Female Sexual Dysfunction (အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္လိင္ဆိုင္ရာမူမမွန္ျခင္း) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

Female Sexual Dysfunction (အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္လိင္ဆိုင္ရာမူမမွန္ျခင္း) ကဘာလဲ။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္လိင္ဆိုင္ရာမူမမွန္ျခင္းမွာ လိင္ပိုင္ဆိုင္ရာ တံု႔ျပန္မႈ၊ လိင္စိတ္၊ အထၿပီးေျမာက္စိတ္ သို႔မဟုတ္ ဆက္ဆံစဥ္ နာက်င္ေနျခင္း သို႔မဟုတ္ ပါတနာႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတြင္ ထိခိုက္ေနျခင္း စသည့္ အျမဲတမ္း သို႔မဟုတ္ ခဏခဏျဖစ္ေနတတ္ေသာ ျပႆနာမ်ားကို ဆိုလိုပါသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ အမ်ိးသမီးအမ်ားအျပား၌ ထိုကဲ့သို႔လိင္ျပႆနာမ်ားကို အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ႀကံဳေတြ႔ေနၾကရ၏။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ လိင္ဆိုင္ရာမူမမွန္ျခင္းမွာ မည္သည့္အသက္အရြယ္တြင္မဆို ျဖစ္လာႏုိင္သည္။ တစ္သက္လံုးျဖစ္ေနႏိုင္သလို သက္ႀကီးပိုင္းမွ စျဖစ္တာမ်ိဳးလည္း ရွိပါသည္။  တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ လိင္ဆိုင္ရာအေျခအေနမွသာျဖစ္တတ္သလို လိင္ဆက္ဆံတုိင္း ျဖစ္ေနတာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ႏုိင္၏။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာတုန္႔ျပန္မႈဆိုသည္မွာ ဇီ၀ကမၼ၊ စိတ္အေျခအေန၊ အေတြ႔အႀကံဳ၊ ယံုၾကည္ခ်က္၊ ေနထိုင္မႈပံုစံႏွင့္ ဆက္ဆံေရး အားလံုးၿခံဳငံု ပါတ္သတ္ေနသည့္ကိစၥျဖစ္သည္။ ထိုထဲမွတစ္ခုခုတြင္ ျပႆနာေပၚလာပါက လိင္စိတ္၊ ဆက္ဆံလိုစိတ္၊ ေက်နပ္စိတ္ စသည္တုိ႔တြင္ ထိခိုက္လာၿပီး တစ္မ်ိဳးထက္ပိုေသာ ကုသမ်ိဳး လိုအပ္လာႏိုင္ပါသည္။

Female Sexual Dysfunction (အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္လိင္ဆိုင္ရာမူမမွန္ျခင္း) က ဘယ္ေလာက္အျဖစ္မ်ားသလဲ

အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ လိင္ဆိုင္ရာမူမမွန္ျခင္းသည္ အသက္ ၅၀ အထက္အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ပိုၿပီး အျဖစ္မ်ားလာပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေရာဂါျဖစ္ပြားႏုိင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းအားျဖင့္ စီမံႏုိင္ပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံသိရွိဖို႔အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။

လကၡဏာမ်ား

Female Sexual Dysfunction (အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္လိင္ဆိုင္ရာမူမမွန္ျခင္း) ရဲ႕လကၡဏာေတြကဘာေတြလဲ

အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္လိင္ဆိုင္ရာမူမမွန္ျခင္း၏ လကၡဏာမ်ားမွာ အမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္ပါသည္။

 • လိင္ဆက္ဆံလိုစိတ္နည္းျခင္း

အျဖစ္အမ်ားဆံုးေသာပံုစံျဖစ္ၿပီး လိင္ကိစၥတြင္ စိတ္၀င္စားမႈနည္းျခင္း လိင္ဆက္ဆံလိုစိတ္ မရွိျခင္းတုိ႔  ျဖစ္တတ္ပါသည္။

 • ရာဂႏိုးၾကြမႈပံုမွန္မဟုတ္ျခင္း

လိင္ဆက္ဆံလိုစိတ္ရွိေနေသာ္လည္း ရာဂႏုိးၾကြမႈမရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏုိးၾကြမလာျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆက္ဆံရင္ စိတ္မပါေတာ့ျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

 • ဆႏၵၿပီးေျမာက္ျခင္းဆိုင္ရာမူမမွန္ျခင္း

လိင္ဆက္ဆံၿပီးေနာက္ ႏွင့္ ဆက္ဆံေနစဥ္ ဆႏၵၿပီးေျမာက္ဖုိ႔ရာတြက္ ခဏခဏ သို႔မဟုတ္ အျမဲလိုလို အခက္အခဲရွိေနျခင္း

 • လိင္ဆက္ဆံစဥ္နာျခင္း

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသင့္သလဲ

ေစာလ်င္စြာသိရွိကုသျခင္းက ပိုဆိုးမလာေအာင္ႏွင့္ တျခားေသာ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားကို ကာကြယ္ေပးႏုိင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပင္းထန္သည့္အေျခအေနမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ တတ္ႏုိင္သေလာက္ ေစာေစာဆက္သြယ္ပါ။

သင့္ဆီမွာ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေရာဂါလကၡဏာေတြထဲမွ တစ္ခုခုမ်ားရွိေနမည္ဆိုလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ေမးခြန္းတစ္ခုခုရွိေနမည္ဆိုပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။ လူတုိင္း၏ခႏၶာကိုယ္တံု႔ျပန္မႈသည္ မတူညီႏုိင္ပါ။ သင့္အေျခအေနအတြက္ ဘာအေကာင္းဆံုးလဲဆိုတာကို သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ျခင္းက အေကာင္းဆံုးပင္။

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

Female Sexual Dysfunction (အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္လိင္ဆိုင္ရာမူမမွန္ျခင္း) ကိုဘာေတြကျဖစ္ေစသလဲ

ေဟာ္မုန္းေျပာင္းလဲသည့္အခါ ဥပမာ ကေလးေမြးၿပီးေနာက္ သို႔မဟုတ္ ေသြးဆံုးၿပီးေနာက္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ လိင္ျပႆနာမ်ား မၾကာခဏျဖစ္တတ္ပါသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ အေရးႀကီး မက်န္းမာမႈမ်ားျဖစ္သည့္ ကင္ဆာ၊ ဆီးခ်ိဳ၊ ႏွလံုးႏွင့္ ေသြးေၾကာေရာဂါမ်ားသည္လည္း လိင္ဆိုင္ရာ မူမမွန္မႈကို ျဖစ္ေစပါသည္။

လိင္ဆိုင္ရာ ေက်နပ္မႈမရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ မူမမွန္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနႏုိင္သည့္ အခ်က္မ်ားမွာ –

 • ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ

ကင္ဆာ၊ ေက်ာက္ကပ္အလုပ္ မလုပ္ႏုိင္ျခင္း၊ Multiple sclerosis, ႏွလံုးေရာဂါႏွင့္ ဆီးအိမ္ျပႆနာမ်ားလို ေရာဂါအေျခအေန မ်ားစြာက လိင္ဆိုင္ရာမူမမွန္ျခင္းကို ဦးတည္ေစႏုိင္ပါသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ေဆးမ်ား ဥပမာ စိတ္က်ကုေဆးမ်ား၊ ေသြးေပါင္ညွိေဆးမ်ား၊ ဟစ္စမင္းဆန္႔က်င္ ေဆးမ်ားႏွင့္ ကင္ဆာေဆးမ်ားသည္လည္း လိင္စိတ္ကိုက်ေစၿပီး ဆႏၵၿပီးေျမာက္ျခင္းကိုလည္း က်ေစပါသည္။

 • ေဟာ္မုန္းဆုိင္ရာ

ေသြးဆံုးၿပီးေနာက္ မေဟာ္မုန္းလယ္ဗယ္ နည္းသြားျခင္းက လိင္အဂၤါတစ္ရွဴးမ်ား ေျပာင္းလဲသြားျခင္းႏွင့္ လိင္ဆုိင္ရာ တုန္႔ျပန္မႈကို ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားကို ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ မေဟာ္မုန္းနည္းျခင္းက တင္ပဆံုအဂၤါမ်ားဆီသို႔ ေသြးစီးဆင္းမႈကိုက်ေစၿပီး ရာဂစိတ္ႏိုးလာရန္ ဆႏၵၿပီးေျမာက္ရန္ အခ်ိန္ပိုလိုသြားေစသလို လိင္အဂၤါအာရံုခံႏိုင္ယူကိုလည္း က်ဆင္းေစပါသည္။

 • စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ

စိတ္လႈပ္ရွာမႈ သို႔မဟုတ္ စိတ္က်ျခင္းတို႔အား မကုသပဲထားလွ်င္ လိင္စိတ္မူမမွန္ျခင္းကို ဦးတည္သြားေစႏုိင္ပါသည္။ ထို႔အတူ နာတာရွည္ စိတ္ဖိစီးမႈႏွင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္ ခံခဲ့ရဖူးျခင္းကလည္း အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ကိုယ္၀န္ရမည္ကိုေတြးပူျခင္း၊ မိခင္ျဖစ္လာရမည္ကို ေတြးပူျခင္းတုိ႔ကလည္း ခပ္ဆင္ဆင္အက်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား

 Female Sexual Dysfunction (အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္လိင္ဆိုင္ရာမူမမွန္ျခင္း) ျဖစ္ႏုိင္ေျခကိုဘာေတြက ျမင့္တက္ေစသလဲ

အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္လိင္ဆိုင္ရာမူမမွန္ျခင္း ျဖစ္ပြားႏုိင္ေခ်ကိုျမင့္ေစေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာရွိပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္

 • စိတ္က်ျခင္း သို႔မဟုတ္ စိုးရိမ္စိတ္မ်ားျခင္း
 • ႏွလံုးႏွင့္ေသြးေၾကာေရာဂါ
 • အာရံုေၾကာေရာဂါ ဥပမာ အာရံုေၾကာမႀကီး ထိခိုက္မိျခင္း၊ multiple sclerosis
 • အသည္း သို႔မဟုတ္ ေက်ာက္ကပ္ အလုပ္မလုပ္ႏုိင္ျခင္း
 • တစ္ခ်ိဳ႕႔ေဆးမ်ား ဥပမာ စိတ္က်ေရာဂါေဆးမ်ား၊ ေသြးတိုးက်ေဆးမ်ား
 • စိတ္ခံစားမႈ သို႔မဟုတ္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ား အထူးသျဖင့္ ပါတနာႏွင့္ပါတ္သတ္သည္မ်ား
 • လိင္အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရဖူးျခင္း

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုသမႈ

ယခုေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆးပညာအၾကံေပးမႈေနရာတြင္ အစားထိုးရန္မသင့္ေတာ္ပါ။ ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတုိင္ပင္ပါ.

Female Sexual Dysfunction (အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္လိင္ဆိုင္ရာမူမမွန္ျခင္း) ကို ဘယ္လိုအတည္ျပဳပါသလဲ

သင့္၌ ဤအေျခအေနရွိေနေၾကာင္း ဆရာ၀န္မွ သံသယရွိပါက စမ္းသပ္ျခင္း စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေပးပါလိမ့္မည္။ သင္၏လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါဆိုင္ရာ ရာဇ၀္မ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာမ်ားကို ဆရာ၀န္ႏွင့္ေဆြးေႏြးရမည္မွာ မလြယ္ေသာ္လည္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာက်န္းမာေရးမွာ ဘ၀ေနထိုင္ေကာင္းဖုိ႔ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

လက္ရွိျပႆနာမ်ားႏွင့္ လိင္ဆုိင္ရာရာဇ၀င္မ်ားကို ေသခ်ာေျပာျပေလေလ ေကာင္းမြန္စြာေျဖရွင္းႏုိင္မည့္နည္းလမ္း ရွာေတြႏုိင္ေလေလ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ တင္ပဆံုအဂၤါမ်ားကိုဆရာ၀န္မွ စစ္ေဆးရာတြင္ လိင္ဆိုင္ရာႏွစ္သက္မႈကိုထိခုိက္ေစေသာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဥပမာ – လိင္တစ္ရွဴးမ်ားပါးေနျခင္း၊ အေရျပား က်ံဳ႕ဆန္႔ႏိုင္မႈ ေလ်ာ့နည္းျခင္း၊ အမာရြတ္ သို႔မဟုတ္ နာက်င္မႈ စသည္တုိ႔ရွိမရွိ ရွာေဖြပါလိမ့္မည္။ လိင္ႏွင့္ ဆက္ဆံမႈေရးရာ ျပႆနာမ်ားကို အထူးကုသသည့္ ဆရာ၀န္မ်ားထံသို႔လဲ သင့္ဆရာ၀န္မွ လႊဲေပးေကာင္း လႊဲေပးပါလိမ့္မည္။

Female Sexual Dysfunction (အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္လိင္ဆိုင္ရာမူမမွန္ျခင္း) ကို ဘယ္္လိုကုသပါသလဲ

လိင္ဆိုင္ရာမူူမွန္ျခင္းသည္ သင့္ကိုအေႏွာက္အယွက္ ေပးလာမွသာ ျပႆနာတစ္ခုဟု ဆိုႏုိင္ေၾကာင္း သိထားပါ။ သင့္ကို ဘာမွမျဖစ္ေစပါက ကုသရန္ မလိုအပ္ပါ။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ လိင္ဆိုင္ရာမူမမွန္ျခင္း ျဖစ္လာပါက အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး လကၡဏအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိတတ္ေသာေၾကာင့္ ကုသမႈလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားပါသည္။ သင့္၏စိုးရိမ္မႈမ်ားကို သင္ေသခ်ာ သိထားသင့္သလို သင့္ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ ပံုမွန္ လိင္ဆုိင္ရာတုန္႔ျပန္႔မႈအေၾကာင္းကိုလည္း နားလည္ထားရပါမည္။

လိင္ကိစၥစိတ္ပူရသည့္အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုတြင္ ေဆးႏွင့္ေရာ ဆက္ဆံေရး စိတ္ခံစားမႈမ်ားကိုေရာ ေပါင္းစပ္ကုသျခင္းမွ အက်ိဳးေက်းဇူးရႏုိင္ပါသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ လိင္ဆိုင္ရာမူမမွန္မႈအတြက္ ေဆးမပါေသာကုထံုး

လိင္ဆိုင္ရာမူမမွန္မႈကိုကုသရန္ ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ စတင္ပါလိမ့္မည္။

 • ေဆြးေႏြးပါ နားေထာင္ပါ

ကိုယ့္ပါတနာႏွင့္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးျခင္းက လိင္ဆိုင္ရာေက်နပ္မႈ ရလာေစရန္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။

 • က်န္းမာေသာ ေနထိုင္မႈပံုစံအတိုင္းေနပါ

အရက္မ်ားမ်ားေသာက္ျခင္းက လိင္ဆုိင္ရာ တုန္႔ျပန္မႈကို ေလ်ာ့နည္းသြားေစပါသည္။

 • ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးပါ

လိင္ဆိုင္ရာႏွင့္ ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို အထူးျပဳေသာ ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးသူႏွင့္ ေဆြးေႏြးပါ။

 • ေခ်ာဆီသံုးပါ

မအဂၤါေျခာက္ေသြ႔ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆက္ဆံစဥ္နာျခင္းမ်ိဳးအတြက္ လိင္သံုးေခ်ာဆီမ်ားႏွင့္ အေထာက္အကူ ရေစႏုိင္ပါသည္။

 • လိင္ကိရိယာသံုးပါ

ရာဂစိတ္ၾကြလာျခင္းကို မအဂၤါေစ့အား လႈံ႕ေစာ္ျခင္းျဖင့္ ရလာႏုိင္ပါသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ လိင္ဆုိင္ရာမူမမွန္ျခင္းအတြက္ ေဆးျဖင့္ကုသျခင္း

လိင္ဆုိင္ရာမူမမွန္ျခင္းအား ေဆး၀ါးမ်ားျဖင့္လည္း ကုသႏုိင္ပါသည္။

 • လိင္ဆိုင္ရာေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိေသာ ေဆးမ်ားကိုေျပာင္းေပးျခင္း သို႔ ခ်ိန္ညွိေပးျခင္း
 • သိုင္းရြိဳက္ သို႔မဟုတ္ တျခားေသာ ေဟာ္မုန္းအေျခအေနမ်ားကို ကုသေပးျခင္း
 • စိတ္က်ျခင္းႏွင့္ စိုးရိမ္စိတ္ေရာဂါမ်ားကို အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ကုသျခင္း
 • တင္ပဆံုနာက်င္မႈ သို႔မဟုတ္ တျခားေသာ နာက်င္မႈျပႆနမ်ားကို သက္သာေစမည့္ နည္းလမ္းကို သံုးၾကည့္ျခင္း

 

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အိမ္သံုးကုထံုးမ်ား။

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ အိမ္သံုးကုထံုးေတြအသံုးျပဳျခင္းက အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္လိင္ဆိုင္ရာမူမမွန္ျခင္း ကို ကုသရာမွာ ဘယ္လိုအေထာက္အကူျပဳႏုိင္မလဲ။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လူေနမႈပံုစံမ်ားႏွင့္အိမ္သံုးကုထံုးမ်ားက သင့္အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္လိင္ဆိုင္ရာမူမမွန္ျခင္း ကိုကုသသည့္ေနရာႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရာတြင္ အကူအညီေပးႏုိင္ပါသည္။

 • အရက္အမ်ားအျပားေသာက္ျခင္းကို ေရွာင္ပါ။
 • ေဆးလိပ္မေသာက္ပါႏွင့္။
 • ကိုယ္လက္လႈပ္ရွား တက္တက္ၾကြၾကြေနပါ။
 • အပန္းေျဖခ်ိန္ သပ္သပ္ေပးပါ။
 • စိတ္ဖိစီးမႈကို ေလ်ာ့ေစမည့္နည္းလမ္းမ်ား ရွာပါ။ ေန႔စဥ္ဘ၀ ဖိစီးမႈမ်ားရာတို႔အလယ္တြင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုစိတ္ေျပေအာင္ ေနပါ။

အကယ္၍သင့္၌ ေမးခြန္းမ်ားရွိသည္ဆိုပါက သင့္အတြက္သင့္ေတာ္ေသာ အေျဖရွာေဖြႏုိင္ဖို႔ရာ ဆရာ၀န္ႏွင့္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္ပါသည္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 13, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 13, 2018

သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။