Dry Skin (အသားေျခာက္ျခင္း)

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

Dry Skin (အသားေျခာက္ျခင္း) ကဘာလဲ။

အေရျပားယားယံျခင္း၊အက္ကြဲျခင္း၊အဖတ္ဖတ္မ်ားကြာက်ျခင္းစသည္တို႔သည္အေရျပားေျခာက္ေသြ႕ျခင္း၏လကၡဏာမ်ား ပင္ျဖစ္သည္။အထူးသျဖင့္ေျခသလံုး၊လက္ေမာင္းႏွင့္ဝမ္းဗိုက္ေနရာတို႔တြင္ျဖစ္ေပၚတတ္သည္။အသားေျခာက္ျခင္းကိုကာကြယ္ရန္ ေအာက္ပါတို႔ကိုလုပ္ေဆာင္သင့္ၿပီး အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကိုေတာ့သက္ဆိုင္ရာဆရာဝန္ႏွင့္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္သည္။

လကၡဏာမ်ား

Dry Skin (အသားေျခာက္ျခင္း) ရဲ႕လကၡဏာေတြကဘာေတြလဲ

အသားေျခာက္ျခင္း၏လကၡဏာမ်ားမွာ-

 •  အေရျပားဆြဲဆန္႔ထားသလိုတင္းတင္းႀကီးခံစားရျခင္း (အထူးသျဖင့္ ေရခ်ိဳးျခင္း ေရကူးျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္)
 • အေရျပားၾကမ္းသည္ဟုခံစားရျခင္း
 • ယားယံျခင္း
 • အသားပတ္ျခင္း၊ပိုမိုဆိုးရြားစြာအဖတ္ဖတ္ကြာက်ျခင္း
 • အေရျပားအက္ကြဲျခင္း၊တြန္႔ခါက္ျခင္း
 • အသားညိဳသူမ်ားတြင္ အျဖဴဖတ္ဖတ္မ်ားေပၚလာျခင္း
 • နီရဲလာျခင္း
 • အက္ကြဲရာမွေသြးထြက္ျခင္း

ထိုလကၡဏာမ်ားသည္ေသခ်ာမထိန္းသိမ္းပါကအေရျပားေရာင္ရမ္းျခင္းထိျဖစ္သြားႏိုင္သည္။အလြန္အမင္းအသားေျခာက္ျခင္းသည္ အက္္ကြဲေၾကာင္းမ်ားေပၚလာၿပီးေသြးထြက္ႏိုင္ၿပီး ပိုးမႊားမ်ားဝင္ေရာက္ႏိုင္သည္။

ထိုသို႔အေရျပား၏ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္မလာေအာင္ နီးစပ္ရာဆရာဝန္ႏွင့္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္သည္။

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသင့္သလဲ

အထက္ေဖာ္ျပပါလကၡဏာတစ္ခုခုရွိခဲ့သည္ျဖစ္ေစ သို႔ အသားေျခာက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး တစ္ခုခုခံစားရလၽွင္ နီးစပ္ရာဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္သည္။

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

Dry Skin (အသားေျခာက္ျခင္း) ကိုဘာေတြကျဖစ္ေစသလဲ

အခ်ိဳ႕ေသာက်န္းမာေရးျပသနာမ်ားသည္လည္းအသားေျခာက္ကိုျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္အမ်ားစုအသားေျခာက္ျခင္းကိုျဖစ္ေပၚေစေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ-

ရာသီဥတု- ေဆာင္းရာသီကဲ့သို႔အေအးဓာတ္လြန္ကဲျခင္းႏွင့္အစိုဓာတ္က်ဆင္းျခင္းတို႔သည္အသားေျခာက္ျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။အပူပိုင္းေဒသမ်ား၏အပူ လြန္ကဲျခင္းကလည္း အသားေျခာက္ျခင္းကိုျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။

အပူလြန္ကဲျခင္း-   အပူ ဓာတ္ရရွိေအာင္သံုးေလ့ရွိေသာအပူေပးစနစ္မ်ား၊ထင္းမီးဖို၊မီးဖိုတို႔သည္ စိုထိုင္းမႈကို ေလ်ာ့က်ေစျခင္းေၾကာင့္ အေရျပားကိုေျခာက္ေသြ႕ေစသည္။

ေရေႏြးျဖင့္အခ်ိန္ၾကာေရခ်ိဳးျခင္း၊ ကလိုရင္းခတ္ထားေသာေရကူးကန္မ်ားတြင္ေရကူးျခင္းတို႔သည္လည္း အေရျပးကိုေျခာက္ေသြ႕ေစသည္။

ဆပ္ျပာႏွင့္အဝတ္ေလၽွာ္ဆပ္ျပာမႈန္႔ -အခ်ိဳ႕ဆပ္ျပာႏွင့္ဆပ္ျပာမႈန္႔မ်ားတြင္ပါဝင္ေသာပစၥည္းအခ်ိဳ႕က အေရျပား၏အစို ဓာတ္ကိုပ်က္စီးေစသည္။ေခၽြးနံ႔ႏွင့္ပိုးမႊားကင္းစင္ေစေသာဆပ္ျပာမ်ားသည္ အဆိုးဆံုးျဖစ္သည္။ေခါင္းေလၽွာ္ရည္အခ်ိဳ႕မွာလည္းထိုကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္သည္။

ေနေရာင္ျခည္ႏွင့္ထိေတြ႕ျခင္း -ေနေရာင္ျခည္တြင္ပါေသာခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္သည္အေရျပားအတြင္းပိုင္းထိ ဝင္ေရာက္ႏိုင္သည္။ထိုအခါ အေရျပားပ်က္စီးလာၿပီး အေရးအေၾကာင္းမ်ား၊အေရျပားတြဲက်ျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။

အခ်ိဳ႕ေရာဂါ  eczemaႏွင့္ psoriasis ေရာဂါရွိသူမ်ားသည္လည္း အေရျပားေျခာက္ေသြ႕ျခင္းကိုခံစားရႏိုင္သည္။

ဘယ္သူေတြအေရျပားပိုမိုေျခာက္ေသြ႕ႏိုင္သလဲ?

 •  အသက္၄၀ႏွင့္အထက္လူႀကီးမ်ား
 • ေျခာက္ေသြ႕ေအးျမေသာေဒသတြင္ေနထိုင္သူမ်ား
 • ေနရကိုင္ရေသာအလုပ္မ်ား
 • ကလိုရင္းခတ္ထားေသာေရကူးကန္တြင္မၾကာခဏေရကူးျခင္း

ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား

Dry Skin (အသားေျခာက္ျခင္း) ျဖစ္ႏုိင္ေျခကိုဘာေတြက ျမင့္တက္ေစသလဲ

ဘယ္သူေတြအေရျပားပိုမိုေျခာက္ေသြ႕ႏိုင္သလဲ?

 •  အသက္၄၀ႏွင့္အထက္လူႀကီးမ်ား
 • ေျခာက္ေသြ႕ေအးျမေသာေဒသတြင္ေနထိုင္သူမ်ား
 • ေရကိုင္ရေသာအလုပ္မ်ား
 • ကလိုရင္းခတ္ထားေသာေရကူးကန္တြင္မၾကာခဏေရကူးျခင္း

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုသမႈ

ယခုေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆးပညာအၾကံေပးမႈေနရာတြင္ အစားထိုးရန္မသင့္ေတာ္ပါ။ ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတုိင္ပင္ပါ.

Dry Skin (အသားေျခာက္ျခင္း) ကို ဘယ္လိုအတည္ျပဳပါသလဲ

အသားေျခာက္မွန္းဘယ္လိုသိႏိုင္သလဲ

သင့္ဆရာဝန္မွက်န္းမာေရးရာဇဝင္ႏွင့္ စမ္းသပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ပါလိမ့မည္။ဥပမာ ဘယ္အခ်ိန္အသားေျခာက္သလဲ၊ဘယ္လိုအရာေတြကအသားေျခာက္ျခင္းကိုပိုဆိုးေစသလဲ၊သင့္ေရခ်ိဳးျခင္းအေလ့အထမ်ား၊အစားအေသာက္၊အေရျပားထိန္းသိမ္းမႈမ်ားပါဝင္သည္။ထိုမွတဆင့္ေရာဂါတစ္ခုခုႏွင့္ဆက္ႏႊယ္သည္ဟုသံသယရွိပါကေသြးေဖာက္စစ္ျခင္းကိုျပဳလုပ္ပါလိမ့္မည္။

Dry Skin (အသားေျခာက္ျခင္း) ကို ဘယ္္လိုကုသပါသလဲ

အသားေျခာက္ျခင္းကိုဘယ္လိုကုသမလဲ

အမ်ားစုအသားေျခာက္သူမ်ားသည္ ေရာဂါ၁ခုခုႏွင့္မဆက္ႏႊယ္ပါက ကုသရလြယ္ကူသည္။အစို ဓာတ္ထိန္းပစၥည္းမ်ားလိမ္းျခင္း၊ေရအခ်ိန္ၾကာခ်ိဳးျခင္းမွေရွာင္ျခင္းတို႔လိုက္နာဖို႔လိုအပ္သည္။အသားေရေျခာက္ေသြ႕ၾကမ္းတမ္းၿပီး အဖတ္ဖတ္မ်ားကြာေနပါက ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားခ်က္ပါ lactic acid ႏွင့္ urea ပါေသာခရမ္လိမ္းရန္ညႊန္ၾကားႏိုင္သည္။

ဒီထက္ပိုေရာင္ရမ္းၿပီးယားယံျခင္းမ်ားျဖစ္လာပါကhydroxyurea ပါေသာခရမ္မ်ားလိမ္းရတတ္ၿပီး အက္ကြဲၿပီးအနာျဖစ္လာပါ အနာေဆးထည့္ရန္လိုအပ္သည္။

လူမႈဘဝေနထိုင္မႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္း

 • တစ္ရက္ျခားတစ္ခါေရခ်ိဳးေပးျခင္း
 • ငါးမိနစ္မွဆယ္မိနစ္ခန္႔သာေရခ်ိဳးျခင္း
 • အစို ဓာတ္ပါေသာဆပ္ျပာသံုးျခင္း
 • ေခ်းခၽြတ္ျခင္းမွေရွာင္ျခင္း
 • ႏူးညံ့ေသာတဘတ္ျဖင့္ဖိသုတ္ျခင္း ပြတ္မသုတ္ရ
 • ေရခ်ိဳးၿပီးသည္ႏွင့္ အစို ဓာတ္ခရမ္လိမ္းျခင္း
 • ေရေငြ႕ထုတ္စက္အသံုးျပဳျခင္း
 • ေရမ်ားမ်ားေသာက္ျခင္း

ယခုေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ေဆးပညာဆုိင္ရာကၽြမ္းက်င္သူ၏ အၾကံေပးခ်က္မ်ားေနရာတြင္ အစားထိုးရန္ မသင့္ေတာ္ပါ။ ဆက္လက္သိရွိလိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ သင့္ရဲ႕ဆရာ၀န္နဲံ အျမဲတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ။

ရင္းျမစ္မ်ား

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 2, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 15, 2018

သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။