Hematoma (ေသြးဥျခင္း) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

Hematoma (ေသြးဥျခင္း) ကဘာလဲ။

ေသြးဥျခင္းဆိုသည္မွာ ေသြးေၾကာမ်ားအျပင္ဖက္တြင္ ေသြးမ်ားစုလာျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။ ေသြးေၾကာနံရံအားထိခိုက္မိျခင္းမွ ေသြးမ်ား ပတ္ပတ္လည္ရွိတစ္ရွဴးမ်ားအတြင္သို႔ ပန္႔ထုတ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ေသြးဥျခင္းမွာ ဘယ္လိုေသြးေၾကာမ်ိဳးကိုထိထိ ျဖစ္တတ္ပါသည္။ (ေသြးလႊတ္ေၾကာ၊ ေသြးျပန္ေၾကာ သို႔မဟုတ္ ဆံျခည္မွ်င္ေသြးေၾကာမ်ား) ေသြးဥျခင္းကို ပံုမွန္အားျဖင့္ ေသြးခဲျခင္းရွိရွိမ မရွိရွိ ေသြးဆက္လက္ထြက္ေနသည့္အေျခအေနအျဖစ္ ေဖာ္ျပၾကပါသည္။

Hematoma (ေသြးဥျခင္း) က ဘယ္ေလာက္အျဖစ္မ်ားသလဲ

ဒီေရာဂါသည္ အလြန္အျဖစ္မ်ား၏။ အခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံသိရွိဖို႔အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။

လကၡဏာမ်ား

Hematoma (ေသြးဥျခင္း) ရဲ႕လကၡဏာေတြကဘာေတြလဲ

ေသြးဥျခင္းေၾကာင့္ က်ိန္းစပ္ျခင္းႏွင့္ေရာင္ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ လကၡဏာမ်ားမွာ ေသြးဥ၏တည္ေနရာ အရြယ္အစားေပၚမူတည္ၿပီး ၎ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ဖူးထျခင္းႏွင့္ေရာင္ရမ္းျခင္းကလည္း အနီးအနားရွိအစိတ္အပိုင္းမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိႏုိင္ပါသည္။

ေသြးဥျခင္း၏အျဖစ္မ်ားဆံုး လကၡဏာမ်ားမွာ –

နီျမန္းျခင္း

ထိလွ်င္နာျခင္း

ပူေႏြးေနျခင္း

နာျခင္း

ဖူးေရာင္ျခင္း

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အထဲမွာမပါ၀င္ေသးေသာ အျခားလကၡဏာမ်ားလည္း ရွိႏုိင္ပါေသးသည္။ အကယ္၍ကိုယ့္ဆီ၌ ေရာဂါလကၡဏာတစ္ခုခုမ်ား ရွိေနမလားဆိုျပီး စိုးရိမ္ေနမည္ဆိုပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္သင့္ပါသည္။

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသင့္သလဲ

လကၡဏာမ်ားျပင္းထန္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ အရြယ္အစား ပိုပိုႀကီးလာလွ်င္ ေဆးကုသမႈခံယူရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဦးေႏွာက္တြင္ေသြးဥျခင္း (ဂ်ဴရာလႊာေအာက္) သို႔မဟုတ္ ဂ်ဴရာလႊာအျပင္ဖက္တြင္ေသြးဥျခင္းမ်ိဳးက ခ်က္ခ်င္း ေဆးကုသမႈခံယူ ခြဲစိတ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အာရံုေၾကာဆုိင္ရာျပႆနာမ်ား ပါလာလွ်င္ ပိုလိုပါသည္။ လူတုိင္း၏ခႏၶာကိုယ္တံု႔ျပန္မႈသည္ မတူညီႏုိင္ပါ။ သင့္အေျခအေနအတြက္ ဘာအေကာင္းဆံုးလဲဆိုတာကို သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ျခင္းက အေကာင္းဆံုးပင္။

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

Hematoma (ေသြးဥျခင္း) ကိုဘာေတြကျဖစ္ေစသလဲ

ေသြးဥျခင္းမွာ ပုံမွန္အားျဖင့္ ထိခိုက္မိျခင္းမွျဖစ္လာရ၏။ ကားတိုက္မႈ၊ အေသးစား ထိခိုက္မႈ၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္မသိလိုက္ေသာျဖစ္စဥ္ စသျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ေသြးေၾကာအတြင္းမွေသြးမ်ားမွာ အစဥ္မျပတ္စီးဆင္းေနေသာေၾကာင့္ ခဲသြားျခင္းမျဖစ္ပါ။ ေသြးလည့္ပတ္စနစ္မွ ေသြးမ်ားထြက္သြားၿပီး ၿငိမ္က်သြားၿပီဆိုပါက ေသြးခ်က္ခ်င္းခဲလာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ေသြးထြက္ပမာဏမ်ားေလေလ ေသြးဥျခင္းပိုႀကီးေလေလျဖစ္သည္။ ေသြးက်ဲေဆးမ်ား ဥပမာ အက္စ္ပရင္၊ ၀ါဖရင္၊ ကလိုပီတိုဂရဲ ႏွင့္ ဒိုင္ပိုင္ရီဒမိုးတို႔သည္ ေသြးခဲျခင္းႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈရွိပါသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာေရာဂါႏွင့္ ကူးစက္ပိုးမ်ားက ေသြးစီးေၾကာင္းတြင္းရွိ ေသြးမႊားဥမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးေစျခင္း သို႔မဟုတ္ အလုပ္မလုပ္ႏုိင္ေစျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစတတ္ပါသည္။ ေသြးမႊားဥဆိုသည္မွာ ေသြးခဲေအာင္စတင္ေပးေသာ ဆဲလ္မ်ားျဖစ္သည္။ ေသြးမႊားဥမ်ား အတားခံရပါ ေသြးဆက္တုိက္ထြက္ေနၿပီး ေသြးဥျခင္းမွာလည္း ပိုပိုႀကီးလာပါမည္။ ေသြးဥျခင္းကိုျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ဘက္တီးရီးယားေရာဂါ၊ ကိုယ္ခံအားမွ ျပန္တုိက္ေသာေရာဂါႏွင့္ တျခားအေျခအေနမ်ားမွာ –

လက္ေခ်ာင္းတြင္ပိုး၀င္ျခင္း

အရိုးက်ီးေပါင္းတက္ျခင္း

Onychomycosis

နာရြက္ရွိ အရိုးႏုမ်ားအတြင္း ထိခိုက္မႈေၾကာင့္ ေသြးထြက္လွ်င္ ေသြးဥျခင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ နာရြက္ေသြးဥျခင္းေနာက္ဆက္တြဲမွာ ပန္းမုန္လာႏွင့္တူေသာ နားရြက္ျဖစ္ပါသည္။

ႏွာႏုရိုးေသြးဥျခင္းမွာ ႏွာေခါင္းထိခိုက္မိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ရပါသည္။ ႏွာေခါင္းက်ိဳးျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိႏုိင္ၿပီး မစစ္ေဆး မဖယ္ထုတ္ပဲထားပါက အရိုးပ်က္သြားၿပီး ႏွာေခါင္းႏွစ္ခုၾကားနံရံေပါက္ထြက္ျခင္းျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

၀မ္းဗိုက္အတြင္းေသြးယိုျခင္းကလည္း ျဖစ္ရသည့္အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး အသက္အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ ထိုမွ ၀မ္းဗိုက္အတြင္းနံရံမ်ား ထိခိုက္ႏုိင္ပါသည္။

အသည္း၊ သရက္ရြက္ႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္တုိ႔လို အခဲအဂၤါမ်ားတြင္လည္း ေသြးဥျခင္းျဖစ္ႏုိင္ၿပီး အူသိမ္ အူမနံရံမ်ားတြင္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ၀မ္းဗိုက္နံရံအလႊာၾကား သို႔မဟုတ္ ေက်ာက္ကပ္တည္ရွိရာေနရာ၏ ေနာက္ၾကားတုိ႔တြင္ပါ ေသြးဥျခင္းျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

အရိုထိခိုက္မိျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အရိုးက်ိဳးျခင္းမ်ားက ေသြးဥျခင္းကိုျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ရိုးတြင္းခ်ဥ္ဆီဆိုသည္မွာ ေသြးဆဲလ္မ်ားထုတ္ရာေနရာျဖစ္သည္။ အရိုးက်ိဳးျခင္းက ေသြးအမ်ားအျပားကိုထြက္ေစႏုိင္ပါသည္။ Compartment syndrome ဆိုသည္မွာ ထိခိုက္မိျခင္းေၾကာင့္ ေသြးယိုေသြးဥသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲရွားပါးျပႆနာျဖစ္၏။ ၎မွာ အေရးေပၚခဲြစိတ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ၎၏လကၡဏာမ်ားမွာ လက္ေခ်ာင္း ေျခေခ်ာင္းမ်ား လႈပ္ရွားလွ်င္ ျပင္းထန္စြာနာျခင္း၊ လက္ေျခ ေျခဖ၀ါးတုိ႔တြင္ ေသြးခုန္ႏႈန္းအားနည္းသြားၿပီး ထံုက်င္ေနျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္းမွာ အခ်င္းၾကားေသြးယိုျခင္း ျဖစ္ရပ္မ်ား၏ ၂၅%ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနပါသည္။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ သားအိမ္လႈပ္ႏႈန္းအား ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာရာ၌ အမ်ားဆံုးေတြ႔ရေသာ မူမမွန္မႈ ျဖစ္သည္။ ေသြးဥျခင္းအေသးစားမ်ာူမွာ အလိုလိုေပ်ာက္သြားၿပီး လူနာအတြက္ မဆိုးလွပါ။ တတိယသံုးလေျမာက္တြင္ ေသြးယိုသည့္ျပႆနာရွိပါက အခ်င္းကြာျခင္း သို႔မဟုတ္ အခ်င္းေနရာမမွန္ျခင္း၏ လကၡဏာဟု ယူဆရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေရးေပၚကုသမႈခံယူရန္ လိုအပ္၏။

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုသမႈ

ယခုေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆးပညာအၾကံေပးမႈေနရာတြင္ အစားထိုးရန္မသင့္ေတာ္ပါ။ ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတုိင္ပင္ပါ.

Hematoma (ေသြးဥျခင္း) ကို ဘယ္လိုအတည္ျပဳပါသလဲ

ေသြးဥျခင္းကိုစမ္းသပ္ရာတြင္ ေရာဂါရာဇ၀င္ကိုပါ ေသခ်ာေမးၿပီး ၾကည့္ရႈ႕ျခင္းတုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေသြးဥျခင္းကိုတြက္ခ်က္ရန္အတြက္ ေသြးစစ္ဖို႔မလိုအပ္ပါ။

သို႔ေသာ္ အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး ေသြးအရည္အတြက္ အျပည့္စစ္ျခင္း၊ ေသြးခဲစစ္ျခင္း၊ ဓာတုႏွင့္ဇီ၀ရုပ္ျဖစ္ပ်က္မႈစစ္ျခင္း၊ အသည္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားက လူတစ္ေယာက္တြင္ ေသြးဥျခင္းရွိမရွိသိေစႏုိင္သလို ေအာက္ခံေရာဂါမ်ားကိုပါ သိရွိေစႏုိင္ပါသည္။ ထိုမွ ေသြးဥျခင္းျဖစ္ေပၚရသည့္ အေၾကာင္းရင္းကို သိရွိရမည္ျဖစ္သည္။

ကိုယ္တြင္းေသြးဥျခင္းဆိုပါက ပံုရိပ္ေဖာ္နည္းပညာမ်ား လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။

ဦးေခါင္းကြန္ပ်ဴတာဓာတ္မွန္က ဂ်ဴရာလႊာေအာက္ ေသြးဥျခင္းကို အတည္ျပဳႏုိင္ပါသည္။ ၀မ္းဗိုက္ကြန္ပ်ဴတာဓာတ္မွန္က ၀မ္းတြင္းေသြးဥသည့္အခါ ရိုက္ေလ့ရွိပါသည္။ (ဗိုက္အတြင္း၊ အသည္းအတြင္း၊ သရက္ရြက္အတြင္း၊ ေက်ာက္ကပ္ေနာက္ၾကား၊ ၀မ္းဗုိက္နံရံအလႊာမ်ားၾကား)

ဂ်ဴရာလႊာအေပၚဖက္ ေသြးဥျခင္းကို ကြန္ပ်ဴတာဓာတ္မွန္ထက္ သံလိုက္ဓာတ္မွန္က ပိုတိက်ေသာအေျဖကိုရပါသည္။

Hematoma (ေသြးဥျခင္း) ကို ဘယ္္လိုကုသပါသလဲ

ေသြးဥတည္ရွိရာေနရာ ျဖစ္ေနသာ ကိုယ္အစိတ္အပိုင္း ေပၚေနေသာလကၡဏာမ်ားေပၚတည္ၿပီး ေသြးဥျခင္းကို တိတိက်က်ကုသရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဦးေႏွာက္တြင္ ေသြးဥျခင္းအေသးစား ျဖစ္ေနၿပီး လူနာတစ္ဦးမွာ သတိေကာင္းေကာင္းရေနၿပီး ေနာက္တစ္ဦးမွာ ေခါင္းထိခိုက္မိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ရပါက သူ႔ကို ခြဲစိတ္မႈလုပ္ကာ ဦးေႏွာက္တစ္ရွဴးမ်ားကို ကယ္တင္ရပါမည္။ ၀မ္းဗိုက္တြင္းေသြးဥျခင္းမွာလည္း ထုိအတိုင္းပင္။ လူနာမွာ တည္ၿငိမ္ေနပါက ေစာင့္ၾကည့္ရံုႏွင့္ သင့္ေတာ္ေသာ္လည္း ေသြးလန္႔ေနပါက ခြဲစိတ္ကုသမႈကိုလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အိမ္သံုးကုထံုးမ်ား

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ အိမ္သံုးကုထံုးေတြအသံုးျပဳျခင္းက ေသြးဥျခင္း ကို ကုသရာမွာ ဘယ္လိုအေထာက္အကူျပဳႏုိင္မလဲ။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လူေနမႈပံုစံမ်ားႏွင့္အိမ္သံုးကုထံုးမ်ားက သင့္အေနျဖင့္ ေသြးဥျခင္း ကိုကုသသည့္ေနရာႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္လုပ္ရာတြင္ အကူအညီေပးႏုိင္ပါသည္။

အနားယူပါ

ေရခဲကပ္ပါ (ေရခဲ၀တ္ကို တစ္ႀကိမ္လွ်င္ မိနစ္ ၂၀ ခန္႔ တစ္ရက္လွ်င္ ၄-၈ ႀကိမ္ကပ္ပါ)

ဖိပါ (ဆန္႔ဆြဲႏုိင္ေသာ ပတ္တီးမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။)

မတင္ထားပါ (ထိခိုက္မိေသာအစိတ္အပိုင္းကို ႏွလံုးအထက္ေရာက္ေအာင္ ျမင့္ထားေပးပါ)

အကယ္၍သင့္၌ ေမးခြန္းမ်ားရွိသည္ဆိုပါက သင့္အတြက္သင့္ေတာ္ေသာ အေျဖရွာေဖြႏုိင္ဖို႔ရာ ဆရာ၀န္ႏွင့္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္ပါသည္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

ရင္းျမစ္မ်ား

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ မတ် 12, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း မတ် 14, 2018

သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။