Gangrene (အသားပုပ္ျခင္း) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

Gangrene (အသားပုပ္ျခင္း) ကဘာလဲ။

အသားပုပ္ျခင္းမွာ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုမွ တစ္ရွဴးမ်ားေသသြားေသာအေျခအေနျဖစ္သည္။ တစ္ရွဴးမ်ားဆီသို႔ ေသြးမေရာက္ေသာေၾကာင့္ ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ အသားပုပ္ျခင္းမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္၏အစြန္အဖ်ားအဂၤါမ်ား၊ ႏွလံုးႏွင့္အေ၀ဆံုးအဂၤါမ်ား ဥပမာ ေျခေခ်ာင္း၊ လက္ေခ်ာင္းတုိ႔တြင္ အျဖစ္မ်ား၏။ သို႔ေသာ္ တျခားခႏၶာကိုယ္အပိုင္းမ်ားတြင္လည္း ျဖစ္တတ္ပါသည္။ အသားပုပ္ျခင္းမွာ အတြင္းအဂၤါမ်ားကိုပါ ထိခိုက္တတ္သည္။

ထိုအေျခအေနမွာ ပံုမွန္အားျဖင့္ ေျခ၊ လက္၊ အတြင္းအဂၤါ တစ္ခုခုတြင္ စတင္ေလ့ရွိသည္။ အသားပုပ္ျခင္းမွာ ပ်ံ႕ႏွ႔ံတတ္ၿပီး မကုသပါက ေသြးလန္႔မႈျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ေသြးလန္႔ျခင္းမွာ ေသြးေပါင္ထိုးက်ျခင္းအပါအ၀င္ တျခားလကၡဏာအမ်ိဳးမ်ိဳးပါ၀င္ေသာ အေရးေပၚအေျခအေန ျဖစ္၏။ ေသြးလန္႔ျခင္းေၾကာင့္ အသက္အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္ၿပီး အေရးေပၚကုသရန္လိုအပ္ပါသည္။

အသားပုပ္ျခင္းမွာလည္း အေရးေပၚအေျခအေနျဖစ္ၿပီး ေျခလက္ျဖတ္ထုတ္ပစ္ရျခင္း ေသျခင္းအထိျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ တတ္ႏုိင္သေလာက္ ေစာလ်င္စြာကုသျခင္းက ေနာက္ဆံုးရလဒ္ကို ေကာင္းမြန္ေစႏုိင္ပါသည္။

Gangrene (အသားပုပ္ျခင္း) က ဘယ္ေလာက္အျဖစ္မ်ားသလဲ

အသားပုပ္ျခင္းမွာ အမ်ိဳးသားအမ်ိဳးသမီးျဖစ္ႏႈန္းႏွင့္ အတူတူပင္။ ဆီးခ်ိဳႏွင့္ေသြးေၾကာေရာဂါမ်ားရွိသူမ်ား၌ အျဖစ္အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေရာဂါျဖစ္ပြားႏုိင္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းအားျဖင့္ စီမံႏုိင္ပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထပ္မံသိရွိဖို႔အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။

လကၡဏာမ်ား

Gangrene (အသားပုပ္ျခင္း) ရဲ႕လကၡဏာေတြကဘာေတြလဲ

ေျခာက္ေသြ႔စြာ အသားပုပ္ျခင္း၏ ပထမဆံုးလကၡဏာမွာ ျဖစ္ေနေသာတစ္ရွဴးပတ္ပတ္လည္၌ အနီေရာင္လိုင္း ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုလိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ အမည္းေရာင္ ေျပာင္သြားပါလိမ့္မည္။

သင့္၌ အသားပုပ္ျခင္းျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရွိႏုိင္မည့္ လကၡဏာမ်ားမွာ

 • နီျမန္း၊ နာက်င္၊ ဖူးေယာင္ေနေသာ အနာ
 • ျပည္ သို႔မဟုတ္ အနံ႔ဆိုးထြက္ေနေသာ အနာ
 • ခႏၶာကိုယ္၏တစ္ေနရာတြင္ကြက္ၿပီး ေအးစက္ေနျခင္း
 • ခႏၶာကိုယ္၏တစ္ေနရာတြင္ကြက္ၿပီး ထိေတြ႔မႈကို မသိႏုိင္ေတာ့ျခင္း
 • ခႏၶာကိုယ္တစ္ေနရာတည္းတြင္ ထပ္ခါထပ္ခါျပန္ျဖစ္ေသာ အနာမ်ား
 • အေရျပားတစ္ေနရာတြင္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အေရာင္ေျပာင္းသြားျခင္း (စိမ္းနက္နက္ေရာင္၊ အနီ၊ အျပာ သို႔မဟုတ္ ေၾကး၀ါေရာင္)

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသင့္သလဲ

ေစာလ်င္စြာ အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ ကုသျခင္းတုိ႔မွာ ေရာဂါအေျခအေန ပိုဆိုးမလာေအာင္ႏွင့္ အေရးေပၚကိစၥမ်ား ျဖစ္မလာေအာင္ ကာကြယ္ရာတြင္ အေရးပါပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပင္းထန္သည့္အေျခအေနကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ တတ္ႏုိင္သေလာက္ ျမန္ျမန္ျပသေဆြးေႏြးပါ။

သင့္ဆီမွာ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေရာဂါလကၡဏာေတြထဲမွ တစ္ခုခုမ်ားရွိေနမည္ဆိုလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ေမးခြန္းတစ္ခုခုရွိေနမည္ဆိုပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။ လူတုိင္း၏ခႏၶာကိုယ္တံု႔ျပန္မႈသည္ မတူညီႏုိင္ပါ။ သင့္အေျခအေနအတြက္ ဘာအေကာင္းဆံုးလဲဆိုတာကို သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ျခင္းက အေကာင္းဆံုးပင္။

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

Gangrene (အသားပုပ္ျခင္း) ကိုဘာေတြကျဖစ္ေစသလဲ

အသားပုပ္ျခင္းရသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္း ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါသည္။

 • ေသြးမေလွ်ာက္ေတာ့ျခင္း

ေသြးသည္ေအာက္စီဂ်င္ကိုေထာက္ပံ့ေပး၏။ ဆဲလ္မ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္အာဟာရမ်ား၊ ကူးစက္ပိုးမ်ားအား တုိက္ထုတ္ေပးမည့္ ကိုယ္ခံအားစနစ္ပစၥည္းမ်ား ဥပမာ ပဋိပစၥည္းမ်ားကိုလည္း သယ္ေဆာင္၏။ ေသြးေကာင္းေကာင္းမရပါက ဆဲလ္မ်ားလည္း မရွင္ႏိုင္ေတာ့ပဲ တစ္ရွဴးမ်ား ပုပ္ေဆြးလာမည္ျဖစ္သည္။

 • ကူးစက္ပိုးမ်ား

ဘက္တီးရီးယားပိုးကူးစက္ခံရမႈၾကာရွည္လာလွ်င္ ပိုးမ်ားမွာ အႏိုင္ဖက္ကျဖစ္သြားၿပီး တစ္ရွဴးမ်ားကို ေသေစကာ အသားပုပ္ျခင္းျဖစ္လာေစႏုိင္ပါသည္။

ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား

ငါ့ဆီမွာ Gangrene (အသားပုပ္ျခင္း) ျဖစ္ႏုိင္ေျခကိုဘာ္ေတြက ျမင့္တက္ေစသလဲ

သင့္တြင္ေအာက္ပါတုိ႔ကို ေတြ႔ႀကံဳေနရပါက ဤေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေခ် အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနပါမည္။

 • ေျခလက္တုိ႔ရွိ ေသြးေၾကာမ်ားအဆီပိတ္ျခင္း (ေသြးေၾကာမ်ား မာလာျခင္း)
 • ေရးေနာေရာဂါ
 • ဆီးခ်ိဳ
 • ေသြးခဲျခင္း
 • အူအတက္ေရာင္ျခင္း
 • အူက်ျခင္း
 • ေဆးလိပ္၊ အရက္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးသံုးျခင္း
 • တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားကလည္း အသားပုပ္ႏိုင္ရန္ အႏၱရာယ္မ်ားေစပါသည္။ ေအာက္ပါအေျခေနမ်ားရွိလွ်င္ အသားပုပ္ျခင္းျဖစ္လာႏုိင္သည္။
 • ေရာဂါ သို႔မဟုတ္ ကင္ဆာကုထံုးေၾကာင့္ ကိုယ္ခံအားကို ႏွိမ္ထားရျခင္း
 • လတ္တေလာတြင္ ခြဲစိတ္မႈျပဳလုပ္ထားရျခင္း
 • ေခါင္းထိခိုက္မိျခင္း၊ တိရိစာၦန္ကိုက္ခံရျခင္း၊ လြန္လြန္က်ဴးက်ဴးအပူေလာင္ထားျခင္း၊ ျပင္းထန္ေသာ ႏွင္းကိုက္နာျဖစ္ျခင္း
 • တစ္ရွဴးမ်ားကုိ ဖိႀကိတ္မိသလိုျဖစ္ေစေသာ ထိခိုက္မႈမ်ား
 • Promethazine hydrochloride မ်ား ထိုးသြင္းျခင္းကလည္း တစ္ရွဴးမ်ားကို ပ်က္စီးေစႏုိင္သည္။

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုသမႈ

ယခုေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆးပညာအၾကံေပးမႈေနရာတြင္ အစားထိုးရန္မသင့္ေတာ္ပါ။ ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတုိင္ပင္ပါ.

Gangrene (အသားပုပ္ျခင္း) ကို ဘယ္လိုအတည္ျပဳပါသလဲ

ဤေရာဂါရွိေနေၾကာင္း ဆရာ၀န္မွ သံသယရွိလွ်င္ စမ္းသပ္မႈျပဳလုပ္ပါလိမ့္မည္။ ထိုေနာက္ ေအာက္ပါစစ္ေဆးမႈမ်ားလုပ္ရန္ လမ္းညႊန္ပါလိမ့္မည္။

 • တစ္ရွဴးသို႔မဟုတ္အရည္မ်ားအား ဓာတ္ခြဲျခင္း

ျဖစ္ေနေသာေနရာမွ တစ္ရွဴးမ်ားျခစ္ယူၿပီး ေသေနေသာဆဲလ္မ်ား ရွိမရွိသိရန္ အဏုၾကည့္မွန္ေျပာင္းႏွင့္ ၾကည့္ပါလိမ့္မည္။

 • ေသြးစစ္ျခင္းမ်ား

ေသြးျဖဴဥမ်ား အလြန္မ်ားေနျခင္းက အသားပုပ္ေစေသာပိုးကူးစက္မႈရွိေၾကာင္းကို ျပညႊန္ပါသည္။

 • ပံုရိပ္ေဖာ္စစ္ေဆးျခင္း

တစ္ခ်ိဳ႕ေသာပံုရိပ္ေဖာ္ျခင္းမ်ားမွာ အတြင္းအဂၤါမ်ား၌ အသားပုပ္မႈပ်ံ႕ေနျခင္းရွိမရွိသိရန္ အကူအညီေပးပါသည္။ ထိုစစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္ ဓာတ္မွန္၊ MRI သို႔မဟုတ္ CT တုိ႔ျဖစ္သည္။

Gangrene (အသားပုပ္ျခင္း) ကို ဘယ္္လိုကုသပါသလဲ

လမ္းညႊန္ထားေသာ ကုသမႈမ်ားမွာ –

 • ပိုးသတ္ေဆးမ်ား

ဘက္တီးရီးယားပိုးကူးစက္ခံေနရလွ်င္ ဆရာ၀န္မွ ပဋိဇီ၀ေဆးမ်ားကို ေပးပါလိမ့္မည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ အေၾကာေဆးအေနႏွင့္ ေဆးသြင္းမည္ျဖစ္သည္။

 • ေသြးေၾကာခြဲစိတ္ျခင္း

အသားပုပ္ေလာက္ေအာင္ ေသြးေကာင္းေကာင္း မေလွ်ာက္ေသာသူမ်ားတြင္ ေသြးေၾကာခြဲစိတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရပါလိမ့္မည္။ ထိုမွသာ တစ္ရွဴးမ်ားမွျပန္လာေသာ ေသြးျပန္ေၾကာတြင္း ေသြးစီးဆင္းမႈေကာင္းေအာင္ လုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

 • ေအာက္စီဂ်င္ပမာဏျမင့္အခန္း

ဓာတ္ေငြ႔ေၾကာင့္ အသားပုပ္သူအား ေအာက္စီဂ်င္ျပည့္၀ေသာအခန္းတြင္ထားပါက ဘက္တီးရီးယားေပါက္ႏႈန္းကိုေႏွးေစပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ အေရျပားအတြက္ ျပန္ကုစားခ်ိန္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေအာက္စီဂ်င္ေကာင္းေကာင္းရလွ်င္ ပ်က္စီးေနေသာတစ္ရွဴးမ်ား အနာက်က္မႈ ျမန္ဆန္ပါလိမ့္မည္။

 • တစ္ရွဴးသန္႔ရွင္းေရးလုပ္ျခင္း

ျပင္းထန္ေသာအသားပုပ္ျခင္းမ်ားတြင္ ေသေနေသာတစ္ရွဴးမ်ား ကုိယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ဖယ္ထုတ္ရန္လိုပါသည္။ ထိုလုပ္ထံုးအား သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ျခင္းဟုေခၚသည္။

 • ေျခလက္ျဖတ္ပစ္ျခင္း

အလြန္ျပင္းထန္ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ေျခလက္၊ လက္ေခ်ာင္း သို႔မဟုတ္ ေျခေခ်ာင္းေလးမ်ားကို ျဖတ္ထုတ္မွ သင့္အသက္ကို ကယ္ႏုိင္မည့္အခါမ်ိဳး ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ေျခလက္မ်ား ျဖတ္ကိုျဖတ္ရေတာ့မည့္လူမ်ားတြင္ ေျခတုလက္တုမ်ားကို အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အိမ္သံုးကုထံုးမ်ား။

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ အိမ္သံုးကုထံုးေတြအသံုးျပဳျခင္းက အသားပုပ္ျခင္း ကို ကုသရာမွာ ဘယ္လိုအေထာက္အကူျပဳႏုိင္မလဲ။

ေအာက္ပါတုိ႔ကိုလိုက္နာျခင္းျဖင့္ အသားပုပ္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားႏိုင္ပါသည္။

ဆီးခ်ိဳကိုဂရုစုိက္ပါ

သင့္တြင္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါရွိပါက ေျခလက္မ်ားတြင္ ျပတ္ရွနာ၊ ဖိႀကိတ္မိေသာအနာ၊ နီျမန္ ေရာင္ရမ္း အရည္ထြက္ စသည့္ ပိုးကူးစက္မႈလကၡဏာမ်ားကို ေန႔စဥ္စစ္ေဆးပါ။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အနည္းဆံုးတစ္ႀကိမ္ေလာက္ ေျခလက္မ်ားကို ဆရာ၀န္ႏွင့္ စစ္ေဆးပါ။

၀ိတ္ခ်ပါ

၀ိတ္မ်ားေနျခင္းက ဆီးခ်ိဳျဖစ္ႏုိင္ရံုသာမက ေသြးလႊတ္ေၾကာမ်ားေပၚတြင္ပါ ဖိအားကို ျဖစ္ေစပါသည္။ ေသြးစီးဆင္းမႈကို က်ဥ္းပိတ္ေစၿပီး ပိုးကူးစက္မႈ အနာက်က္ေႏွးမႈတုိ႔ကို ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။

ေဆးရြက္ႀကီးမသံုးပါႏွင့္

ေဆးရြက္ႀကီးကို ကာလၾကာရွည္သံုးပါက ေသြးေၾကာမ်ားကို ပ်က္စီးေစပါသည္။

ပိုးကူးစက္မႈကိုကာကြယ္ပါ

ေပါက္ျပဲဒဏ္ရာမ်ားအား ဆပ္ျပာေပ်ာ့ေပ်ာ့ ေရတုိ႔ျဖင့္ ေသခ်ာေဆးပါ။ ထို႔ေနာက္ ေပ်ာက္သည္အထိ အနာမ်ားကို ေျခာက္ေသြ႔သန္႔ရွင္းေနေအာင္ ထားရပါမည္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ မတ် 12, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း စက်တင်ဘာ 13, 2019

သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။