Huntington’s Disease (ဟန္တင္တန္ေရာဂါ)

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

Huntington’s Disease (ဟန္တင္တန္ေရာဂါ) ကဘာလဲ။

ဦးေနွာက္အတြင္းမွာရွိတဲ့အာရံုေၾကာေတြကို ပ်က္စီးေစတဲ့ေမြးရာပါမ်ိဳးရိဳးလိုက္တဲ့ အေျခအေနတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဦးေနွာက္ပ်က္စီးမႈက အခ်ိန္ေတြၾကာလာတာနဲ႔အမ်ွ ပိုဆိုးလာျပီး လႈပ္ရွားမႈ၊ မွတ္ဥာဏ္ ( အာရံုသိနို္င္စြမ္း၊ ေတြးေခၚဆံုးျဖတ္ျခင္း) နဲ႔အျပဳအမူေတြကုိ သက္ေရာက္နုိင္ပါတယ္။

အေစာပိုင္းလကၡဏာေတြကေတာ့ ကိုယ္ေရးကိုယ္ေသြးေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ ခံစားခ်က္အေျပာင္းအလဲ၊ ဂနာမျင္ိမ္ျခင္း၊ ေနမထိထုိင္မသာျဖစ္ျခင္း၊ နဲ႔အမူအက်င့္ဆိုင္ရာေျပာင္းလဲမႈေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ ဟန္တင္တန္ေရာဂါကို ဟန္တင္တန္ကေၾကာဆြဲျခင္းလို႔ အရင္ကေခၚၾကပါတယ္။ ကေၾကာဆြဲသလိုမ်ိဳး လႈပ္ရွားမႈေတြကိုမထိန္းနုိင္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေရာဂါလို႔သတ္မွတ္ရျခင္းက လႈပ္ရွားမႈမူမမွန္ျခင္းထက္ အမ်ားၾကီးပိုပါ၀င္ေနေသးတာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

Huntington’s Disease (ဟန္တင္တန္ေရာဂါ) က ဘယ္ေလာက္အျဖစ္မ်ားသလဲ

မိသားစုလိုက္ျဖစ္ေသာေရာဂါအျဖစ္ စံသတ္မွတ္ထားရျခင္းမွာ ဟန္တင္တန္ေရာဂါသည္မိဘတုိင္းရဲ႔ ကေလးတုိင္းမွာ ေရာဂါျဖစ္ေစနုိင္တဲ့မ်ိဳးရိုးဗီဇ 50/50သယ္ေဆာင္ထားနုိင္တာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔မ်ာ လကၡဏာျပေနတဲ့ အေမရိကန္လူမ်ိဳး၃၀၀၀၀ခန္႔ရွိျပီး မ်ိဳးရိုးလိုက္နုိင္ေခ်၂၀၀၀၀၀ထက္ ပိုမ်ားေနပါတယ္။

သုိ႔၇ာတြင္ ျဖစ္နုိင္ေခ်ေတြကိုေလ်ွာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္နုိင္ပါတယ္။ ထပ္သိလိုတာေတြကို သင့္ဆရာ၀န္နဲ႔ေဆြးေႏြးနုိင္ပါတယ္။

လကၡဏာမ်ား

Huntington’s Disease (ဟန္တင္တန္ေရာဂါ) ရဲ႕လကၡဏာေတြကဘာေတြလဲ

ေျမာက္ျမားလွစြာေသာလကၡဏာေတြန႔ဲအတူ လႈပ္ရွားမႈ၊ မွတ္ဥာဏ္နဲ႔ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာျပႆနာေတြကို ျဖစ္ေစတတ္ပါတယ္။ ပထမဆံုးေပၚလာတတ္တဲ့လကၡဏာေတြက တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္မတူတတ္ၾကပါဘူး။ ေရာဂါျဖစ္ေနစဥ္အတြင္းမွာ အခ်ိဳ႔ေသာမူမမွန္ျခင္းေတြက ပိုျပီးသိသာလာတာမ်ိဳး၊ လုပ္ေဆာင္နုိင္စြမ္းေတြအေပၚ သိသိသာသာအက်ိဳးသက္ေရာက္ပါတယ္။

-ေရႊ႔လ်ားမႈဆိုင္ရာျပႆနာမ်ား

ဟန္တင္တန္ေရာဂါနဲ႔ဆက္ႏႊယ္တဲ ့ေရႊ႔လ်ားမႈဆုိင္ရာျပႆနာေတြမွာ မထိန္းခ်ဳပ္နို္င္တဲ့ေရႊ႔လ်ားမႈေတြအျပင္ ထိန္းခ်ဳပ္နုိင္တဲ့လႈပ္ရွားမႈမ်ားမူမမွန္ျခင္းမ်ားလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။

 • ထိ္န္းခ်ဳပ္နိုင္ျခင္းမရွိတဲ့ ကေၾကာဆြဲျခင္း
 • ၾကြက္သားျပႆနာမ်ား၊ ၾကြက္သားေတာင့္ျခင္း၊ ၾကြက္သားတုန္းမေကာင္းျခင္း
 • မ်က္လံုးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ေနွးေကြးျခင္းမူမမွန္ျခင္း
 • လမ္းေလ်ွာက္ပံု၊ ကိုယ္ေနဟန္ထားဟန္ခ်က္ မညီျခင္း
 • စကားေျပာရခက္ျခင္းမ်ိဳခ်ရခက္ျခင္း
 • ထိနိးမခ်ဳပ္နုိင္တဲ့လႈပ္ရွားမႈမ်ားထက္
 • ထိန္းခ်ဳပ္နုိင္တဲ့လႈပ္ရွားမႈမ်ားခက္ျခင္း – အလုပ္လုပ္ျခင္း၊ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား၊ ဆက္သြယ္နုိင္စြမ္းက်ျခင္း
 • မွတ္ဥာဏ္ပိုင္းဆိုင္ရာျပႆနာမ်ား

ဟန္တင္တန္ေရာ႕ါနဲ႔ဆက္ႏႊယ္ေနတဲ့ မွတ္ဥာဏ္ပိုင္းဆုိင္ရာျပႆနာေတြကေတာ့

 • လုပ္ေဆာင္မႈေတြမွာ စိီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ အာရံုစူးစိုက္နုိင္မႈခက္ျခင္း
 • အေတြးတစ္ခု၊ အမူအရာလုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုအေပၚမွာ ျငိတြယ္ေနလုိျခင္း၊ လုိက္ေလ်ာညီေထြမရွိျခင္း
 • ထိန္းခ်ဳပ္နုိင္စြမး္မရွိျခင္းေၾကာင့္ စဥ္းစားျခင္းမရွိဘဲျပဳမူလုပ္ကိုင္ျခင္း၊ လူတကာနဲ႔ေသာင္းေျပာင္းလိင္ဆက္ဆံျခင္း
 • တစ္စံုတစ္ေယာက္ရဲ႔အျပဳအမူလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္နုိင္စြမ္းမရွိျခင္း
 • အေတြးေတြစကားလံုးေတြ စိီကာပတ္ကံုးရာမွာေနွးျခင္း
 • အသစ္အသစ္မ်ားကိုသင္ယူရာတြင္ ခက္ခဲျခင္းစိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာျပႆနာမ်ားစိတ္က်ျခင္းက ဟန္တင္တန္ေရာဂါနဲ႔ဆက္ႏႊယ္တဲ႕အျဖစ္အမ်ားဆံုးစိတ္ေ၀ဒနာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။
 • ဟန္တင္တန္ေရာဂါမွန္းအတည္ျပဳနုိင္ဖုိ႔အတြက္ မရုိးရွင္းပါဘူး။ စိတ္က်ျခင္းျဖစ္ပြားရျခင္းက ဦးေနွက္ကိုထိခုိက္မိျပီး ဦးေနွာက္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြေျပာင္းလဲသြားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ လကၡဏာေတြကေတာ့
  • ကသိကေအာက္ျဖစ္ျခင္း၊ ၀မ္းနည္းျခင္း၊ ခံစားခ်က္ကင္းမဲ့ျခင္း
  • လူမႈေရးနဲ႔ကင္းကြာျခင္း
  • အိပ္မေပ်ာျ္ခင္း
  • ေမာပန္းလြယ္ျခင္းအားအင္ကုန္ခမ္းျခင္း
  • ေသခ်င္သည့္အေတြးမ်ား၊ သတ္ေသလုိသည့္အေတြးမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ေပၚျခင္း
 • ငယ္ရြယ္သူေတြမွာေတြ႔ရတဲ့ဟန္တင္တန္ေရာဂါရဲ႔လကၡဏာမ်ားငယ္ရြယ္သူေတြမွာ စျဖစ္ပြားခ်ိန္နဲ႔ျဖစ္ပြားမႈတုိးတက္လာနႈန္းက အရြယ္ေရာက္ျပိးသူေတြနဲ႔ေတာ့ အနည္းငယ္ကြာျခားနုိင္ပါတယ္။ ေရာဂါအစပိုင္းမွာထဲက ျပတတ္တဲ့ျပႆနာေတြကေတာ့အျပဳအမူပိုင္းဆုိင္ရာအေျပာင္းအလဲမ်ား

  သင္ၾကားဖူးျပီးသား အတတ္ပညာမ်ားဆံုးရွႈံးသြားျခင္း

  ေက်ာင္းတြင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ရုတ္တရက္သိသိသာသာက်သြားျခင္း

  အျပဳအမူပိုင္းဆိုင္ရာျပႆနာမ်ား

  ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာေျပာင္းလဲမႈမ်ား

  အထူးသျဖင့္ ငယ္ရြယ္တဲ့ကေလးမ်ားမွာေတြ႔ရတဲ့ ၾကြက္သားမ်ားေတာင့္တင္းျခင္း

  စာေရးျခင္းကဲ့သို႔ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသိသိသာသာေျပာင္းလဲသြားျခင္း

  တုန္ျခင္း

  တက္ျခင္း

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသင့္သလဲ

ေစာေစာစိးစီးေရာဂါ၇ွာေဖြျပီး ကုသမႈေပးျခင္းက ဟန္တင္တန္ေရာဂါကိုပိုဆိုးသြားေအာင္ျဖစ္ေစျခင္းမွာ တားျမစ္ေပးျပီး အေရးေပၚအေျခအေနျဖစ္ျခင္းက ကာကြယ္ေပးပါတယ္။ ျပင္းထန္တဲ့အေျခအေနေတြကို ကာကြယ္ဖုိ႔ တတ္နုိင္သမ်ွ ဆရာ၀န္နဲ႔ေတြ႔သင့္ပါတယ္။ အထက္မွာေဖာ္ျပခဲ့တဲ့လကၡဏာေတြရွိေနမယ္ဆုိရင္ ဒါမွမဟုတ္ အျခားေမးခြန္းေတြရွိေနမယ္ဆုိရင္ သင့္ဆရာ၀န္နဲ႔ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္သင့္ပါတယ္။ လူတုိင္းက တုန္႔ျပန္ပံုခ်င္းမတူပါဘူး။ သင့္ရဲ႔အေျခအေနသင့္ေတာ္အေကာင္းမြန္ဆံုးျဖစ္ဖို႔အတြက္ သင့္ဆရာ၀န္နဲ႔သာေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ပါ။

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

Huntington’s Disease (ဟန္တင္တန္ေရာဂါ) ကိုဘာေတြကျဖစ္ေစသလဲ

မ်ိဳးရိုးဗီဇဂ်င္းတစ္ခုမွာ ခ်ိဳ႔ယြင္းသြားျခင္းက ဟန္တင္တန္ေရာဂါကို ျဖစ္ေစနုိင္ပါတယ္။ မူမမွန္တဲ့ဂ်င္းအပြားတစ္ခုတည္းကတင္ ေရာဂါကိုျဖစ္ေစနုိင္ပါတယ္။ မိဘနွစ္ပါးတည္းကတစ္ေယာက္ေယာက္ မ်ိဳးရိုးဗီဇခ်ိဳ႔ယြင္းမႈရွိခဲ့မယ္ဆိုရင္ မ်ိဳးရိုးလုိက္နုိင္ဖိုပ၅၀ရာနႈန္းေသခ်ာေနပါတယ္။

သင္ကေနလည္း သင့္ကေလးကိုလက္ဆင့္ကမ္းသြားနုိင္ပါတယ္။ ဟန္တင္တန္ေရာဂါကို ျဖစ္ေစနုိင္တဲ့မ်ိဳးရိုးဗီဇဆုိင္ရာထြန္းျခင္းက အျခားထြန္းျခင္းေတြနဲ႔ကြဲလြဲပါတယ္။ ဂ်င္းမွာ အစားထုိးခံ၇ျခင္း၊ ဆံုးရႈံးသြားတဲ့အပိုင္းေတြ မရွိပါဘူး။ ပြားရာမွာမွားသြားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်င္းအတြင္းတစ္ေနရာကို အၾကိမ္ၾကိမ္ပြားမိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ထပ္ခါထပ္ခါပြားတဲ့အေရအတြက္က မ်ိဳးဆက္တစ္ခုခ်င္းဆီမွာ မ်ားမ်ားလာနုိင္ပါတယ္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဟန္တင္တန္ေရာဂါလကၡဏာေတြက ပြားတဲ့အၾကိမ္မ်ားေလ ေစာေစာေပၚေလျဖစ္ပါတယ္။ ထပ္ခါထပ္ခါပြားေလ ေရာဂါကလညး္ပိုပိုဆိုးလာေလ ျဖစ္ပါတယ္။

ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား

 Huntington’s Disease (ဟန္တင္တန္ေရာဂါ) ျဖစ္ႏုိင္ေျခကိုဘာေတြက ျမင့္တက္ေစသလဲ

မ်ိဳးရိုးလုိက္တဲ့ေရာဂါျဖစ္တာေၾကာင့္ ဒိအေျခအေနအတြက္  ျဖစ္ပြားေစႏုိင္ေခ်ကို ျမင့္ေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားမရွိပါဘူး။

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုသမႈ

ယခုေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆးပညာအၾကံေပးမႈေနရာတြင္ အစားထိုးရန္မသင့္ေတာ္ပါ။ ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတုိင္ပင္ပါ.

Huntington’s Disease (ဟန္တင္တန္ေရာဂါ) ကို ဘယ္လိုအတည္ျပဳပါသလဲ

အတည္ျပဳဖုိ႔အတြက္က ေမးခြန္းေတြအေပၚသင့္အေျဖ၊ အေထြေထြစစ္ေဆးျခင္း၊ သင့္မိသားစုက်န္းမာေရးရာဇ၀င္၊ အာရံုေၾကာနဲ႔စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ စမ္းသပ္မႈမ်ားအေပၚ အဓိကအေျခခံထားပါတယ္။

အာရံုေၾကာဆုိင္ရာစမ္းသပ္မႈမ်ား

အာရံုေၾကာအထူးကုက သင့္ကိုေမးခြန္းေတြေမးျပီး ရိုး၇ွင္းတဲ့စစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ပါလိမ့္မယ္။

လႈပ္ရွားမႈလကၡဏာမ်ား

တုန္႔ျပန္မႈမ်ား

ၾကြက္သားအင္အား

ၾကြက္သားအရည္အေသြး

ဆက္စပ္လုပ္ေဆာင္နုိင္စြမ္း

ဟန္ခ်က္

ထိသိမႈဆုိင္ရာလကၡဏာမ်ား

အထိအေတြ႔အာရံု

အျမင္နဲ႔ မ်က္လံုးလႈပ္ရွားမႈ

အၾကား

စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာလကၡဏာမ်ား

စိတ္အေျခအေန

စိတ္ခံစားခ်က္

အာရံုေၾကာနဲ႔စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာစစ္ေဆးျခင္းမ်ား

အာရံုေၾကာအထူးကုက ေအာက္ပါစစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္ေပးပါလိမ့္မယ္။

မွတ္ဥာဏ္

ဆင္ေျခ

စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာလ်င္ျမန္သြက္လက္ျခင္း

ဘာသာစကားဆုိင္ရာစြမး္ရည္

-စိတ္ေ၀ဒနာဆုိင္ရာ မွန္းဆခ်က္မ်ား

စိတ္က်န္းမာေ၇းဆရာ၀န္က သက္ဆုိင္တဲ့စစ္ေဆးစမ္းသပ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ပါလိ္မ့္မယ္။

စိတ္ခံစားခ်က္အေျခအေန

အျပဳအမူပိုင္းဆုိင္ရာမ်ား

စဥ္းစားဆံုးျဖတ္နုိင္စြမး္

ခန္႔ခြဲနုိင္စြမ္း

စဥ္းစားမႈဆုိင္ရာမူမမွန္ျခင္းမ်ား

မေတာ္တေရာ္ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳျခင္း

-ဦးေနွက္ပိုင္းစမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း (CT-scan, or MRI)

Huntington’s Disease (ဟန္တင္တန္ေရာဂါ) ကို ဘယ္္လိုကုသပါသလဲ

ဟန္တင္တန္ေရာဂါကို ေပ်ာက္ကင္းေအာင္မကုသနုိင္ပါဘူး။ ေရာ၈ါအေျခအေနက သက္သာသြားတာရွိနုိင္သလို ပိုဆိုုးသြားတာလည္းရွိနုိင္ပါတယ္။ အေျခအေနပိုဆုိးလာေလ မိသားစုနဲ႔အျခားဆက္ဆံေရးေတြမွာ အေနွာင့္အယွက္ျဖစ္လာနုိ္င္ပါတယ္။

ကုသမႈက ခံစားခ်က္ပိုင္းျပႆနာေတြကို ပိုတုိးတက္လာေအာင္၊ ေန႔စဥ္ဘ၀မွာ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာဒုကၡေပးေနတဲ့ အေျခအေနကို ပိုေကာင္းေအာင္ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ ေဆးေတြက ေနမထိထုိင္မသာျဖစ္ျခင္း၊ အလြန္အကြ်ံလႈပ္ရွားျခင္းစတျ့ဲအခ်ိဳ႔လကၡဏာေတြကို သက္သာေစပါတယ္။ စကားဘာသာစကားဆုိင္၇ာကုထံုးနဲ႔ အလုပ္အကိုင္နဲ႔သက္ဆုိင္တဲ့ကုထံုးက ဆက္ဆံေရးနဲ႔ေန႔စဥ္ဘ၀ကို ကူညီေပးနုိင္ပါယတ။္ လူနာရဲ႔မိသားစု၀င္ေတြကိုလည္း စစ္ေဆးသင့္ပါတယ္။ လကၡဏာမျပတဲ့အျခားမိသားစု၀င္ေတြကိုလည္း ဂ်င္းသယ္ေဆာင္ထားျခင္းရွိမရွိနဲ႔ အိမ္မွာပဲကုသမႈေပးနုိင္ေအာင္ကူညီေပးျခငး္နဲ႔ပတ္သက္ျပိး စစ္ေဆးနုိင္ပါတယ။္

 

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အိမ္သံုးကုထံုးမ်ား။

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ အိမ္သံုးကုထံုးေတြအသံုးျပဳျခင္းက ဟန္တင္တန္ေရာဂါ

 ကို ကုသရာမွာ ဘယ္လိုအေထာက္အကူျပဳႏုိင္မလဲ။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လူေနမႈပံုစံမ်ားနဲ႔ အိမ္သံုးကုထံုးမ်ားက သင့္အေနျဖင့္ ဟန္တင္တန္ေရာဂါ

ကိုကုသတဲ့ေနရာမွာနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ေနတဲ့ေနရာေတြမွာ အကူအညီေပးႏုိင္ပါတယ္။

အာဟာရနဲ႔စားေသာက္မႈနဲ႔ပတ္သက္တဲ့အခ်က္မ်ား

 • ေရာဂါသည္ေတြမွာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်န္းမာေအာင္ မထိန္းထားနုိင္ၾကပါဘူး။ အစားစားရခက္ျခင္း၊ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ ကယ္လိုရီေျမာက္မ်ားစြာလုိအပ္ျခင္းနဲ႔ ဇီ၀ဆိုင္ရာျပႆနာေတြက အေၾကာင္း၇င္းျပဖစ္နုိင္ပါတယ္။ အာဟာရလံုလံုေလာက္ေလာက္ရဖို႔ဆုိရင္ တစ္ေန႔ကို၃ၾကိမ္ထက္ပိုစားေပးဖို႔လုိပါတယ္။
 • ၀ါးရခက္ျခင္း၊ မ်ိဳခ်ရခက္ျခ္ငးနဲပ လႈပ္ရွားမႈခက္ျခင္းက စားတဲ့ပမာဏကိုနည္းေစျပီး အစာနင္ျခင္းကို ျဖစ္နုငိ္ေခ်မ်ားေစပါတယ္။ အစားစားေနစဥ္မွာ ပ်ံလြင့္မႈေတြကိုနည္းေစဖုိ႔နဲပ စားဖုိ႔လြယ္တဲ့အစားေတြကိုေ၇ြးခ်ယ္ျခင္းျဖင့္ ျပႆာနာကိုနည္းေစနုိင္ပါတယ္။ လႈပ္ရွားမႈမေကာင္းတဲ့လူနာေတြအတြက္ အထူးျပဳလုပ္ထားတဲ့အိုးခြက္ေတြနဲ႔ ပိုက္ဒါမွမဟုတ္နႈတ္သီးကရားပါတဲ့ခြက္ေတြကို အသံုးျပဳျခင္းက အကူအညီေပးနုိင္ပါတယ။္
 • ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္စရာအတြက္ ျပကၡဒိန္နဲ႔အခ်ိန္ဇယားအသံုးျပဳျခင္း
 • လက္ေထာက္ထားျခင္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း
 • အလုပ္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း
 • တာ၀န္မ်ားကို စီမံနုိင္တဲ့အဆင့္မ်ားအျဖစ္သို႔ ပိုင္းလိုက္ျခင္း
 • ဆိတ္ျငိမ္ရိုးရွင္းတဲ့ပတ္၀န္းက်င္ကို ဖန္တီးျခင္း

အကယ္၍သင့္မွာ ေမးခြန္းေတြရွိမယ္ဆိုရင္ သင့္အတြက္သင့ေတာ္တဲ့ အေျဖရွာေဖြႏုိင္ဖို႔ ဆရာ၀န္နဲ႔ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္ပါတယ္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ အောက်တိုဘာ 28, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 22, 2018

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ