္မ်ားကိုဖယ္ ထုတ္ျပီးပဋိဇီဝေဆးမ်ားေပးျခင္းျဖစ္သည္။ လူနာအမ်ားစုသည္ ပဋိဇီဝေဆး ၂ မ်ိဳး ၃မ်ိဳးေလာက္ လိုအပ္ပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ပဋိဇီဝေဆးမ်ားကိုအဖ်ားႏွင့္ ေရာင္ရမ္းမႈ မေပ်ာက္မခ်င္းအေၾကာထိုးေဆးအေနျဖင့္ ေပးရပါသည္။ ဆရာဝန္သည္ အသည္း ျပည္တည္နာထဲသို႔ အပ္ျဖင့္ ထိုးသြင္း ျပီးေရာဂါပိုးကူးစက္မႈကိုစုပ္ထုတ္ျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ ပါသည္။

 

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ အိမ္သံုးကုထံုးမ်ားအသံုးျပဳျခင္းသည္ အသည္း ျပည္တည္နာကိုကုသရာတြင္ ဘယ္လိုအေထာက္အကူျပဳႏုိင္မလဲ။

ေအာက္ပါ လူေနမႈပံုစံမ်ား ႏွင့္ အိမ္သံုးကုထံုးမ်ားသည္ အသည္း ျပည္တည္နာကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ ပါသည္။

 • Pyrogenic liver abscess ျဖစ္ေသာလူအမ်ားစုသည္ ပဋိဇီဝေဆးမ်ားေသာက္ျခင္း၊ ျပည္ထုတ္ယူျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ရင္း ၂ပတ္အတြင္းတြင္ သက္သာလာပါသည္။ အမီးဗားေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာအသည္း ျပည္တည္နာတြင္ ကုသမႈ ၄-၅ ရက္အတြင္းဖ်ားနာ ျခင္းသက္သာႏိုင္ပါသည္။ ေရာဂါတိုးတက္မႈ ကိုတားဆီးရန္ ဤ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ကိစၥမ်ားကို ျပဳလုပ္ရပါ မည္။
 • ညႊန္ၾကားထားသည့္အတိုင္းပဋိဇီဝေဆးမ်ားကိုေသာက္ပါ။
 • ဆရာဝန္ မွာသည့္အတိုင္း ျပန္လည္ေဆးစစ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါ။
 • အစာမစားခင္ လက္ေဆးပါ။
 • ဗိုက္ေအာင့္ျခင္း၊ အန္ျခင္း၊ အဖ်ားတက္ျခင္း၊ ဝမ္းေလွ်ာျခင္း၊ ေခၽြးျပန္ျခင္း၊ ခ်မ္းတုန္ျခင္း၊ အသား ဝါျခင္းတို႔ျဖစ္ပါကဆရာဝန္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းဆက္ သြယ္ပါ။

အကယ္၍ သင့္တြင္ ေမးခြန္းမ်ားရွိပါကသင့္အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာအေျဖရွာေဖြႏုိင္ရန္ ဆရာ၀န္ ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ သင့္ပါသည္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြအတည္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ား မျပဳလုပ္ေပးပါ။

ရင္းျမစ္မ်ား

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဇူလိုင် 3, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း စက်တင်ဘာ 29, 2017

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။