Groin Strain (ေပါင္ျခံဒဏ္ျဖစ္ျခင္း) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

Groin Strain (ေပါင္ျခံဒဏ္ျဖစ္ျခင္း) ကဘာလဲ။

ေပါင္ျခံဒဏ္ျဖစ္ရျခင္းမွာ ေပါင္ျခံႏွင့္ေပါင္ရွိ ၾကြက္သားမ်ားဆီသို႔ ဖိအားအမ်ားအျပားသက္ေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထိုၾကြက္သားမ်ား အားႏွင့္တင္းလိုက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆတ္ကနဲ တင္းလိုက္ျခင္းမ်ားက ၾကြက္သားမ်ားကို ဆြဲဆန္႔ေစၿပီး ျပဲစုတ္သြားေစႏုိင္ပါသည္။

ေပါင္ျခံဒဏ္ျဖစ္ျခင္းမွာ ေျပးျခင္း ခုန္ျခင္းတုိ႔လုပ္ရေသာ အားကစားသမားမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ား၏။ အထူးသျဖင့္ ဆတ္ကနဲ ခုန္ရျခင္း ဦးတည္ခ်က္ေျပာင္းလိုက္ျခင္းတုိ႔က ျဖစ္ရသည့္ အဓိက အေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္။ ေပါင္ျခံဒဏ္ျဖစ္ျခင္းကို ေဘာလံုးသမားမ်ားတြင္ ေတြ႔ရမ်ားၿပီး ေဟာ္ကီကစားသူ ၁၀% ေလာက္တြင္လည္း ေတြ႔ရ၏။

Groin Strain (ေပါင္ျခံဒဏ္ျဖစ္ျခင္း) က ဘယ္ေလာက္အျဖစ္မ်ားသလဲ

ဒီေရာဂါသည္ အလြန္အျဖစ္မ်ား၏။ အသက္အရြယ္မေရြ းျဖစ္ႏုိင္သည္။ ေရာဂါျဖစ္ပြားႏုိင္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းအားျဖင့္ စီမံႏုိင္ပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ာအား းထပ္မံသိရွိဖို႔အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။

လကၡဏာမ်ား

Groin Strain (ေပါင္ျခံဒဏ္ျဖစ္ျခင္း) ရဲ႕လကၡဏာေတြကဘာေတြလဲ

ေပါင္ျခံဒဏ္ျဖစ္ျခင္း ၏ အျဖစ္အမ်ားဆံုးေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွာ

 • ေပါင္ျခံႏွင့္ ေပါင္အတြင္းဖက္တို႔၌ နာက်င္ျခင္း
 • ေျခမ်ားလႈပ္ရွားသည့္အခါ နာျခင္း
 • ဒူးေျမွာက္လွ်င္နာျခင္း
 • ထိခိုက္မိစဥ္ ဂၽြတ္ကနဲျမည္ကာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္နာက်င္လာျခင္း

ေပါင္ျခံဒဏ္ျဖစ္ျခင္းကို အျပင္းအထန္ အဆင့္ ၃ ဆင့္ ခြဲႏိုင္ပါသည္။

 • 1st ဒီဂရီ – ခပ္ေပ်ာ့ေပ်ာ့သာနာၿပီး ခြန္အား သို႔မဟုတ္ လႈပ္ရွားမႈ အနည္းငယ္ဆံုးရံႈးျခင္း
 • 2nd ဒီဂရီ – အေတာ္အသင့္နာၿပီး ခြန္အားအနည္းငယ္မွ အေတာ္အသင့္ဆံုးရံႈးကာ တစ္ရႈးပ်က္စီးမႈ အနည္းငယ္ရွိျခင္း
 • 3rd ဒီဂရီ – ျပင္းျပင္းထန္ထန္နာက်င္ၿပီး ခြန္အား အမ်ားအျပားဆံုးရံႈးျခင္း၊ ၾကြက္သားစုတ္ျပဲျခင္းေၾကာင့္ မလႈပ္ရွားႏုိင့္ေတာ့ျခင္း

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အထဲမွာမပါ၀င္ေသးေသာ အျခားလကၡဏာမ်ားလည္း ရွိႏုိင္ပါေသးသည္။ အကယ္၍ကိုယ့္ဆီ၌ ေရာဂါလကၡဏာတစ္ခုခုမ်ား ရွိေနမလားဆိုျပီး စိုးရိမ္ေနမည္ဆိုပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္သင့္ပါသည္။

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသင့္သလဲ

သင့္ဆီမွာ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေရာဂါလကၡဏာေတြထဲမွ တစ္ခုခုမ်ားရွိေနမည္ဆိုလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ေမးခြန္းတစ္ခုခုရွိေနမည္ဆိုပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။ လူတုိင္း၏ခႏၶာကိုယ္တံု႔ျပန္မႈသည္ မတူညီႏုိင္ပါ။ သင့္အေျခအေနအတြက္ ဘာအေကာင္းဆံုးလဲဆိုတာကို သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ျခင္းက အေကာင္းဆံုးပင္။

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

Groin Strain (ေပါင္ျခံဒဏ္ျဖစ္ျခင္း) ကိုဘာေတြကျဖစ္ေစသလဲ

ေပါင္ျခံဒဏ္ျဖစ္ျခင္းမွာ တာတိုေျပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ဦးတည္ခ်က္ကို ျမန္ျမန္ေျပာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဘာလံုးလို ခုခံအားရွိအရာမ်ားအား ကန္ျပဳရျခင္းတို႔မွ ျဖစ္လာပါသည္။ ၾကြက္သားအား ဆြဲဆန္႔ရေသာ ကိုယ္ခံပညာ အျမင့္ကန္ျခင္းမ်ားက adductor ၾကြက္သားကို ျပဲစုတ္ေစပါသည္။

ေပါင္ျခံတြင္ adductor ၾကြက္သား ငါးခုရွိသည္။ သံုးခုကို “တိုေသာ adductor” (pectineus, adductor brevis and adductor longus) ႏွင့္ တျခားႏွစ္ခုမွာ “ရွည္ေသာ adductor” (gracilis and adductor magnus) တို႔ျဖစ္သည္။ ေပါင္ျခံဒဏ္မွာ ျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္တာမ်ိဳးဆိုေသာ္လည္း ထိခိုက္မႈျဖစ္ႏိုင္ေခ်ျမင့္ေသာ အခ်က္မ်ားရွိပါသည္။

ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား

ငါ့ဆီမွာ Groin Strain (ေပါင္ျခံဒဏ္ျဖစ္ျခင္း) ျဖစ္ႏုိင္ေျခကိုဘာ္ေတြက ျမင့္တက္ေစသလဲ

ေပါင္ျခံဒဏ္ျဖစ္ျခင္း ျဖစ္ပြားႏုိင္ေခ်ကိုျမင့္ေစေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာရွိပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္

 • ေသြးပူေအာင္မလုပ္ျခင္း
 • Adductor ၾကြက္သားမ်ား အားနည္းျခင္း
 • Adductor ၾကြက္သားမ်ား ေတာင့္ေနျခင္း
 • ယခင္က ထိခိုက္ဖူးျခင္း
 • ခါးျပႆနာမ်ား
 • Biomechanical factors

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုသမႈ

ယခုေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆးပညာအၾကံေပးမႈေနရာတြင္ အစားထိုးရန္မသင့္ေတာ္ပါ။ ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတုိင္ပင္ပါ.

Groin Strain (ေပါင္ျခံဒဏ္ျဖစ္ျခင္း) ကို ဘယ္လိုအတည္ျပဳပါသလဲ

ကၽြမ္းက်င္သူမွ စစ္ေဆးမႈမ်ားစြာပါေသာ စမ္းသပ္မႈကို ျပဳလုပ္ပါလိမ့္မည္။

 • လႈပ္ရွားႏိုင္သည့္ပမာဏ – တင္ပဆံုဆစ္၏ လႈပ္ရွားႏုိင္သည့္ပမာဏကိုစမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္မိသည့္ၾကြက္သားအား ဆန္႔ျခင္းတုိ႔က လကၡဏာမ်ားကို ထင္ရွားလာေစႏုိင္သည္။ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လႈပ္ရွားမႈ သို႔မဟုတ္ ဆဲြဆန္႔မႈကို တုန္႔ျပန္ေသာ နာက်င္မႈအား ခဲြျခမ္းျခင္းျဖင့္ ကုထံုးဆရာ၀န္အား ၾကြက္သား အရြတ္ ပ်က္စီးျခင္းရွိမရွိ သိေစႏုိင္သည့္ အေရးႀကီးအခ်က္မ်ားကို သိေစႏိုင္ပါသည္။ ေျခေထာက္အား ေဘးဖက္ကို ေရြ႕ေစျခင္းက ေပါင္ျခံၾကြက္သားမ်ားကို ဆြဲဆန္႔လုိက္ေစၿပီး Flexibility ကို သိေစႏုိင္ပါသည္။ က်န္းမာေသာအားကစားသမားမ်ားတြင္ ေျခႏွစ္ဖက္လံုးမွာ Flexibility ညီမွ်ပါသည္။
 • Resisted Muscle Tests – လူနာေျခေထာက္ကို လႈပ္ရွားမႈပမာဏတစ္ခုအား ခုခံအားတစ္ခုေပးၿပီး လႈပ္ရွားေစျခင္းျဖစ္သည္။ လုပ္ေနစဥ္ နာက်င္မႈကို ျဖစ္ေစပါက ထိခိုက္မႈအမ်ိဳးအစား တည္ေနရာႏွင့္ ၾကြက္သားခြန္အား စသည့္အခ်က္မ်ားကို ကုထံုးဆရာအား သိေစပါလိမ့္မည္။ Resisted Muscle Tests ကို ၾကြက္သားတစ္ခုလံုးအား ျခံဳငံုစမ္းမိေစရန္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး စမ္းသပ္သင့္ပါသည္။ (ဆိုလိုသည္မွာ ေျခဆန္႔ျခင္း ေကြးျခင္း)

Groin Strain (ေပါင္ျခံဒဏ္ျဖစ္ျခင္း) ကို ဘယ္္လိုကုသပါသလဲ

ေပါင္ျခံဒဏ္ျဖစ္ျခင္းမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ သူ႔အလိုလို ေပ်ာက္သြားတတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အခ်ိန္တစ္ခုေပးၿပီး အနားယူရန္သာ လိုပါသည္။ ေပ်ာက္ကင္းႏႈန္းျမန္ေစရန္အတြက္ ေအာက္ပါတုိ႔ကို ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။

 • နာက်င္မႈႏွင့္ ေရာင္ရမ္းမႈသက္သာေစရန္ ေပါင္အတြင္းဖက္အား ေရခဲ၀တ္အုပ္ပါ။ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား အဆုိအရ တစ္ႀကိမ္ကို မိနစ္ ၂၀-၃၀ အား ၃-၄ နာရီျခားတစ္ခါ ၂-၃ ရက္ခန္႔သို႔မဟုတ္ နာက်င္မႈေပ်ာက္သည္အထိ လုပ္ေပးသင့္သည္ဟု ဆိုသည္။
 • ေမွ်ာ့ပတ္တီး သို႔မဟုတ္ တိပ္သံုးကာ ေပါင္ကိုဖိေပးပါ။
 • အေရာင္က် အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ား ေသာက္ပါ။ NSAIDs မ်ား ibuprofen ႏွင့္ naproxen တုိ႔က နာက်င္မႈႏွင့္ ေရာင္ရမ္းမႈကို သက္သာေစပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေလ့လာမႈမ်ားအရ အခ်ိန္ၾကာေသာက္လွ်င္ မထူးေၾကာင္းဆိုသည္။ ထို႔အျပင္ ထိုေဆးမ်ားက ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိတတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာ၀န္မွမညႊန္ပါပဲသံုးလွ်င္ ခဏတစ္ျဖဳတ္သာ သံုးသင့္ပါသည္။

တစ္ရွဴးျပန္ေကာင္းျခင္းအား အားေပးရန္ ဆရာ၀န္သည္ အေၾကာေျဖအေၾကာေလ်ာ့ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို လုပ္ခိုင္းပါလိမ့္မည္။ ထိခိုက္မႈအျပင္းအထန္ေပၚ မူတည္ကာ ခ်က္ခ်င္း သို႔မဟုတ္ အနားယူသည့္ရက္အေတာ္ၾကာမွ ျပဳလုပ္ရႏုိင္ပါသည္။ နာက်င္မႈကို ဂိုက္အျဖစ္သံုးရပါမည္။ ျပင္းျပင္းထန္ထန္လုပ္လိုက္ျခင္းက ပ်က္စီးမႈပိုျဖစ္ေစရံုသာရွိမည္။

အမ်ားစုမွာ ထိုသို႔ကုသျခင္းျဖင့္ ေပ်ာက္ကင္းၾကသည္။ သို႔ေသာ အျမဲတမ္းေတာ့ မေပ်ာက္ၾကပါ။ အကယ္၍ ဒီနည္းလမ္းမ်ားက မသက္သာေစေသးပါဆိုလွ်င္ ခြဲစိတ္ရန္ စဥ္းစားဖိုလိုႏုိင္ပါသည္။ ခြဲစိတ္မႈေၾကာင့္ သက္သာေစႏုိင္ေသာလည္း ၎မွာ ေနာက္ဆံုးမွသာေရြးခ်ယ္ရမည္။ ခြဲၿပီးေနာက္ ယခင္ကလို လႈပ္ရွားႏိုင္မႈလယ္ဗယ္ထိ လူတိုင္းျပန္မေရာက္တတ္ၾကပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ခြဲစိတ္မည္ဆိုပါက အက်ိဳးအျပစ္မ်ားကို ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။ ေနာက္ထပ္ေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခုခုကို စဥ္းစားဖို႔လည္း လုပ္ပါ။

 

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အိမ္သံုးကုထံုးမ်ား။

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ အိမ္သံုးကုထံုးေတြအသံုးျပဳျခင္းက ေပါင္ျခံဒဏ္ျဖစ္ျခင္း ကို ကုသရာမွာ ဘယ္လိုအေထာက္အကူျပဳႏုိင္မလဲ။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လူေနမႈပံုစံမ်ားႏွင့္အိမ္သံုးကုထံုးမ်ားက သင့္အေနျဖင့္ ေပါင္ျခံဒဏ္ျဖစ္ျခင္း ကိုကုသသည့္ေနရာႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္လုပ္ရာတြင္ အကူအညီေပးႏုိင္ပါသည္။

 • ေပါင္ျခံၾကြက္သားမ်ားကို မထိေစေသာ လႈပ္ရွားမႈအသစ္ တစ္ခုခုကိုေျပာင္းလုပ္ပါ။ ဥပမာ အေျပးသမားမ်ား ေရကူးေျပာင္းျခင္း
 • အလ်င္စလိုမလုပ္ပါႏွင့္။ ေအာက္ပါတို႔မျဖစ္မခ်င္ နဂိုလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ျပန္မလုပ္ပါႏွင့္။

ထိခိုက္မိေသာေျခေထာက္အား မထိခိုက္ေသာ ေျခေထာက္ကဲ့သို႔ ကိုယ္စိတ္တုိင္းက် ေရြးလ်ားႏိုင္ျခင္း

ဒဏ္ျဖစ္ေသာေျခေထာက္က ဒဏ္မျဖစ္ေသာေျခေထာက္ဖက္ကလို သန္မာလာျခင္း

လမ္းေလွ်ာက္၊ ဖြဖြေျပး၊ တဟုန္ထိုးေျပး၊ ခုန္ျခင္း တို႔လုပ္လွ်င္ မနာေတာ့ျခင္း

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ မတ် 12, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း မတ် 14, 2018

သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။