Esophageal Cancer (အစာမ်ိဳျပြန္ကင္ဆာ)

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

Esophageal Cancer (အစာမ်ိဳျပြန္ကင္ဆာ) ကဘာလဲ။

အစာမ်ိဳျပြန္ကင္ဆာသည္ လည္ေခ်ာင္းမွ အစာအိမ္ထိ ဆင္းသက္သြားေသာ ျပြန္ေခ်ာင္းပံုသ႑ာန္ရွိသည့့္ အစာမ်ိဳျပြန္တြင္ ကင္ဆာဆဲလ္မ်ား စုေ၀းရာမွ ျဖစ္ေပၚသည္။ အစာမ်ားသည္ ပါးစပ္မွ အစာအိမ္သို႔ အစာမ်ိဳျပြန္မွတစ္ဆင့္ ဆင္းသြားသည္။ ကင္ဆာသည္ အစာမ်ိဳျပြန္အတြင္းလႊာတြင္ စတင္ျဖစ္ေပၚျပီး အျခားအလႊာမ်ား ႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ အျခားအစိတ္အပုိင္းမ်ားသို႔ ပ်ံ ႔ႏွံ ႔သြားသည္။

Esophageal Cancer (အစာမ်ိဳျပြန္ကင္ဆာ) က ဘယ္ေလာက္အျဖစ္မ်ားသလဲ

အာရွႏွင့္ အာဖရိက ကဲ့သို႔ေသာ ကမာၻ႔ေနရာအခ်ိဳ ႔တြင္ အစာမ်ိဳျပြန္ကင္ဆာသည္ ပိုအျဖစ္မ်ားပါသည္။ အမ်ိဳးသားႏွင့္ သက္ၾကီးရြယ္အုိမ်ားတြင္ ပိုျဖစ္ပါသည္။သို႔ေသာ္ အစာမ်ိဳျပြန္ကင္ဆာ ျဖစ္ပြားႏိုင္ေခ် ျမင့္မားေစေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ ေရာဂါကို စီမံႏိုင္ပါသည္။ ပိုမုိသိရွိလိုုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ သင့္ဆရာ၀န္နဲ႔ တုိင္ပင္ႏုိင္ပါသည္။

လကၡဏာမ်ား

Esophageal Cancer (အစာမ်ိဳျပြန္ကင္ဆာ) ရဲ႕လကၡဏာေတြကဘာေတြလဲ

အစာမိ်ဳျပြန္ကင္ဆာ အေစာပိုင္းအဆင့္မ်ားတြင္ မည့္သည့္လကၡဏာမွ မခံစားရသည္လည္း ရွိႏိုင္သည္။ ကင္ဆာအဆင့္တုိးလာသည္ႏွင့္အမ်ွ သင္သည္ ေအာက္ပါလကၡဏာမ်ားကို ခံစားရလိမ့္မည္။

 • မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ဆင္းျခင္း
 • အစာမေၾကျခင္း
 • ရင္ပူျခင္း
 • အစာမ်ိဳခ်လွ်င္ နာက်င္ ၊ ခက္ခဲျခင္း
 • အစာစားစဥ္ မၾကာခဏ သီးျခင္း
 • အန္ျခင္း
 • အစာမ်ား ျပန္ပ်ိဳ ႔တက္လာျခင္း
 • ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း
 • ပင္ပန္းႏုံးခ်ိျခင္း

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသင့္သလဲ

သင့္ဆီမွာ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေရာဂါလကၡဏာေတြထဲက တစ္ခုခုမ်ားရွိေနမယ္ဆိုရင္ ဒါမွမဟုတ္ ေမးခြန္းတစ္ခုခုရွိေနမယ္ဆိုရင္ ဆရာ၀န္နဲ႔ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။ လူတုိင္းရဲ႕ခႏၶာကိုယ္တံု႔ျပန္မႈဟာ မတူညီႏုိင္ပါဘူး။ သင့္အေျခအေနအတြက္ ဘာအေကာင္းဆံုးလဲဆိုတာကို သင့္ဆရာ၀န္နဲ႔ တုိင္ပင္တာက အေကာင္းဆံုးပါပဲ။

အကယ္၍ သင္သည္ နာတာရွည္ အက္ဆစ္ရည္ျပန္ဆန္တက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားေစသည့္ ကင္ဆာအၾကိဳအေျခအေန Barrett’s esophagus ဟု ေခၚသည့္ ေရာဂါျဖစ္ေနလ်ွင္ သင့္ဆရာ၀န္ဆီ သြားပါ။ ထုိေရာဂါအေျခအေနဆုိးလာလွ်င္ ျပသသည့္ လကၡဏာမ်ားအေၾကာင္း ဆရာ၀န္အား ေမးျမန္းပါ။

အစာမိ်ဳျပြန္ကင္ဆာ စစ္ေဆးမႈကို ပံုမွန္အျမဲ မျပဳလုပ္ႏိုင္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အႏၱရာယ္မ်ားေသာ လူမ်ားကို အလြယ္တကူ အတည္ျပဳ၍ မရျခင္း ႏွင့္ မွန္ေျပာင္းၾကည့္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အႏၱရာယ္မ်ားရွိျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ သင့္တြင္ Barrett’s esophagus ေရာဂါျဖစ္ပြားေနလွ်င္ ကင္ဆာစစ္ေဆးျခင္း၏ ေကာင္းက်ိဳး၊ ဆုိးက်ဳိးကို သင့္ဆရာ၀န္နဲ႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

Esophageal Cancer (အစာမ်ိဳျပြန္ကင္ဆာ) ကိုဘာေတြကျဖစ္ေစသလဲ

အစာမ်ိဳျပြန္ကင္ဆာ ျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို သဲသဲကြဲကြဲ မသိရွိရပါ။ အစာမ်ိဳျပြန္ကင္ဆာသည္ အစာမ်ိဳျပြန္ ဆဲလ္ DNA တြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားသည္။ ထုိေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ဆဲလ္ ကို ထိန္းမႏိုင္သိမ္းမရ ပြားမ်ားေစသည္။ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ဆဲလ္မ်ား စုေ၀းလာျပီး အစာမ်ိဳျပြန္တြင္ ကင္ဆာက်ိတ္ျဖစ္လာသည္။ ထုိကင္ဆာက်ိတ္သည္ အနီးအနားရွိ အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ အျခား ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ား ဆီသို႔ ပ်ံ ႔ႏွံ ႔ႏိုင္သည္။

အစာမ်ိဳျပြန္ကင္ဆာတြင္ အျဖစ္မ်ားေသာ အမ်ိဳးအစား (၃) မ်ိဳးရွိပါသည္။

 • Squamous cell carcinoma ။  ။ ဤအမိ်ဳးအစားတြင္ အစာမ်ိဳျပြန္နံရံတြင္ရိွေသာ  ျပားျပီးေသးငယ္ေသာ ဆဲလ္မ်ားမွ ကင္ဆာစျဖစ္သည္။ ဤပုံစံသည္ အစာမ်ိဳျပြန္၏ ထိပ္ပုိင္းႏွင့္ အလယ္ပိုုင္းတြင္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ပြားသည္။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္ ေနရာတြင္ မဆို ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
 • Adenocarcinoma ။ ။ ဤအမ်ိဳးအစားတြင္ ကင္ဆာသည္ အစာမ်ိဳျပြန္၏ အရည္ႏွင့္ အက်ိအခၽြဲမ်ား ထုတ္လုပ္ေပးေသာ ဂလင္းဆဲလ္မ်ားတြင္ စတင္ျဖစ္ပြားသည္။ ဤအမိ်ဳးအစားသည္ အစာမ်ိဳျပြန္၏ ေအာက္ပိုင္းတြင္ ပိုအျဖစ္မ်ားသည္။
 • အျခား ရွားပါးေသာ အမ်ိဳးအစားမ်ား။ ။ အစာမ်ိဳျပြန္ကင္ဆာ၏ ရွားပါးေသာ ပုံစံမ်ားမွာ Choriocarcinoma (အခ်င္းဆဲလ္မွ စေသာ သားအိမ္ကင္ဆာ) ၊ Lymphoma (ျပန္ရည္က်ိတ္ကင္ဆာ)၊ Melanoma (မွဲ႔ကင္ဆာ)၊  Sarcoma (အရိုးၾကြက္သားတြင္ ျဖစ္ေသာ ကင္ဆာ) ၊ Small cell cancer (အဆုတ္ကင္ဆာ)။

ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား

Esophageal Cancer (အစာမ်ိဳျပြန္ကင္ဆာ) ျဖစ္ႏုိင္ေျခကိုဘာေတြက ျမင့္တက္ေစသလဲ

အစာမ်ိဳျပြန္ကင္ဆာ ကို ျဖစ္ပြားမွုမ်ားေစတဲ့ အေၾကာင္းအရင္း မ်ားစြာရွိပါတယ္။ ၎တုိ႔မွာ ေအာက္ပါတုိ႔ပါ၀င္ပါတယ္။

 • စားခ်ဥ္႔ျပန္ေရာဂါ ။ ။ အစာအိမ္အတြင္းရွိ အစာမ်ားနွင့္ အစာေခ်ရည္ အက္ဆစ္မ်ားသည္ အစာမ်ိဳျပြန္တြင္းသို႔ ျပန္ဆန္တက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎သည္ အစာမ်ိဳျပြန္ အရည္ႏွင့္ အက်ိအခၽြဲထုတ္ေသာ ဂလင္း ကင္ဆာ (adenocarcinoma) ျဖစ္ႏိုင္ေခ် သိိသိသာသာ မ်ားေစသည္။
 • ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း (သို႔) အျခား နည္းျဖင့္ ေဆးရြက္ၾကီးသံုးျခင္း
 • အရက္ အလြန္အကၽြံေသာက္ျခင္း
 • Barrett’s esophagus ။ ။ ဤအေျခအေနတြင္ အစာမ်ိဳျပြန္ေအာက္ပိုင္းတြင္ ကင္ဆာျဖစ္ေစသည္။ Barrett’s esophagus သည္ စားခ်ဥ့္ျပန္ေရာဂါေၾကာင့္လည္း ျဖစ္တတ္သည္။ အခ်ိန္ၾကာလာသည္နွင့္အမ်ွ အစာမ်ိဳျပြန္တြင္းရွိ အစာေခ်ရည္အက္ဆစ္မ်ားသည္ ဆဲလ္ေျပာင္းလဲမႈကို ျဖစ္ေစျပီး adenocarcinoma ျဖစ္ပြားႏိုင္ေခ်မ်ားေစသည္။

ထုိ႔ျပင္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ သက္ၾကီးရြယ္အုိမ်ားသည္ အစာမ်ိဳျပြန္ကင္ဆာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် အႏၱရာယ္ပိုမ်ားသည္။ Adenocarcinoma ျဖစ္ႏိုင္ေခ် အႏၱရာယ္သည္ လူျဖဴ အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ ပိုျမင့္မားသည္။ သို႔ေသာ္ Squamous cell carcinoma အမ်ိဳးအစားကင္ဆာကေတာ့ အာရွ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အသားအေရာင္ရွိေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္္ ပိုအျဖစ္မ်ားသည္။

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုသမႈ

ယခုေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆးပညာအၾကံေပးမႈေနရာတြင္ အစားထိုးရန္မသင့္ေတာ္ပါ။ ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတုိင္ပင္ပါ.

Esophageal Cancer (အစာမ်ိဳျပြန္ကင္ဆာ) ကို ဘယ္လိုအတည္ျပဳပါသလဲ

အစာမ်ိဳျပြန္ကင္ဆာ ကို ရွာေဖြအတည္ျပဳေသာ စစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ ပါ၀င္ပါသည္။

 • Barium swallow X-ray ။ ။ ေဘရီယမ္ မ်ိဳခ်ျပီး ရုိက္ေသာ X-ray ဓါတ္မွန္ တြင္ အစာမ်ိဳျပြန္ကို အလႊာတစ္ထပ္အုပ္ေပးေသာ ေဘရီယမ္ အရည္ကို ေသာက္ရသည္။ ဤနည္းသည္ X-ray ဓါတ္မွန္တြင္ အစာမ်ိဳျပြန္ကိုိ ေတြ႔ျမင္ရေစျပီး ဆရာ၀န္အား အစာမ်ိဳျပြန္တြင္ ရွိေသာ ျပႆနာမ်ားကို အတည္ျပဳႏိုင္ေစသည္။
 • အစာမ်ိဳျပြန္ မွန္ေျပာင္းၾကည့္ျခင္း။ ။ ဆရာ၀န္က ေသးငယ္ေပါ့ပါးေသာ ျပြန္သ႑ာန္ မွန္ေျပာင္းကို လည္ေခ်ာင္းမွ တစ္ဆင့္ အစာမ်ိဳျပြန္အတြင္းသို႔ ထည့္ကာ စစ္ေဆးသည္။ မွန္ေျပာင္းၾကည့္ရင္း အာထရာေဆာင္းရိုက္ျခင္းသည္ အသံလႈိင္းမ်ားကို ထုတ္လႊင့္ေပးျပီး အနီးအနား တစ္ရႈးမ်ားတြင္ ကင္ဆာဆဲလ္ ပါ၀င္မႈ အတုိင္းအတာနွင့္ပတ္သက္ျပီး ပိုမုိသိရွိေစသည္။
 • အသားစ စစ္ေဆးျခင္း ။ ။ မွန္ေျပာင္းၾကည့္စဥ္တြင္ ဆရာ၀န္သည္ သင့္အစာမ်ိဳျပြန္မွ ဆဲလ္ (သို႔) တစ္ရႈး ယူျပီး မုိက္ခရိုစကုပ္ေအာက္တြင္ ကင္ဆာ ဆဲလ္ ရွိမရွိ စစ္ေဆးႏိုင္သည္။
 • အျခားစစ္ေဆးမႈမ်ား ။ ။ ကြန္ပ်ဴတာဓါတ္မွန္ (CT) ၊ positron emission tomography (PET) ၊ ရင္ဘတ္တြင္း အေပါက္ေဖာက္ မွန္ေျပာင္းနွင့္ ရွာေဖြစစ္ေဆးျခင္း (Thoracoscopy) ႏွင့္ ၀မ္းဗုိက္တြင္းအေပါက္ေဖာက္ျပီး မွန္ေျပာင္းနွင့္ ရွာေဖြစစ္ေဆးျခင္း (Laproscopy)  မ်ားကို အစာမ်ိဳျပြန္ ျပင္ပ အစိတ္အပိုင္းမ်ားသို႔ ကင္ဆာ ပ်ံ ႔ႏွံ ႔မႈကို စစ္ေဆးရန္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ဤနည္းကို ကင္ဆာအဆင့္ သတ္မွတ္ရန္ စစ္ေဆးျခင္းဟု ေခၚသည္။ ဆရာ၀န္က သင့္ကို ကုသမႈေပးရန္ စီစဥ္ရာတြင္ ဤအခ်က္အလက္မ်ား လိုအပ္သည္။

Esophageal Cancer (အစာမ်ိဳျပြန္ကင္ဆာ) ကို ဘယ္္လိုကုသပါသလဲ

ကင္ဆာဆဲလ္ အမ်ိဳးအစား၊ ကင္ဆာအဆင့္ ႏွင့္ သင့္က်န္းမာေရးေပၚတြင္ မူတည္ျပီး ကုသမႈကို ဆံုးျဖတ္သည္။

ခြဲစိတ္မႈ

အစာမ်ိဳျပြန္ အစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ ႔ (သို႔) အားလံုးကို ခြဲစိတ္ဖယ္ရွားသည္။

ဓါတ္ေရာင္ျခည္ကုသမႈ

ကင္ဆာဆဲလ္မ်ားကို ဓါတ္ေရာင္ျခည္ႏွင့္ သတ္သည္။

ကင္ဆာေဆးကုထံုး

ခႏၶာကိုယ္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ကင္ဆာဆဲလ္မ်ားကိို ဦးတည္ေသာ အစြမ္းထက္ေသာ ေဆး၀ါးမ်ားကို ေပးသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ဓါတ္ေရာင္ျခည္ကုသမႈ ၊ ခြဲစိတ္မႈ မ်ားႏွင့္အတူတြဲေပးသည္။ ခြဲစိတ္မႈမပါဘဲ ဓါတ္ေရာင္ျခည္ကုသမႈတစ္တည္းႏွင့္လည္း တြဲေပးတတ္သည္။

အလင္းကုထံုး

အေစာပိုင္းအဆင့္ ကင္ဆာဆဲလ္မ်ားကို အထူးေလဆာ အလင္းကုထံုး ႏွင့္ ကုသည္။

လွ်ပ္စစ္စီးေၾကာင္းႏွင့္ ေအးခဲပစ္ျခင္း (Electrocoagulation)

အေစာပိုင္းအဆင့္ ကင္ဆာဆဲလ္မ်ားကို လွ်ပ္စစ္စီးေၾကာင္းႏွင့္ ေအးခဲဖ်က္ဆီးသည္။

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အိမ္သံုးကုထံုးမ်ား

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ အိမ္သံုးကုထံုးေတြအသံုးျပဳျခင္းက အစာမ်ိဳျပြန္ကင္ဆာ ကို ကုသရာမွာ ဘယ္လိုအေထာက္အကူျပဳႏုိင္မလဲ။

အစာမ်ိဳျပြန္ကင္ဆာကို ရပ္တန္႔ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမရွိေသာ္လည္း ျဖစ္ပြားႏိုင္ေခ် အႏၱရာယ္နည္းေစေသာ အခ်က္အခ်ိဳ ႔ရွိပါသည္။

 • စီးကရက္ႏွင့္ ေဆးရြက္ၾကီး၀ါးျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသည္ အဓိကေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္။
 • အရက္ေလ်ာ့ေသာက္ျခင္းသည္လည္း ျဖစ္ပြားနိုင္ေခ် အႏၱရာယ္ကို ေလ်ာ့ခ်ေပးသည္။
 • သစ္သီး၀လံႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ အေျမာက္အျမားပါေသာ အစားအေသာက္စားျခင္း ႏွင့္ က်န္းမာေသာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကို ထိန္းသိမ္းျခင္းသည္လည္း အစာမ်ိဳျပြန္ကင္ဆာကို ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ေသာ ထိေရာက္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား ျဖစ္သည္။

အကယ္၍သင့္မွာ ေမးခြန္းေတြရွိမယ္ဆိုရင္ သင့္အတြက္သင့္ေတာ္တဲ့ အေျဖရွာေဖြႏုိင္ဖို႔ ဆရာ၀န္နဲ႔ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္ပါတယ္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ။

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 15, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 15, 2018

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။