Factor V Leiden (ဖက္တာဖိုက္လီဒန္)

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

Factor v leiden (ဖက္တာ ဖိုက္ လီဒန္) ကဘာလဲ။

Factor V Leiden သည္ Factor V ဟုေခၚေသာ ေသြးခဲပစၥည္းဗီဇေျပာင္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုဗီဇေျပာင္းျခင္းသည္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ေသြးခဲမ်ား အထူးသျဖင့္ ေသြးျပန္ေၾကာမ်ားထဲတြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေခ်ကိုျမင့္မားေစပါသည္။

Factor V Leiden ရွိေသာ လူအမ်ားစုတြင္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ေသြးခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိ၏။ သို႔ေသာ္ တစ္ခ်ိဳ႕တစ္ခ်ိဳ႕တြင္သာ ေသြးခဲျခင္းမွ နာတာရွည္ျပႆနာမ်ား သို႔မဟုတ္ အသက္အႏၱရာယ္ ရွိလာျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

Factor v leiden (ဖက္တာ ဖိုက္ လီဒန္) က ဘယ္ေလာက္အျဖစ္မ်ားသလဲ

Factor V Leiden မွ Thrombophilia တြင္ အျဖစ္အမ်ားဆံုး ေမြးရာပါေရာဂါမ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။ ဥေရာပအႏြယ္မ်ားတြင္ ၃ – ၈ % ေလာက္ထိက Factor V Leiden ဗီဇေျပာင္းျခင္းကို ဆဲလ္တစ္ခုစီအတြင္းထိ သယ္ေဆာင္ထားလ်က္ရွိၿပီး လူ အေယာက္ ၅၀၀၀ တြင္ တစ္ေယာက္ႏႈန္း ထိုဗီဇေျပာင္းမႈ ပံုပြား ၂ မ်ိဳးကို လက္ခံထားရပါသည္။ တျခားမ်ိဳးႏြယ္မ်ားတြင္ေတာ့ ထိုဗီဇေျပာင္းမႈမွာ အျဖစ္နည္း၏။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ ကိယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ သို႔မဟုတ္ သားဆက္ျခား ေဟာ္မုန္းေဆးေသာက္စဥ္ ေသြးခဲျဖစ္ေပၚႏိုင္ေခ် ပိုျမင့္ပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ားထပ္မံသိရွိဖို႔အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။

လကၡဏာမ်ား

Factor v leiden (ဖက္တာ ဖိုက္ လီဒန္) ရဲ႕လကၡဏာေတြကဘာေတြလဲ

Factor V Leiden ၏ အျဖစ္အမ်ားဆံုးေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွာ

ေျခေသြးျပန္ေၾကာႀကီးမ်ားတြင္ ေသြးခဲျခင္း (DVT) သို႔မဟုတ္ အဆုတ္တြင္းေသြးခဲစို႔ျခင္း (PE) အား အသက္ ၅၀ မတိုင္မွီ ေစာျဖစ္ထားလွ်င္

DVT သို႔မဟုတ္ PE ခဏခဏျဖစ္ျခင္း

ဦးေႏွာက္ ႏွင့္အသည္းလုိ ပံုမွန္ျဖစ္ေလ့မရွိသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ေသြးခဲျခင္း

ကိုယ္၀န္ ဒုတိယႏွင့္ တတိယသံုးလပတ္အတြင္း အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိ သားေလွ်ာဖူးလွ်င္

မိသားစုတြင္ DVT ႏွင့္ PE ရွိဖူးလွ်င္

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အထဲမွာမပါ၀င္ေသးေသာ အျခားလကၡဏာမ်ားလည္း ရွိႏုိင္ပါေသးသည္။ အကယ္၍ကိုယ့္ဆီ၌ ေရာဂါလကၡဏာတစ္ခုခုမ်ား ရွိေနမလားဆိုျပီး စိုးရိမ္ေနမည္ဆိုပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္သင့္ပါသည္။

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသင့္သလဲ

သင့္ဆီမွာ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေရာဂါလကၡဏာေတြထဲမွ တစ္ခုခုမ်ားရွိေနမည္ဆိုလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ေမးခြန္းတစ္ခုခုရွိေနမည္ဆိုပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။ လူတုိင္း၏ခႏၶာကိုယ္တံု႔ျပန္မႈသည္ မတူညီႏုိင္ပါ။ သင့္အေျခအေနအတြက္ ဘာအေကာင္းဆံုးလဲဆိုတာကို သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ျခင္းက အေကာင္းဆံုးပင္။

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

Factor v leiden (ဖက္တာ ဖိုက္ လီဒန္) ကိုဘာေတြကျဖစ္ေစသလဲ

ေသြးခဲဆိုသည္မွာ ေသြးလႊတ္ေၾကာ သို႔ ေသြးျပန္ေၾကာ ထိခုိက္မိသည့္အခါ ေသြးမထြက္ရန္အတြက္ ျဖစ္ေပၚလာရျခင္းျဖစ္သည္။ ေသြးခဲျခင္းသည္ ေသြးမႊားဥမ်ားႏွင့္ ေသြးထဲမွေသြးခဲပရိုတင္းမ်ား ဓာတ္ျပဳရာမွျဖစ္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ေသြးခဲဆန္႔က်င္ပစၥည္းမ်ားက ေသြးခဲအမ်ားႀကီး မျဖစ္သြားေစရန္ ကာကြယ္ေပး၏။

ပံုမွန္အားျဖင့္ Factor V မွာ ေသြးခဲပရိုတင္းျဖစ္သည္။ ေသြးခဲရန္ မလိုအပ္ေတာ့သည့္အခါ ေသြးခဲဆန္႔က်င္ပရိုတင္းမ်ားက Factor V ကို ၿဖိဳခြဲေပးသည္။

Factor V Leiden ကေတာ့ ေသြးခဲဆန္႔က်င့္ပရိုတင္းမ်ား Factor V ကို ၿဖိဳရခက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးသည္။ ထိုသို႔ျဖင့္ ေသြးထဲတြင္ Factor V မ်ား မ်ားျပားလားၿပီး ေသြးခဲႏုိင္ေခ် ပိုျမင့္လာပါသည္။

Factor V Leiden ျဖစ္ေနလွ်င္ ေျပာင္းလဲေနေသာ ဗီဇပစၥည္း၌ ပံုပြားတစ္ခု (heterozygous) သို႔မဟုတ္ ရွားပါစြာျဖင့္ ပံုပြားႏွစ္ခု (homozygous) ျဖစ္ေနႏုိင္ပါသည္။ ပံုပြားတစ္မ်ိဳးတည္းဆိုပါက ေသြးခဲႏုိင္ေခ် ပိုနည္းပါသည္။ မိဘႏွစ္ပါးဆီမွာ တစ္ဖက္စီပါလာေသာ ပံုပြား ၂ မ်ိဳး ခံယူရသူဆိုပါက  ေသြးခဲႏုိင္ေခ် သိသိသာသာ ျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္သည္။

ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား

Factor v leiden (ဖက္တာ ဖိုက္ လီဒန္) ျဖစ္ႏုိင္ေျခကိုဘာေတြက ျမင့္တက္ေစသလဲ

Factor V Leiden ျဖစ္ပြားႏုိင္ေခ်ကိုျမင့္ေစေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာရွိပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္

 • Factor V Leiden မိသားစုမ်ိဳးရိုးရွိျခင္း
 • အိႏိၵယဥေရာပမ်ိဳးႏြယ္ သို႔မဟုတ္ ဥေရာပအႏြယ္

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုသမႈ

ယခုေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆးပညာအၾကံေပးမႈေနရာတြင္ အစားထိုးရန္မသင့္ေတာ္ပါ။ ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတုိင္ပင္ပါ.

Factor v leiden (ဖက္တာ ဖိုက္ လီဒန္) ကို ဘယ္လိုအတည္ျပဳပါသလဲ

မိသားစုအတြင္း ေသြးခဲေရာဂါမ်ိဳးရိုးရွိလွ်င္ သို႔မဟုတ္ သင့္၌ ျဖစ္ဖူးလွ်င္ သင့္ကို Thrombophilia ရွိေၾကာင္း ဆရာ၀န္မွ သံသယရွိပါလိမ့္မည္။ အတည္ျပဳျခင္းကိုေတာ့ Screening test တစ္ခုျဖစ္ေသာ coagulation screening test သို႔မဟုတ္ F5 gene ဗီဇစစ္ျခင္း (DNA စစ္ျခင္း) ျဖင့္ ျပဳလုပ္ပါသည္။

Factor v leiden (ဖက္တာ ဖိုက္ လီဒန္) ကို ဘယ္္လိုကုသပါသလဲ

ဆရာ၀န္မ်ားသည္ Warfarin (Coumadin, Jantoven) , heparin သို႔မဟုတ္ ေမာ္လီက်ဴး အေလးခ်ိန္နည္းေသာ heparin တို႔လို ေသြးက်ဲေဆးမ်ားႏွင့္ ေသြးခဲသူမ်ားကို ကုသၾကပါသည္။

အကယ္၍ factor V Leiden ျဖစ္ေၾကာင့္ အတည္ျပဳၿပီးေသာ္လည္း ေသြးခဲမႈမျဖစ္ေသးလွ်င္ ပံုမွန္အားျဖင့္ေတာ့ ေသြးက်ဲေဆးမ်ားကို ဆရာ၀န္မွ ေသာက္ခုိင္းမည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ခြဲစိတ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေဆးရံုတက္ရန္လိုသည့္အခ်ိန္မ်ားကဲ့သို႔ အႏၱရာယ္ျဖစ္လာႏုိင္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေသြးက်ဲေဆးမ်ားကို ေသာက္ရႏုိင္ပါသည္။

သင့္၌ေသြးခဲရွိေနပါက ကနဦးအစ စံျပဳကုထံုးမ်ားတြင္ heparin ႏွင့္ warfarin ေပါင္းစပ္ပါ၀င္ပါသည္။ ဆရာ၀န္သည္ ကနဦးကုထံုးၿပီးေနာက္ heparin ကို ရပ္ခိုင္းၿပီး warfarin ကိုသာ ဆက္ေသာက္ခိုင္းပါလိမ့္မည္။ ေဆးေသာက္ရမည္ ၾကာခ်ိန္ကိုေတာ့ သင့္ေသြးခဲအေျခအေနေပၚ မူတည္ပါသည္။

Hepari – အဆိုပါ ေသြးက်ဲေဆး၏အာနိသင္ သက္ေရာက္မႈမွာ Warfarin ထက္ပိုျမန္၏။ ေသြးေၾကာထဲသို႔ တုိက္ရိုက္ထိုးျခင္း သို႔မဟုတ္ အေရျပားေအာက္ထိုးျခင္းျဖင့္ အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ heparin ပံုစံ ဥပမာ enoxaparin (Lovenox) ႏွင့္ dalteparin (Fragmin) တုိ႔ကို ကိုယ္တိုင္းထိုးႏုိင္ပါသည္။ Heparin ကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္တြင္ပါ အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။

ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ Heparin အႏၱရာယ္မ်ားမွာ ေသြးယိုျခင္းႏွင့္ အလက္ဂ်ီတို႔ျဖစ္သည္။ Heparin တြင္ စံျပေဆးပမာဏဟူ၍မရွိပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေသြးပံုမွန္စစ္ျခင္းျဖင့္ မွန္ကန္သည့္ေဆးပမာဏကို ခ်ိန္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

Warfarin (Coumadin, Jantoven) – ဤေဆးမ်ားမွာ ေဆးလံုးပံုစံျဖင့္လာၿပီး heparin ထက္သံုးပိုလြယ္၏။ Warfarin သည္ သေႏၶသားတြင္ ကိုယ္လက္အဂၤါခ်ိဳ႕ယြင္းမႈျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ မသံုးသင့္ပါ။ အထူးသျဖင့္ ကိုယ္၀န္ ပထမ ၃ လတြင္အျဖစ္မ်ား၏။ ေသြးထြက္ျခင္းမွာ warfarin ၏ အဓိကေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္သည္။

ဤေဆးသည္ တျခားေသာေဆးမ်ား အပင္ထြက္ပရေဆးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားရွိႏုိင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘာေဆးမဆိုေသာက္မည္ဆိုပါက ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးပညာရွင္ႏွင့္တိုင္ပင္ရန္ လုိအပ္ပါမည္။ Heparin ကဲ့သို႔ပင္ သူ႔တြင္လည္း စံျပေဆးပမာဏဆိုၿပီးမရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေသြးစစ္ျခင္းျဖင့္ ေဆးပမာဏခ်ိန္ရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။

 • ေသြးက်ဲေဆးအသစ္မ်ား

တစ္ခ်ိဳ႕သူမ်ားတြင္ ေသြးခဲျခင္းကို ကာကြယ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေဆးအသစ္သံုးမ်ိဳးအား FDA မွ ခြင့္ျပဳထားပါၿပီ။ သူတို႔တြင္ ေသြးစစ္ျခင္း ေဆးပမာဏခ်ိန္ရျခင္းမ်ိဳး မလိုေတာ့ပါ။ ထိုေဆးမ်ား၏ အဆိုး၀ါးဆံုးေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမွာ ေသြးယုိျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုေဆးမ်ားႏွင့္ warfarin ယွဥ္ပါက အႏၱရာယ္ပိုနည္းေၾကာင္း ေတြ႔ရွိထားပါသည္။

Dabigatran (Pradaxa)

Rivaroxaban (Xarelto)

Apixaban (Eliquis)

ထိုေဆးမ်ားေၾကာင့္ ေသြးအမ်ားအျပားယိုျခင္းကို အလြယ္တကူကုသမရႏုိင္ပါ။ တစ္ဖက္တြင္ Warfarin Heparin ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေသြးယိုျခင္းကေတာ့ ျမန္ျမန္ကုသႏုိင္ပါသည္။

ထိုေဆးအသစ္မ်ားကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္လည္း ေသခ်ာမေလ့လာရေသးပါ။ တျခားေဆးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားရွိႏုိင္ေသာ္လည္း Warfarin ႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ အစာ ေဆး ဓာတ္ျပဳမႈ ပိုနည္းေနျပန္ပါသည္။

ေသြးက်ဲေဆးအသစ္မ်ားကို သံုးမည္ဆုိပါက Warfarin ႏွင့္ယွဥ္ၿပီး ျဖစ္နုိင္သည့္ အႏၱာရယ္ အက်ိဳးေက်းဇူးတုိ႔ကို ဆရာ၀န္ႏွင့္ ေသခ်ာေဆြးေႏြးပါ။

ျပန္လာျပရန္ခ်ိန္းဆိုျခင္း

ေသြးယိုႏုိင္သည့္အႏၱရာယ္ ျမင့္မားေသာေသြးက်ဲေဆးမ်ားေသာက္ေနရလွ်င္ ဆရာ၀န္မွာ ေနာက္ျပန္ျပရန္ရက္ခ်ိန္းကို နီးနီးေလးခ်ိန္းပါလိမ့္မည္။ ထိခိုက္ ျပတ္ရွနာျဖစ္လွ်င္ ေသြးခဲဖို႔ လံုေလာက္မႈရွိမရွိသိႏုိင္ရန္ ဆရာ၀န္က ေသြးစစ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးပါလိမ့္မည္။

Factor V Leiden ႏွင့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္

Factor V Leiden ရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုမွာ ပံုမွန္ကိုယ္၀န္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္တြင္ ေသြးခဲျဖစ္ေပၚရန္မွာ အလြန္ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ားသည္။ Factor V Leiden ရွိေသာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားမွာ ကုိယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ ေဆးပညာႏွင့္ႀကီးၾကပ္မႈကို လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ သို႔မဟုတ္ ေမြးဖြားစဥ္တြင္ ေသြးက်ဲေဆးမ်ားကို ေသာက္ပါက အႏၱရာယ္ထက္ ကာကြယ္မႈပိုေကာင္းသည္ဆိုေသာအခ်က္အတြက္ တိက်ေသခ်ာေသာ သက္ေသမရွိပါ။

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အိမ္သံုးကုထံုးမ်ား

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လူေနမႈပံုစံမ်ားႏွင့္အိမ္သံုးကုထံုးမ်ားက သင့္အေနျဖင့္ Factor V Leiden ကိုကုသသည့္ေနရာႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္လုပ္ရာတြင္ အကူအညီေပးႏုိင္ပါသည္။

 • မနားပဲ ကားစီးေလယာဥ္စီးျခင္း – ေျခေထာက္မ်ားကို အခ်ိန္တစ္ခုၾကာသည္ အထိ (၂ နာရီထက္ပိုျခင္း)ထားပါက ေသြးလွည့္ပတ္မႈကိုအကူအညီေပးသည့္ ေျခသလံုးၾကြက္သားမ်ားကို ၿငိမ္ေနေစပါလိမ့္မည္။ ျဖစ္ႏိုင္ပါက ေလယာဥ္တစ္ေလွ်ာက္ ခဏတာ ထေလွ်ာက္ေပးျခင္းမ်ိဳးလုပ္ပါ။
 • ေရဓာတ္ျဖည့္ရန္ ေရကိုပိုေသာက္ပါ။ အရက္ေရွာင္ပါ။
 • ကားစီးလွ်င္ ခဏခဏရပ္ၿပီး လမ္းေလွ်ာက္ေပးပါ။ ဘယ္လိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါေစ အၾကာႀကီးထိုင္ရမည္ဆိုပါက ခဏတာထေပးျခင္း ေျခလက္ဆန္႔ျခင္းမ်ိဳး လုပ္ေပးပါ။
 • နာတာရွည္ဖ်ားျခင္းသို႔မဟုတ္ ေလျဖတ္ျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိန္အၾကာႀကီး အိပ္ယာတြင္ လွဲေနရျခင္း – ေျခေထာက္ရွိေသြးေၾကာမ်ား ေရြ႕လ်ားေစရန္ ဆရာ၀န္မွ compression stockings ၀တ္ရန္ လမ္းညႊန္ပါလိမ့္မည္။
 • ထိခိုက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ခြဲစိတ္ျခင္း – ေသြးျပန္ေၾကာမ်ားကို ခိုက္မိျခင္း သို႔မဟုတ္ ခြဲစိတ္ျခင္းက ေသြးစီးဆင္းမႈကို ေႏွးေကြးေစၿပီး ေသြးခဲႏႈန္းကို ျမင့္ေစပါသည္။ ခြဲစိတ္စဥ္သံုး၇ေသာ ေမ့ေဆးမ်ားကလည္း ေသြးျပန္ေၾကာမ်ားကို က်ယ္သြားေစၿပီး ေသြးအိုင္မႈကိုပိုျဖစ္ေစကာ ေသြးပုိခဲေစပါသည္။ သင့္တြင္ factor V Leiden ရွိေၾကာင္း ဆရာ၀န္ကို အသိေပးပါ။
 • OC pill သို႔မဟုတ္ မေဟာ္မုန္းေဆးမ်ား – ထိုေဆးမ်ားကိုယ္တုိင္က ေသြးခဲမႈကို ျမင့္ေစေသာေၾကာင့္ သင့္တြင္ factor V Leiden ရွိပါက အႏၱရာယ္ႏွင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးကို ခ်ိန္ဆႏုိင္ရန္ ဆရာ၀န္ႏွင့္တုိင္ပင္ပါ။
 • ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း – ေဆးလိပ္သည္ ေသြးလွည့္ပတ္မႈႏွင့္ ေသြးခဲျခင္းကို ထိခိုက္ေစပါသည္။ ေဆးလိပ္ေသာက္သူဆိုပါက ေဆးလိပ္ျဖတ္ပါ။

ေသြးလွဴျခင္း

factor V Leiden ရွိေနပါက ေသြးလွဴျခင္းကိုေရွာင္ရန္မလိုပါ။ factor V Leiden လူနာမ်ားမွာ စိတ္၀င္စားပါက ေသြးလွဴႏိုင္ပါသည္။

ေသြးက်ဲေဆးမ်ားကိုေသာက္ေနရပါက ထိုေဆးမ်ား ေသြးထဲမွ အကုန္အစင္ကုန္သြားၿပီးေနာက္မွ လွဴပါ။ ေဆးေသာက္ေနရပါက ေသြးမလွဴခင္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ျပျခင္းမွာ အေကာင္းဆံုးပင္။

ေသြးအမ်ားအျပားယုိျခင္းအား ကာကြယ္ျခင္း

factor V Leiden ေၾကာင့္ ေသြးက်ဲေဆးမ်ား ေသာက္ရမည္ဆုိပါက ေအာက္ပါတို႔ကိုလိုက္နာျခင္းျဖင့္ ထိခိုက္မႈနည္းေစၿပီး ေသြးအမ်ားအျပားယိုျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

 • ထိေတြ႔မႈမ်ားသည့္ အားကစားမ်ား သို႔မဟုတ္ တျခားေသာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရေစမည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုေရွာင္ပါ။ ထိေတြ႔မႈသိပ္မရွိသည့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ဥပမာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း ေရကူးျခင္းမ်ားကိုေတာ့ က်န္းမာေရးအတြက္ လုပ္ႏုိင္ပါသည္။
 • ေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ သြားတုိက္တံ၊ ဖေယာင္းသြားျခစ္ႀကိဳးမ်ားကိုသံုးပါ။
 • လွ်ပ္စစ္မုတ္ဆိတ္ရိတ္စက္သံုးျခင္းအား ေရွာင္ပါ။
 • ဓား၊ ကတ္ေၾကးႏွင့္ တျခားခၽြန္ထက္သည့္အရာမ်ား သံုးမည္ဆိုလွ်င္ သတိထားပါ။

အကယ္၍သင့္၌ ေမးခြန္းမ်ားရွိသည္ဆိုပါက သင့္အတြက္သင့္ေတာ္ေသာ အေျဖရွာေဖြႏုိင္ဖို႔ရာ ဆရာ၀န္ႏွင့္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္ပါသည္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ။

ရင္းျမစ္မ်ား

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 2, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 19, 2018

သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။