Deviated Nasal Septum (ႏွာႏုရိုးေနရာလြဲျခင္း ) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

Deviated Nasal Septum (ႏွာႏုရိုးေနရာလြဲျခင္း ) ကဘာလဲ။

ႏွာႏုရိုးသည္ ႏွာေခါင္းအတြင္းအား အခန္းႏွစ္ခုအျဖစ္ အညီအမွ်ပိုင္းျခားေပးေသာ နံရံတစ္ခုျဖစ္သည္။ ျဖစ္သင့္သည့္ ႏွာႏုရိုးသည္ အလယ္တည့္တည့္တြင္ ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ႏွာေခါင္းေလ၀င္ေပါက္ကို ဘယ္ႏွင့္ညာ ညီတူမွ်တူ ပိုင္းျခားေနရမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ၈၀ % ေသာ ႏွာႏုရိုးမ်ားသည္ အလယ္တြင္မဟုတ္ပါ။ ထိုအေျခအေနအား ႏွာႏုရိုးေနရာလြဲျခင္းဟု ေခၚ၏။

ႏွာေခါင္းအတြင္းပိုင္းပံုစံေၾကာင့္ ေလအိတ္မ်ားတြင္ နာတာရွည္ပိုးကူးစက္မႈကို အလြယ္တကူျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ တစ္ဖက္တည္းတြင္သာ အျဖစ္မ်ားသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ တစ္ကယ္ျဖစ္ေနသည့္ဖက္ကမဟုတ္ပဲ တျခားတစ္ဖက္မွာသြားျဖစ္ေနတာမ်ိဳးလဲ ရွိသည္။

ျဖစ္ရပ္တစ္ခ်ိဳ႕တြင္ ေကာက္ေနေသာ ႏွာႏုရိုးသည္ ေလအိတ္မ်ားမွ အရည္မ်ားစီးဆင္းမႈကို ေႏွာက္ယွက္ႏိုင္ၿပီး ေလအိတ္ပိုး၀င္ျခင္း ခဏခဏျဖစ္တတ္ပါသည္။

Deviated Nasal Septum (ႏွာႏုရိုးေနရာလြဲျခင္း ) က ဘယ္ေလာက္အျဖစ္မ်ားသလဲ

ႏွာႏုရိုးေနရာလြဲျခင္းသည္ ကမာၻအႏွံ႔အျဖစ္မ်ားေသာ အက်ိတ္ (အမီလိုဘလက္စတိုးမားအက်ိတ္)ၿပီးေနာက္ ဒုတိယအျဖစ္မ်ားဆံုး ေရာဂါျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ေရာဂါျဖစ္ပြားႏုိင္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းအားျဖင့္ စီမံႏုိင္ပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ားထပ္မံသိရွိဖို႔အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။

လကၡဏာမ်ား

Deviated Nasal Septum (ႏွာႏုရိုးေနရာလြဲျခင္း ) ရဲ႕လကၡဏာေတြကဘာေတြလဲ

ႏွာႏုရိုးေနရာလြဲျခင္းအမ်ားစုသည္ ေရာဂါလကၡဏာမရွိပါ။ သင္ ႏွာႏုရိုးေနရာလြဲေနတာကို သိခ်င္မွေတာင္ သိပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ႏွာႏုရိုးပံုစံ မူမမွန္ျခင္းမ်ားသည္ ေအာက္ပါတို႔ကို ျဖစ္ပြားေစႏုိင္ပါသည္။

ႏွာေပါက္တစ္ဖက္ သို႔ ႏွစ္ဖက္လံုးပိတ္ျခင္း

ထိုသို႔ပိတ္လွ်င္ ႏွာေပါက္မွ အသက္ရွဴရန္ခက္ခဲသည္။ အထူသျဖင့္ အေအးမိသည့္အခါ (ေလျပြန္အထက္ပိုင္း ပိုး၀င္ျခင္း) သို႔မဟုတ္ အလက္ဂ်ီထလွ်င္ ပိုခက္၏။

ႏွာေခါင္းေသြးယိုျခင္း – ႏွာႏုမ်က္ႏွာျပင္ ေျခာက္ေသြ႔လာသည့္အခါတြင္ ႏွာေခါင္းေသြးထြက္ႏိုင္ပါသည္။

မ်က္ႏွာနာက်င္ျခင္း – မ်က္ႏွာနာက်င္ျခင္းကို ျဖစ္ေစေသာ ႏွာႏုအေၾကာင္းရင္းကို ျငင္းခုန္ေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း ျပင္းထန္စြာ ႏွာႏုရိုးေနရာလြဲျခင္းသည္ ႏွာႏုအတြင္းနံရံကို ထိခိုက္ေစၿပီး တစ္ခါတစ္ရံု မ်က္ႏွာတစ္ျခမ္း နာက်င္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါသည္။

အိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္အသက္ရႈသံညံေနျခင္း – ႏွာႏုရိုးေနရာလြဲျခင္းျဖစ္ေနေသာ သို႔မဟုတ္ ႏွာေခါင္းအတြင္းသားမ်ား ေရာင္ရမ္းေနေသာ ေမြးကင္းစမွတစ္ႏွစ္သားမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ား၏။

ႏွာေခါင္းပိတ္သည့္စက္၀ိုင္းကို သတိျပဳပါ – တစ္ဖက္ပိတ္ၿပီးေနာက္ တစ္ျခားဖက္ပိတ္ျခင္း တစ္လွည့္စီသည္ ပံုမွန္ျဖစ္သည္။ ဤသည္ကို ႏွာေခါင္းပိတ္စက္၀ိုင္းဟုေခၚ၏။ ႏွာေခါင္းပိတ္စက္၀ိုင္းသည္ သဘာ၀အျဖစ္အပ်က္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎ပံုမွန္မဟုတ္ျခင္းကို သတိထားမိပါက ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ ႏွာေခါင္းပိတ္ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ေနေၾကာင္းကို သိႏုိင္ပါသည္။

တစ္ဖက္တည္းသို႔သာလွည့္အိပ္လိုျခင္း – တစ္ခ်ိဳ႕႔လူမ်ားသည္ ညအခါတြင္ ႏွာေခါင္းမွ အသက္ရွဴရလြယ္ကူေစရန္ တစ္ဖက္တည္းသို႔သာ ေစာင္းအိပ္တတ္ၾကသည္။ ႏွာႏုရိုးေနရာလြဲျခင္းေၾကာင့္ ႏွာေပါက္တစ္ဖက္ က်ဥ္းေနသည့္အတြက္ ထိုသို႔အိပ္ရျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသင့္သလဲ

ေစာလ်င္စြာ သိရွိကုသျခင္းျဖင့္ အေျခအေနမ်ား ပုိဆိုးမလာေအာင္ ေနာက္ထပ္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားမျဖစ္ေအာင္ တာဆီးႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပင္းထန္သည့္အေျခအေနကို ကာကြယ္ရန္ ေစာႏိုင္သမွ် ေစာေအာင္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပါ။

သင့္ဆီမွာ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေရာဂါလကၡဏာေတြထဲမွ တစ္ခုခုမ်ားရွိေနမယ္ဆိုလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ေမးခြန္းတစ္ခုခုရွိေနမယ္ဆိုလွ်င္ ဆရာ၀န္ႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

လူတုိင္း၏ခႏၶာကိုယ္တံု႔ျပန္မႈသည္ မတူညီႏုိင္ပါ။ သင့္အေျခအေနအတြက္ ဘာအေကာင္းဆံုးလဲဆိုတာကို သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္တာက အေကာင္းဆံုးပါပဲ။

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

Deviated Nasal Septum (ႏွာႏုရိုးေနရာလြဲျခင္း ) ကိုဘာေတြကျဖစ္ေစသလဲ

ႏွာႏုရိုးေနရာလြဲျခင္းကို ေအာက္ပါတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။

ေမြးရာပါအေျခအေန – တစ္ခ်ိဳ႕႔ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ႏွာႏုရိုးေနရာလြဲျခင္းသည္ သေႏၶသား ဖြံျဖိဳးစတြင္ ျဖစ္လာၿပီး ေမြးဖြားစဥ္ ပိုသိသာတာမ်ိဳးျဖစ္သည္။

ႏွာေခါင္းထိခိုက္မိျခင္း – ႏွာႏုရိုးေနရာလြဲျခင္းသည္ ႏွာႏုရိုးေနရာလြဲေလာက္ေအာင္ ထိခုိက္မိျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား

Deviated Nasal Septum (ႏွာႏုရိုးေနရာလြဲျခင္း ) ျဖစ္ႏုိင္ေျခကိုဘာေတြက ျမင့္တက္ေစသလဲ

ႏွာႏုရိုးေနရာလြဲျခင္း  ျဖစ္ပြားႏုိင္ေခ်ကိုျမင့္ေစေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာရွိပါသည္။

ဥပမာအားျဖင့္-

အမ်ားႏွင့္ကစားရေသာ အားကစားမ်ား

စက္တပ္ယာဥ္စီးလွ်င္ ထိုင္ခံုခါးပတ္မပတ္ျခင္း

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုသမႈ

ယခုေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆးပညာအၾကံေပးမႈေနရာတြင္ အစားထိုးရန္မသင့္ေတာ္ပါ။ ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတုိင္ပင္ပါ.

Deviated Nasal Septum (ႏွာႏုရိုးေနရာလြဲျခင္း ) ကို ဘယ္လိုအတည္ျပဳပါသလဲ

ေဆးခန္းလာျပစဥ္ ဆရာ၀န္မွ သင္ခံစားေနရသည့္ လကၡဏာမ်ားကို အရင္ေမးပါလိမ့္မည္။ ႏွာေခါင္းအတြင္းသို႔ စစ္ေဆးၾကည့္ရန္အတြက္ ဆရာ၀န္မွ အလင္းစူးစူးကိုအသံုးျပဳကာ တစ္ခါတစ္ရံ Nasal speculum ေခၚေသာ ႏွာေခါင္းေပါက္ ခ်ဲ႕ကိရိယာႏွင့္ စစ္ေဆးပါလိမ့္မည္။

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ဆရာ၀န္မွ ကင္မရာႏွင့္ အလင္းတပ္ထားေသာ ျပြန္ေသးေသးေလးကိုသံုးကာ ႏွာေခါင္းေနာက္ထဲထိ ၾကည့္ရႈ႕စစ္ေဆးႏုိင္ပါသည္။

ႏွာပိတ္ျခင္းကိုသက္သာေစသည့္ စပေရး မျဖန္းခင္ႏွင့္ ျဖန္းၿပီးေနာက္ ႏွာေခါင္းတစ္ရွဴးမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ၿပီး ႏွာေခါင္းအတြင္း၌ ႏွာပိတ္ေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းရွိမရွိ ၾကည့္ပါလိမ့္မည္။

ထိုစမ္းသပ္မႈကိုမူတည္ကာ ႏွာႏုရိုးေနရာလြဲျခင္း ႏွင့္ သင့္အေျခအေန ဘယ္ေလာက္ဆိုးသည္ကို ဆံုးျဖတ္ေပးပါမည္။ ဆရာ၀န္သည္ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လည္ေခ်ာင္း အထူးကုမဟုတ္ပါပဲ ကုသရန္လဲ လိုအပ္ေနသည္ဆိုပါက သင့္အား ဆက္လက္ကုသရန္ အထူးကုဆီသို႔ လႊဲေပးႏိုင္ပါသည္။

Deviated Nasal Septum (ႏွာႏုရိုးေနရာလြဲျခင္း ) ကို ဘယ္္လိုကုသပါသလဲ

ဒုကၡေရာက္ေလာက္ေအာင္ ႏွာေခါင္းေသြးထြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ခဏခဏႏွာေခါင္းေလအိတ္မ်ား ပိုး၀င္ျခင္း ျဖစ္ေနပါက ခြဲစိတ္ကုသမႈကို လမ္းညႊန္ပါလိမ့္မည္။ တစ္ခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ အပိုေဆာင္း စစ္ေဆးမႈမ်ား လုပ္ရႏုိင္ပါသည္။

Septoplasty ဆိုသည္မွာ ႏွာေပါက္တစ္ေလွ်ာက္ ခြဲစိတ္ၿပီး ျပင္ပလကၡဏာမ်ား ေသြးေျခဥျခင္းမ်ား မျဖစ္ေစေသာ ခဲြစိတ္မႈုျုဖစ္သည္။ ခြဲစိတ္ေနစဥ္ ဆိုး၀ါးစြာ ေနရာလြဲေနေသာ ႏွာႏုရိုးအား အကုန္ ဖယ္ရွားလိုက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပဳျပင္ျပင္ဆင္ကာ ႏွာေခါင္းအတြင္း ျပန္ထည့္ျခင္းမ်ိဳး ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။

ႏွာႏုရိုးေနရာလြဲျခင္းသည္ သင့္ဘ၀အား ေႏွာက္ယွက္မႈ ဘာမွမရွိေသာ္လည္း သင့္ အေအးမိ အလက္ဂ်ီထသည့္အခါတြင္ သက္ေတာင့္သက္သာ မရွိပါက ဆရာ၀န္မွ စီမံႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ညႊန္ပါလိမ့္မည္။

Decogestants (ႏွာပိတ္သက္သာေဆးမ်ား) – ႏွာပိတ္သက္သာေဆးမ်ားသည္ ႏွာေခါင္းတစ္ရွဴးမ်ား ေဖာင္းၾကြျခင္းကို ေလ်ာ့ခ်ေပးၿပီး ႏွာေခါင္းေပါက္ႏွစ္ခုလံုး ေလ၀င္ထြက္ေကာင္းေစရန္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။

Antihistamines – Antihistamine မ်ားသည္ အလက္ဂ်ီလကၡဏာမ်ားျဖစ္သည့္ ႏွာပိတ္ျခင္း ႏွာရည္ယိုျခင္းမ်ားကို ကာကြယ္ေပးပါသည္။

ႏွာေခါင္းစတီးရိြက္စပေရးမ်ား – ႏွာေခါင္းစတီးရြိက္ စပေရးမ်ားသည္ ႏွာေခါင္းလမ္းေၾကာင္းအတြင္းမွ ေရာင္ရမ္းမႈကိုက်ေစၿပီး ပိတ္ျခင္း ႏွာရည္ယိုျခင္းမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူေပးပါသည္။

ေဆးမ်ားသည္ ေဖာင္းၾကြေနေသာ အက်ိခၽြဲအေျမွးပါးအား သက္သာေစရံုသာျဖစ္ၿပီး ႏွာႏုရိုးေနရာလြဲျခင္းကို ကုသေပးသည္မဟုတ္ပါ။

 

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အိမ္သံုးကုထံုးမ်ား။

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ အိမ္သံုးကုထံုးေတြအသံုးျပဳျခင္းက ႏွာႏုရိုးေနရာလြဲျခင္း  ကို ကုသရာမွာ ဘယ္လိုအေထာက္အကူျပဳႏုိင္မလဲ။

ေအာက္ပါသတိေပးခ်က္မ်ားကို လိုက္နာျခင္းျဖင့္ ႏွာႏုရိုးေနရာလြဲျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ ႏွာေခါင္းထိခိုက္မိျခင္းမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

လူအမ်ားႏွင့္ကစားရသည့္ ေဘာလံုး၊ ေဘာလီေဘာ ကစားရာတြင္ အကာကြယ္ရသည့္ ဦးထုပ္မ်ား မ်က္ႏွာကာမ်ားကို သံုးပါ။

စက္တပ္ယာဥ္မ်ားစီးလွ်င္ ထိုင္ခံုခါးပတ္ပတ္ပါ။

အကယ္၍သင့္မွာ ေမးခြန္းေတြရွိမယ္ဆိုလွ်င္ သင့္အတြက္သင့္ေတာ္ေသာ အေျဖရွာေဖြႏုိင္ဖို႔ ဆရာ၀န္ႏွင့္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္ပါသည္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ အောက်တိုဘာ 8, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း အောက်တိုဘာ 8, 2017

သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။