Dyslexia (စာေရးစာဖတ္ခက္ခဲေသာေရာဂါ) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Thurein Hlaing Win

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

Dyslexia (စာေရးစာဖတ္ခက္ခဲေသာေရာဂါ) ကဘာလဲ။

Dyslexia ဆုိတာ စာဖတ္ျခင္း၊ စာေရးျခင္းႏွင့္ စာလုံးေပါင္းျခင္းမ်ား သင္ၾကားရာ၌ အခက္အခဲေတြ႕ျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစတဲ့ ဦးေႏွာက္ေရာဂါ တစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ ၎ေရာဂါဟာ ဥာဏ္ရည္ကုိေတာ့ ထိခုိက္မွဳ မရွိပါဘူး။

Dyslexia (စာေရးစာဖတ္ခက္ခဲေသာေရာဂါ) က ဘယ္ေလာက္အျဖစ္မ်ားသလဲ

Dyslexia ေရာဂါဟာ ကေလးအမ်ားစုမွာ ျဖစ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ စာသင္အရြယ္မေရာက္မခ်င္း ေရာဂါ ရွိမွန္းမသိပဲ ျဖစ္ေနႏုိင္ပါတယ္။

လကၡဏာမ်ား

Dyslexia (စာေရးစာဖတ္ခက္ခဲေသာေရာဂါ) ရဲ႕လကၡဏာေတြကဘာေတြလဲ

Dyslexia ရဲ႕ အျဖစ္အမ်ားဆံုးေရာဂါလကၡဏာေတြကေတာ့ စာလုံးေပါင္းရာ၊ စကားေျပာရာႏွင့္ စာဖတ္ရာတြင္ ေႏွးေကြးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အခက္အခဲေတြ႕ျခင္း၊ ကဗ်ာ ကာရန္မ်ားသင္ၾကားရာတြင္ သုိ႔မဟုတ္ ကဗ်ာ ကာရန္နဲ႔ ဆုိင္ေသာ ဂိမ္းမ်ား ကစားရာတြင္ အခက္အခဲေတြ႕ျခင္း၊ သူ/ သူမၾကားလုိက္သည့္ အရာကုိေတြးေခၚႏုိင္စြမ္း၊ မွတ္မိႏုိင္စြမ္း ႏွင့္နားလည္ႏုိင္စြမ္း ဆုိင္ရာတုိ႔၌ ျပသနာတက္ျခင္း၊ စကားလုံးမ်ား သုိ႔မဟုတ္ စာစုမ်ား၏ တူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ကဲြျပားျခားနားခ်က္မ်ားကုိ ျမင္ႏုိင္စြမ္း ခက္ခဲျခင္း၊ စကားလုံးအသစ္မ်ားကုိ စာလံုးေပါင္းရာတြင္ အခက္အခဲ ေတြ႕ျခင္း၊ ႏုိင္ငံျခား ဘာသာစကား မ်ားကုိ သင္ၾကားရာတြင္ အခက္အခဲ ေတြ႕ျခင္း စတာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အထက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့အထဲမွာမပါ၀င္တဲ့ အျခားေသာလကၡဏာေတြလည္းရွိႏုိင္ပါေသးတယ္။ တကယ္လို႔ကိုယ့္ဆီမွာ ေရာဂါလကၡဏာတစ္ခုခုမ်ားရွိေနမလားဆိုျပီး စိုးရိမ္ေနမယ္ဆိုရင္ ဆရာ၀န္နဲ႔ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္သင့္ပါတယ္။

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသင့္သလဲ

တကယ္လုိ႔ သင့္ကေလးဟာ သင္ေမွ်ာ္လင့္ထားတာထက္ စာဖတ္စြမ္းရည္ ေလ်ာ့က် ေနမယ္ဆုိရင္ သုိ႔မဟုတ္ သူ/ သူမဟာ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေရာဂါလကၡဏာ ခံစားရလွ်င္ သင့္ဆရာဝန္ႏွင့္ ျပသသင့္ပါတယ္။ Dyslexia ေရာဂါဟာ ကေလးငယ္စဥ္မွာ မသိသာေပမယ့္ စာသင္အရြယ္ေရာက္လာတဲ့ အခါမွာ ဆက္ၿပီးျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

Dyslexia (စာေရးစာဖတ္ခက္ခဲေသာေရာဂါ) ကိုဘာေတြကျဖစ္ေစသလဲ

Dyslexiaေရာဂါဟာ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဥာဏ္ရည္ ဥာဏ္ေသြးေလ်ာ့နည္းလုိ႔ ျဖစ္လာတဲ့ ေရာဂါမဟုတ္ပါဘူ။ ၎ေရာဂါဟာ ဦးေႏွာက္ ဖြံ႕ျဖဳိးမွဳကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ မ်ဳိးရုိးဗီဇအခ်ဳိ႕နဲ႔ သက္ဆုိင္ပါတယ္။

၎ေရာဂါဟာ မ်ဳိးရုိးလုိက္တတ္ေသာ ေရာဂါျဖစ္ပါတယ္။ မိဘမ်ားမွ အေမြဆက္ခံထားတဲ့ မ်ဳိးရုိးဗီဇအခ်ဳိ႕ေၾကာင့္ စကားလုံးမ်ား၊ စကားစုမ်ားေရးရာဖတ္ရာ စာလုံးေပါင္းရာႏွင့္ ဦးေႏွာက္ပုိင္းဆုိင္ရာကုိ ထိခုိက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

Risk factors

 Dyslexia (စာေရးစာဖတ္ခက္ခဲေသာေရာဂါ) ျဖစ္ႏုိင္ေျခကိုဘာေတြက ျမင့္တက္ေစသလဲ

Dyslexia ျဖစ္ပြားႏုိင္ေခ်ကိုျမင့္ေစတဲ့အေၾကာင္းရင္းေတြ အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ သင့္မိသားစုမွာ Dyslexia ေရာဂါ ရာဇဝင္ရွိျခင္း၊ စာဖတ္ႏုိင္စြမ္းကုိ ျပဳလုပ္ေပးတဲ့ ဦးေႏွာက္ရဲ႕ အစိတ္အပုိင္းမ်ားထိခုိက္ျခင္း စတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုသမႈ

ယခုေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆးပညာအၾကံေပးမႈေနရာတြင္ အစားထိုးရန္မသင့္ေတာ္ပါ။ ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတုိင္ပင္ပါ.

Dyslexia (စာေရးစာဖတ္ခက္ခဲေသာေရာဂါ) ကို ဘယ္လိုအတည္ျပဳပါသလဲ

ကေလးငယ္ေလးေတြမွာ Dyslexia ေရာဂါ ရွိမရွိ အေျဖရွာအတည္ျပဳရန္ ခက္ခဲႏုိင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆုိေတာ့ ေရာဂါလကၡဏာေတြဟာ အျမဲမထင္ရွားႏုိင္လုိ႔ပါ။ သင့္ဆရာဝန္က ေအာက္ပါ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေမးၿပီးအေျဖရွာႏုိင္ပါတယ္။

လူနာရဲ႕သဘာဝအတုိင္း ဖြံ႕ျဖဳိးႀကီးထြားမွဳ ရွိမရွိ၊ ပညာေရးဆုိင္ရာ ရလဒ္မ်ား၊ ေရာဂါရာဇဝင္မ်ားအေၾကာင္းနဲ႔ မိသားစုဆုိင္ရာ ေရာဂါမ်ား အေၾကာင္းစတာေတြကုိ ေမးႏုိင္ပါတယ္။ ဆရာဝန္က သင့္ကေလးကုိ ဘာသာစကားပုိင္းဆုိင္ရာ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းၿပီး စစ္ေဆးပါလိမ့္မယ္။အျမင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကားပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာရုံေၾကာပုိင္းဆုိင္ရာစစ္ေဆးမွဳ မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ပါလိမ့္မယ္။

၎တုိ႔ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ ထိခုိက္ေစတဲ့ လူမွဳေရးပုိင္းဆုိင္ရာ ျပသာနာမ်ားႏွင့္ စိတ္ဖိစီးမွဳမ်ား စုိးရိမ္မွဳမ်ား စတဲ့ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ားရွိမရွိကုိ သင့္ကေလးကုိ ေမးပါလိမ့္မယ္။ စာဖတ္ျခင္းႏွင့္ အျခားဗီဇပါရမီဆုိင္ရာမ်ား ကြ်မ္းက်င္မွဳမ်ားကုိလည္း စစ္ေဆးပါလိမ့္မယ္။

Dyslexia (စာေရးစာဖတ္ခက္ခဲေသာေရာဂါ) ကို ဘယ္္လိုကုသပါသလဲ

Dyslexia ေရာဂါဟာအေျဖရွာအတည္ျပဳရန္ ႏွင့္လုံးဝေပ်ာက္ကင္း ေအာင္ကုသဖုိ႔ရာ ခက္ခဲပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ အခ်ိန္မီ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အားေပးကူညီမွဳမ်ား ႏွင့္ကေလးရဲ႕ ေက်ာင္းသုိ႔မဟုတ္ မိဘမ်ားက အားေပးကူညီပံ့ပုိးျခင္းဟာ ေအာင္ျမင္မွဳကုိ ပုိရေစႏုိင္ပါတယ္။

ကေလး၏ ပညာေရးပုိင္းဆုိင္ရာ အားေပးလွဳံ႕ေဆာ္ျခင္း၊ အၾကားအာရုံ၊ အျမင္အာရုံဆိုင္ရာမ်ား ပုိမို တုိးတက္လာေစရန္ ဆရာ ဆရာမမ်ားက နည္းလမ္းအခ်ဳိ႕ကုိ အသုံးျပဳျခင္းစတာေတြကို ျပဳလုပ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါ့အျပင္ စာဖတ္စြမ္းရည္ ပုိမုိတုိးတက္လာေအာင္လည္း ကူညီေပးပါလိမ့္မယ္။

စာဖတ္ကြ်မ္းက်င္ ပညာရွင္က စကားလုံးမ်ားကုိ တည္ေဆာက္ေစေသာ သံရင္းမ်ားအေၾကာင္းကုိ ပုိမုိ နားလည္ရန္ ၊သူ/ သူမေျပာေသာစကားမ်ားကုိ ကေလးနားလည္ရန္ႏွင့္ စာဖတ္သည့္အခါ က်ယ္ေလာင္စြာ ဖတ္ျပ၍ ေလ့က်င့္ေပးျခင္း စတာေတြကုိ ျပဳလုပ္ၿပီး သင့္ကေလးကုိ သင္ၾကားရာ၌ ပုိမုိေကာင္းမြန္လာေအာင္ ကူညီႏုိင္ပါတယ္။

မိဘမ်ားမွ ဂရုစုိက္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း၊ မိဘမ်ားက ကေလးရဲ႕ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားကုိ တတ္ႏုိင္သမွ် အေစာဆုံး ေလ့လာေတြ႕ရွိဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ သူ/ သူမကုိ စာဖတ္ရာ၌ အက်ယ္ႀကီးေအာ္ဖတ္၍ ေလ့က်င့္ေပးျခင္း၊ ခၾကာခဏ စာကုိ ပုိ၍ ဖတ္ေပးရန္ အားေပးျခင္း စတာေတြျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြအတည္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ား မျပဳလုပ္ေပးပါ။

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ စက်တင်ဘာ 29, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း စက်တင်ဘာ 29, 2017

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။