Hamstring Strain (ေပါင္ေနာက္ၾကြက္သားစု ထိခုိက္ျခင္း) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Thurein Hlaing Win

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

Hamstring Strain (ေပါင္ေနာက္ၾကြက္သားစု ထိခုိက္ျခင္း) ကဘာလဲ။

ေပါင္အေနာက္ ႂကြက္သားမ်ားအားစိုက္၍ဒဏ္ျဖစ္ျခင္းသည္ ေပါင္အေနာက္ရိွ ႂကြက္သားေလးခုပါဝင္ေသာ ႂကြက္သားအုပ္စုအားလ်င္ျမန္စြာေကြးျခင္း ျပင္းထန္စြာဆန္႔ထုတ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ ေပါင္အေနာက္ႂကြက္သားမ်ားကိုဆန္႔ထုတ္ျခင္းသည္ ႂကြက္သားႏွင့္ အရြတ္ မ်ားကိုမတူညီေသာအတိုင္းအတာမ်ားျဖင့္ ပ်က္စီးျခင္းကို ျဖစ္ေစပါသည္။

ေပါင္အေနာက္ ႂကြက္သားမ်ားအားစိုက္၍ဒဏ္ျဖစ္ျခင္းတြင္ ထိုႂကြက္သားအုပ္စုအတြင္းမွ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအထက္ သည္ မႏိုင္ဝန္ထမ္းရသည္။ ႂကြက္သားသည္ စတင္၍ စုတ္ျပဲလာပါသည္။ ေျပးျခင္းခုန္ျခင္း ႏွင့္ ရုတ္တရက္ရပ္၍ျပန္စရေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ားလုပ္ရပါက ႂကြက္သားမ်ားအားစိုက္၍ဒဏ္ျဖစ္ျခင္းကိုရႏိုင္ပါသည္။

Hamstring Strain (ေပါင္ေနာက္ၾကြက္သားစု ထိခုိက္ျခင္း) က ဘယ္ေလာက္အျဖစ္မ်ားသလဲ

ေပါင္အေနာက္ ႂကြက္သားမ်ားအားစိုက္၍ဒဏ္ျဖစ္ျခင္းသည္ အျဖစ္မ်ားျပီးမည္သည့္ အသက္အရြယ္ တြင္မဆို ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ ပို၍ျဖစ္ပြားတတ္ပါသည္။ အေျပးစကိတ္စီးေဘာလံုးဘတ္စကတ္ေဘာစေသာကစားသမားမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားပါသည္။

အႏၱရာယ္ ရိွေသာအခ်က္မ်ားကိုေလ်ာ့ခ်ျခင္းအားျဖင့္ ေရာဂါကိုထိန္းခ်ဳပ္ ႏိုင္ပါသည္။ ပိုမိုေသာအခ်က္ အလက္ မ်ားအတြက္ ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။

လကၡဏာမ်ား

Hamstring Strain (ေပါင္ေနာက္ၾကြက္သားစု ထိခုိက္ျခင္း) ရဲ႕လကၡဏာေတြကဘာေတြလဲ

ေပါင္အေနာက္ႂကြက္သားမ်ားအားစိုက္၍ဒဏ္ျဖစ္ျခင္းအေပ်ာ့စားမ်ားသည္ အရမ္းမနာက်င္ေစပါ။ သို႔ေသာ္ ျပင္းထန္ေသာဒဏ္ျဖစ္ျခင္းကမူလမ္းမေလွ်ာက္ႏိုင္ မတ္တပ္မရပ္ႏိုင္ေအာင္ အျပင္းအထန္ နာက်င္ေစပါသည္။

ေပါင္အေနာက္ ႂကြက္သားမ်ားအားစိုက္၍ဒဏ္ျဖစ္ျခင္း ၏ အျဖစ္မ်ားေသာေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွာ

 • ဖ်က္ကနဲေဖာက္ကနဲစုတ္ျဖဲလိုက္သလိုခံစားမႈႏွင့္အတူေလ့က်င့္ခန္းလုပ္စဥ္တြင္ ရုတ္တရက္ ျပင္းထန္စြာနာက်င္ျခင္း
 • လမ္းေလွ်ာက္ေနစဥ္ ေျခေထာက္အားဆန္႔တန္းစဥ္ သို႔မဟုတ္ ေကြးစဥ္ တြင္ ေပါင္အေနာက္ပိုင္းႏွင့္ တင္ပါးေအာက္ပိုင္းတြင္ နာက်င္ျခင္း
 • ထိေသာအခါ နာက်င္ျခင္း
 • အညိဳမည္းစဲြျခင္း

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသင့္သလဲ

ေစာစီးစြာေရာဂါအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုသျခင္းသည္ အေျခအေနပို၍ဆိုးရႊားျခင္းကိုရပ္တန္႔ ေပးျပီးေနာက္ထပ္အေရးေပၚအေျခအေနျဖစ္ျခင္းကိုကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤျပင္းထန္ေသာအေျခအေနကိုကာကြယ္ရန္ ဆရာဝန္ႏွင့္ အခ်ိန္မီ ျပသပါ။

သင့္ဆီတြင္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားထဲမွ တစ္ခုခုမ်ားရွိေနပါကသို႔မဟုတ္ ေမးခြန္းတစ္ခုခုရွိေနပါက ဆရာ၀န္နဲ႔ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။ လူတုိင္းရဲ႕ခႏၶာကိုယ္တံု႔ျပန္မႈသည္ မတူညီႏုိင္ပါ။

ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ သင္၏အေျခအေနေကာင္းမြန္ရန္အတြက္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ပါသည္။

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

Hamstring Strain (ေပါင္ေနာက္ၾကြက္သားစု ထိခုိက္ျခင္း) ကိုဘာေတြကျဖစ္ေစသလဲ

ေပါင္အေနာက္ႂကြက္သားမ်ားသည္ တင္ပါးဆံုမွ ဒူးေအာက္အနားထိေပါင္အေနာက္ တစ္ေလွ်ာက္ တန္းေနေသာ ႂကြက္သားသံုးခုပါဝင္ေသာအုပ္စုတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဤ ႂကြက္သားမ်ားသည္ ေျခေထာက္ကိုေျဖာင့္တန္းစြာဆန္႔ထုတ္ရန္ႏွင့္ ဒူးေကြးရန္ ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။

ဤ ႂကြက္သားမ်ားထဲမွ တစ္ခုသည္ ခႏၶာကိုယ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနစဥ္ ကန္႔သတ္မႈ အားေက်ာ္လြန္၍ ဆန္႔မိေသာအခါ ဒဏ္ရာရပါေတာ့သည္။

Risk factors

 Hamstring Strain (ေပါင္ေနာက္ၾကြက္သားစု ထိခုိက္ျခင္း) ျဖစ္ႏုိင္ေျခကိုဘာေတြက ျမင့္တက္ေစသလဲ

ေအာက္ပါတို႔ရိွပါကသင္သည္ ေပါင္အေနာက္ႂကြက္သားမ်ားအားစိုက္၍ဒဏ္ျဖစ္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

 • အားကစားပဲြမ်ားတြြင္ ပါဝင္ျခင္း
 • အရင္ကေပါင္အေနာက္ႂကြက္သားမ်ားညဒဏ္ရာရမႈ ရိွခဲ့ျခင္း
 • ေကြးဆန္႔ႏိုင္မႈ အားနည္းျခင္း
 • ႂကြက္သားမ်ားညီမွ်မႈ မရိွျခင္း

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုသမႈ

ယခုေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆးပညာအၾကံေပးမႈေနရာတြင္ အစားထိုးရန္မသင့္ေတာ္ပါ။ ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတုိင္ပင္ပါ.

Hamstring Strain (ေပါင္ေနာက္ၾကြက္သားစု ထိခုိက္ျခင္း) ကို ဘယ္လိုအတည္ျပဳပါသလဲ

ဤေရာဂါရိွသည္ဟုဆရာဝန္ကသံသယရိွပါကရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာစစ္ေဆးျခင္း ျပဳလုပ္ပါမည္။ဆရာဝန္သည္ ေျခေထာက္ဒဏ္ရာဘယ္လိုရရိွသည္ကိုတိက်ေသာေမးခြန္းမ်ားေမးပါလိမ့္ မည္။ ေသြးစစ္ျခင္းႏွင့္ ဓာတ္မွန္ရိုက္ျခင္းစေသာစစ္ေဆးမႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

Hamstring Strain (ေပါင္ေနာက္ၾကြက္သားစု ထိခုိက္ျခင္း) ကို ဘယ္္လိုကုသပါသလဲ

­­မျပင္းထန္ေသာေပါင္အေနာက္ႂကြက္သားမ်ားအားစိုက္၍ဒဏ္ျဖစ္ျခင္းသည္ အလိုလို ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္လာႏိုင္သည္။ သင္သည္ အခိ်န္ေပးရန္သာလိုအပ္ပါသည္။

ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ျခင္းကို ျမန္ဆန္ေစရန္ သင္သည္  ေအာက္ပါတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

 • ေျခေထာက္ကိုအနားေပးပါ။ တတ္ႏိုင္သေလာက္ ေျခေထာက္ေပၚသို႔ ဝန္တင္ျခင္းကိုေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ ျပင္းထန္စြာနာက်င္ပါကသက္သာသည္အထိခ်ိဳင္းေထာက္ကုိအသံုးျပဳ ႏိုင္သည္။ လိုအပ္ပါကဆရာဝန္ႏွင့္ ကုထံုးဆရာဝန္ကိုတိုင္ပင္ပါ။
 • နာက်င္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္ရမ္းျခင္းကိုသက္သာေစရန္ ေျခေထာက္ကိုေရခဲကပ္ပါ။ သံုးနာရီ မွ ေလးနာရီတိုင္း ၂၀-၃၀ မိနစ္ ၾကာေအာင္ ျပဳလုပ္ပါ။ ၂-၃ ရက္ၾကာသည္အထိသို႔မဟုတ္ နာက်င္ျခင္းသက္သာသည္အထိ ျပဳလုပ္ပါ။
 • ေျခေထာက္ကိုဖိႏိွပ္ထားပါ။ အေရာင္ သက္သာရန္ ေျခေထာက္ပတ္လည္ကိုပတ္တီးစီးပါ။
 • ထိုင္ေနေသာအခါ သို႔မဟုတ္ လဲေလ်ာင္းေနေသာအခါ ေျခေထာက္ေအာက္တြင္ ေခါင္းအံုးခံ၍ ျမွင့္တင္ပါ။
 • အေရာင္က် အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ားကိုေသာက္ပါ။ ibuprofen (Advil, Motriin) သို႔မဟုတ္ naproxen (Aleve, Naprosyn) စေသာ non-steroidal anti inflammatory drugs (NSAIDs) မ်ားသည္ ေရာင္ရမ္းျခင္းႏွင့္ နာက်င္ျခင္းကိုနည္းပါးေစသည္။သို႔ေသာ္ ထိုေဆးမ်ားသည္ ေသြးထြက္လြန္ျခင္း ျပည္တည္နာမ်ားေပါက္ျခင္းစေသာေဘးထြက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားရိွတတ္ပါသည္။ ဆရာဝန္ကအျခားမေျပာပါကထိုေဆးမ်ားကိုအခ်ိန္တိုအတြက္သာအသံုးျပဳပါ။
 • ဆရာဝန္ႏွင့္ ကုထံုးဆရာဝန္ တို႔ကေထာက္ခံပါကေကြးဆန္႔ျခင္းေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ပါ။ ေပါင္ေနာက္ ႂကြက္သားမ်ားသန္မာေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ေပါင္ေနာက္ ႂကြက္သားမ်ားအားစိုက္ ၍ ဒဏ္ျဖစ္ျခင္းကိုကာကြယ္ႏိုင္ေသာနည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

ဆိုးရြားေသာကိစၥမ်ားတြင္ ႂကြက္သားစုတ္ျပဲသြားေသာအခါ ခဲြစိတ္ကုသမႈ ခံယူရပါသည္။ ခဲြစိတ္ ဆရာဝန္သည္ ႂကြက္သားမ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္၍ တပ္ဆင္ေပးပါသည္။

ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ခ်ိန္သည္ ေပါင္ေနာက္ႂကြက္သားမ်ားကိုဘယ္ေလာက္ဆိုးရႊားစြာထိခိုက္ေစမႈ အေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ လူတစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္္ေယာက္ ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္ႏိုင္စြမ္းမတူသည္ကိုသတိျပဳပါ။

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ အိမ္သံုးကုထံုးေတြအသံုးျပဳျခင္းကေပါင္အေနာကႂကြက္သားမ်ားအားစိုက္၍ဒဏ္ျဖစ္ျခင္းကုသရာမွာဘယ္လိုအေထာက္အကူျပဳႏုိင္မလဲ။

ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာပါကသင္သည္ ႂကြက္သားဒဏ္ျဖစ္ျခင္းကိုမဆိုးရႊားေစေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုသာလုပ္ေဆာင္ပါ။ ဥပမာအေျပးသမားမ်ားသည္ ေရကူးကန္ထဲတြင္ အနားယူုျခင္းမ်ားလုပ္သင့္ပါသည္။ ဘာလုပ္လုပ္ အလ်င္စလိုမလုပ္သင့္ပါ။

ေအာက္ပါတို႔မျဖစ္ေသးဘဲအရင္ကလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပန္လုပ္ရန္ မၾကိဳးစားပါႏွင့္။

 • ဒဏ္ရာမရေသာေျခေထာက္ကဲ့သို႔ လႈပ္ရွားႏိုင္ျခင္း
 • ဒဏ္ရာမရေသာေျခေထာက္ကဲ့သို႔ သန္မာမႈခံစားရျခင္း
 • လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းအေႏွးေလွ်ာက္ျခင္းအျမန္ေျပးျခင္းခုန္ျခင္းစသည္တို႔ လုပ္ကိုင္ရာတြင္ မနာက်င္ေတာ့ျခင္း

ေအာက္ပါ အက်ိဳးရိွေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေရာဂါျဖစ္ပြားႏိုင္မႈ ကိုေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါသည္။

 • ေလ့က်င့္ခန္းမလုပ္မီေသြးပူေအာင္လုပ္ျခင္းလုပ္ျပီးေနာက္ အေၾကာေလ်ာ့ျခင္း
 • ေလ့က်င့္ခန္းျပင္းထန္မႈကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျမွင့္တင္ျခင္း ၊ တစ္ပတ္တြင္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ပို၍ မတင္ပါႏွင့္။
 • ေပါင္အေနာက္တြင္ နာက်င္သည္ဟုခံစားမိပါကေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းကိုရပ္ပါ။
 • တားဆီးႏိုင္ေသာအတုိင္းအတာအထိသာေကြးဆန္႔မႈျပဳျခင္း

အကယ္၍သင့္မွာေမးခြန္းေတြရွိပါကသင့္အတြက္သင့္ေတာ္တဲ့ အေျဖရွာေဖြႏုိင္ရန္ ဆရာ၀န္နဲ႔ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္ပါသည္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြအတည္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ား မျပဳလုပ္ေပးပါ။

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဇူလိုင် 3, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း စက်တင်ဘာ 29, 2017

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ