Depression in children and adolescents (ကေလးႏွင့္လူငယ္မ်ားတြင္ျဖစ္ေသာစိတ္က်ေရာဂါ) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

Depression in children and adolescents (ကေလးႏွင့္လူငယ္မ်ားတြင္ျဖစ္ေသာစိတ္က်ေရာဂါ) ကဘာလဲ။

စိတ္က်ေရာဂါဆိုသည္မွာ ကေလးဘဝ၏ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ပ်က္စီးေစေသာ ဆိုးရြားသည့္ စိတ္ေရာဂါတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ကေလးတစ္ေယာက္အတြက္ ရံဖန္ရံခါ ဝမ္းနည္းျခင္း စိတ္ညစ္ျခင္းတို႔သည္ ပံုမွန္ျဖစ္သည္။ ထိုခံစားမႈမ်ားကို အိမ္ေမြးတိရစၦာန္တစ္ေကာင္ေသဆံုးျခင္း၊ ေနရာသစ္သို႕ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ရျခင္းတို႕တြင္ေတြ႕နိုင္သည္။ သို႕ေသာ္ ထိုသို႕လႏွင့္ခ်ီ၍ ျဖစ္ေနပါက စိတ္က်ေရာဂါ၏ လကၡဏာျဖစ္နိုင္သည္။

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူမ်ားသာ စိတ္က်ေရာဂါျဖစ္နိုင္သည္ဟု ယခင္ကထင္ခဲ့ၾကသည္။ ယခုမူ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ပင္ ကုသရန္လိုအပ္ေသာ စိတ္က်ေရာဂါရွိနိုင္ေၾကာင္း သိရွိလာျပီျဖစ္သည္။

Depression in children and adolescents (ကေလးႏွင့္လူငယ္မ်ားတြင္ျဖစ္ေသာစိတ္က်ေရာဂါ) က ဘယ္ေလာက္အျဖစ္မ်ားသလဲ

ကေလး၁၀ဝတြင္၂ေယာက္၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္၁၀ဝတြင္၈ေယာက္တို႕သည္ ဆီုးရြားေသာ စိတ္က်ေရာဂါႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ေရာဂါျဖစ္ပြားႏႈန္းျမင့္မားေစေသာ အခ်က္မ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္နိုင္သည္။ သိလိုသည္မ်ားရွိပါက ဆရာဝန္နွင့္တိုင္ပင္ပါ။

လကၡဏာမ်ား

Depression in children and adolescents (ကေလးႏွင့္လူငယ္မ်ားတြင္ျဖစ္ေသာစိတ္က်ေရာဂါ) ရဲ႕လကၡဏာေတြကဘာေတြလဲ

ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအဆင့္အလိုက္ စိတ္က်ေရာဂါ၏ လကၡဏာမ်ားကြဲျပားသည္။

ကေလးငယ္မ်ားတြင္

 • ရန္လိုျခင္း
 • ေဒါသထြက္ျခင္း
 • အလြန္အမင္းငိုယိုျခင္း

ျမီးေကာင္ေပါက္အရြယ္လူငယ္မ်ားတြင္

 • စိတ္အလိုမက်ျခင္း
 • ေရွာင္ဖယ္လိုျခင္း
 • သီးျခားေနလိုျခင္း
 • ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့သည္ဟု ခံစားရျခင္း
 • ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အဆက္အသြယ္နည္းလာျခင္း
 • ျငင္းပယ္ခံရမည္ကို အလြန္ေၾကာက္ျခင္း
 • အားအင္ကုန္ခမ္းျခင္း
 • ယခင္ကႏွစ္သက္ခဲ့သည့္အလုပ္မ်ားကို စိတ္မဝင္စားေတာ့ျခင္း
 • အအိပ္အေနမမွန္ျခင္း(အအိပ္မ်ားျခင္း/နည္းျခင္း)
 • အစားအေသာက္မမွန္ျခင္း(နည္းျခင္း/မ်ားျခင္း)
 • အားနည္းျခင္း
 • ေက်ာင္းစာႏွင့္ပတ္သတ္၍ စြမ္းေဆာင္ရည္က်ဆင္းျခင္း
 • မိဘဆရာမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ျခင္း
 • အရက္၊ေဆးတို႔သံုးစြဲျခင္း
 • မိမိကိုယ္ကိုသတ္ေသမည့္ အေတြးမ်ားရွိျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။

အသက္အရြယ္မေရြး လူငယ္မ်ားတြင္ ေရာဂါအေျခအေနႏွင့္ မဆိုင္ေသာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လကၡဏာမ်ား ဥပမာ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ဗိုက္နာျခင္း တို႕သည္လည္း စိတ္က်ေရာဂါ၏ လကၡဏာမ်ားျဖစ္နိုင္သည္။

ေရာဂါ၏ အျပင္းထန္ဆံုးအေျခအေနမ်ားတြင္ အမွန္တရားမွ ေသြဖီေသာ စိတ္ေျခာက္ျခားျခင္း၊ အထင္မွားျခင္းတို႔ ၾကံဳရနိုင္သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ လူငယ္မ်ား၏ အဆံုးစီရင္ျခင္းသည္ စိတ္က်ေရာဂါႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ မိမိကိုယ္ကိုသတ္ေသရန္ ၾကိဳးစားေသာ၊စဥ္းစားေနေသာ ကေလးအမ်ားစုသည္ စိတ္က်ေရာဂါခံစားေနရသျဖင့္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားကို ေစာစီးစြာသတိျပဳမိရန္ အေရးၾကီးသည္။

အထက္တြင္ေဖၚျပခဲ့သည္နွင့္ မတူေသာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားလည္းရွိနိုင္သည္။ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားနွင့္ပတ္သတ္၍ သံသယရွိပါက ဆရာဝန္နွင့္ တိုင္ပင္ပါ။

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသင့္သလဲ

အထက္ပါ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားရွိပါက၊ သိလိုသည္မ်ားရွိပါက ဆရာဝန္နွင့္တိုင္ပင္ပါ။ လူတိုင္း၏ ခႏၶာကိုယ္တုန္.ျပန္မႈမ်ားသည္ မတူညီနိုင္ေသာေႀကာင့္ သင့္ ေရာဂါလကၡဏာအတြက္ ဆရာဝန္နွင့္တိုင္ပင္ျခင္းသာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

Depression in children and adolescents (ကေလးႏွင့္လူငယ္မ်ားတြင္ျဖစ္ေသာစိတ္က်ေရာဂါ) ကိုဘာေတြကျဖစ္ေစသလဲ

စိတ္က်ေရာဂါျဖစ္ပြားေစေသာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို ေကာင္းစြာ နားမလည္ၾကေသးပါ။

ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈျမင့္တက္ေစေသာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား

ကေလးႏွင့္လူငယ္မ်ားတြင္ျဖစ္ေသာစိတ္က်ေရာဂါသည္ ဦးေႏွာက္၏ အစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ႕ရွိ လႈပ္ရွားမႈအဆင့္ႏွင့္ စိတ္ခံစားမႈအေပၚသက္ေရာက္ေသာ ဦးေႏွာက္မွ ထုတ္လုပ္သည့္ ဓာတုပစၥည္းတို႔မညီမွ်မႈတို႕ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။

ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား

ငါ့ဆီမွာ Depression in children and adolescents (ကေလးႏွင့္လူငယ္မ်ားတြင္ျဖစ္ေသာစိတ္က်ေရာဂါ) ျဖစ္ႏုိင္ေျခကိုဘာ္ေတြက ျမင့္တက္ေစသလဲ

ေက်ာင္းေျပာင္းျခင္း၊ မိဘမ်ား၏ ကြာရွင္းျပတ္စဲျခင္း၊ ရင္းႏွီးေသာ မိသားစုဝင္သို႕မဟုတ္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးကို ဆံုးရံႈးရျခင္း စသည့္ စိတ္ဖိစီးစရာ အေျခအေနမ်ား

 • စတီးရြိဳက္၊ နာက်င္ျခင္းအတြက္ေပးေသာ မူးယစ္ထံုထိုင္းေဆးမ်ား
 • မိသားစုရာဇဝင္၊ အခ်ိဳ႕ကေလးမ်ားတြင္ စိတ္က်ေရာဂါသည္ မ်ိဳးရိုးလိုက္တတ္သည္။

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုသမႈ

ယခုေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆးပညာအၾကံေပးမႈေနရာတြင္ အစားထိုးရန္မသင့္ေတာ္ပါ။ ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတုိင္ပင္ပါ.

Depression in children and adolescents (ကေလးႏွင့္လူငယ္မ်ားတြင္ျဖစ္ေသာစိတ္က်ေရာဂါ) ကို ဘယ္လိုအတည္ျပဳပါသလဲ

ဆရာဝန္သည္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ျပီး သင့္ကေလး၏ က်န္းမာေရးအေၾကာင္းေမးျမန္းမည္။ သင္ေရာ ကေလးပါ ေဖာင္ျဖည့္ျပီး ေျဖဆိုရနိုင္သည္။ ဆရာဝန္သည္ ကေလးမည္သို႕ေတြးေခၚျပဳမူခံစားေၾကာင္းသိရွိရန္ ကေလးကို ေမးခြန္းမ်ားေမးမည္။ အခ်ိဳ႕ေရာဂါမ်ားတြင္ စိတ္က်ေရာဂါႏွင့္တူေသာ လကၡဏာမ်ားရွိနိဳင္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ သိုင္းရြိဳက္ေဟာ္မုန္းခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း၊ ေသြးအားနည္းျခင္းစသည့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာေရာဂါမ်ား ဟုတ္မဟုတ္ ကေလးကို စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္သည္။ စိတ္က်ေရာဂါရွိေသာ ကေလးမ်ားတြင္ စိုးရိမ္လြန္ေရာဂါ၊ အာရံုစူးစိုက္မရေသာ တက္ၾကြလြန္ေရာဂါ၊ စားေသာက္မႈအေလ့အထမမွန္ေသာ ေရာဂါတို႕ႏွင့္လည္းတြဲလ်က္ရွိေနတတ္သည္။မွန္ကန္စြာေ၇ာဂါရွာေဖြကုသရန္အတြက္ ဆရာဝန္သည္ ထိုေ၇ာဂါတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း ေမးလိမ့္မည္။

Depression in children and adolescents (ကေလးႏွင့္လူငယ္မ်ားတြင္ျဖစ္ေသာစိတ္က်ေရာဂါ) ကို ဘယ္္လိုကုသပါသလဲ

ေရာဂါကုသမႈ ပထမအဆင့္သည္ ကေလးႏွင့္မိသားစုကို ပညာေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ကေလးႏွင့္မိသားစုကို စိတ္က်ေရာဂါအေၾကာင္း သင္ၾကားေပးျခင္းျဖင့္ ျပႆနာအတြက္ သူတို႕ကိုယ္ကို အျပစ္တင္ျခင္းေလ်ာ့နည္းလာေစသည္။ တခါတရံ မိသားစုဝင္မ်ားပါ စိတ္က်ေရာဂါရွိေနေၾကာင္း သိျမင္လာေစသည္။

ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ကေလးကို သက္သာလာေစသည္။ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမႈ အမ်ိဳးအစားသည္ ကေလးအသက္အရြယ္ေပၚ မူတည္သည္။ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ ကစားသည့္ကုထံုးသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ ကေလးၾကီးမ်ား ႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအတြက္ ေတြးဆဆင္ျခင္ျပဳမူသည့္ ကုထံုးမွ ေကာင္းက်ိဳးရရွိေစသည္။ ထိုေဆြးေႏြးျခင္းသည္ သူတို႔ကို စိတ္ညစ္ေစေသာ အနုတ္သေဘာေဆာင္သည့္ အေတြးမ်ားကို ကူညီေျပာင္းလဲေပးသည္။

ကေလးသည္ အလြန္စိတ္ဓါတ္က်ေနပါက ေဆးအကူအညီ ယူနိုင္သည္။ စိတ္က်ေရာဂါအတြက္ ေဆးႏွင့္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမႈ ေပါင္းစပ္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ ေရာဂါျပင္းထန္ေသာကေလးကို ေဆးရံုတြင္ကုသရန္ လိုသည္။

ေနထိုင္မႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အိမ္တြင္းကုထံုးမ်ား

ကေလးကို ပံုမွန္ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ရန္ အားေပးျခင္း၊ အေထာက္အကူျဖစ္ေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ာႏွင့္ အခ်ိန္ကုန္လြန္ေစျခင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေသာအစာမ်ားစားသံုးေစျခင္း၊ လံုေလာက္စြာ အိပ္စက္အနားယူေစျခင္း

 • ညႊန္ၾကားထာေသာေဆးမ်ား ေသာက္မေသာက္ၾကည့္ရႈျခင္းႏွင့္ ရက္ခ်ိန္းမွန္မွန္ ျပန္ျပျခင္း
 • ကေလးႏွင့္ စကားေျပာရန ္နားေထာင္ရန္ အခ်ိန္ေပးျခင္း၊ ကေလး၏ခံစားခ်က္မ်ားကို ေမးျမန္းျခင္း၊ သင္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ အကူအညီကို သိရွိေစျခင္း
 • ကေလးအား အရာအားလံုး အဆင္ေျပလာလိမ့္မည္ဟု သတိေပးျခင္း

သိလိုသည္မ်ားရွိပါက သင့္အတြက္ အေကာင္းဆံုးအေျဖကို ရရွိနိုင္ရန္ ဆရာဝန္နွင့္တိုင္ပင္ပါ။ ံနူသ ံနေူအ့ ြမသကစ မွ ေဆးပညာဆိုင္ရာ အၾကံÓဏ္ေပးျခင္း၊ ေရာဂါရွာေဖြျခင္း၊ ကုသျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ေပးပါ။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

ရင္းျမစ္မ်ား

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ မတ် 15, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း မတ် 15, 2018

သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။