Impetigo (အနာစက္) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

Impetigo (အနာစက္) ကဘာလဲ။

အနာစက္ဆိုသည္မွာ အလြန္ကူးစက္လြယ္ေသာ အေရျပားကူးစက္ေရာဂါတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အေရျပားတြင္ နာက်င္ေသာအနာမ်ားကို ျဖစ္ေစပါသည္။ အနာမ်ားသည့္ အနီေရာင္ရွိၿပီး ေနရာအႏွံ႕ေပါက္ႏုိင္၏။ တစ္ခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ႏွာေခါင္း၊ ပါးစပ္၊ လက္ႏွင့္ ေျခတြင္ အျဖစ္မ်ား၏။ အနာကြဲသည့္အခါတြင္ အရည္မ်ားစိမ့္ထြက္တတ္ၿပီး အ၀ါေရာင္ခ်ပ္ျပားမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။

Impetigo (အနာစက္) က ဘယ္ေလာက္အျဖစ္မ်ားသလဲ

အနာစက္ေရာဂါသည္ ကေလးမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားေသာ အေရျပားကူးစက္ေရာဂါျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ၂-၅ ႏွစ္အတြက္းကေလးမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ား၏။ လူႀကီးမ်ားတြင္ျဖစ္ခဲသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ တျခားေသာ အေရျပားလကၡဏာ သို႔မဟုတ္ ကူးစက္ေရာဂါတို႔ႏွင့္ တြဲလာတတ္ၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားသည္။ အခ်က္အလက္မ်ားထပ္မံသိရွိဖို႔အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။

လကၡဏာမ်ား

Impetigo (အနာစက္) ရဲ႕လကၡဏာေတြကဘာေတြလဲ

အနာစက္ ၏ အျဖစ္အမ်ားဆံုးေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွာ

  • အနီေရာင္အနာမ်ား ျမန္ျမန္ေပါက္လြယ္ေသာ ရည္ၾကည္ဖုမ်ား ေပါက္ျခင္း
  • ရည္အနည္းငယ္ၾကာသည္အထိ အရည္မ်ားစီးက်တတ္ၿပီး ေနာက္တြင္ အ၀ါေရာင္ခ်ပ္ျပားႀကီးျဖစ္သြားတတ္ျခင္း
  • ႏွာေခါင္း၊ ပါးစပ္ႏွင့္ တျခားေနရာမ်ားတြင္ အေရျပားနာမ်ားေပါက္ျခင္း
  • .ယားျခင္း က်ိန္းစပ္ျခင္း
  • ျပင္းထန္သည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ နာက်င္ေသာ အနာႏွင့္အရည္မ်ားမွ နက္ရိႈင္းသည့္အနာမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းသြားတတ္သည္။
  • ကူးစက္ရာႏွင့္နီးသည့္ ျပန္ရည္က်ိတ္မ်ား ေရာင္ျခင္း

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အထဲမွာမပါ၀င္ေသးေသာ အျခားလကၡဏာမ်ားလည္း ရွိႏုိင္ပါေသးသည္။ အကယ္၍ကိုယ့္ဆီ၌ ေရာဂါလကၡဏာတစ္ခုခုမ်ားရွိေနမလားဆိုျပီး စိုးရိမ္ေနမယ္ဆိုပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္သင့္ပါသည္။

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသင့္သလဲ

သင့္ဆီမွာ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေရာဂါလကၡဏာေတြထဲမွ တစ္ခုခုမ်ားရွိေနမယ္ဆိုလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ေမးခြန္းတစ္ခုခုရွိေနမယ္ဆိုလွ်င္ ဆရာ၀န္ႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။ လူတုိင္း၏ခႏၶာကိုယ္တံု႔ျပန္မႈသည္ မတူညီႏုိင္ပါ။ သင့္အေျခအေနအတြက္ ဘာအေကာင္းဆံုးလဲဆိုတာကို သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္တာက အေကာင္းဆံုးပါပဲ။

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

Impetigo (အနာစက္) ကိုဘာေတြကျဖစ္ေစသလဲ

ဘက္တီးရီးယားသည္ အနာစက္ျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုျဖစ္၏။ ကူးစက္ခံထားရေသာလူမွ ေပါက္ေနေသာအရည္ၾကည္ဖုမ်ား အနာမ်ားႏွင့္ ထိေတြမိလွ်င္ ဘက္တီးရီးယားပိုး အလြယ္တကူ ကူးစက္ႏိုင္သည္။

အနာစက္ကိုျဖစ္ေစသည့္ အဓိက ဘက္တီးရီးယားပိုး ႏွစ္မ်ိဳးမွာ bacteria-strep (streptococcus) ႏွင့္ staph (staphylococcus) တို႔ျဖစ္သည္။ သင့္အေရျပား ေပါက္ျပဲဒဏ္ရာရသည့္အခါ၊ ညွင္းခူ၊ အဆိပ္ဆူး၊ အင္းဆက္ကိုက္ရာ၊ အပူေလာင္၊ ျပတ္ရွျခင္းတုိ႔မွျဖစ္ေသာ မ်က္ေစ့ႏွင့္ မျမင္ရေလာက္ေအာင္သာေသးငယ္သည့္ အေရျပားပြန္းပဲ့ရာျဖစ္ပါေစ ဘက္တီးရီးယားပိုး ၀င္ႏိုင္ပါသည္။

အေအးမိ၊ ဓာတ္မတည့္မႈ တစ္ခုခုေၾကာင့္ ႏွားေစးသည့္အခါ ႏွာေခါင္းေအာက္အေရျပား ႏွာပူေလာင္ရာမွ အနာစက္မ်ား ကေလးမ်ားတြင္ ျဖစ္လာႏုိင္၏။ တစ္ခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ဒီတုိင္းက်န္းမာေနသည့္ အေရျပားတြင္ေတာင္ အနာစက္ေပါက္လာႏိုင္ပါသည္။

ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား

ငါ့ဆီမွာ Impetigo (အနာစက္) ျဖစ္ႏုိင္ေျခကိုဘာ္ေတြက ျမင့္တက္ေစသလဲ

အနာစက္ ျဖစ္ပြားႏုိင္ေခ်ကိုျမင့္ေစေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာရွိပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္

  • အသက္ – ၂ – ၅ႏွစ္ကေလးမ်ားသည္ အႏၱရာယ္အရွိဆံုးျဖစ္သည္
  • မူႀကိဳကေလးထိန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကူးစက္ႏုိင္ေခ်မ်ားသည္။
  • ပူေႏြးစြတ္စိုေသာ ရာသီဥတုသည္ ဘက္တီးရီးယားေပါက္ပြား ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစသည့္ အေကာင္းဆံုးဥတုျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေႏြရာသီတြင္ အနာစက္ျဖစ္ႏုိင္ေခ် ပိုမ်ား၏။
  • အရည္ျပားကြဲျခင္း – ဘက္တီးရီးမ်ားသည္ ကြဲေနေသာ အေရျပားမွတစ္ဆင့္ သို႔မဟုတ္ မျမင္ရသည့္ ပြန္းပဲ့ရာဆိုလွ်င္ေတာင္ ကူးစက္ႏိုင္ပါသည္။

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုသမႈ

ယခုေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆးပညာအၾကံေပးမႈေနရာတြင္ အစားထိုးရန္မသင့္ေတာ္ပါ။ ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတုိင္ပင္ပါ.

Impetigo (အနာစက္) ကို ဘယ္လိုအတည္ျပဳပါသလဲ

သိသာထင္ရွားသည့္ အနာပံုစံကိုၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ဆရာ၀န္မွ ေရာဂါအတည္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။ သက္သာမလာသည့္အေျခအေနတြင္ေတာ့ အနာမ်ားမွထြက္ေသာ အရည္နမူနာကိုယူကာ ဘယ္လိုပဋိဇီ၀ေဆးက အာနိသင္ရွိေၾကာင္း စမ္းသပ္ႏိုင္ပါသည္။ အနာစက္ကိုျဖစ္ေစေသာ တစ္ခ်ိဳ႕ဘက္တီးရီးယားမ်ားသည္ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ပဋိဇီ၀ေဆးမ်ားအား ခုခံႏိုင္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုကဲ့သို႔မျဖစ္ေစရန္အတြက္ အရည္နမူနာယူရန္ လိုအပ္ပါသည္။

တျခားဖ်ားနာမႈလကၡဏာမ်ားပါ သင့္ကေလးတြင္ရွိေနပါက ေသြးစစ္ ဆီးစစ္လုပ္ရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။

Impetigo (အနာစက္) ကို ဘယ္္လိုကုသပါသလဲ

အနာစက္အား ပဋိဇီ၀လိမ္းေဆး သို႔မဟုတ္ ခရင္မ္ မ်ား ျဖစ္သည့္ေနရာကိုလိမ္းျခင္းျဖင့္ ကုသႏုိင္ပါသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ား၌ ခ်ပ္ျပားမ်ားအား ေရေႏြးေႏြးျဖင့္ ႏူးခြာျခင္းမ်ိဳးလုပ္ရန္ လိုအပ္တတ္ပါသည္။ ခ်ပ္ျပားမ်ားကို ဖယ္ၿပီးပါက ပဋိဇီ၀ေဆးမ်ားသည္ အေရျပားမွ ေကာင္းေကာင္းစိမ့္၀င္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

လိမ္းေဆး၊ ခရင္မ္မ်ား သံုးလို႔မရေလာက္ေအာင္ အနာစက္မ်ား မ်ားလြန္းေနသည္ဆိုပါက ေသာက္ေဆးမ်ားသံုးႏိုင္ပါသည္။ အနာမ်ား ေပ်ာက္သြားသည့္တိုင္ေအာင္ ေဆးကို ရက္အျပည့္ဆက္ေသာက္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ေကာင္းၿပီးထင္၍ရပ္လိုက္ပါက ျပန္ျဖစ္လာႏုိင္သလို ေဆးလဲတိုးေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အိမ္သံုးကုထံုးမ်ား။

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ အိမ္သံုးကုထံုးေတြအသံုးျပဳျခင္းက အနာစက္ ကို ကုသရာမွာ ဘယ္လိုအေထာက္အကူျပဳႏုိင္မလဲ။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လူေနမႈပံုစံမ်ားႏွင့္အိမ္သံုးကုထံုးမ်ားက သင့္အေနျဖင့္ အနာစက္ ကိုကုသတဲ့ေနရာႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ေနေသာေနရာမ်ားတြင္ အကူအညီေပးႏုိင္ပါသည္။

အေရျပားကိုသန္႔ရွင္းေနပါေစ။ ျပတ္ရွရာမ်ား၊ ကုတ္ျခစ္ရာမ်ား၊ အင္းဆက္ကိုက္ရာမ်ားႏွင့္ တျခားအရာမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းေဆးျခင္းျဖင့္ သန္႔ရွင္းေစႏုိင္ပါသည္။

ကူးစက္ခံရသူ၏ အ၀တ္အစားမ်ား အိပ္ယာခင္းမ်ား တဘက္မ်ားကို ေန႔တုိင္းေလွ်ာ္ပါ။ တျခားသူမ်ားႏွင့္ မွ်ေ၀မသံုးေစရပါ။

ကုတ္ဖဲ့ျခင္းမွကာကြယ္ရန္အတြက္ ကေလးလက္သည္းကို ညွပ္ေပးပါ။

အကယ္၍သင့္မွာ ေမးခြန္းေတြရွိမယ္ဆိုလွ်င္ သင့္အတြက္သင့္ေတာ္ေသာ အေျဖရွာေဖြႏုိင္ဖို႔ ဆရာ၀န္ႏွင့္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္ပါသည္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 2, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း စက်တင်ဘာ 13, 2019

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။