Endometrial Hyperplasia (အမ္ဒိုမက္ထရီယမ္ထူျခင္း) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

Endometrial Hyperplasia (အမ္ဒိုမက္ထရီယမ္ထူျခင္း) ကဘာလဲ။

အမ္ဒိုမက္ထရီယမ္ဆိုသည္မွာ သားအိမ္၏နံရံအလႊာတစ္ခုၿဖစ္ၿပီး မတန္တဆ ဆဲလ္ႀကီးထြားျခင္းေၾကာင့္ ထူလာတတ္ပါသည္။ ထိုအေျခအေနအား အမ္ဒိုမက္ထရီယမ္ထူျခင္းဟု ေခၚ၏။ ၎သည္ ကင္ဆာမဟုတ္ေသာ္လည္း တစ္ခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ကင္ဆာဖက္သို႔ ကူးသြားႏုိင္ပါသည္။

အမ္ဒိုမက္ထရီယမ္မွာ ရာသီစက္၀န္တေလွ်ာက္ ေဟာ္မုန္းမ်ားအား တုန္႔ျပန္႔ျခင္းအားျဖင့္ ေျပာင္းလဲႏုိင္စြမး္ရွိပါသည္။ စက္၀န္း၏ ပထမအပိုင္းတြင္း မေဟာ္မုန္းကို သားဥအိမ္မ်ားမွ ထုတ္၏။ မေဟာ္မုန္းသည္ နံရံအလႊာအား ႀကီးထြားလာေစၿပီး သေႏၶတည္ရန္အတြက္ သားအိမ္ကို အရံသင့္ျပင္ေပးလုိက္သည္။ ေနာက္တစ္ပိုင္း စက္၀န္းအလယ္ပိုင္းတြင္ သားဥအိမ္တစ္ခုမွ သားဥေၾကြလာပါသည္။

သားဥေၾကြၿပီးေနာက္ ပရိုဂ်က္စတီရုမ္းေခၚေသာ ေနာက္ေဟာ္မုန္းတစ္မ်ိဳး စထြက္လာ၏။ ထုိေဟာ္မုန္းသည္ သားဥအား အာဟာရျပဳရန္ လက္ခံရန္ အမ္ဒိုမက္ထရီယမ္ကို ျပဳျပင္ေပးျပန္သည္။ သေႏၵမတည္ျဖစ္ပါက မေဟာ္မုန္းႏွင့္ ပရိုဂ်က္စတီရုမ္း လယ္ဗယ္မ်ား တျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့က်သြား၏။ ပရိုဂ်က္စတီရုမ္းက်သြားသည့္အခါ ရာသီစလာေစပါေတာ့သည့္။ တနည္း နံရံအလႊာ ကြာက်လာပါသည္။ နံရံလံုး၀ကြာခ်ၿပီးသည့္အခါ ေနာက္တစ္ဖန္ ရာသီစက္၀န္းျပန္စၿပီျဖစ္သည္။

အမ္ဒိုမက္ထရီယမ္ထူျခင္းမွာ ပရိုဂ်က္စတီရုမ္းမရွိပဲ မေဟာ္မုန္းမ်ားျပားသည့္အခါ ျဖစ္လာပါသည္။ သားဥေၾကြျခင္းမရွိပါက ပရိုဂ်က္စတီရုမ္းလည္း မျဖစ္ေပၚေတာ့ပါ။ ထိုအခါ နံရံလည္းမကြာပါ။ အမ္ဒိုမက္ထရီယမ္သည္ မေဟာ္မုန္းအား တုန္႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ဆက္လက္ၾကီးထြားေနပါလိမ့္။ နံရံလႊာကိုျဖစ္ေစသည့္ဆဲလ္မ်ားမွာ အလြန္ျပြတ္ၾကပ္လာၿပီး ပံုမွန္မဟုတ္ေတာ့ပါ။ ထိုအတိုင္း မကုသပဲထားပါက ကင္ဆာအျဖစ္ ေျပာင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။ ေျပာင္းလဲရန္ၾကာခ်ိန္ကိုေတာ့ အတိအက် မသိႏုိင္ပါ။

Endometrial Hyperplasia (အမ္ဒိုမက္ထရီယမ္ထူျခင္း) က ဘယ္ေလာက္အျဖစ္မ်ားသလဲ

ဒီေရာဂါသည္ အလြန္အျဖစ္မ်ား၏။ အသက္အရြယ္မေရြးျဖစ္ႏုိင္သည္။ ေရာဂါျဖစ္ပြားႏုိင္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းအားျဖင့္ စီမံႏုိင္ပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ားထပ္မံသိရွိဖို႔အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။

လကၡဏာမ်ား

Endometrial Hyperplasia (အမ္ဒိုမက္ထရီယမ္ထူျခင္း) ရဲ႕လကၡဏာေတြကဘာေတြလဲ

အမ္ဒိုမက္ထရီယမ္ထူျခင္း ၏ အျဖစ္အမ်ားဆံုးေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွာ

 • ရာသီလာစဥ္ ေသြးအက်မ်ားျခင္း သို႔မဟုတ္ ပံုမွန္ထက္ပိုၾကာျခင္း
 • ၂၁ ရက္တိုေသာ ရာသီစက္၀န္း
 • ေသြးဆံုးၿပီးေနာက္ ေသြးဆင္းျခင္း

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အထဲမွာမပါ၀င္ေသးေသာ အျခားလကၡဏာမ်ားလည္း ရွိႏုိင္ပါေသးသည္။ အကယ္၍ကိုယ့္ဆီ၌ ေရာဂါလကၡဏာတစ္ခုခုမ်ား ရွိေနမလားဆိုျပီး စိုးရိမ္ေနမည္ဆိုပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္သင့္ပါသည္။

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသင့္သလဲ

သင့္ဆီမွာ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေရာဂါလကၡဏာေတြထဲမွ တစ္ခုခုမ်ားရွိေနမည္ဆိုလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ေမးခြန္းတစ္ခုခုရွိေနမည္ဆိုပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။ လူတုိင္း၏ခႏၶာကိုယ္တံု႔ျပန္မႈသည္ မတူညီႏုိင္ပါ။ သင့္အေျခအေနအတြက္ ဘာအေကာင္းဆံုးလဲဆိုတာကို သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ျခင္းက အေကာင္းဆံုးပင္။

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

Endometrial Hyperplasia (အမ္ဒိုမက္ထရီယမ္ထူျခင္း) ကိုဘာေတြကျဖစ္ေစသလဲ

 • တစ္ခ်ိဳ႕သက္ေသျပခ်က္မ်ားတြင္ မေဟာ္မုန္းမ်ားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပသထားသည္။ ထိုေဟာ္မုန္းမညီမွ်ျခင္းက သားအိမ္ကင္ဆာႏွင့္ဆက္စပ္မႈရွိသည္။ နံရံထူလာျခင္းအား တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ကင္ဆာအႀကိဳျဖစ္စဥ္ဟုလည္း ဆုိၾကပါသည္။
 • ပရိုဂ်က္စတီရုမ္းႏွင့္ ထိေတြမႈနည္းေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ နံရံထူျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ပိုမ်ား၏။
 • ေသြးဆံုးခါနီးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား (သားဥေၾကြျခင္း မမွန္ေတာ့သည့္အခါ) သို႔မဟုတ္ ေသြးဆံုးၿပီးသူမ်ား (သားဥေၾကြရပ္သြားသူမ်ား)သည္ ုျဖစ္ႏုိင္ေခ် ပိုမ်ားပါသည္။
 • အပ်ိဳေဖာ္၀င္စ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားတြင္ မူမမွန္ေသာ သားဥေၾကြျခင္းပံုစံရွိေနပါက ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ား၏။
 • ပရိုဂ်က္စတင္မပါသည့္ မေဟာ္မုန္းအစားထုိးကုထံုးသံုးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား
 • Tamixifen ကဲ့သို႔ ရင္သားကင္ဆာေဆးမ်ား

ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား

 Endometrial Hyperplasia (အမ္ဒိုမက္ထရီယမ္ထူျခင္း) ျဖစ္ႏုိင္ေျခကိုဘာေတြက ျမင့္တက္ေစသလဲ

အမ္ဒိုမက္ထရီယမ္ထူျခင္း ျဖစ္ပြားႏုိင္ေခ်ကိုျမင့္ေစေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာရွိပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္

 • အသက္ ၃၅ ႏွစ္ထက္ႀကီးသူမ်ား
 • လူျဖဴမ်ိဳး
 • ကိုယ္၀န္တစ္ခါမွမေဆာင္ဖူးသူ
 • အသက္ႀကီးလြန္းမွ ေသြးဆံုးျခင္း
 • အပ်ိဳေဖာ္၀င္ခ်ိန္ေစာျခင္း
 • ဆီးခ်ိဳ၊ အိတ္မ်ားစြာရွိေသာ သားဥေရာဂါ၊ သည္းေျခအိတ္ေရာဂါ သို႔မဟုတ္ သိုင္းရြိဳက္ေရာဂါမ်ား ရွိျခင္း
 • အ၀လြန္ျခင္း
 • ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း
 • သားဥအိမ္၊ အူမႀကီး၊ သားအိမ္ကင္ဆာ မိသားစုအတြင္းရာဇ၀င္ရွိလွ်င္

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုသမႈ

ယခုေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆးပညာအၾကံေပးမႈေနရာတြင္ အစားထိုးရန္မသင့္ေတာ္ပါ။ ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတုိင္ပင္ပါ.

Endometrial Hyperplasia (အမ္ဒိုမက္ထရီယမ္ထူျခင္း) ကို ဘယ္လိုအတည္ျပဳပါသလဲ

 • ပံုမွန္မဟုတ္ပဲ ေသြးဆင္းျခင္းျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းရင္မ်ားစြာရွိပါသည္။ သင္သည္ အသက္ ၃၅ ႏွစ္အထက္ သို႔မဟုတ္ ၎ေအာက္ ပံုမွန္မဟုတ္ပဲ ေသြးဆင္းေနၿပီး ဘာေဆးႏွင့္မွမသက္သာဆုိပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္တုိင္ပင္ၿပီး အမ္ဒိုမက္ထရီယမ္ထူျခင္း ႏွင့္ ကင္ဆာကို စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။
 • မိန္းမကိုယ္တြင္းကိုျဖတ္ၿပီးရိုက္ေသာ တီဗီဓာတ္မွန္ႏွင့္ အမ္ဒိုမက္ထရီယမ္အထူကို တိုင္းတာႏိုင္ပါသည္။ ဤစစ္ေဆးမႈတြင္ ေသးငယ္ေသာကိရိယာအား မိန္းမကိုယ္တြင္ထည့္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုကိရိယာမွ အသံလိႈင္းမ်ားလႊင့္ေပးၿပီး ပုံရိပ္အျဖစ္ ပံုေဖာ္မည္ျဖစ္သည္။
 • ကင္ဆာျဖစ္ေၾကာင္း အေသအခ်ာေျပာႏိုင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာနည္းမွာ အမ္ဒိုမက္ထရီယမ္အသားယူၿပီး အဏုၾကည့္မွန္ေျပာင္းႏွင့္ စစ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎အသားစအား သားအိမ္ျခစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ သားအိမ္ထုတ္ျခင္းမွရရွိႏုိင္ပါသည္။

Endometrial Hyperplasia (အမ္ဒိုမက္ထရီယမ္ထူျခင္း) ကို ဘယ္္လိုကုသပါသလဲ

 • အမ္ဒိုမက္ထရီယမ္ထူျခင္းကို အတည္ျပဳၿပီးပါက အျပည့္အ၀လုိက္နာကုသရန္ လိုအပ္ပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အမ္ဒိုမက္ထရီယမ္ထူျခင္းႏွင့္ ကင္ဆာဆဲလ္မ်ားမွာ တစ္ခ်ိန္တည္း တည္ရွိေနႏိုင္ပါသည္။ ကုထံုးမွာ အမ်ိဳးသမီး၏ အသက္အရြယ္ႏွင့္ ထူျခင္းအမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္ၿပီး ကြာျခားပါသည္။
 • ျဖစ္ရပ္အမ်ားအျပားတြင္ အမ္ဒိုမက္ထရီယမ္ထူျခင္းအားစ ပရိုဂ်က္စတင္ျဖင့္ ကုသပါသည္။ ပရိုဂ်က္စတင္အား ေသာက္ေဆး၊ ထိုးေဆး၊ သားအိမ္ထည့္ကိရိယာ သို႔မဟုတ္ မိန္းမကိုယ္လိမ္ေဆးအျဖစ္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး သံုးႏိုင္ပါသည္။ ေဆးပမာဏႏွင့္ သံုးရန္ၾကာခ်ိန္မွာ အသက္ႏွင့္ ထူျခင္းအမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္ပါသည္။ ပရိုဂ်က္စတင္ကုထံုးေၾကာင့္ ရာသီလာသလို ေသြးမ်ားဆင္းႏုိင္ပါသည္။
 • ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ ထူျခင္းမ်ိဳးရွိေနပါက ကင္ဆာျဖစ္ႏုိင္ေခ်ပိုမ်ား၏။ ကေလးထပ္မယူေတာ့ဘူးဆုိပါက သားအိမ္ထုတ္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးကုသမႈပင္ျဖစ္သည္။

 

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အိမ္သံုးကုထံုးမ်ား။

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ အိမ္သံုးကုထံုးေတြအသံုးျပဳျခင္းက အမ္ဒိုမက္ထရီယမ္ထူျခင္း ကို ကုသရာမွာ ဘယ္လိုအေထာက္အကူျပဳႏုိင္မလဲ။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လူေနမႈပံုစံမ်ားႏွင့္အိမ္သံုးကုထံုးမ်ားက သင့္အေနျဖင့္ အမ္ဒိုမက္ထရီယမ္ထူျခင္း ကိုကုသသည့္ေနရာႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္လုပ္ရာတြင္ အကူအညီေပးႏုိင္ပါသည္။

 • ေသြးဆံုးၿပီးေနာက္ မေဟာ္မုန္းသံုးေနရလွ်င္ ပရိုဂ်က္စတင္သို႔မဟုတ္ ပရိုဂ်က္စတီရုမ္းသံုးရန္ လိုပါမည္။
 • ရာသီပံုမွန္မလာပါက သားဆက္ျခား ေသာက္ေဆးေသာက္ရန္ အႀကံျပဳပါသည္။ ၎တြင္ မေဟာ္မုန္းႏွင့္အတူ ပရိုဂ်က္စတင္ပါ ပါရွိပါသည္။ တျခားေသာ ပရိုဂ်က္စတင္ပံုစံမ်ားကိုလည္း အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။
 • ကိုယ္အေလးခ်ိန္မ်ားေနလွ်င္ ၀ိတ္ခ်ျခင္းက အကူအညီျဖစ္ပါသည္။ သားအိမ္ကင္ဆာျဖစ္ႏုိင္ေခ်မွာ ၀ျခင္းႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ေနပါသည္။

အကယ္၍သင့္၌ ေမးခြန္းမ်ားရွိသည္ဆိုပါက သင့္အတြက္သင့္ေတာ္ေသာ အေျဖရွာေဖြႏုိင္ဖို႔ရာ ဆရာ၀န္ႏွင့္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္ပါသည္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 13, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 13, 2018

သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။