Listeriosis (လစ္စတီရီရုိးစစ္) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Thurein Hlaing Win

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

Listeriosis (လစ္စတီရီရုိးစစ္) ကဘာလဲ။

Listeriosisဆိုသည္မွာဘတ္တီးရီးယားမ်ားျဖင့္ ညစ္ ညမ္းေနေသာအစာမ်ားကိုစားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေသာျပင္းထန္ေသာေရာဂါကူးစက္မႈတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။

ထိုဘတ္တီးရီးယားသည္ မက်က္တက်က္ ခ်က္ထားေသာအသား ႏွင့္ ႏို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ရေလ့ရိွပါသည္။ Listeriosisသည္ ျပင္းထန္ေသာကူးစက္ေရာဂါ တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ ေသာ္လည္းအျဖစ္မမ်ားပါ။

Listeriosis (လစ္စတီရီရုိးစစ္) က ဘယ္ေလာက္အျဖစ္မ်ားသလဲ

မည္သူမဆို ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္းကိုယ္ဝန္ ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ သေႏၶသားစသည္တို႔တြင္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ပိုျမင့္ပါသည္။ Listeriosisသည္ လမေစ့ဘဲေမြး ျခင္း၊ ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်ျခင္း၊ ေမြးဖြားျပီးမၾကာမီပင္ ကေလးေသဆံုးျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေစပါသည္။

မေမြးဖြားခင္ ေရာဂါကူးစက္ခံရပါကကေလးငယ္မ်ားသည္ ျပင္းထန္စြာဖ်ားနာျခင္း ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ကိုယ္ခံအားစနစ္ အားနည္းေသာသူမ်ားသည္ လည္းေရာဂါျဖစ္ႏို္င္ပါသည္။ ဥပမာ- ကင္ဆာရိွသူမ်ား၊ AIDS ၊ ကိုယ္အဂၤါအစားထိုးျခင္း ႏွင့္ အသက္ၾကီးသူမ်ား

လကၡဏာမ်ား

Listeriosis (လစ္စတီရီရုိးစစ္) ရဲ႕လကၡဏာေတြကဘာေတြလဲ

အခ်ိဳ႕လူမ်ားတြင္ အဖ်ားတက္ျခင္း၊ ႂကြက္သားမ်ားနာက်င္ျခင္း၊ မအီမသာျဖစ္ျခင္း၊ ေအာ့အန္ျခင္း၊ ဝမ္းေလွ်ာ ျခင္း ႏွင့္ အစာအိမ္နာျခင္းစေသာတုပ္ေကြးကဲ့သို႔ ေရာဂါ လကၡဏာမ်ားျဖင့္ ဖ်ားနာပါသည္။

ဘတ္တီးရီးယားသည္ အာရံုေၾကာစနစ္အတြင္းသို႔ ေရာက္ရိွပါကေရာဂါလကၡဏာမ်ားသည္ ပို၍ ဆိုးရြားလာႏိုင္ပါသည္။ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ ဇက္ ေၾကာတက္ျခင္း၊ တက္ျခင္း၊ မွ်ေျခမထိန္းႏိုင္ျခင္း ႏွင့္ စိတ္ ရႈပ္ေထြးျခင္း၊ မ်က္စိလည္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏို္င္ပါသည္။

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပ မထားေသာအျခားလကၡဏာမ်ားလည္းရွိႏုိင္ပါသည္။အကယ္၍ သင့္ဆီတြင္ ေရာဂါလကၡဏာတစ္ခုခုမ်ားရွိေနသည္ဟုစိုးရိမ္မိပါက ဆရာ၀န္နဲ႔ ေဆြးေႏြး တုိင္ပင္ သင့္ပါသည္။

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသင့္သလဲ

ဖ်ားနာျခင္း၊ ႂကြက္သားနာျခင္း၊ မအီမသာျဖစ္ျခင္းသို႔မဟုတ္ မက်ိဳခ်က္ရေသးေသာ ႏို႔၊ အသားအူေခ်ာင္းစေသာေရာဂါပိုးရိွႏို္င္ေသာအစာမ်ားစားျပီးေနာက္ ဝမ္းေလွ်ာျခင္း ျဖစ္ပါကဆရာဝန္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ လိုအပ္ပါ သည္။

အလြန္ဖ်ားျခင္း၊ ျပင္းထန္စြာေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ ဇက္ ေၾကာတက္ျခင္း၊ စိတ္ရႈပ္ေထြးျခင္းသို႔မဟုတ္ အလင္းထိမခံ ႏိုင္ျခင္းတို႔ျဖစ္ပါကအေရးေပၚကုသမႈ ရွာေဖြခံယူပါ။ ထိုေရာ ဂါ လကၡဏာမ်ားသည္ ဘတ္တီးရီးယားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာဦးေႏွာက္ အေျမွးေရာင္ေရာဂါ ၏ လကၡဏာမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ သည္။ ထိုေရာဂါသည္ Listeriosis ၏ ေနာက္ဆက္တဲြ ဆိုးက်ိဳးတစ္ခုျဖစ္သည္။

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

Listeriosis (လစ္စတီရီရုိးစစ္) ကိုဘာေတြကျဖစ္ေစသလဲ

ေရာဂါျဖစ္ေစေသာအေၾကာင္းရင္းသည္ Listeria monocytogenesဟုေခၚေသာဘတ္တီးရီးယားပါေသာ အ စားအစာကိုစားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ Listeria ကိုေျမ ၾကီးႏွင့္ ေရထဲတြင္ ေတြ႕ရျပီးဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားအသံုးျပဳ ထားေသာေျမႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားတြင္ ျမဲျမံစြာေနထိုင္ ႏိုင္သည္။

Listeria သည္ အသားစိမ္း၊ ႏို႔ထြက္ပစၥည္း ႏွင့္ ျပဳ လုပ္ထားေသာအစာမ်ား ( ဒိန္ခဲ၊ ဝက္ေပါင္ေျခာက္၊ ဝက္အူေခ်ာင္ညွပ္ ေပါင္မုန္႔) တို႔တြင္ လည္းကပ္တြယ္ႏိုင္ပါသည္။

Risk factors

Listeriosis (လစ္စတီရီရုိးစစ္) ျဖစ္ႏုိင္ေျခကိုဘာေတြက ျမင့္တက္ေစသလဲ

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ခံအားစနစ္ အားနည္းေသာသူမ်ားတြင္ Listeriosis ျဖစ္ႏိုင္ေခ် အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ပါသည္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား။ Listeriosisသည္ မိခင္ တြင္ မျပင္းထန္ေသာေရာဂါသာလွ်င္ ျဖစ္ေစေသာ္လည္းသေႏၶသားအတြက္ အက်ိဳးဆက္မ်ားမွာအလြန္ဆိုးရြားပါ သည္။

ဥပမာ- ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်ျခင္း၊ အေသေမြးျခင္း၊ လမေစ့ဘဲေမြးျခင္း၊ ေရာဂါပိုးကူးစက္ျပီးေမြးဖြားျပီးေသဆံုး ျခင္း။

Listeriosisသည္ ေအာက္ပါ ကိုယ္ခံအားစနစ္ အားနည္းေသာသူမ်ားတြင္ လည္း ျဖစ္ပြားပါသည္။

  • အသက္။ ၆၅ႏွစ္အထက္ လူမ်ားသည္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ပိုျမင့္ပါသည္။
  • AIDS ျဖစ္ေသာသူမ်ား
  • ဓာတုကုထံုးခံယူျခင္း
  • ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳ သို႔မဟုတ္ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ စေသာအျခားအေျခအေနရိွသူမ်ား

ေလးဖက္နာေရာဂါအတြက္ ေဆးအခ်ိဳ႕ ေသာက္ျခင္း

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုသမႈ

ယခုေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆးပညာအၾကံေပးမႈေနရာတြင္ အစားထိုးရန္မသင့္ေတာ္ပါ။ ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတုိင္ပင္ပါ.

Listeriosis (လစ္စတီရီရုိးစစ္) ကို ဘယ္လိုအတည္ျပဳပါသလဲ

ဆရာဝန္သည္ သင္ခံစားရေသာေရာဂါလကၡဏာမ်ား အ ေပၚမူတည္၍ Listeria ကူးစက္မႈ ဟုတ္မဟုတ္ကိုအေျဖရွာစစ္ေဆးပါမည္။ ဆရာဝန္သည္ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ေဆးမွတ္ တမ္းကိုလည္း ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးပါမည္။လိုအပ္ပါကေရာဂါ အေျဖရွာမႈ တိက်ေစရန္ ေသြးစစ္ျခင္း၊ ရိုးတြင္းျခင္ဆီစစ္ျခင္းစသည္တို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

Listeriosis (လစ္စတီရီရုိးစစ္) ကို ဘယ္္လိုကုသပါသလဲ

ပဋိဇီဝေဆးမ်ားျဖင့္ ကုသေသာနည္းလမ္းသည္ အျမန္ ဆံုးႏွင့္ အထိေရာက္ဆံုးျဖစ္သည္။ လူနာမ်ားသည္ ေဆးရံုတြင္ ကုသမႈခံယူသင့္ပါသည္။ ပဋိဇီဝေဆးမ်ားကိုေသြးစီးေၾကာင္းတြင္းသို႔ တိုက္ရိုက္ ထိုးသြင္းျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ပဋိဇီဝေဆးျဖင့္ ကုသမႈသည္ ၂ ပတ္ေလာက္ ၾကာႏိုင္ပါ သည္။ ကိုယ္ခံအားစနစ္ မေကာင္းေသာသူမ်ားသည္ ေရာဂါ ျပန္ျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ၾကာရွည္စြာကုသရန္ လိုအပ္ပါ သည္။

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ အိမ္သံုးကုထံုးမ်ားအသံုးျပဳျခင္းသည္ Listeriosisကိုကုသရာတြင္ ဘယ္လိုအေထာက္အကူျပဳႏုိင္မလဲ။

ေအာက္ပါ လူေနမႈပံုစံမ်ား ႏွင့္ အိမ္သံုးကုထံုးမ်ားသည္ Listeriosisထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ ပါသည္။

  • သင္အသံုးျပဳေနေသာေဆးအားလံုးကိုဆရာဝန္ အားေျပာျပပါ။ (ေသာက္သံုးရန္ ညႊန္ၾကားထားေသာေဆးမ်ား၊ ေဆးဖက္ဝင္ ပစၥည္းမ်ား)
  • ပဋိဇီဝေဆးမ်ားေသာက္ျပီးေနာက္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားဆက္ရိွေနပါကဆရာဝန္အားေခၚပါ။
  • ဥ၊ အသား၊ ၾကက္၊ဘဲစေသာတိရစာၦန္ ထြက္ကုန္ မ်ားကိုခ်က္ျပဳတ္ျပီးမွ စားပါ။
  • အသီးအႏွံမ်ားႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကိုမစားခင္ ေရေဆးပါ။
  • စားသံုးအျပီးတြင္ လက္၊ မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ားကိုဆပ္ျပာပါေသာေရေႏြးျဖင့္ ေဆးေၾကာပါ။ အထူးသ ျဖင့္ အသားစိမ္း ျဖင့္ ထိေတြ႕အျပီးတြင္ ေဆးပါ။

အကယ္၍ သင့္တြင္ ေမးခြန္းမ်ားရွိပါကသင့္အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာအေျဖရွာေဖြႏုိင္ရန္ ဆရာ၀န္ ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ သင့္ပါသည္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြအတည္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ား မျပဳလုပ္ေပးပါ။

ရင္းျမစ္မ်ား

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဇူလိုင် 3, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း စက်တင်ဘာ 29, 2017

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။