Flatfeet (ေျချပားျခင္း) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

Flatfeet (ေျချပားျခင္း) ကဘာလဲ။

ေျခဖ၀ါးအလယ္ပိုင္းခြက္ေနျခင္းမရွိပဲ ျပားေနေသာ အေျခအေနကို ေျချပားျခင္းဟုေခၚသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မတ္တပ္ရပ္သည့္အခါ ေျခဖ၀ါးႏွင့္ၾကမ္းျပင္ တစ္ေျပးတည္းျဖစ္ေနပါမည္။

Flatfeet (ေျချပားျခင္း) က ဘယ္ေလာက္အျဖစ္မ်ားသလဲ

ဒီေရာဂါသည္ အျဖစ္မ်ား၏။ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထပ္မံသိရွိဖို႔အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။

လကၡဏာမ်ား

Flatfeet (ေျချပားျခင္း) ရဲ႕လကၡဏာေတြကဘာေတြလဲ

ေျချပားျခင္း၏ အျဖစ္အမ်ားဆံုးေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွာ-

လူအမ်ားစုတြင္ လကၡဏာျပသည္မ်ားမရွိပါ။ သို႔ေသာ္ တစ္ခ်ိဳ႕ေျချပားသူမ်ားတြင္ ေျခေထာက္နာျခင္း အထူးသျဖင့္ ဖေနာင့္ႏွင့္ ဖ၀ါးခြက္အတြင္းနာျခင္းတုိ႔ ျဖစ္တတ္၏။ လႈပ္ရွားလွ်င္ နာက်င္မႈပိုဆိုးတတ္သည္။ ေျခက်င္း၀တ္အတြင္းတြင္ ဖူးေယာင္ျခင္းမ်ားလည္း ျဖစ္တတ္ပါသည္။

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အထဲမွာမပါ၀င္ေသးေသာ အျခားလကၡဏာမ်ားလည္း ရွိႏုိင္ပါေသးသည္။ အကယ္၍ကိုယ့္ဆီ၌ ေရာဂါလကၡဏာတစ္ခုခုမ်ား ရွိေနမလားဆိုျပီး စိုးရိမ္ေနမည္ဆိုပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္သင့္ပါသည္။

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသင့္သလဲ

သင့္၌ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္အလက္မ်ားထဲမွ တစ္ခုခုရွိခဲ့လွ်င္ သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ ဆက္သြယ္သင့္သည္။

ေျခဖ၀ါးမ်ားနာျခင္း၊ ကိုယ့္ႏွင့္အံကိုက္ျဖစ္သည့္ အေထာက္အပံ့ေပးရွဴးမ်ားစီးလွ်င္ေတာင္ နာျခင္း

ဖိနပ္အကုန္ျမန္ျခင္း

ေျခဖ၀ါးမ်ား ပိုပိုျပားလာသည္ဟုထင္ရျခင္း

ေျခဖ၀ါးမ်ားအားနည္း ထံုက်င္ ေတာင့္တင္းျခင္း

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

Flatfeet (ေျချပားျခင္း) ကိုဘာေတြကျဖစ္ေစသလဲ

တစ္ႏွစ္သားအရြယ္ လမ္းေလွ်ာက္စအရြယ္မ်ားတြင္ ေျခဖ၀ါးခြက္ ေကာင္းေကာင္းမဖြံ႕ၿဖိဳးေသးေၾကာင့္ ေျချပားျခင္းမွာ ပံုမွန္ျဖစ္သည္။ လူအမ်ားစုမွာ ကေလးအရြယ္တစ္ေလွ်ာက္လံုး ေျခခြက္မ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးလာၾက၏။ သို႔ေသာ္ တစ္ခ်ိဳ႕တြင္ေတာ့ ေျခခြက္မ်ား လံုး၀ျဖစ္မလာၾကပါ။ ထိုအမ်ိဳးအစားမွ ေျခဖ၀ါးအမ်ိဳးအစားတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေျခခြက္မရွိေသာ လူမ်ားမွာလည္း ျပႆနာရယ္လုိ႔ မျဖစ္တတ္ပါ။

တစ္ခ်ိဳ႕ကေလးမ်ားတြင္ေတာ့ ေကြးဆန္႔လြယ္သည့္ ေျခခြက္မ်ိဳး ရွိတတ္ၾကသည္။ ထိုင္ေနလွ်င္ျဖစ္ေစ ေျခဖ်ားေထာက္လွ်င္ျဖစ္ေစ ေျခခြက္ကို ျမင္ရေသာ္လည္း မတ္တပ္ရပ္လိုက္လွ်င္ ေပ်ာက္သြားတာမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ေကြးဆန္႔လြယ္ေသာ ေျခခြက္ရွိကေလးမ်ားမွာလည္း ျပႆနာမရွိပဲ ႀကီးျပင္းသြားၾကမည္ျဖစ္သည္။

ေျခခြက္မ်ားမွာ အခ်ိန္ၾကာသည္ႏွင့္ ေပ်ာက္သြားတတ္တာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ႏုိင္၏။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအထပ္ထပ္ထိခုိက္မႈျဖစ္ရျခင္းေၾကာင့္ ေျခက်င္း၀တ္ႏွင့္ ေျခခြက္ကိုေထာက္ပံ့ေပးသည့္ အရြတ္မ်ားအားနည္းရာမွ ေပ်ာက္သြားတတ္ပါသည္။

ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား

ငါ့ဆီမွာ Flatfeet (ေျချပားျခင္း) ျဖစ္ႏုိင္ေျခကိုဘာ္ေတြက ျမင့္တက္ေစသလဲ

ေျချပားျခင္း ျဖစ္ပြားႏုိင္ေခ်ကိုျမင့္ေစေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာရွိပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္

  • အ၀လြန္ျခင္း
  • ေျခေထာက္ႏွင့္ ေျခက်င္း၀တ္အား ထိခိုက္မိျခင္း
  • ေလးဖက္နာကဲ့သို႔ အဆစ္ေရာင္ျခင္း
  • အသက္ႀကီးျခင္း
  • ဆီးခ်ိဳ

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုသမႈ

ယခုေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆးပညာအၾကံေပးမႈေနရာတြင္ အစားထိုးရန္မသင့္ေတာ္ပါ။ ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတုိင္ပင္ပါ.

Flatfeet (ေျချပားျခင္း) ကို ဘယ္လိုအတည္ျပဳပါသလဲ

သင္ေျခေထာက္ဖြဲ႕စည္းပံုကို သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ဆရာ၀န္မွာ အေရွ႕အေနာက္ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေလ့လာၾကည့္ရႈ႕ပါလိမ့္မည္။ ေျခဖ်ားေထာက္ခိုင္းၿပီး ၾကည့္ရႈတာမ်ိဳးလည္း လုပ္ႏုိင္ပါသည္။ သင္၀တ္သည့္ ဖိနပ္ပံုစံကုိပါ ၾကည့္လွ်င္ၾကည့္ပါလိမ့္မည္။

ပံုရိပ္ေဖာ္စစ္ေဆးျခင္းမ်ား

ေျခေထာက္တြင္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္နာက်င္ေနသည္ ဆုိပါက ဆရာ၀န္မွ ေအာက္ပါစစ္ေဆးမႈမ်ားကို လုပ္ပါလိမ့္မည္။

ဓာတ္မွန္ – ရိုးရိုးဓာတ္မွန္သည္ သင့္ေျခေထာက္ရွိ အရိုးႏွင့္အဆစ္မ်ားအား ပံုရိပ္ေပၚေအာင္ ဓာတ္ေရာင္ျခည္နည္းနည္းျဖင့္ ရိုက္ၾကည့္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎သည္ အဆစ္ေရာင္ျခင္းမ်ားကို ၾကည့္ရာတြင္ အထူးအသံုး၀င္သည္။

ကြန္ပ်ဴတာဓာတ္မွန္ – ၎မွာ ရိုးရိုးဓာတ္မွန္ထက္ ပိုအေသးစိတ္က်ၿပီး ရႈ႕ေထာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ရိုက္ယူေသာ ဓာတ္မွန္ျဖစ္သည္။

တီဗီဓာတ္မွန္ – ဆရာ၀န္သည္ အရြတ္ကိုထိခိုက္ေၾကာင္း သံသယရွိပါက ခႏၶာကုိယ္တြင္းရွိ တစ္ရွဴးေပ်ာ့မ်ား၏ပံုရိပ္ကို ဖမ္းယူႏုိင္သည့္ အသံလိႈင္းဓာတ္မွန္ကို ရိုက္ခိုင္းမည္ျဖစ္သည္။

သံလိုက္ဓာတ္မွန္ – ဓာတ္ေရာင္ျခည္ႏွင့္ သံလိုက္ျပင္းကိုအသံုးျပဳေသာဓာတ္မွန္ျဖစ္ၿပီး တစ္ရွဴးေပ်ာ့ တစ္ရွဴးမာ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို အေသးစိတ္ ပံုရိပ္ေဖာ္ႏိုင္ပါသည္။

Flatfeet (ေျချပားျခင္း) ကို ဘယ္္လိုကုသပါသလဲ

နာက်င္မႈမျဖစ္လွ်င္ ကုသရန္မလိုအပ္ပါ။

ကုထံုးမ်ား

ေျချပားျခင္းက နာက်င္မႈကိုျဖစ္ေစလွ်င္ ေအာက္ပါတို႔ကို ဆရာ၀န္မွ အႀကံျပဳပါလိမ့္မည္။

ေျခခြက္ထိန္းပစၥည္းမ်ား (Orthotic devices) – အလြယ္၀ယ္ယူႏုိင္ေသာ ထုိပစၥည္းမ်ားမွာ ေျချပားျခင္းေၾကာင္းျဖစ္ေသာနာက်င္မႈကို သက္သာေစပါသည္။ သို႔မဟုတ္ ကိုယ့္ႏွင့္ကိုက္မည့္ ေျခခြက္ထိန္းပစၥည္း (ကိုယ့္ေျခပံုစံအတိုင္း ပံုသြင္းျခင္း) ကို သံုးရန္ ဆရာ၀န္မွ အႀကံျပဳႏုိင္ပါသည္။ ၎ပစၥည္းမ်ားမွာ ေျချပားျခင္းကို အရွင္းေပ်ာက္ေစသည္မဟုတ္ပဲ လကၡဏာမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ရန္ျဖစ္သည္။

အေၾကာေလ်ာ့ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား – ေျချပားေသာ တစ္ခ်ိဳ႕လူမ်ားတြင္ တိုေတာင္းေသာ အာခိလိအရြတ္ ရွိေနတတ္သည္။ ထိုအရြတ္အား ဆြဲဆန္႔ေသာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားလုပ္ျခင္းက အေထာက္အကူရႏုိင္ပါသည္။ ကိုယ့္ေျခေထာက္ပံုစံကို အေထာက္အပံ့ေပးႏဳိင္မည့္ ရႈးဖိနပ္မ်ားက ႀကိဳးသိုင္းဖိနပ္မ်ားထက္ ပိုသက္ေသာင့္သက္သာ ရွိပါလိမ့္မည္။

ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာကုထံုး – ေျချပားျခင္းမွာ ထပ္ခါထပ္ခါ ထိခိုက္မိတတ္ေသာ အေျပးသမားတစ္ခ်ိဳ႕တြင္ အျဖစ္မ်ားသည္။ ကုထံုးဆရာမွ သင္ပံုစံက်က်ႏွင့္ နည္းမွန္မွန္ေျပးႏိုင္ရန္အတြက္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေပးေသာ ဗီဒီယိုတစ္ခု ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ပါသည္။

ခြဲစိတ္ျခင္း – ခြဲစိတ္ျခင္းက ေျချပားျခင္းကို ေကာင္းေအာင္လုပ္မေပးႏုိင္ပါ။ သို႔ေသာ္ အရြတ္ျပဲျခင္း ကြဲျခင္းတို႔လို ျပႆနာမ်ားရွိလွ်င္ေတာ့ ခြဲစိတ္ရမည္ျဖစ္သည္။

 

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အိမ္သံုးကုထံုးမ်ား။

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ အိမ္သံုးကုထံုးေတြအသံုးျပဳျခင္းက ေျချပားျခင္း ကို ကုသရာမွာ ဘယ္လိုအေထာက္အကူျပဳႏုိင္မလဲ။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လူေနမႈပံုစံမ်ားႏွင့္ အိမ္သံုးကုထံုးမ်ားက သင့္အေနျဖင့္ ေျချပားျခင္းကိုကုသသည့္ေနရာႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္လုပ္ရာတြင္ အကူအညီေပးႏုိင္ပါသည္။

အနားယူပါ။ သင့္အေျခအေနကို ဆိုး၀ါးေစသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳးကို မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ ေျပးျခင္း ခုန္ျခင္းမ်ားအစား ဒဏ္နည္းေစမည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳး ဥပမာ လမ္းေလွ်ာက္၊ စက္ဘီးစီး၊ ေရကူးတာမ်ိဳး ျပဳလုပ္ပါ။

ေျခခြက္ထိန္းပစၥည္းမ်ား – အလြယ္၀ယ္ယူႏုိင္ေသာ ေျခခြက္ထိန္းပစၥည္းမ်ားက သင့္အတြက္ သက္ေတာင့္သက္သာရွိေစပါလိမ့္မည္။

ေဆးမ်ား – အလြယ္၀ယ္ယူရႏိုင္သည့္ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ားကို ေသာက္ႏုိင္ပါသည္။

ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့ပါ – ၀ိတ္ခ်ျခင္းက ေျခေထာက္တြင္ျဖစ္ေနေသာ ဒဏ္ကို ေလ်ာ့ခ်ေစပါလိမ့္မည္။

အကယ္၍သင့္၌ ေမးခြန္းမ်ားရွိသည္ဆိုပါက သင့္အတြက္သင့္ေတာ္ေသာ အေျဖရွာေဖြႏုိင္ဖို႔ရာ ဆရာ၀န္ႏွင့္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္ပါသည္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 16, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း စက်တင်ဘာ 13, 2019

သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။