Hearing Loss (အၾကားအာရံုခ်ိဳ႔ယြင္းျခင္း) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

Hearing Loss (အၾကားအာရံုခ်ိဳ႔ယြင္းျခင္း) ကဘာလဲ။

အသက္ရလာတဲ့အမ်ွ တျဖည္းျဖည္းျဖစ္ပြားလာတဲ့ အေျခအေနတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

အသက္ၾကီးလာျခင္းနဲ႔ ဆူညံသံေတြနဲ႔ေရရွည္ထိေတြ႔ရျခင္းက နားအၾကားအာရံုခ်ိဳ႔တဲ့ျခင္းရဲ႔ သိသာတဲ့အေၾကာင္း၇င္းျဖစ္ပါတယ္။ နာဖာေခ်ားအလြန္အကြ်ံထြက္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ

အျခားအေၾကာင္းရင္းေတြက သင့္နားကိုယာယီအသံေတြကေန ကာကြယ္ေပးထားပါတယ္။

နားအၾကားအာရံုခ်ိဳ႔ယြင္းျခင္းအမ်ားစုက တစ္သက္လံုးျဖစ္သြားနုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သင္ကလံုးလံုးမၾကားေတာ့တဲ့ဘ၀နဲ႔မေနရပါဘူး။ သင္န႔ဲသင့္ဆရာ၀န္ဒါမွမဟုတ္ အၾကားအထူးကုက သင့္အၾကားအာရံုကိုတုိးတက္လာေစဖုိ႔ နည္းလမ္းေတြေဆာင္က်ဥ္းလုိက္နာရပါမယ္။

Hearing Loss (အၾကားအာရံုခ်ိဳ႔ယြင္းျခင္း) က ဘယ္ေလာက္အျဖစ္မ်ားသလဲ

အသက္၅၅နွစ္နဲ႔၆၄နွစ္္ၾကားအမ်းစုမွာ အၾကားအာရံုအနည္းငယ္ခ်ိဳ႔တဲ့ေနၾကပါတယ္။ ာအသက္၆၅နွစ္အထက္မွာေတာ့ နွစ္ေယာက္မွာတစ္ေယာက္နႈန္းနဲ႔ နားအၾကားခ်ိဳ႔ယြင္းၾကပါတယ္။

ျဖစ္ပြားေစရတဲ့အေၾကာင္းရင္းေတြကို နည္းေစျခင္းျဖ္င့္စီမံႏုိင္ပါတယ္။

အခ်က္အလက္မ်ားထပ္မံသိရွိဖို႔အတြက္ ဆရာ၀န္နဲ႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါတယ္။

လကၡဏာမ်ား

Hearing Loss (အၾကားအာရံုခ်ိဳ႔ယြင္းျခင္း) ရဲ႕လကၡဏာေတြကဘာေတြလဲ

အျဖစ္အမ်ားဆံုးေရာဂါလကၡဏာေတြကေတာ့

 • စကားသံနဲ႔အျခားေသာအသံမ်ားကို မၾကားျခင္း
 • စကားလံုးမ်ားနားလည္ရခက္ျခင္း အထူးသျဖင့္ လူအုပ္ၾကားထဲတြင္
 • ဗ်ည္းသံမ်ားနားေထာင္ရာတြင္ အခက္အခဲရွိျခင္း
 • အျခားသူမ်ားကို စကားေနွးေနွးေျပာရန္၊ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေျပာရန္၊ က်ယ္က်ယ္ေျပာရန္ မၾကာခဏေတာင္းဆုိရျခင္း
 • ရုပ္ျမင္သံၾကားေရဒိီယိုအသံကို ျမွင့္ရျခင္း
 • စကား၀ိုင္းမွ ၇ပ္လိုက္ရျခ္ငး
 • လူမႈေရးဆုိင္ရာပြဲမ်ားကို ေ၇ွာင္ေနရျခင္း

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသင့္သလဲ

ေစာေစာေေရာဂါသိျပီး ကုသမႈေပးျခင္းက အေျခအေကိုပိုမဆုိးသြားေအာင္နဲ႔ အျခားက်န္းမာေရးအေရးေပၚအေျခေအေနကေန ကာကြယ္ေပးနုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆရာ၀န္ကိုတတ္နုိင္သမ်ွ ဆိုးရြားတဲ့အေျခအေနကေနကာကြယ္နုိင္ဖို႔ ျမန္ျမန္ေဆြးေႏြးသင့္ပါတယ္။

သင့္မွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္အလက္ေတြထဲက တစ္ခုခုရွိခဲ့ရင္ သင့္ဆရာ၀န္နဲ႔ ဆက္သြယ္သင့္ပါတယ္။

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

Hearing Loss (အၾကားအာရံုခ်ိဳ႔ယြင္းျခင္း) ကိုဘာေတြကျဖစ္ေစသလဲ

ျဖစ္ပြားေစနုိင္တာေတြကေတာ့

 • နားအတြင္းပိုင္းကုိ ထိခုိက္မိျခင္း
 • အသက္ၾကီးလာျခင္းနဲ႔ ဆူညံသံေတြက အသံကို ဦးေနွာက္ဆီပို႔ေပးတဲ့ နားအတြင္းခရုေခြမွာရွိတဲ့ အေမြးနဲ႔ အာရံုေၾကာေတြကို ပ်က္စိီးေစနုိင္ပါတယ္။ ဒိီအေမြးအာရံုေၾကာေတြ ပ်က္စိီးဆံုးရွဳံးသြားတဲ့အခါမွာ အသံလ်ွပ္စစ္လႈိင္းကို လံုလံုေလာက္ေလာက္မပို႔ေပးနုိင္ောတ့ဘဲ နားအၾကားအာရံုခ်ိဳ႔ယြင္းျခင္းကို ျဖစ္ေစနုိင္ပါတယ္။ အသံစူးက်ယ္လြန္းျခင္းက နားမၾကားျခင္းကို ျဖစ္ေစနုိင္ပါတယ္။
 • နားဖားေခ်းမ်ားပံုေနျခင္း
 • နားဖားေခ်းေတြက နားလမ္းေၾကာင္းကိုပိတ္ဆို႔နုိင္ျပီး အသံလႈိင္းမ်ားကူးျခင္းကုိ ကာကြယ္ထားပါတယ္။ နားဖားေခ်းကေလာ္လုိက္တဲ့အခါမွာ နဂိုအတုိင္းျပန္ၾကားရနုိင္ပါတယ္။
 • နားကူးစက္ပိုး၀င္ျခင္းနဲ႔ ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့အရိုးဖြံ႔ျဖိဳးမႈအက်ိတ္
 • နားအျပင္ပိုင္းနဲ႔အလယ္ပိုင္းမွာ ျဖစ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ နားအၾကားအာရံုခ်ိဳ႔ယြင္းျခင္းကို ျဖစ္ေစနုိင္ပါတယ္။
 • နားစည္ကြဲျခင္း
 • အသံက်ယ္လြန္းျခင္း၊ ဖိအားရုတ္တရက္အေျပာင္းအလဲ။ နားစည္ကိုရိုက္မိျခင္၊ နဲ႔ကူးစက္ပိုးေတြက နားစည္ကိုကြဲသြားေစနုိင္ျပီး နားအၾကားကိုသက္ေရာက္နုိင္ပါတယ္။

ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား

 Hearing Loss (အၾကားအာရံုခ်ိဳ႔ယြင္းျခင္း) ျဖစ္ႏုိင္ေျခကိုဘာေတြက ျမင့္တက္ေစသလဲ

ျဖစ္ပြားႏုိင္ေခ်ကိုျမင့္ေစတဲ့အေၾကာင္းရင္းေတြ အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္

 • အသက္ၾကိးျခင္း

နူးညံံ့တဲ့နားအတြင္းပိုင္းပစၥည္းေတြ ပ်က္စိီးဆံုးရွွုံးသြားျခင္း တျဖည္းျဖည္းျဖစ္လာနုိင္ပါတယ္။

 • အသံဆူျခင္း

မၾကာခဏအသံဆူဆူကိုၾကားရျခင္းက အတြင္းနားဆဲလ္ေတြကို ပ်က္စီးေစပါတယ္။ ပ်က္စီးမႈက ဆူညံသံနဲ႔အခ်ိန္ၾကာၾကာထိေတြ႔ရျခင္း၊ ေသနတ္သံကဲ့သို႔ေသာ ခဏတာဆူညံသံေဆာင့္တုိးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္နုိင္ပါတယ္။

 • မ်ိဳးရိုးလုိက္ျခင္း

မ်ိဳးရိုးဗီဇဆုိင္ရာေၾကာင့္ အသံေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့နားပ်က္စီးျခင္းနဲ႔ အသက္ၾကီးျခင္းေၾကာင့္ပ်က္စီးျခင္းး ျဖစ္နုိင္ေခ်ပိုမ်ားပါတယ္။

 • အလုပ္မွ ဆူညံသံမ်ား

လယ္စိုက္ျခင္း၊ စက္ရံုအလုပ္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးစတဲ့ ဆူညံသံပံုမွန္၇ွိတဲ့အလုပ္ေတြေၾကာင့္ နားအတြင္းပိုင္းကိုု ပ်က္စီးေစနုိင္ပါတယ္။

 • အပန္းေျဖေရးနဲ႔ဆုိင္ေသာ ဆူညံသံမ်ား

ေျခာက္လံုးျပဴးေသနတ္၊ ဂ်က္အင္ဂ်င္ကဲ့သို႔ေသာ ေပါက္ကြဲသံေတြကေၾကာင့္ ရုတ္တရက္တစ္သက္လံဳးနားကန္းသြားျခင္းကို ျဖစ္ေစနုိင္ပါတယ္။

 • အခ်ိဳ႔ေသာေဆးမ်ား

ပဋိဇီ၀ေဆး ဂ်န္တာမိုင္ဆင္နဲ႔ အျခားေသာဓာတုကုထံုးေဆးမ်ား စတဲ့ေဆးေတြက နားအတြင္းပိုင္းကုထိခုိက္ေစနုိင္ပါတယ္။

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုသမႈ

ယခုေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆးပညာအၾကံေပးမႈေနရာတြင္ အစားထိုးရန္မသင့္ေတာ္ပါ။ ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတုိင္ပင္ပါ.

Hearing Loss (အၾကားအာရံုခ်ိဳ႔ယြင္းျခင္း) ကို ဘယ္လိုအတည္ျပဳပါသလဲ

သင့္မွာဒီအေျခအေနခံစားေနရေၾကာင္း သင့္ဆ၇ာ၀န္ကသံသယရွိျပီဆိုရင္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာစမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ပါလိမ့္မယ္။ ေအာက္ပါစစ္ေဆးျခင္းအခ်ိဳ႔ကို ျပဳလုပ္ဖုိ႔ညႊန္ၾကားပါလိမ့္မယ္။

 • အေထြေထြစစ္ေဆးျခင္း
 • အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအသံအနိမ့္အျမင့္ေတြနဲ႔ေျပာတဲ့အခါမွာ စကားလံုးေတြကို ေကာင္းေကာငး္ၾကားရလားဆိုတာရယ္နဲ႔ အျခားအသံေတြကိုဘယ္လိုတုန႔္ျပန္သလဲဆိုတာရယ္ကို
 • တစ္ခ်ိန္မွာနားတစ္ဖက္ကို စမ္းသပ္ပါလိ္မ့္မယ္။
 • ခက္ရင္းခြအသံုးျပဳစစ္ေဆးျခင္း
 • ခက္ရင္းခြေတြက သတၱဳနဲ႔ျပဳလုပ္ထားတာျဖစ္ျပီး ရိုက္လိုက္တဲ့အခါအသံျမည္ပါတယ္။ ခက္ရင္းခြအသံုးျပဳစစ္ေဆးျခင္းက အၾကားအာရံုခ်ိဳ႔ယြင္းျခ္ငးရွိမရွိ သိနုိင္ပါတယ္။
 • အၾကားဖမ္းကိရိယာအသံုးျပဳစမ္းသပ္ျခင္း
 • အၾကားဆုိင္ရာအထူးကုက စမ္းသပ္ေနစဥ္အတြင္း သင္က နားၾကပ္ကိုတပ္ထားျပီး တစ္ခ်ိန္မွာနားတစ္ဖက္ကို လာတဲ့အသံကို နားေထာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာ၀န္က အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအသံအနိမ့္အျမင့္ကုိ ဖြင့္ေပးထားမွာျဖစ္ျပီး သင္ကတစ္ခါၾကားတုိင္း ေျပာျပရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Hearing Loss (အၾကားအာရံုခ်ိဳ႔ယြင္းျခင္း) ကို ဘယ္္လိုကုသပါသလဲ

နည္းလမ္းအခ်ိဳ႔ကေတာ့

 • နားဖားေခ်းကေလာ္ျခင္းဖယ္ရွားျခင္း

နားဖားေခ်းပိတ္ဆို႔ျခင္းေၾကာင့္ ယာယိီနားအၾကားခ်ိဳ႔ယြင္းျခ္ငးကို ျဖစ္ေစနုိင္ပါတယ္။ သင့္ဆရာ၀န္က ဆီအသံုးျပဳျပီး နားဖာေခ်းကိုဖယ္ရွားေပးမွာျပိီး ေပ်ာ့သြားတဲ့နားဖားေခ်းေတြကို စုပ္ထုတ္ေပးျပီးသန္႔စင္ေပးပါလိမ့္မယ္။

 • ခြဲစိတ္ကုသျခင္း

ခြဲစိတ္ျခင္းက နားကိုထိခုိက္မိရင္ဒါမွမဟုတ္ နားအထဲကအရာေတြကိုထုတ္ဖို႔ ပို္က္ေသးေသးေလးေတြထည့္ဖုိ႔အတြက္လုိအပ္တဲ့ ထပ္ခါထပ္ခါကူးစက္ပိုး၀င္ျခင္းမ်ိဳးဆိုရင္ လုိအပ္ပါတယ္။

 • နားအၾကားအာရံုအတြက္အကူအညီမ်ား

နားအတြင္းပိုင္းကို ထိခိုက္မိျခင္းေၾကင့္ အၾကားအာရံုခ်ိဳ႔ယြင္းရတယ္ဆုိရင္ အကူကိရိယာက အသံေတြကိုအားေကာင္းေအာင္ နားေထာင္ဖုိ႔လြယ္ကူေအာ္ ကူညီေပးပါလိမ့္မယ္။

 • ခရုေခြအစားထုိးျခင္း

ျပင္းထန္တဲ့အၾကားအာရံုခ်ိဳ႔ယြင္းျခင္းရွိခဲ့မယ္ဆုိရင္ အစားထိုးကုသျခင္းလိုအပ္ပါတယ္။ အသံကိုအားေကာင္းေစျပီး အသံကိုနားလမ္းေၾကာင္းထဲကို တိုက္ရိုက္ပို႔ေပးတဲ့ အကူကိရိယာနဲ႔မတူတာက ခရုေခြအစားထိုးျခင္းကသင့္ရဲ႔ပ်က္စီးသြားတဲ့ဒါမွမဟုတ္ အလုပ္မလုပ္တဲ့နားအတြင္းပိုင္းကို ျပန္အေလ်ာ္ေပးနုိင္ပါလိမ့္မယ္။

 

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အိမ္သံုးကုထံုးမ်ား။

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ အိမ္သံုးကုထံုးေတြအသံုးျပဳျခင္းက health condition ကို ကုသရာမွာ ဘယ္လိုအေထာက္အကူျပဳႏုိင္မလဲ။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လူေနမႈပံုစံမ်ားနဲ႔ အိမ္သံုးကုထံုးမ်ားက နားအၾကားအာရံုခ်ိဳ႔ယြင္းျခင္းမျဖစ္ေအာင္ ကူညီေပးနုိင္ပါလိမ့္မယ္။

အလြန္အမင္းဆူညံသံမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

တိတ္ဆိတ္မႈကို တုိက္တြန္းပါ။

စက္ပစၥည္းေတြ၀ယ္တဲ့အခါမွာ အသံနႈန္းနိမ့္တာကို စဥ္းစားပါ။ ရုပ္ရွင္ရုံဒါမွမဟုတ္သင္မၾကာခဏသြားေလ့ရွိတဲ့ေနရာေတြမွာ အရမး္ဆူညံလြန္းေနရင္ မန္ေနဂ်ာကိုအသံေလ်ွာ့ခုိင္းဖုိ႔ ေတာင္းဆုိပါ။

ဆူညံသံေတြကိုခြင့္မျပဳပါနဲ႔။

တခါတရံမွာ လူနာတင္ယာဥ္ရဲ႔အခ်က္ေပးသံ၊ သင့္လမ္းေထာင့္က အုတ္နံရံေဖာက္စက္သံစတာေတြကို မေ၇ွာင္လြဲနုိင္ပါဘူး။ ခဏခဏၾကားေနလို႔ေတာ့ မျဖစ္ပါဘူး။ ဆူညံသံေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ နားအၾကားအာရံုခ်ိဳ႔ယြင္းျခင္းက ဆူညံလြန္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ျပီး အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ၾကာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။

အၾကားအကာတပ္ဆင္ျခင္း

မိနစ္အနည္းငယ္ထက္ပိုျပီး ဆူညံတဲ့ေနရာေတြကို သြာရေတာ့မယ္ဆုိရ္င္ အကာယူသြားပါ။

အကယ္၍သင့္မွာ ေမးခြန္းေတြရွိမယ္ဆိုရင္ သင့္အတြက္သင့ေတာ္တဲ့ အေျဖရွာေဖြႏုိင္ဖို႔ ဆရာ၀န္နဲ႔ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္ပါတယ္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

Read also:

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ အောက်တိုဘာ 28, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း စက်တင်ဘာ 12, 2019

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ