Kidney Cyst (ေက်ာက္ကပ္အက်ိတ္) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

Kidney Cyst (ေက်ာက္ကပ္အက်ိတ္) ကဘာလဲ။

ဘဲဥပံု၊ အ၀ုိင္းပံု ၁စင္တီေအာက္ကေန၁၀စင္တီအထက္ ပံုသ႑န္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အရြယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိနုိင္ပါတယ္။ အေတြ႔မ်ားတတ္ျပီး တစ္လံုးတည္း၊ေျမာက္မ်ားစြာနဲ႔ ေက်က္ကပ္နွစ္လံုးလံုးမွာျဖစ္နုိင္ပါတယ္။

Kidney Cyst (ေက်ာက္ကပ္အက်ိတ္) က ဘယ္ေလာက္အျဖစ္မ်ားသလဲ

ေက်ာက္ကပ္က်ိတ္ရုိးရိုးက အေတြ႔ရမ်ားဆံုးျဖစ္ျပီး ျဖစ္ရပ္ေတြရဲ႔ အၾကမ္းဖ်င္း၆၅-၇၀%ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာက္ကပ္နွစ္ဘက္လံုးအက်ိတ္ျဖစ္ျခင္းက

အျဖစ္နည္းျပီး အသက္၅၀ေအာက္ေတြမွာရွားျပီး အသက္ၾကီးသူေတြမွာ ပိုျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အသက္အရြယ္မေရြးျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ေရာဂါျဖစ္ပြားႏုိင္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းအားျဖင့္ စီမံႏုိင္ပါတယ္။ အခ်က္အလက္မ်ားထပ္မံသိရွိဖို႔အတြက္ ဆရာ၀န္နဲ႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါတယ္။

လကၡဏာမ်ား

Kidney Cyst (ေက်ာက္ကပ္အက်ိတ္) ရဲ႕လကၡဏာေတြကဘာေတြလဲ

ေက်ာက္ကပ္အက်ိတ္ေတြက လကၡဏာေတြျပေလ့မရွိပါဘူး။ လကၡဏာေတြနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ကြဲကြဲျပားျပားမသိေသးပါဘူး။ အက်ိ္တ္က ေက်ာက္ကပ္ကိုပိတ္ဆို႔မေနဘူးဆိုရင္ ေက်ာက္ကပ္အလုပ္ကို မထိခိုက္ေစနုိင္ပါဘူး။

ငယ္ရြယ္သူေတြမွာေတတာ့ ေက်ာက္ကပ္အက်ိတ္က ေက်က္က္အလုပ္ကိုထိခုိက္နုိ္င္ေစပါတယ္။

လူနာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားျဖစ္တတ္တဲ့လကၡဏာေတြကေတာ့

သာမန္ထက္ေက်က္ကပ္လုပ္ေဆာင္နုိင္စြမး္က်သြားျခင္းျဖ္စစစပါတယ္။

 • အက်ိတ္ေပါက္သြားျခင္းကေန ေသြးဆီးသြားျခင္းသို႔ ျပင္းျပင္းထန္ထန္နာျခင္းကို ျဖစ္ေစနုိင္ပါတယ္။
 • ေက်ာက္ကပ္အက်ိတ္ကူးစက္ပုိး၀င္ျခင္းကေန ကူးစက္ပိုး၀င္တဲ့လကၡဏာေတြ ျဖစ္ုနငိပါတယ္။
 • အနီးနားတစ္၀ိုက္ကို ဖိျခင္ေးၾကာင့္ ေသြးတုိးျခင္းကိုျဖစ္ေစနုိင္ပါတယ္။

အထက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့အထဲမွာမပါ၀င္တဲ့ အျခားေသာလကၡဏာေတြလည္းရွိႏုိင္ပါေသးတယ္။ တကယ္လို႔ကိုယ့္ဆီမွာ ေရာဂါလကၡဏာတစ္ခုခုမ်ားရွိေနမလားဆိုျပီး စိုးရိမ္ေနမယ္ဆိုရင္ ဆရာ၀န္နဲ႔ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္သင့္ပါတယ္။

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသင့္သလဲ

သင့္ဆီမွာ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေရာဂါလကၡဏာေတြထဲက တစ္ခုခုမ်ားရွိေနမယ္ဆိုရင္ ဒါမွမဟုတ္ ေမးခြန္းတစ္ခုခုရွိေနမယ္ဆိုရင္ ဆရာ၀န္နဲ႔ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။ လူတုိင္းရဲ႕ခႏၶာကိုယ္တံု႔ျပန္မႈဟာ မတူညီႏုိင္ပါဘူး။ သင့္အေျခအေနအတြက္ ဘာအေကာင္းဆံုးလဲဆိုတာကို သင့္ဆရာ၀န္နဲ႔ တုိင္ပင္တာက အေကာင္းဆံုးပါပဲ။

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

Kidney Cyst (ေက်ာက္ကပ္အက်ိတ္) ကိုဘာေတြကျဖစ္ေစသလဲ

ေက်က္ကပ္တစ္ရွဴးအတြင္း မ်ိဳးရိုးဗီဇဆုိင္ရာဒါမွမဟုတ္ မ်ိဳးရိုးဗီဇနဲ႔မသက္ဆုိင္ဘဲ ျဖစ္သြားနုိင္ပါတယ္။ ေက်ာက္ကပ္မ်က္နွာျပင္ေလ်ာ့ရဲျပီး အိတ္ျဖစ္သြားတဲ့အခါမွာ ေက်က္ကပ္ေက်ာက္တည္ျခင္းျဖ္စ္တယ္လို႔ သီအုိရီတစ္ခုကေျပာထားပါတယ။္ အိတ္အတြင္းအရည္ေတြျပည့္လာျပိး အက်ိတ္အျဖစ္နဲ႔ျပဳတ္ထြက္ ၾကီးျပင္းလာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား

 Kidney Cyst (ေက်ာက္ကပ္အက်ိတ္) ျဖစ္ႏုိင္ေျခကိုဘာေတြက ျမင့္တက္ေစသလဲ

အသက္အရြယ္မေ၇ြးျဖစ္ပြားေစနုိင္ေပမယ့္လည္း အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြမွာ ပိုျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ေလ့လာမႈတစ္ခုက အသက္၄၀အထက္ေတြမ်ာ ၂၀%ျဖစ္နုိ္င္ေခ်ရွိျပီး အသက္၆၀အထက္ေတြမွာ ၅၀%ျဖစ္နုိင္ေခ်ရွိပါတယ္။

ေက်ာက္ကပ္အက်ိတ္နဲ႔ အမ်ိဳးသားအမ်ိဳးသမိီးၾကား ဆက္ႏြယ္ျခင္းရွိေၾကာင္း အေထာက္အထားမရွိပါဘူး။ အနည္းဆံုးေလ့လာမႈ၂ခုအရ အမ်ိဳးသားေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြထက္ မၾကာခဏျဖစ္နုိင္ေခ်ရွိပါတယ္။

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုသမႈ

ယခုေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆးပညာအၾကံေပးမႈေနရာတြင္ အစားထိုးရန္မသင့္ေတာ္ပါ။ ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတုိင္ပင္ပါ.

Kidney Cyst (ေက်ာက္ကပ္အက်ိတ္) ကို ဘယ္လိုအတည္ျပဳပါသလဲ

ေအာက္ပါစမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းေတြကို ျပဳလုပ္ရနုိင္ပါတယ္။

ပံုရိပ္ေဖာ္မွန္းဆျခင္း– ေက်ာက္ကပ္အက်ိတ္တစ္ခ်ိဳ႔က အယ္ထရာေဆာင္း၊ စီတီနဲ႔ အမ္အာအုိ္ငေတြမ်ာ ေတြ႔နုိင္ပါတယ္။ ေက်ာက္ကပ္အဖုက အရည္အိ္တ္လား အက်ိတ္လားဆုိတာကိုခြဲျခာ္းဖုိ႔ ဒီနည္းလမ္းကုိ အသံုးျပဳပါတယ္။

ေက်ာက္ကပ္လုပ္ငန္းစစ္ေဆးျခင္း– ေသြးနမူနာစစ္ျခင္းက ေက်ာက္ကပ္အက်ိတ္က ေက်ာက္ကပ္အလုပ္ကိထိခုိက္

ရွိမရွိ စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

Kidney Cyst (ေက်ာက္ကပ္အက်ိတ္) ကို ဘယ္္လိုကုသပါသလဲ

ရုိးရွင္းတဲံအရည္အိတ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ကုသမႈမလုိပါဘူး။ လကၡဏာေတြျပခဲ့မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဆရာ၀န္ရ႕ဲကုသမႈခံယူသင့္ပါတယ္။

အရည္အိတ္ကို ေဖာက္ျခင္း၊ အရည္စုပ္ထုတ္ျခင္း ေနာက္အယ္ကိုေဟာျပန္ျဖ္ည့္ေပးျခင္း – အရည္အိတ္ကိုက်ံဳ႔သြားေစဖို႔ဆုိရင္ ဆရာ၀န္က အေရျပားတစ္ေလ်ွာက္ အပ္ေသးေသးရွည္ရွည္နဲ႔ထုိးသြင္းျပီး ေက်ာက္ကပ္အရည္အိတ္နံရံထိ ထုိးထည့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ဆ၇ာ၀န္က ေနာက္တစ္ခါျပန္မျဖစ္ေအာင္ အယ္ကိုေဟာနဲ႔ျပန္ျဖည့္ေပးပါလိမ့္မယ္။

အရည္အိတ္ကိုခြဲစိတ္ဖယ္ထုတျ္ခင္း- ၾကီးေနရင္သို႔ လကၡဏာျပေနရင္ ခြဲစိတ္ဖယ္ထုတ္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ အရည္အိတ္ထိေရာက္ဖို႔ဆုိရင္ ဆရာ၀န္ကသင့္အေရျပားေပၚမွာ ဓားရာေသးေသးေလးေတြအမ်ားၾကီး ျပဳလုပ္ျပိး ကိရိယာေတြနဲ႔ဗိီဒီယိုကင္မရာတစ္ခုကို ထည္႔သြင္းမွာျဖစ္ပါတယ္။ ခြဲစိတ္ခန္းအတြင္းတပ္ဆင္ထားတဲ့ ဗီီဒီယိုကိုၾကည့္ျပိး ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္ကကိရိယာေတြကို ကုိင္တြယ္ျပီးအရည္အိတ္ထဲက အရည္ေတြကိုအျပင္ကိုစီးေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲံေနာက္မွာေတာ့ အရည္အိတ္နံရံေတြကို လွီးထုတ္တာမ်ိဳးလုပ္ပါလိမ့္မယ္။

ကုသမႈေတြကေနေအာက္ပါ ေနာက္ဆက္တြဲအေျခအေနေတြကို ေပးနုိင္တဲ့

 • နာက်င္ျခင္း၊
 • ကူးစက္ပိုး၀င္ျခင္း
 • ေသြးတုိးျခင္း

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အိမ္သံုးကုထံုးမ်ား။

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ အိမ္သံုးကုထံုးေတြအသံုးျပဳျခင္းက

ေက်ာက္ကပ္အရည္အိတ္ကို ကုသရာမွာ ဘယ္လိုအေထာက္အကူျပဳႏုိင္မလဲ။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လူေနမႈပံုစံမ်ားနဲ႔ အိမ္သံုးကုထံုးမ်ားက သင့္အေနျဖင့္ ေက်ာက္ကပ္အက်ိတ္ ဆိုတာဘာလဲ ကိုကုသတဲ့ေနရာမွာနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ေနတဲ့ေနရာေတြမွာ အကူအညီေပးႏုိင္ပါတယ္။

 • ေရမ်ားမ်ားေသာက္ျခင္း
 • ဗီတာမင္အီးနဲ႔ သဘာ၀ဓာတ္တိုးဆန္႔က်င္ပစၥည္္းမ်ားမွီ၀ဲျခင္း ( အသီးအႏွံဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား)
 • ေလ့က်င့္ခန္းအသင့္အတင့္ျပဳလုပ္ျခင္း
 • က်န္းမာေရးန႔ဲမညီညႊတ္တဲ့အေလ့အေက်င့္ေတြကုိ စြန္႔လႊတ္လုိက္ျခင္း
 • သဘာ၀အတုိငး္ကုသျခင္း

အကယ္၍သင့္မွာ ေမးခြန္းေတြရွိမယ္ဆိုရင္ သင့္အတြက္သင့ေတာ္တဲ့ အေျဖရွာေဖြႏုိင္ဖို႔ ဆရာ၀န္နဲ႔ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္ပါတယ္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

ရင္းျမစ္မ်ား

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ အောက်တိုဘာ 28, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း စက်တင်ဘာ 12, 2019

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ