Gallbladder Polyps (သည္းေျခအဖုအက်ိတ္မ်ား) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

Gallbladder Polyps (သည္းေျခအဖုအက်ိတ္မ်ား) ကဘာလဲ။

သည္းေျခအိတ္အတြင္းထိုးထြက္ေပါက္ေသာ အဖုအက်ိတ္မ်ားျဖစ္တယ္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ အယ္လ္ထရာေဆာင္းနဲ႔ ရွာေဖြသိရွိရပါတယ္။

သည္းေျခအိတ္အဖုအက်ိတ္မ်ားမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ေတာ့ ကုိလက္စ္ထေရာနဲ႔ဖြဲ႔စည္းထားျပီး ကင္ဆာက်ိတ္မဟုတ္သလို အႏၲရာယ္မရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကင္ဆာမဟုတ္တာေတြရွိသလုိ ကင္ဆာျဖစ္လာနုိင္တာေတြလည္းရွိပါတယ္။

သည္းေျခအိတ္အဖုအက်ိတ္ေတြနဲ႔ပတ္သတ္လို႔ေျပာရရင္ အရြယ္အစားဟာသိ္ပ္အေရးၾကီးပါတယ္။ အရြယ္ၾကီးေလေလ ကင္ဆာျဖစ္နုိင္ေခ်မ်ားေလေလျဖစ္တယ္။ ၁ စင္တီမီတာထက္ ပိုၾကီးပါက ကင္ဆာျဖစ္နုိင္ေခ်မ်ားတာေၾကာင့္ ဆရာ၀န္ေတြက ထိုအရြယ္ သုိ႔ ထိုထက္ပိုၾကီးရင္ သည္းေျခအိတ္ကိုဖယ္ပစ္ဖုိ႔ အၾကံေပးတတ္ၾကပါတယ္။ ထိုအရြယ္ထက္ေသးပါက ကင္ဆာျဖစ္နုိင္ေခ်နည္းပါတယ္။

Gallbladder Polyps (သည္းေျခအဖုအက်ိတ္မ်ား) က ဘယ္ေလာက္အျဖစ္မ်ားသလဲ

အရြယ္မေရြးျဖစ္နုိင္ျပီး အဖုအက်ိတ္ျဖစ္ေစတဲ့အခ်က္ေတြကို ေရွာင္ရွားေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ထိန္းသိမ္းနိုင္တယ္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္အတြက္ဆရာ၀န္နဲ႔တုိင္ပင္ပါ။

လကၡဏာမ်ား

Gallbladder Polyps (သည္းေျခအဖုအက်ိတ္မ်ား) ရဲ႕လကၡဏာေတြကဘာေတြလဲ

လကၡဏာလံုး၀မျပတာလည္းျဖစ္နုိင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ သည္းေျခအိတ္ေၾကာင့္ ဗိုက္ေအာင့္၊ ဗိုက္နာတာမ်ိဳးလည္းျဖစ္နုိင္ပါတယ္။ ထိုကဲ့သုိ႔နာက်င္မႈမ်ိဳးက မ်ားေသာအားျဖင့္ သည္းေျခေက်ာက္ေၾကာင့္ျဖစ္တတ္ေပမယ့္ သည္းေျခေက်ာက္မရွိပါက သည္းေျခအိတ္အတြင္း အဖုအက်ိတ္ေတြရွိေနတာေၾကာင့္ျဖစ္နုိင္တယ္။

ေဖာျ္ပထားတဲ့လကၡဏာေတြအျပင္ ေနာက္ထပ္လကၡဏာေတြလည္းရွိနုိင္တာေၾကာင့္ ဆရာ၀န္နဲ႔တုိင္ပင္ၾကည့္နုိင္ပါတယ္။

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသင့္သလဲ

တကယ္လို႔အထက္ပါေဖာ္ျပထားတဲ့ လကၡဏာေတြၾကံဳရတယ္၊ ဒါမွမဟုတ္ သိလိုသည္မ်ားရွိတယ္ဆုိရင္ ဆရာ၀န္နဲ႔တုိင္ပင္နုိင္တယ္။ လူတိုင္းခႏၶာကိုယ္ကတစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္မတူတာေၾကာင့္ သင့္အတြက္အေကာင္းဆံုးျဖစ္ဖုိ႔အတြက္ ဆရာ၀န္နဲ႔တုိင္ပင္တာ သင့္ေလ်ာ္ပါလိ္မ့္မယ္။

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

Gallbladder Polyps (သည္းေျခအဖုအက်ိတ္မ်ား) ကိုဘာေတြကျဖစ္ေစသလဲ

ထိုသို႔အဖုအက်ိတ္ျဖစ္ရျခင္းရဲ႕ အဓိကအေၾကာင္းကေတာ့ ေသခ်ာမသိရေသးပါဘူး။ ကင္ဆာမဟုတ္တဲ့အဖုအက်ိတ္ေတြဆုိရင္ေတာ့ အေၾကာင္းအရင္းေတြကသိပ္ျပႆနာမရွိပါဘူး။ ကင္ဆာအတြက္ဆုိရင္ေတာ့ အသက္အရြယ္၊ သည္းေျခေက်ာက္ရွိမရွိ၊ သုိ႔ အဖုအရြယ္အစားၾကီးျခင္းေတြဟာ ကင္ဆာျဖစ္နုိင္ေခ်နဲ႔ဆက္စပ္ေနတယ္ဆိုပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ထိုအဖုအက်ိတ္ေတြဟာ အယ္လ္ထရာေဆာင္းမရိုုက္မခ်င္း သုိ႔ သည္းေျခကိုခြဲစိတ္မႈမလုပ္မခ်င္း မသိနုိင္တာေၾကာင့္ ဘယ္လုိအေျခအေနကစိုးရိမ္စရာျဖစ္လာနုိင္တယ္ဆိုတာ သိထားဖုိ႔လိုပါတယ္။

ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား

 Gallbladder Polyps (သည္းေျခအဖုအက်ိတ္မ်ား) ျဖစ္ႏုိင္ေျခကိုဘာေတြက ျမင့္တက္ေစသလဲ

ဘာေၾကာင့္သည္းေျခအိတ္အတြင္း အဖုအက်ိတ္ေပၚရသလဲနဲ႔ ပတ္သတ္ျပီးသိထားတာနည္းပါေသးတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အဆီဓာတ္ဇီ၀ရုပ္ျဖစ္ပ်က္မႈနဲ႔သက္ဆိုင္ေနျပီး တခ်ိဳ႕အေျခအေနေတြမွာ မိသားစုအတြင္းရာဇ၀င္နဲ႔ ဆက္စပ္ေနတတ္တာေၾကာင့္ မ်ိဳးရိုးဗီဇေလ့လာမႈေတြလုပ္ဖုိ႔ အၾကံျပဳထားၾကပါတယ္။

ေမြးရာပါ Peutz-Jeghers ေရာဂါ၊ Gardner ေရာဂါ လိုမ်ိဳးေရာဂါရွိသူေတြမွာေတာ့ သည္းေျခအိတ္အဖုအက်ိတ္ေပၚနုိင္ေခ်မ်ားပါတယ္။ တရုတ္လူဦးေရမွာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာမႈေတြမွာေတာ့ အသည္းေရာင္ဘီပိုးကုိ အားေပးတဲ့အခ်က္အေနနဲ႔ထည့္တြက္ထားပါတယ္။

ကင္ဆာအဖုအက်ိတ္နဲ႔ပတ္သတ္လုိ႔ကေတာ့ အသက္ ၆၀ ထက္ေက်ာ္သူ၊ သည္းေျခေက်ာက္ရွိသူ၊ သည္းေျချပြန္ေရာင္ျခင္း တုိ႔ေတြကို အားေပးတဲ့အခ်က္ေတြအေနနဲ႔သတ္မွတ္ထားတယ္။ အဖု ၆ မိလီမီတာထက္ၾကိးျခင္း၊ တစ္ဖုထဲျဖစ္ျခင္း၊ ထိုအဖုပံုစံတို႔ေပၚလည္းမူတည္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုသမႈ

ယခုေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆးပညာအၾကံေပးမႈေနရာတြင္ အစားထိုးရန္မသင့္ေတာ္ပါ။ ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတုိင္ပင္ပါ.

Gallbladder Polyps (သည္းေျခအဖုအက်ိတ္မ်ား) ကို ဘယ္လိုအတည္ျပဳပါသလဲ

သည္းေျခအိတ္ကိုေသခ်ာစစ္ေဆးဖို႔က အယ္လ္ထရာေဆာင္းရိုက္ရန္လိုပါလိမ့္မယ္။ ထိုအယ္လ္ထရာေဆာင္းမွာ သည္းေျခအိတ္အဖုအက်ိတ္ေတြကို ျမင္ရတတ္ျပိး အရြယ္အစားကိုတိုင္းတာလို႔ရပါတယ္။

ၾကီးေသာအဖုအက်ိတ္ေတြမွာ ကင္ဆာျဖစ္နုိင္ေခ်ရွိမရွိအတြက္ PET သုိ႔ CT လည္းရိုက္နုိင္တယ္။ သည္းေျခအိတ္ကင္ဆာျဖစ္လာမလာ ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ဖို႕အတြက္လည္းသံုးနုိင္ပါတယ္။

Gallbladder Polyps (သည္းေျခအဖုအက်ိတ္မ်ား) ကို ဘယ္္လိုကုသပါသလဲ

အႏၱရာယ္မရွိေသာအဖုျဖစ္ပါကဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ ဒါဟာ ေလ့လာမႈမ်ားစြာရဲ႕ေမးခြန္းျဖစ္ေနပါတယ္။

အေျဖကေတာ့ ကင္ဆာျဖစ္နုိင္ေခ်ရွိမ၇ွိနဲ႔ ထိုအဖုအက်ိတ္ရဲ႕ အရြယ္အစားေပၚမူတည္ပါလိမ့္မယ္။ ေရြးခ်ယ္စရာနွစ္ခုရွိပါတယ္- ေစာင့္ၾကည့္ေနမလား၊ သည္းေျခအိတ္ကိုဖယ္ပစ္မလား တို႔ျဖစ္တယ္။ ၁ စင္တီမီၽုတာ သို႔ ၁.၅ စင္တီမီတာထက္ပိုေသးပါက သည္းေျခအိတ္ဖယ္ပစ္စရာမလိုဘဲ ပံုမွန္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ေစာင့္ၾကည့္သြားရံုနဲ႔ရပါတယ္။

၁ စင္တီမီတာ၊ အထူးသျဖင့္ ၁.၅ စင္တီမီတာထက္ပိုၾကီးပါက ကင္ဆာျဖစ္နုိင္ေခ် ၄၆-၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထိမ်ားပါတယ္။

၁.၅ စင္တီမီတာပိုေသးေသာ အဖုအက်ိတ္မ်ားကိုေစာင့္ၾကည့္ျခင္းက ၆ လခန္႔ထိၾကာနုိင္ျပီး ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုခုမရွိပါက ရပ္လုိက္လို႔ရပါတယ္။ ၀.၅ စင္တီမီတာထက္ေသးတဲ့ အဖုအက်ိတ္ေတြကိုေတာ့ သည္းေျခအိတ္ဖယ္ပစ္ျခင္းနည္းျဖင့္ကုဖို႔ လံုး၀အားမေပးပါဘူး။ ထိုမွေလာက္ေသးငယ္ပါက ကင္ဆာျဖစ္နုိင္ေခ်အရမ္းနည္းပါတယ္။

ကင္ဆာလို႔ထင္ရတဲ့ သည္းေျခအိတ္အဖုအကိ်တ္ေတြကို သည္းေျခအိတ္ကိုဖယ္ပစ္ျခင္းျဖင့္ကုနုိင္ပါတယ္။ အရြယ္ၾကီးပါက ကင္ဆာျဖစ္မႈကိုကာကြယ္ထားဖုိ႔ သည္းေျခအိတ္ဖယ္ပစ္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းေလ့ရွိပါတယ္။

သည္းေျခအိတ္အဖုအက်ိတ္မ်ားကိုမည္သို႔ကုမယ္ဆံုးျဖတ္ျခင္းက ခြဲစိတ္ကုလို႔ရလာမယ့္ေကာင္းက်ိဳးေတြနဲ႔ကင္ဆာျဖစ္လာနုိင္ေခ်ကိုမွ်တျပီးထည့္တြက္စဥ္းစားတတ္ဖုိ႔လိုပါလိမ့္မယ္။ ကင္ဆာျဖစ္လာနုိင္ေခ်ေတြကို ထည့္စဥ္းစားျပီး အျမဲဂရုတစိုက္ေစာင့္ၾကည့္ေနျခင္းက အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္နုိင္ပါတယ္။

ေနထို္င္မႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းနွင့္ အိမ္တြင္းကုသနည္းမ်ား

စားေသာက္မႈပံုစံကအဓိကအခ်က္ျဖစ္တယ္။ အမွ်င္ဓာတ္မ်ားမ်ားပါျပီး က်န္းမာေရးညီညြတ္စြာစားျခင္းျဖင့္ သည္းေျခေက်ာက္ျဖစ္လာမႈကိုကာကြယ္သင့္တယ္။ ဆန္၊ စပါး၊ ဂ်ံဳ၊ ေပါင္မုန္႔ တုိ႔မွာပါတဲ့ အေစ့အဆန္ေတြနဲ႔ သၾကားဓာတ္ဟာလည္း သည္းေျခေရာဂါျဖစ္နုိင္ေခ်ကိုမ်ားေစပါတယ္။ အညိဳေရာင္ဆန္၊ ဂ်ံဳေပါင္မုန္႔၊ ငါးဆီ၊ သံလြင္ဆီတို႔ကိုစားသင့္ပါတယ္။

သိလုိသည္မ်ားရွိပါက သင့္အတြက္အေကာင္းဆံုးအေျဖရေအာင္ ဆရာ၀န္နဲ႔တုိင္ပင္ပါ။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

ရင္းျမစ္မ်ား

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 2, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း စက်တင်ဘာ 12, 2019

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။