Femur shaft fractures (ေပါင္ရိုးတိုင္က်ိဳးျခင္း)

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

Femur shaft fractures (ေပါင္ရိုးတိုင္က်ိဳးျခင္း) ကဘာလဲ။

ေပါင္ရိုးသည္ခႏၶာကိုယ္တြင္ အသန္မာဆံုးအရွည္ဆံုးအရိုးျဖစ္သည္။ ေပါင္ရိုးသည္သန္မာလြန္း၍က်ိဳးရန္အားအမ်ားၾကိီးလိုအပ္သည္။ကားတိုက္မွဳဥပမာ သည္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေစေသာအေၾကာင္းျဖစ္သည္။

ရွည္ျပီး ေျဖာင့္ေသာအပိုင္းကို ေပါင္ရိုးတိုင္ဟုေခၚသည္။ထုိေနရာတြင္က်ိဳးပါက ေပါင္ရိုးတိုင္က်ိဳးျခင္းဟုေခၚသည္။

ေပါင္ရိုးက်ိဳးျခင္းသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ျဖစ္ေစေသာအားအေပၚမူတည္သည္။အရိုးမ်ားက တညီတည္းသို့မဟုတ္ လြဲသြားျခင္း ႏွင့္ အေရျပားအပိတ္ သို့မဟုတ္ အဖြင့္( အရိုးကအေရျပားကိုေဖာက္ထြက္) တို့ျဖစ္ႏို္ငသည္။

ခြဲျခားစနစ္ကိုသံုး၍ဆရာ၀န္မွ က်ိဳးျခင္းအဆင့္ကိုသတ္မွတ္သည္။ ေပါင္ရုိးက်ိဳးျခင္းတြင္

က်ိဳးေသာေနရာ( ေပါင္ရိုးတိုင္တြင္သံုးပိုင္းရွိသည္။ အေ၀း အလယ္ အနီး)

အရိုးက်ိဳးသည့္ပံုစံ (ဥပမာ လားရာမ်ိဳးစံုက်ိဳးႏိုင္သည္ ဥပမာ အလ်ားလိုက္ အရွည္လိုက္သို့မဟုတ္ အလယ္)

ထိခိုက္မွဳေၾကာင့္က်ိဳးပါက အေရျပားႏွင့္ၾကြက္သားသည္ အရိုးအေပၚတြင္ရွိမရွိ။

ေပါင္ရိုးတိုင္က်ိဳးျခင္း အဓိကပံုစံမ်ားမွာ

ကန့္လတ္ျဖတ္က်ိဳးျခင္း။ ထိုက်ိဳးျခင္းတြင္ ေပါင္ရိုးတိုင္၏ ေရျပင္ညီအတိုင္းအေျဖာင့္လိုက္က်ိဳးသည္။။

ေစာငး္က်ိဳးျခင္း။ ထိုက်ိဳးျခင္းတြင္ ေပါင္ရိုးတိုင္တြင္ ေထာင့္တခုေပၚက်ိဳးသည္။

ရစ္ျပီးက်ိဳးျခငး္။အရိုးက်ိဳးရာသည္သိၾကားလံုးအေပၚ ၀ိုင္းထားသကဲ့လို့ ျဖစ္ေနသည္။လိမ္သြားေစေသာအားပါသည့္အခ်ိန္တြင္ထိုသို့က်ိဳးျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္သည္။

တစ္စဆီက်ိဳးျခင္း။ဒီက်ိဳးျခင္းတြင္ အရိုးသည္ သံုးေလးပိုင္းမကေၾကသြားသည္။မ်ားေသာအားျဖင့္ အရိုးအစမ်ားအေရအတြက္သည္ အရိုးက်ိဳးေစေသာအားပမာဏအေပၚမူတည္ေနသည္။

အပြင့္က်ိဳး။ အေရျပားသို့မဟုတ္ အနာကိုေဖာက္၍ အရိုးကထြက္လာပါက အပြင့္က်ိဳးသိုမဟုတ္ ေပါင္းစပ္အရိုးက်ိဳးျခင္းဟုေခၚသည္။ပတ္၀န္းက်င္ရွိ ၾကြက္သား အရြတ္ မ်ားကိုပိုထိခိုက္ေစႏိုင္သည္။ေနာက္ဆက္တြဲျပသာနာမ်ားလည္းမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ေရာဂါပိုး၀င္ျခင္းႏွင့္ အနာက်က္ရန္ၾကာတတ္သည္။

Femur shaft fractures (ေပါင္ရိုးတိုင္က်ိဳးျခင္း) က ဘယ္ေလာက္အျဖစ္မ်ားသလဲ

ဒီေရာဂါဟာ္အျဖစ္မ်ားပါတယ္။ အခ်က္အလက္မ်ားထပ္မံသိရွိဖို႔အတြက္ ဆရာ၀န္နဲ႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါတယ္။

လကၡဏာမ်ား

Femur shaft fractures (ေပါင္ရိုးတိုင္က်ိဳးျခင္း) ရဲ႕လကၡဏာေတြကဘာေတြလဲ

ေပါင္ရိုးတိုင္က်ိဳးျခင္းရဲ႕ အျဖစ္အမ်ားဆံုးေရာဂါလကၡဏာေတြကေတာ့

ေပါင္ရိုးတိုင္က်ိဳးျခင္းေၾကာင့္ ရုတ္တရပ္ အျပင္းအထန္နာျခင္းကိုျဖစ္ေစသည္။ နာေနေသာေျခေထာက္ေပၚမေထာက္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ၾကည့္ပါက ပံုသဏာန္မမွန္ျခင္းကိုေတြ့ႏိုင္သည္-အျခားေျခေထာက္ထက္တိုေနျခင္း ႏွင့္ အေျဖာင့္အတိုင္းမရွိေတာ့ျခင္း။

အထက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့အထဲမွာမပါ၀င္တဲ့ အျခားေသာလကၡဏာေတြလည္းရွိႏုိင္ပါေသးတယ္။ တကယ္လို႔ကိုယ့္ဆီမွာေရာဂါလကၡဏာတစ္ခုခုမ်ားရွိေနမလားဆိုျပီးစိုးရိမ္ေနမယ္ဆိုရင္ ဆရာ၀န္နဲ႔ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္သင့္ပါတယ္။

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသင့္သလဲ

ဒီေရာဂါ၏လကၡဏာမ်ားရွိပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္ခ်က္ခ်င္းဆက္သြယ္သင့္သည္။

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

Femur shaft fractures (ေပါင္ရိုးတိုင္က်ိဳးျခင္း) ကိုဘာေတြကျဖစ္ေစသလဲ

လူငယ္မ်ားတြင္ေပါင္ရိုးတိုင္က်ိဳးပါက မ်ားေသာအားျဖင့္ အင္အားမ်ားတိုက္မိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။အဓိကျဖစ္ေစေသာအေၾကာင္းအရင္းမွာ ေမာ္ေတာ္ကား ဆိုင္ကယ္မေတာ္မဆမွဳမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။လမ္းေလ်ာက္ေနခ်ိိန္ ကားတိုက္ျခင္းသည္လည္းအျဖစ္မ်ားသည္။ေသနတ္ဒဏ္ရာ အျမင့္ေပၚကျပဳတ္က်ျခင္းတို့ေၾကာင့္လည္းျဖစ္နိုင္သည္။

အားနည္းေသာမေတာ္မဆမွဳဥပမာ လဲက်ျခင္း ေၾကာင့္ ေပါင္ရိုးတိုင္က်ိဳးျခင္းသည္ အသက္ၾကီး၍ အရိုးမ်ားအားနည္းေနသူတြင္ျဖစ္တတ္သည္။

ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား

Femur shaft fractures (ေပါင္ရိုးတိုင္က်ိဳးျခင္း) ျဖစ္ႏုိင္ေျခကိုဘာ္ေတြက ျမင့္တက္ေစသလဲ

အေသးစိတ္သိရိွလိုပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးဖုိ႕ လိုအပ္ပါတယ္။

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုသမႈ

ယခုေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆးပညာအၾကံေပးမႈေနရာတြင္ အစားထိုးရန္မသင့္ေတာ္ပါ။ ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတုိင္ပင္ပါ.

Femur shaft fractures (ေပါင္ရိုးတိုင္က်ိဳးျခင္း) ကို ဘယ္လိုအတည္ျပဳပါသလဲ

ေျခေထာက္အဘယ္ေၾကာင့္နာသည္ကိုေမးလိမ့္မည္။ ဥပမာ ကားမေတာ္မဆမွဳျဖစ္ခဲ့ပါက ထိုသို့ေမးျခင္းက ကားအရွိန္မည္မ်ွႏွင့္ သြားေနသည္ သင္ကကားေမာင္းသူသို့မဟုတ္ စီးနင္းသူဟုတ္မဟုတ္ ထိုင္ခံုခါးပါတ္ပတ္ထားမပတ္ထား တို့ကိုသိႏိုင္သည္။ထိုအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားမွ သင္မည္မ်ွထိခိုက္သြားသည္ အျခားမည္သည့္ေနရာတြင္ထိခိုက္ႏုိင္သည္ကိုသိႏိုင္သည္။

သင္တြင္အျခားက်န္းမာေရးအေျခအေန ေသြးေပါင္တက္ျခင္း ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ပန္းနာရင္ၾကပ္ သို့မဟုတ္ မတည့္ေသာအ၇ာမ်ားရွိမရွိကိုလဲ ဆရာ၀န္ကိုေျပာျပထားသင့္သည္။ဆ၇ာ၀န္မွမည္သည့္ေဆးသံုးစြဲေနသည္ကိုေမးလိမ့္မည္။

ေရာဂါအေျခအေနအေၾကာင္းေဆြးေႏြးျပီးပါက ဆရာ၀န္မွစမ္းသက္မွဳျပဳလုပ္လိမ့္မည္။ တစ္ကိုယ္လံုးအေျခအေန မွ ေျခေထာက္ကိုအာရံုအဓိကထားစမ္းသက္လိမ့္မည္။ဆရာ၀န္မွေအာက္ပါတို့ကိုရွာေဖြနိုင္သည္။

ေျခေထာက္ေပါင္တြင္သိသာေသာ ပံုသဏာန္မမွန္ျခင္းရွိမရွိ(ေထာင့္ မမွန္ျခင္း၊ေကာက္ေနျခင္း သို့မဟုတ္ တိုေနျခင္း)

အေရျပားကြဲေနျခင္းရွိမရွိ

အညိဳအမဲစြဲေနျခင္း

အေရျပားေပၚတြင္ထြက္ေနေသာအရိုးအပိုင္းအစမ်ားရွိမရွိ

ၾကည့္ျပီးေနာက္ ေပါင္ေျခေထာက္ေျခဖ၀ါးတို့ကို ပံုမမွန္ျခင္း ရွိမရွိ အေရျပားႏွင့္ၾကြက္သားမ်ားအေျခအေနတို့ကိုကိုင္၍စမ္းသက္ၾကည့္လိမ့္မည္။ ေသြးခုန္ႏွဳန္းကိုလဲကိုင္ၾကည့္လိမ့္မည္။ အကယ္၍ သင္သည္ ႏိုးေနပါက အာရံုႏုိင္မွဳ လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားလုပ္ႏိုင္မလုပ္ႏုိင္စမ္းသက္ေပးလိမ့္မည္။

ပံုရိပ္ေဖာ္စမ္းသက္ျခင္း။

ဆရာ၀န္အားအခ်က္အလက္ေပးနိုင္ေသာစမ္းသက္မွဳမ်ားတြင္ေအာက္ပါတို့ပါ၀င္နိုင္သည္။

ဓာတ္မွန္ရိုက္ျခင္း။အသံုးအမ်ားဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္သည္။အရိုးက်ိဳးမွဳရွိမရွိကိုရွင္းလင္းစြာျပသႏိုင္သည္။ က်ိဳးေသာပံုစံ ဘယ္မွာရွိေနသလဲကိုပါသိေစႏိုင္သည္။

ကြန္ျပဴတာဓာတ္မွန္။အခ်က္အလက္မ်ားပိုလိုအပ္ပါက ကြန္ျပဳတာဓာတ္မွန္ကိုေတာင္းလိမ့္မည္။ေျခေထာက္ကိုကန့္လတ္ျဖတ္ပံုရိပ္ေဖာ္ေပးသည္။အရိုးက်ိဳးမွဳမည္မ်ွျပင္းထန္ေၾကာင္းအခ်က္အလက္ေပးသည္။ ဥပမာ အရိုးက်ိဳးလိုင္းသည္ အရမ္းပါးသျဖင့္ ရိုးရိုးဓာတ္မွန္တြင္ျမင္ရန္ခက္ခဲတတ္သည္။ စီတီက ထိုလိုင္းကိုပိုထင္းစြာျမင္ေစႏုိင္သည္။

Femur shaft fractures (ေပါင္ရိုးတိုင္က်ိဳးျခင္း) ကို ဘယ္္လိုကုသပါသလဲ

ခြဲစိတ္မွဳမလိုေသာကုထံုး

ေပါင္ရိုးတိုင္က်ိဳးျခင္းအမ်ားစုက အနာက်က္ရန္ခြဲစိတ္မွဳလိုသည္။ခြဲစိတ္မွဳမလိုပဲကုသျခင္းကရွားသည္။အရမ္းငယ္ေသာကေလးမ်ားတြင္တခါတရံေက်ာက္ပတ္တီးစီးေပးသည္။

ခြဲစိတ္မွုလိုေသာကုထံုး

ခြဲစိတ္မည့္အခ်ိ္န္။အရိုးအေပၚရွိအေရျပားမပ်က္စီးေသးပါက ဆရာ၀န္က သင့္အေျခအေန ပံုမွန္ျဖစ္သည္အထိေစာင့္ျပီးမွခြဲမည္။

ပြင့္ျပီးက်ိဳးျခင္းတြင္ ေရာဂါပိုး၀င္ျခင္းကာကြယ္ရန္အေ၇းေပၚ ခြဲစိတ္ရန္လိုအပ္သည္။

အေရးေပၚကုသမွဳႏွင့္သင့္ခြဲစိတ္မွဳမစခင္အခ်ိန္တြင္ ၾကပ္စီးစီးထားျခင္း အရိုးအားဆြဲထားျခင္းတို့လုပ္လိမ့္မည္။ထိုသုိ့ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္က်ိဳးသြားေသာအရိုးမ်ားကိုညီေစျပီး ေျခေထာက္ပံုမွန္အရွည္ကိုထိန္းထားေပးႏုိင္သည္။

အရိုးအားဆြဲျခင္း တြင္ အေလးခ်ိန္ကို စက္သီးစနစ္ျဖင့္ခ်ိတ္ထားျပီး တဖက္တြင္ က်ိဳးေသာအရိုးမ်ားကိုတြယ္ထားေပးသည္။ထိုသို့ျပဳလုပ္ျခင္းက ေျခေထာက္ကိုဆန့္ေစျပီး အနာသက္သာေစႏိုင္သည္။

အျပင္မွထိန္းထားျခင္း။ ထိုခြဲစိတ္မွဳတြင္ သတၳဳ အပ္ ၀က္အူမ်ားကို အရိုးက်ိဳးေသာေနရာအေပၚ ေအာက္တြင္တြယ္ဆက္ေပးျခင္းပါ၀င္သည္။ထိုအပ္ႏွင့္ ၀က္အူ မ်ားကို အေရျပားအျပင္တြင္လဲထုတ္ထားသည္။ထိုကိရိယာကို ထိန္းညိွကိရိယာဟုေခၚျပီး ပံုမွန္ ေနရာကိုျပန္ထားေပးျခငး္ျဖင့္ အနာက်က္ေစသည္။

ဒီကုထံုးသည္ ခဏတာအတြက္သာျဖစ္သည္။အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လုပ္ရလြယ္ျခင္း ထိခိုက္မွဳေနရာမ်ားပါကလည္းအသံုးျပဳႏုိင္ျခင္း ႏွင့္ ခြဲစိတ္ရန္မသင့္ေတာ္ေသးေသာလူမ်ားတြင့္သင့္ေတာ္သည္။ခြဲစိတ္ရန္သင့္ေတာ္သည့္အခ်ိန္သို့ဆြဲဆန့္ေပးသည္။ အခ်ိဳ့ေသာကိစၥမ်ားတြင္ အရိုးက်က္သည္အထိထားတတ္ေသာ္လည္း ထိုသို့လုပ္သည္က ရွားသည္။ 

အတြင္းသို့ထည့္ျခင္း။လက္ရွိအသံုးအမ်ားဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္သည္။သံအေခ်ာင္းကို ရိုးတြင္းဆီအေခါင္းထဲသို့ထည့္သည္။ထုိအေခ်ာင္းက က်ိဳးေနေသာအရိုးေနရာတြင္၀င္သည္။

ဒီကုထံုးကို ေျခသလံုး တင္ပါးသို့မဟုတ္ ဒူးေခါင္းမွ ခြဲစိတ္မွုေသးေသးေလးလုပ္ျပီးထည့္သည္။ အဆံုးႏွစ္ဖက္တြင္မူလီျဖင့္ရစ္သည္။ပံုမွန္ေနရာအတိုင္းအနာကိုက်က္ေစသည္။

ထိုအေခ်ာင္းကိုမ်ားေသာအားျဖင့္ တိုက္ေတနီယမ္ျဖင့္ျပဳလုပ္သည္။အရွည္မ်ိဳးစံု အခ်င္းမ်ိဳးစံုႏွင့္လာသည္။ 

အျပားႏွင့္၀က္အူမ်ား။ပံုမွန္ေနရာအတိိုင္းပံုစံျပန္ခ်သည္။ ထုိေနာက္ အထူးျပဳလုပ္ထားေသာအျပားႏွင့္၀က္အူကို အရိုးအျပင္မွတြဲခ်ီသည္။ ဒီကုထံုးကို အတြင္းျပဳျပင္၍မရေသာအခ်ိန္တြင္မွလုပ္သည္။ဥပမာ အရိုးသည္ တင္ပါးသို့မဟုတ္ ဒူးေခါင္းအဆစ္ေက်ာ္ေနပါကမလုပ္နုိင္ေပ။ 

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

ရင္းျမစ္မ်ား

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ မတ် 12, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း မတ် 13, 2018

သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။