Guillain Barre Syndrome (ၾကြက္သားအားနညး္ေပ်ာ့ေခြေသာ ေရာဂါစု) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Thurein Hlaing Win

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

Guillain Barre Syndrome (ၾကြက္သားအားနညး္ေပ်ာ့ေခြေသာ ေရာဂါစု) ကဘာလဲ။

Guillainbarre syndromeဆိုသည္မွာရွားပါးေသာေရာဂါတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ Guillainbarre syndrome သည္ပင္မမဟုတ္သည့္ ေဘးပတ္လည္အာရံုေၾကာအဖဲြ႕အစည္း၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကိုတိုက္ခိုက္ေသာကိုယ္ခံအားစနစ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤေရာဂါသည္ ေသခ်ာမကုသပါကအာရံုေၾကာမ်ားကိုေရာင္ရမ္းေစျပီး ႂကြက္သားမ်ားအားေလ်ာ့ျခင္း ႏွင့္ အေၾကာေသျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

လကၡဏာမ်ား

Guillain Barre Syndrome (ၾကြက္သားအားနညး္ေပ်ာ့ေခြေသာ ေရာဂါစု) ရဲ႕လကၡဏာေတြကဘာေတြလဲ

ခႏၶာကိုယ္ၾကြက္သားမ်ားအားနည္းျခင္း၊ ယားယံျခင္းတို႔ပါ၀င္သည့္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားသည္ လ်င္ျမန္စြာေပၚေပါက္လာျပီး ခႏၶာကိုယ္အေပၚပိုင္းသို႔မဟုတ္ လက္ေမာင္မ်ားဘက္ဆီသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားပါသည္။ အျဖစ္မ်ားသည့္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွာ

 • ေျခ ႏွင့္ လက္ တံု႔ျပန္မႈမ်ားဆံုးရံႈးျခင္း
 • ေျခ ႏွင့္ လက္ တြင္ ယားယံျခင္းအားေပ်ာ့ျခင္း
 • ႂကြက္သားမ်ားနာက်င္ျခင္း
 • သက္ေတာင့္သက္သာမလႈပ္ရွားႏိုင္ျခင္း
 • ေသြးေပါင္က်ျခင္း
 • ႏွလံုးခုန္သံမမွန္ျခင္း
 • အျမင္ေဝဝါးျခင္းသို႔မဟုတ္ ႏွစ္ထပ္ ျမင္ရျခင္း
 • ေမာပန္းစြာအသက္ရွဴရျခင္း
 • မ်ိဳခ်ရာတြင္ ခက္ခဲျခင္း

အထက္တြင္ေဖာ္ျပမထားေသာအျခားလကၡဏာမ်ားလည္းရွိႏုိင္ပါသည္။အကယ္၍ သင့္ဆီတြင္ ေရာဂါလကၡဏာတစ္ခုခုမ်ားရွိေနသည္ဟုစိုးရိမ္မိပါက ဆရာ၀န္နဲ႔ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္သင့္ပါသည္။

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသင့္သလဲ

ေအာကပါတို႔ေတြ႕ရိွရပါကသင္၏ ဆရာဝန္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ။ လက္ႏွင့္ေျခတြင္ ယားယံျခင္းမ်ားခံစားရျပီးအျခားေနရာမ်ားသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ သြားသည္ဟုခံစားရပါသည္။ ႂကြက္သားမ်ားအားနည္းျခင္း ႏွင့္ အသက္ရွဴရခက္ခဲျခင္းစေသာေရာဂါလကၡဏာမ်ားေတြ႔ရိွရပါကဆရာဝန္ ႏွင့္ ျပသပါ။

ဤေရာဂါသည္ အလ်င္အျမန္ေဆးရံုတင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားသည္ လ်င္ျမန္စြာ ျပင္းထန္ လာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။လူတုိင္း၏ ခႏၶာကိုယ္တံု႔ျပန္မႈသည္ မတူညီႏုိင္ပါ။ ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ သင္၏အေျခအေနေကာင္းမြန္ရန္အတြက္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ပါသည္။

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

Guillain Barre Syndrome (ၾကြက္သားအားနညး္ေပ်ာ့ေခြေသာ ေရာဂါစု) ကိုဘာေတြကျဖစ္ေစသလဲ

ျဖစ္ပြားရသည့္ တိက်ေသာအေၾကာင္းရင္းကိုမသိရိွၾကေသးပါ။ ဤေရာဂါသည္ အသက္ရွဴ လမ္းေၾကာင္း ႏွင့္ အစာေျခလမ္းေၾကာင္းတို႔တြင္ ေရာဂါကူးစက္မႈ ျဖစ္ပြားျပီးရက္အနည္းငယ္ (သီတင္းပတ္ အနည္းငယ္) တြင္ ျဖစ္ပြားတတ္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံခဲြစိတ္မႈျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ ေဆးထိုးျခင္းတို႔သည္ ဤေရာဂါကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

Risk factors

 Guillain Barre Syndrome (ၾကြက္သားအားနညး္ေပ်ာ့ေခြေသာ ေရာဂါစု) ျဖစ္ႏုိင္ေျခကိုဘာေတြက ျမင့္တက္ေစသလဲ

Guillainbarresyndromeကိုျဖစ္ပြားႏုိင္ေခ်ျမင့္ေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားမ်ားစြာရိွပါသည္။ ဥပမာ-

 • အသက္အရြယ္ ၊ အသက္ၾကီးသူမ်ားသည္ ေရာဂါပို၍ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
 • လိင္ ။ အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ ပို၍ ျဖစ္ပြားပါသည္။
 • တုတ္ေကြး၊ အစာအိမ္ေရာဂါ ႏွင့္ အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါ စေသာအသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္း ႏွင့္ အစာေျခလမ္းေၾကာင္း ႏွင့္ဆိုင္ေသာေရာဂါမ်ား
 • ကိုယ္ခံအားက်ဆင္းမႈကူးစက္ေရာဂါ
 • လိင္အဂၤါတြင္ ပိုးဝင္မႈ
 • Mononuclear
 • Lupus erythematosus
 • Hodgkin
 • ခဲြစိတ္မႈ သို႔မဟုတ္ ေဆးထိုး ျပီးေနာက္

ျဖစ္ပြားေစႏုိင္ေခ်ကို ျမင့္ေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားမရိွျခင္းသည္ သင့္အားေရာဂါမရႏိုင္ဟုမဆိုလိုေပ။ ဤအခ်က္မ်ားသည္ ကိုးကားခ်က္မ်ားသာလွ်င္ျဖစ္သည္။ ပိုမိုမ်ားျပားေသာအခ်က္အလက္ မ်ားအတြက္ သင္၏ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုသမႈ

ယခုေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆးပညာအၾကံေပးမႈေနရာတြင္ အစားထိုးရန္မသင့္ေတာ္ပါ။ ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတုိင္ပင္ပါ.

Guillain Barre Syndrome (ၾကြက္သားအားနညး္ေပ်ာ့ေခြေသာ ေရာဂါစု) ကို ဘယ္လိုအတည္ျပဳပါသလဲ

ဆရာဝန္သည္ ေဆးမွတ္တမ္းႏွင့္ ေဆးပညာဆိုင္ရာစစ္ေဆးစမ္းသပ္မႈ မ်ားအေပၚ မူတည္၍ ေရာဂါ အေျဖရွာ ႏိုင္ပါသည္။ အျခားေရာဂါမ်ားႏွင့္ ခဲြျခားရန္ စမ္းသပ္မႈအခ်ိဳ႕လုပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ၎တို႔မွာ electromechanical meter (EMG), lumbar puncture tube (ေက်ာရိုးအရည္ယူရန္)၊အသက္ရွဴစမ္းသပ္မႈမ်ား ႏွင့္ ေသြးစမ္းသပ္မႈမ်ားပါဝင္ပါသည္။

Guillain Barre Syndrome (ၾကြက္သားအားနညး္ေပ်ာ့ေခြေသာ ေရာဂါစု) ကို ဘယ္္လိုကုသပါသလဲ

Guillainbarre syndromeကုသမႈမ်ားသည္ အဓိကအားျဖင့္ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ေပၚသည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုကာကြယ္ေပး ျပီးေရာဂါ လကၡဏာမ်ားကိုေလ်ာ့ခ်ကာေရာဂါကိုေက်ာ္လႊားေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ေရာဂါအစပိုင္းတြင္ ဆရာဝန္မ်ားသည္ ေသြးရည္ၾကည္မွ ပဋိပစၥည္းမ်ားကိုခဲြထြက္ေသာ immunoglobulin အမ်ားအျပားကိုေပးေသာကုသမႈမ်ားကိုအသံုးျပဳၾကပါသည္။

 • ေသြးရည္ၾကည္မွ ပဋိပစၥည္းမ်ားကိုခဲြထုတ္ေသာကုသမႈတြင္ ေသြးျဖဴဥမ်ားႏွင့္ ေသြးနီဥမ်ားသည္ ေသြးရည္ၾကည္မွ ခဲြထုတ္ျခင္းခံရပါသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေသြးရည္ၾကည္ မပါေသာေသြးဆဲလ္မ်ားကို ခႏၶာကိုယ္သို႔ ျပန္သြင္းလုိက္ပါသည္။
 • Immunoglobulin အမ်ားအျပားေပးျခင္းတြင္ ဆရာဝန္သည္ ပရိုတိန္း ( ေရာဂါပိုးမ်ားကိုတိုက္ခိုက္ေသာကိုယ္ခံအားပစၥည္း) မ်ားကိုေသြးေၾကာထဲသို႔ ထိုးသြင္းေပးပါသည္။
 • အျခားကုသမႈ နည္းလမ္းမ်ားလည္းအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
 • Blood thinners
 • အသက္ရွဴစက္ အသံုးျပဳျခင္း
 • အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ား

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ အိမ္သံုးကုထံုးေတြအသံုးျပဳျခင္းကGuillainbarre syndromeကိုကုသရာမွာဘယ္လိုအေထာက္အကူျပဳႏုိင္မလဲ။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါလူေနမႈပံုစံမ်ားနဲ႔အိမ္သံုးကုထံုးမ်ားသည္Guillainbarresyndromeကိုကုသေသာေနရာတြင္ အကူအညီေပးႏုိင္ပါသည္။

 • ဆရာဝန္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကိုလိုက္နာပါ။ ညႊန္ၾကားမထားေသာေဆးမ်ားအသံုးမျပဳပါႏွင့္။ ဆရာဝန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရိွဘဲေဆးေသာက္ျခင္းကိုမရပ္ပါႏွင့္။
 • ေရာဂါလကၡဏာမ်ားတိုးတက္လာမႈ ႏွင့္ သင့္၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနကိုထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ဆရာဝန္ႏွင့္ ျပန္လည္ျပသျခင္းကိုအစီစဥ္တက် ျပဳလုပ္ပါ။

အကယ္၍သင့္မွာေမးခြန္းေတြရွိပါကသင့္အတြက္သင့္ေတာ္တဲ့ အေျဖရွာေဖြႏုိင္ရန္ ဆရာ၀န္နဲ႔ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္ပါသည္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြအတည္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ား မျပဳလုပ္ေပးပါ။

ရင္းျမစ္မ်ား

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဇူလိုင် 3, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း စက်တင်ဘာ 29, 2017

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။