Eyelid Ptosis (မ်က္ခံြတြဲက်ျခင္း) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

Eyelid Ptosis (မ်က္ခံြတြဲက်ျခင္း) ကဘာလဲ။

အသက္အရြယ္ႀကီးလာသည့္အခါ တစ္ခါတစ္ရံ မ်က္ခြံမ်ားသည္ မ်က္လံုးနွင့္ေ၀းရာ ေအာက္ဖက္သို႔ တြဲက်လာတတ္ပါသည္။ တြဲက်လာျခင္းသည္ မ်က္ခံြကို ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ၾကြက္သားအရည္အေသြး က်ဆင္းလာျခင္း၏ ရလဒ္ပင္ျဖစ္သည္။

အေပၚမ်က္ခံြသည္ အေတာ္ေလးတြဲလာသည့္အခါ (Ptosis) သို႔မဟုတ္ မ်က္ခံြ၏အေရျပားအေခါက္သည္ မ်က္ခမ္းစြန္းကို ေက်ာ္လာသည့္အခါတြင္ ျမင္ကြင္းကို ထိခိုက္ႏိုင္ပါသည္။

အေျခအေန၏ ဆိုး၀ါးမႈေပၚမူတည္ကာ တြဲက်ေသာမ်က္ခံြသည္ သူငယ္အိမ္အား ပိတ္မိသေလာက္ လံုး၀ ျမင္ကြင္းကြယ္ျခင္း သို႔ ျမင္ကြင္းအက်ယ္ ေလ်ာ့က်သြားျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ျဖစ္ရပ္အမ်ားစုတြင္ သူ႔အလိုလိုေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ပါသည္။

Eyelid Ptosis (မ်က္ခံြတြဲက်ျခင္း) က ဘယ္ေလာက္အျဖစ္မ်ားသလဲ

မ်က္ခံြတြဲက်ျခင္းသည္ အသက္အရြယ္မေရြးျဖစ္ႏုိင္သည္။ ေရာဂါျဖစ္ပြားႏုိင္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းအားျဖင့္ စီမံႏုိင္ပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ားထပ္မံသိရွိဖို႔အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။

လကၡဏာမ်ား

Eyelid Ptosis (မ်က္ခံြတြဲက်ျခင္း) ရဲ႕လကၡဏာေတြကဘာေတြလဲ

မ်က္ခံြတြဲက်ျခင္း၏ အဓိကလကၡဏာသည္ မ်က္ခြံတစ္ဖက္ သို႔ ႏွစ္ဖက္လံုး အိက်လာျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အျမင္အာရုံကို ထိခိုက္ေစႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ လူအမ်ားတြင္ မ်က္ခြံအိလာျခင္းအား သတိမထားမိတတ္သလို အခ်ိန္တိုင္း ျဖစ္ေနသည္မ်ိဳးလဲ မဟုတ္ပါ။

သင့္၌ မ်က္လံုးအလြန္ေျခာက္ေသြ႔ျခင္း သို႔ မ်က္ရည္မ်ားျခင္းတို႔ ရွိေနႏိုင္ၿပီး သင့္မ်က္ႏွာကို ျမင္ရသည္မွာ စိုးရိမ္ေနသလိုလို သို႔ ပင္ပန္းေနသလိုလို ထင္ေနရမည္ကို သတိျပဳမိႏိုင္သည္။

အဓိက ျပႆနာျဖစ္ေနေသာေနရာသည္ မ်က္လံုးတစ္၀ိုက္တြင္ျဖစ္ၿပီး ကိုက္ခဲျခင္းျဖစ္ေစႏိုင္ကာ ထို႔ေၾကာင့္ သင့္ပံုက ပင္ပန္းေနသလို ထင္ရျခင္းျဖစ္သည္။ အေျခအေနျပင္းထန္ေသာ လူနာတစ္ခ်ိဳ႕တြင္ စကားေျပာစဥ္တြင္ ေခါင္းကို ေနာက္ဖက္သို႔ ေစာင္းေစာင္းသြားတတ္ပါသည္။

အျမဲတမ္းျဖစ္ေနေသာ မ်က္ခံြတြဲက်ျခင္းအတြက္ ေအာက္ခံေရာဂါရွိမရွိကို ဆရာ၀န္မွ စူးစမ္းသင့္သည္။ မ်က္ခံြတြဲက်ျခင္းကို သတိထားမိကတည္းက ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ တျခားလကၡဏာမ်ား ေပၚလာသည္ကို သတိျပဳမိပါက ပိုအေရးႀကီး၏။

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အထဲမွာမပါ၀င္ေသးေသာ အျခားလကၡဏာမ်ားလည္း ရွိႏုိင္ပါေသးသည္။ အကယ္၍ကိုယ့္ဆီ၌ ေရာဂါလကၡဏာတစ္ခုခုမ်ား ရွိေနမလားဆိုျပီး စိုးရိမ္ေနမယ္ဆိုပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္သင့္ပါသည္။

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသင့္သလဲ

သင့္၌ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္အလက္မ်ားထဲမွ တစ္ခုခုရွိခဲ့လွ်င္ သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ ဆက္သြယ္သင့္သည္။

မ်က္ခံြတြဲက်ျခင္းသည္ သင့္ပံုပန္းသ႑ာန္ သို႔မဟုတ္ အျမင္အာရံုကို ထိခိုက္ေနသည့္အခါ

မ်က္ခြံတစ္ဖက္တည္း ရုတ္တရတ္အိက်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပိတ္သြားျခင္း

တျခားလကၡဏာမ်ားျဖစ္ေသာ နာျခင္း အျမင္၀ါးျခင္းတို႔ႏွင့္ တြဲလာသည့္အခါ

ကေလးမ်ားတြင္ မ်က္ခြဲတြဲက်သည့္အခါ

အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားတြင္ မ်က္ခြံက်ျခင္း ျမန္ျမန္ျဖစ္ေပၚျခင္း သို႔မဟုတ္ အခုမွစျဖစ္ျခင္း

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

Eyelid Ptosis (မ်က္ခံြတြဲက်ျခင္း) ကိုဘာေတြကျဖစ္ေစသလဲ

သဘာ၀အရျဖစ္ျခင္း –

လူတိုင္း မ်က္ခြံတြဲက်ႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ လူႀကီးပိုင္းမ်ားတြင္သာ အျဖစ္မ်ား၏။ အသက္ႀကီးရင့္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ရျခင္းပင္။ လီေဗတာၾကြက္သားႏွင့္ ဆက္ေနေသာ အရြတ္သည္ မ်က္ခံြမရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။

အသက္ႀကီးလာသည္ႏွင့္ ထိုၾကြက္သားသည္ ဆန္႔လာၿပီး ရလဒ္အေနျဖင့္ မ်က္ခံြက်လာျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မွတ္ထားရမည္မွာ အသက္ႀကီးသူတိုင္း ဒါမ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ကေလးမ်ားတြင္ ေမြးရာပါျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း အလြန္ရွား၏။

တစ္ခါတစ္ရံ အေၾကာင္းအရင္းကို တိတိက်က် မသိရ။ သို႔ေသာ္ တခ်ိဳ႕တြင္ ထိခိုက္မိျခင္းေၾကာင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အာရံုေၾကာစနစ္ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ေမြးရာပါ မ်က္ခံြတြဲက်ျခင္း၏ အျဖစ္မ်ားေသာ အေၾကာင္းရင္းမွာ လီေဗတာၾကြက္သား ေကာင္းေကာင္းဖြံျဖိဳးမလာပဲ မ်က္လံုးဖြင့္ႏိုင္မႈကို သက္ေရာက္ေစေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

မ်က္ခံြတြဲက်ေသာကေလးမ်ားတြင္ အမ္ဘလီအိုပီးယား ဟုေခၚေသာ ပ်င္းရိေသာမ်က္လံုးဆိုသည့္ ေရာဂါ ျဖစ္လာႏုိင္သည္။ ဒီေရာဂါသည္ အျမင္အာရံုခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းကို ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။

ေရာဂါမ်ား –

မ်က္ခြံမ်ား တြဲလာသည့္အခါ ေအာက္ခံေရာဂါတစ္ခုေၾကာင့္လဲ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ မ်က္ခြံႏွစ္ဖက္လံုး ျဖစ္လာသည့္ အခါမ်ိဳးတြင္ ပိုျဖစ္ႏုိင္သည္။ မ်က္ခံြတစ္ဖက္တည္းသာ တြဲက်ပါက အာရုံေၾကာထိခိုက္မိျခင္း သို႔မဟုတ္ ခဏတာျဖစ္ေသာ stye (မ်ားေသားအားျဖင့္ အႏၱရာယ္မရွိေသာ မ်က္ခံြေရာင္ရမ္းျခင္း) တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။

Routine LASIK သို႔မဟုတ္ အတြင္းတိမ္ခြဲစိတ္မႈေၾကာင့္လဲ တစ္ခါတစ္ရံ မ်က္ခံြတြဲက်ျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ ခြဲစိတ္စဥ္ ၾကြက္သားႏွင့္ ရြတ္ကို ဆြဲဆန္႔မိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ရျခင္းျဖစ္သည္။

ျပင္းထန္ေသာ အေျခအေနမ်ား –

တစ္ခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ မ်က္ခံြတြဲက်ျခင္းသည္ ေလျဖတ္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္အက်ိတ္ သို႔မဟုတ္ ၾကြက္သားႏွင့္ အာရံုေၾကာတို႔လို ျပင္းထန္သည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္၏။ Myasthenia Gravis လို မ်က္ခံြ၏ အာရံုေၾကာႏွင့္ ၾကြက္သားမ်ားအား ထိခိုက္ေစေသာ အာရံုေၾကာေရာဂါမ်ားသည္လည္း မ်က္ခံြတြဲက်ျခင္းကို ဦးတည္ႏုိင္သည္။

မ်က္ခံြတြဲက်ျခင္းကို ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ တျခားေသာ ေရာဂါမ်ားမွာ –

မ်က္လံုးေနာက္ဖက္ သို႔မဟုတ္ တစ္၀ိုက္ရွိ အက်ိတ္မ်ား

ဆီးခ်ိဳ

Horner Syndrome

Stye ႏွင့္တြဲေသာ မ်က္ခြံေရာင္ျခင္း

ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား

Eyelid Ptosis (မ်က္ခံြတြဲက်ျခင္း) ျဖစ္ႏုိင္ေျခကိုဘာေတြက ျမင့္တက္ေစသလဲ

မ်က္ခံြတြဲက်ျခင္း  ျဖစ္ပြားႏုိင္ေခ်ကိုျမင့္ေစေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာရွိပါသည္။

ဥပမာအားျဖင့္-

အသက္အရြယ္ႀကီးျခင္း

ဆီးခ်ိဳ

ေလျဖတ္ျခင္း

Horner Syndrome

ဦးေႏွာက္အက်ိတ္

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုသမႈ

ယခုေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆးပညာအၾကံေပးမႈေနရာတြင္ အစားထိုးရန္မသင့္ေတာ္ပါ။ ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတုိင္ပင္ပါ.

Eyelid Ptosis (မ်က္ခံြတြဲက်ျခင္း) ကို ဘယ္လိုအတည္ျပဳပါသလဲ

ဆရာ၀န္မွ စမ္းသပ္ၾကည့္ရႈ႕ျခင္း ေရာဂါရာဇ၀င္ေမးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါလိမ့္မည္။ ဘယ္ႏွခါ တြဲက်ေၾကာင္း တစ္ခါလွ်င္ ဘယ္ေလာက္ၾကာေၾကာင္း သင္ရွင္းျပၿပီးေနာက္ ဆရာ၀န္မွ အေၾကာင္းရင္းကို ရွာရန္ ေအာက္ပါတို႔ကို စစ္ေဆးခိုင္းႏုိင္ပါသည္။

Slit-lamp ျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္း – အလင္းျပင္းအားေကာင္းသည့္ slit-lamp ျဖင့္ ဆရာ၀န္မွ မ်က္လံုးကို အနီးကပ္ စစ္ေဆးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ဒီစမ္းသပ္မႈတြင္ သင့္မ်က္လံုးမ်ား က်ယ္သြားၿပီး အလင္းစူးရွမႈေၾကာင့္ မသက္မသာျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

Tensilon test – ဆရာ၀န္မွ Tensilon (edrophonium) ဟုေခၚေသာ ေဆးကို အေၾကာမွ ထိုးပါလိမ့္မည္။ မ်က္လံုးၾကြက္သားမ်ားကို လႈပ္ရွားေစမည့္ မ်က္လံုးအလယ္သို႔ စုၾကည့္ခိုင္းတာမ်ိဳး ျပဳလုပ္ခိုင္းပါလိမ့္မည္။ Tensilon ေဆးမွ မ်က္လံုးၾကြက္သားမ်ားကို အားေကာင္းေအာင္ လုပ္ႏုိင္မႏုိင္ ဆရာ၀န္မွ ေစာင့္ၾကည့္မည္ျဖစ္သည္။

ထိုမွ မ်က္ခြံတြဲက်ျခင္းသည္ ၾကြက္သားျပႆနာေၾကာင့္ ဟုတ္မဟုတ္ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ျမင္ကြင္းပမာဏ စစ္ေဆးျခင္း

Eyelid Ptosis (မ်က္ခံြတြဲက်ျခင္း) ကို ဘယ္္လိုကုသပါသလဲ

မ်က္ခြဲတြဲက်ျခင္းကို ကုသရာတြင္ ျဖစ္ရသည့္အေၾကာင္းရင္းေပၚ မူတည္ပါသည္။ အသက္ႀကီးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေမြးရာပါဆိုပါက ကုသရန္မလိုပါ။ ထိုသို႔ဆိုပါက ေရာဂါသည္ အႏၱရာယ္မရွိေၾကာင္း ဘာမွလုပ္ရန္မလိုေၾကာင္း ဆရာ၀န္မွရွင္းျပလိမ့္မည္။

သို႔ေသာ္ မ်က္ခြဲတြဲျခင္းကို ေလ်ာ့ခ်လိုလွ်င္ ပလက္စတစ္ဆာဂ်ဴရီ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ မ်က္ခြံမွ အျမင္အာရံုကို ပိတ္ေနလွ်က္ ေဆးကုသရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဆရာ၀န္မွ ခြဲစိတ္ရန္ အႀကံျပဳပါလိမ့္မည္။ မ်က္ခံြအား မတင္ထားႏုိင္သည့္ မ်က္မွန္မ်ားသည္လည္း ေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။

ဒီကုထံုးသည္ အၿမဲတမ္းမ်က္ခြံက်ျခင္းမဟုတ္တာေၾကာင့္ အျမဲတမ္း မ်က္မွန္တပ္စရာ မလိုသည္မို႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ေကာင္းပါသည္။ ခြဲစိတ္ရန္မသင့္ေတာ္သူဆိုပါက မ်က္မွန္တပ္ဖို႔ လမ္းညႊန္ႏုိင္ပါသည္။

ဆရာ၀န္မွ မ်က္ခြံတြဲက်ျခင္းအား ခဲြစိတ္ဖို႔ရန္ လမ္းညႊန္ႏုိင္သည္။ ခြဲစိတ္ေနစဥ္ လီေဗတာၾကြက္သားအား ခ်ည္ပစ္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မ်က္ခြံအား လိုအပ္သည့္အေနအထားထိ မတင့္ထားႏုိင္မည္။

ေနာက္ထပ္ ေရြးခ်ယ္ကုသစရာတစ္ခုသည္ “Sling” ခြဲစိတ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎တြင္ မ်က္ခြံကိုမတင္ရန္ ႏွဖူးၾကြက္သားမ်ားကို အသံုးခ်ျခင္းျဖစ္သည္။

မ်က္ခြံတြဲက်ေသ ကေလးမ်ားတြင္ တစ္ခါတစ္ရံ အမ္ဘလီအိုပီးယား သို႔ ပ်င္းရိေသာမ်က္လံုး ေရာဂါကို ကာကြယ္ရန္ ခဲြစိတ္ကုသဖို႔ လမ္းညႊန္ႏုိင္ပါသည္။

သင့္မ်က္ခြံတြဲျခင္းသည္ ေအာက္ခံအေၾကာင္းရင္း တစ္ခုေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည္ကို ဆရာ၀န္မွ ေတြ႔ရွိပါက ထိုဟာကို အရင္ကုသေပးပါလိမ့္မည္။ ထို႔မွသာ မ်က္ခြံအိက်ျခင္းကို တားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အိမ္သံုးကုထံုးမ်ား။

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ အိမ္သံုးကုထံုးေတြအသံုးျပဳျခင္းက မ်က္ခံြတြဲက်ျခင္း  ကို ကုသရာမွာ ဘယ္လိုအေထာက္အကူျပဳႏုိင္မလဲ။

ဘယ္အိမ္တြင္းကုထံုးမွ မ်က္ခြံတြဲက်ျခင္းအား မကုသႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ တစ္ခါတစ္ရံ ခြဲစိတ္ကုသမႈ ခံယူျခင္းသည္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။

အကယ္၍သင့္မွာ ေမးခြန္းေတြရွိမယ္ဆိုလွ်င္ သင့္အတြက္သင့္ေတာ္ေသာ အေျဖရွာေဖြႏုိင္ဖို႔ ဆရာ၀န္ႏွင့္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္ပါသည္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

ရင္းျမစ္မ်ား

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ အောက်တိုဘာ 8, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း အောက်တိုဘာ 8, 2017

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ