Hyperemesis Gravidarum (ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အအန္လြန္ေရာဂါ) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. K Zin Thwe

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

Hyperemesis Gravidarum (ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အအန္လြန္ေရာဂါ) ကဘာလဲ။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အအန္လြန္ေရာဂါဆုိသည္မွာ ျပင္းထန္ေသာနံနက္ပိုင္းပ်ိဳ႕ျခင္း ႏွင့္ ေအာ့အန္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ထိုေရာဂါသည္ေရဓါတ္ခမ္းေျခာက္ျခင္း၊ဇီဝကမၼျဖစ္စဥ္မ်ားေျပာင္းလဲမႈ (electrolytes ႏွင့္ ketones ကဲ့သို႔ေသာဓါတုေဗဒပစၥည္းမ်ားပမာဏမမွန္ျဖစ္ျခင္း) ႏွင့္ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ျခင္းတုိ႔ကိုဦးတည္ေစပါသည္။ဤေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ေဆးရံုတက္ရသည္အထိျဖစ္ေစနုိင္ပါသည္။ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အအန္လြန္ေရာဂါ၏ဆိုးက်ိဳးမ်ားသည္ျပင္းထန္ျပီး ေက်ာက္ကပ္ အာရံုေၾကာအဖြဲ႕အစည္းနွင့္အသည္းတုိ႔ကိုထိခိုက္ ပ်က္စီးေစပါသည္။

Hyperemesis Gravidarum (ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အအန္လြန္ေရာဂါ) က ဘယ္ေလာက္အျဖစ္မ်ားသလဲ

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အအန္လြန္ေရာဂါသည္ရွားပါးပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ၇၀% မွ ၈၅% သည္ နံနက္ပိုင္းေအာ့အန္ျခင္းရိွၾကပါသည္။ ၁% မွ   ၂% သာလွ်င္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အအန္လြန္ေရာဂါ ရိွၾကပါသည္။ကိုယ္၀န္အအန္္လြန္ေရာဂါခံစားေနရျခင္းသည္ကေလးတစ္ေယာက္ထက္ပို၍ (အမႊာပုူးနွင့္ အထက္)ကိုယ္၀န္ေဆာင္ထားရျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္နိုင္ပါသည္။

လကၡဏာမ်ား

Hyperemesis Gravidarum (ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အအန္လြန္ေရာဂါ) ရဲ႕လကၡဏာေတြကဘာေတြလဲ

ေရာဂါလကၡဏာမ်ားသည္မ်ားေသာအားျဖင့္ကိုယ္ဝန္၏ေလးပတ္ႏွင့္ရွစ္ပတ္ၾကားတြင္စတင္ျပီး ၁၆ ပတ္အထိၾကာပါသည္။ ျဖစ္ပြားေသာအမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုသည္တစ္ေနကုန္ေအာ့အန္တတ္ပါသည္။

တျခားေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွာမအီမသာျဖစ္ျခင္း၊ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ျခင္း၊ဆီးသြားမႈနည္းပါးျခင္း၊ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊စိတ္ရႈပ္ေထြးျခင္း၊သတိလစ္ျခင္းႏွင့္အသားဝါျခင္းတို႔ပါဝင္ပါသည္။ Ketones မ်ားဆီးထဲတြင္ပါဝင္ျခင္း၊ေသြးခုန္ႏႈန္းျမင့္တက္ျခင္းႏွင့္ေသြးေပါင္ခ်ိန္က်ဆင္းျခင္းတုိ႔သည္ေရဓာတ္ ခမ္းေျခာက္မကုိညႊန္ျပပါသည္။

အထက္တြင္ေဖာ္ျပမထားေသာအျခားလကၡဏာမ်ားလည္းရွိႏုိင္ပါသည္။အကယ္၍ သင့္ဆီတြင္ ေရာဂါလကၡဏာတစ္ခုခုမ်ားရွိေနသည္ဟုစိုးရိမ္မိပါက ဆရာ၀န္နဲ႔ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္သင့္ပါသည္။

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသင့္သလဲ

ကိုယ္ဝန္ရိွေသာလကၡဏာမ်ားေတြ့ရပါကပုိမိုတိက်ေသာညႊႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားအတြက္သင္၏ဆရာဝန္ကိုခ်က္ခ်င္းေခၚပါ။သုိ့ေသာ္လည္းသင္သည္မၾကာခဏ ျပင္းထန္ေသာေအာ့အန္ျခင္းႏွင့္သတိလစ္ျခင္းတုိ႔ကိုခံစားရပါကအေရးေပၚအလ်င္အျမန္ေဆးရံု တက္ရန္လိို္အပ္ပါသည္။လူတုိင္းရဲ႕ခႏၶာကိုယ္တံု႔ျပန္မႈသည္မတူညီႏုိင္ပါ။ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ သင့္အတြက္အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ပါသည္။

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

Hyperemesis Gravidarum (ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အအန္လြန္ေရာဂါ) ကိုဘာေတြကျဖစ္ေစသလဲ

အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုသည္အထူးသျဖင့္ကိုယ္ဝန္ပထမသံုးလတြင္မအီမသာျဖစ္ျခင္းႏွင့္ေအာ့အန္ျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္ပါသည္။ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္မအီမသာျဖစ္ျခင္းႏွင့္ေအာ့အန္ျခင္း၏အေၾကာင္းအရင္းသည္ Human chorionic gonadotrotil  (HCG) ဟုေခၚေသာေဟာ္မုန္းတမ်ိဳးေသြးထဲတြင္လ်င္ျမန္စြာျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ယူဆရပါသည္။ (HCG) ကိုအခ်င္းမွထုတ္လႊတ္ပါသည္။

အခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္အတြင္းမအီမသာျဖစ္ျခင္းႏွင့္ေအာ့အန္ျခင္းမ်ားရိွပါသည္။ ကိုယ္ဝန္တိုင္းတြင္ျဖစ္တတ္ေသာ္လည္းႏွစ္ျမႊာပူးနွင့္ အထက္ ကိုယ္၀န္လြယ္ထားရသူမ်ား သို႔မဟုတ္ စပ်စ္ခိုင္ ကိုယ္ဝန္ေရာဂါရွိေနသူမ်ားတြင္ပုိ၍ျဖစ္ပြားပါသည္။

Risk factors

ငါ့ဆီမွာ Hyperemesis Gravidarum (ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အအန္လြန္ေရာဂါ) ျဖစ္ႏုိင္ေျခကိုဘာ္ေတြက ျမင့္တက္ေစသလဲ

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အအန္လြန္ ေရာဂါျဖစ္ပြားႏို္င္ေခ်သည္  ငယ္ရြယ္စဥ္တြင္ကေလးရမႈ၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ (အဝလြန္မႈ)၊ ယခင္ကကိုယ္ဝန္မေဆာင္ဖူးသူ၊ ပထမဆံုးအၾကိမ္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္း ႏွင့္ အရင္ကိုယ္ဝန္ မ်ားတြင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အအန္လြန္ေရာဂါျဖစ္ဖူးမႈ တို႔အေပၚမူတည္၍ ျမင့္တက္ႏိုင္ပါသည္။ ဇီဝေဗဒဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပညာဆိုင္ရာ ႏွင့္ လူမႈဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာအခ်က္မ်ားသည္လည္းအခန္းက႑ တစ္ခုအေနႏွင့္ ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။

ျဖစ္ပြားေစႏုိင္ေခ်ကို ျမင့္ေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားမရိွျခင္းသည္ သင့္အားေရာဂါမရႏိုင္ဟုမဆိုလိုေပ။ ဤအခ်က္မ်ားသည္ ကိုးကားခ်က္မ်ားသာလွ်င္ျဖစ္သည္။ ပိုမိုမ်ားျပားေသာအခ်က္အလက္ မ်ားအတြက္ သင္၏ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုသမႈ

ယခုေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆးပညာအၾကံေပးမႈေနရာတြင္ အစားထိုးရန္မသင့္ေတာ္ပါ။ ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတုိင္ပင္ပါ.

Hyperemesis Gravidarum (ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အအန္လြန္ေရာဂါ) ကို ဘယ္လိုအတည္ျပဳပါသလဲ

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္း

ယခုေဖာ္ျပထားသည့္အခ်က္အလက္မ်ားမွာေဆးပညာဆုိင္ရာကၽြမ္းက်င္သူ၏ အၾကံေပးခ်က္ မ်ားေနရာတြင္ အစားထိုးရန္ မသင့္ေတာ္ပါ။ ဆက္လက္ သိရွိလိုေသာအခ်က္အလက္ မ်ားအတြက္ သင့္ရဲ႕ဆရာ၀န္နဲံ အျမဲတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

ကိုယ္ဝန္္ေဆာင္ အအန္လြန္ ေရာဂါကိုဘယ္လိုရွာေဖြစစ္ေဆးမလဲ။

ျပင္းထန္ေသာမအီမသာျဖစ္မႈႏွင့္ ေအာ့အန္မႈတို႔သည္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ့က်ျခင္း၊ ေရဓာတ္ ခန္းေျခာက္ျခင္း ႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္တြင္းဓာတ္သေဘာမ်ားေျပာင္းလဲျခင္းတို႔အထိဦးတည္ လာေသာအခါ ဆရာဝန္ႏွင့္ ေရာဂါစစ္ေဆးရွာေဖြမႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါ။ ဤလကၡဏာမ်ားအားအျခားအရာမ်ားအား ျဖစ္ေစသလားသိရိွရန္ ဆရာဝန္သည္ ေသြးႏွင့္ ဆီးအားစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ အာထရာေဆာင္းျခင္းကိုလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

 

Hyperemesis Gravidarum (ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အအန္လြန္ေရာဂါ) ကို ဘယ္္လိုကုသပါသလဲ

ေရာဂါလကၡဏာမ်ားသည္ မဆိုးရႊားပါကဘီစကြက္ေျခာက္မ်ား ႏွင့္အစာကိုခဏခဏနဲ ့နည္းနည္းစားေသာက္ေပးျခင္းျဖင့္ သက္သာႏိုင္ပါသည္။ အရည္မ်ားမ်ားေသာက္ျခင္းျဖင့္ သက္သာႏိုင္ပါသည္။ ( သင္သည္ ဆုိဒါေဖ်ာ္ရည္ႏွင့္ အျခားစပါကလင္ေဖ်ာ္ရည္ကဲ့သို႔ အျမွဳပ္ပါေသာေဖ်ာ္ရည္မ်ားေသာက္သံုးမည္ ဆိုပါကေရခဲမ်ားေလာင္းထည့္၍ အျမဳွပ္နည္းသြားေအာင္လုပ္ပါ) ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အအန္လြန္ေရာဂါရိွေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အေၾကာေဆးထုိးျခင္း၊ ဗိုက္တာမင္ေဆးေသာက္ျခင္းနဲ ့ေဆးရံုတက္ ျခင္းတို႔လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။ ဆိုးရႊားစြာ ႏွင့္ ၾကာျမင့္စြာအန္ေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အအန္ ေပ်ာက္ေဆးမ်ားေပးႏိုင္ပါသည္။ အရည္မ်ားဝင္ပါကႏူးည့ံေသာအစာမ်ား ႏွင့္ အစာမ်ားကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္းစတင္ စားေသာက္ပါ။ ဤနည္းလမ္းမ်ားအလုပ္မျဖစ္ပါကပါးစပ္မွလဲြ၍ က်န္ေသာနည္းလမ္းမ်ားမွ အာဟာရေပးျခင္းတို႔ကိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အိမ္သံုးကုထံုးမ်ား။

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ အိမ္သံုးကုထံုးေတြအသံုးျပဳျခင္းကကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အအန္လြန္ေရာဂါကိုကုသရာမွာဘယ္လိုအေထာက္အကူျပဳႏုိင္မလဲ။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါလူေနမႈပံုစံမ်ားနဲ႔အိမ္သံုးကုထံုးမ်ားသည္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အအန္လြန္ေရာဂါကို ကုသေသာေနရာတြင္ အကူအညီေပးႏုိင္ပါသည္။

  • အေတြ႕အၾကံဳရိွေသာဆရာဝန္ထံမွ ကုသမႈခံယူပါ။
  • အဆီမ်ားေသာသို႔မဟုတ္ ပူစပ္ေသာအစာမ်ားမစားပါႏွင့္။
  • မအိပ္ခင္ႏွင့္ မလဲေလ်ာင္းမီအစာမစားပါႏွင့္။
  • အစာကိုနည္းနည္းႏွင့္ မၾကာခဏစားသံုးပါ။
  • ပရိုတိန္းဓာတ္ မ်ားေသာမုန္႔ပဲသေရစာမ်ားစားသံုးပါ။
  • ဘီစကြတ္ေျခာက္မ်ားေပါင္မုန္႔မီးကင္မ်ား ႏွင့္ ေကြကာအုပ္််မ်ားကိုမနက္ေစာေစာတြင္ စားသံုးပါ။

အကယ္၍သင့္မွာေမးခြန္းေတြရွိပါကသင့္အတြက္သင့္ေတာ္တဲ့ အေျဖရွာေဖြႏုိင္ရန္ ဆရာ၀န္နဲ႔ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္ပါသည္။

ရင္းျမစ္မ်ား

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဇူလိုင် 3, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဇူလိုင် 20, 2017

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။