Depression (စိတ္က်ေရာဂါ )

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

Depression (စိတ္က်ေရာဂါ ) ကဘာလဲ။

စိတ္က်ေရာဂါဆိုသည္မွာ ေတာက္ေလွ်ာက္၀မ္းနည္းမႈမ်ားခံစားေနရျပီး ပတ္၀န္းက်င္အား စိတ္၀င္စားမႈေလ်ာ့နည္းသြားေသာ စိတ္ေရာဂါတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။သင္မည္သို ့ခံစားေတြးေတာျပီး ျပဳမူသည္မ်ားကို သက္ေရာက္ထိခိုက္ေစျပီးစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။အကယ္၍ပူေဆြးေျကကြဲ၀မ္းနည္းမႈတစ္ခုသည္ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ(သုိ ့)အပတ္ေပါင္းမ်ားစြာျကာသြားျပီး မိသားစု၀င္မ်ား(သို ့)သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရန္၊ေပါင္းသင္းဆက္ဆံရန္ ခက္ခဲလာပါက (သို ့)မိမိကိုယ္ကို အဆံုးစီရင္ရန္ျကံစည္ျခင္းတို ့ရွိလာပါကစိတ္က်ေရာဂါရွိေခ်မ်ားသည္။အကယ္၍စိတ္က်ေရာဂါလကၡဏာမ်ားသင့္တြင္ခံစားေနရပါက သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

Depression (စိတ္က်ေရာဂါ ) က ဘယ္ေလာက္အျဖစ္မ်ားသလဲ

ဒီေရာဂါဟာ အလြန္အျဖစ္မ်ားပါတယ္။80ရာခိုင္ႏႈန္းေသာလူအမ်ားတြင္ ဘ၀အခ်ိဳးအေကြ ့တစ္ခု​မွာ စိတ္က်ေရာဂါျဖစ္ပြားတတ္ျကျပီး  အသက္အရြယ္မေရြးျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားေတြထက္ အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ ပိုအျဖစ္မ်ားပါတယ္။ အခ်က္အလက္မ်ားထပ္မံသိရွိဖို႔အတြက္ ဆရာ၀န္နဲ႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါတယ္။

လကၡဏာမ်ား

Depression (စိတ္က်ေရာဂါ ) ရဲ႕လကၡဏာေတြကဘာေတြလဲ

စိတ္က်ေရာဂါ ရဲ႕ အျဖစ္အမ်ားဆံုးေရာဂါလကၡဏာေတြကေတာ့ လူတစ္ေယာက္စီတြင္ ကြဲျပားလွပါသည္။ဥပမာစိတ္က်ေရာဂါျဖစ္ေန

ေသာအခ်ိဳ ့သူမ်ားသည္ ပိုအိပ္တတ္ျကျပီး အခ်ိဳ  ့ေ၀ဒနာရွင္မ်ားတြင္ကားအိပ္ေပ်ာ္ရန္ခက္ခဲျခင္း(သုိ ့)အစာစားခ်င္စိတ္ေလ်ာ့နည္း

ေနျခင္းတို ့ျဖစ္တတ္သည္။သုိ ့ေသာ္လည္းအျဖစ္မ်ားေသာလကၡဏာရပ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

 • အာရံုမစူးစုိက္ႏုိင္ျခင္း
 • ၀မ္းနည္းေနျခင္း ေျကကြဲေနျခင္း
 • အနာဂတ္သည္ ဘယ္လိုမွ ေကာင္းမြန္ေတာ့မည္မဟုတ္ဟုခံစားေနရျခင္း
 • စိတ္တိုစိတ္ဆက္ျခင္း(သုိ ့)ဂနာမျငိမ္ျခင္း
 • လိင္ကိစၥအားစိတ္၀င္စားမႈေလ်ာ့သြားျခင္း
 • ျပင္းထန္ေသာစိတ္ဓာတ္က်မႈမ်ားတြင္ မိမိကိုယ္ကိုအဆံုး

စီရင္မည့္အေတြးမ်ားေတြးမိေနျခင္း စသည္ျဖင့္ျဖစ္သည္။

အထက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့အထဲမွာမပါ၀င္တဲ့ အျခားေသာလကၡဏာေတြလည္းရွိႏုိင္ပါေသးတယ္။ တကယ္လို႔ကိုယ့္ဆီမွာ ေရာဂါလကၡဏာတစ္ခုခုမ်ားရွိေနမလားဆိုျပီး စိုးရိမ္ေနမယ္ဆိုရင္ ဆရာ၀န္နဲ႔ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္သင့္ပါတယ္။

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသင့္သလဲ

သင့္ဆီမွာ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေရာဂါလကၡဏာေတြထဲက တစ္ခုခုမ်ားရွိေနမယ္ဆိုရင္ တတ္ႏိုင္သမွ်အျမန္ဆံုးသင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္

ေတြ ့ဆံုျပသရန္စီစဥ္ပါ။ကုသမႈခံယူရန္ တြန္ ့ဆုတ္ေနပါက သင့္သူငယ္ခ်င္း(သုိ ့)ခ်စ္ခင္ရေသာသူတစ္ဦးျဖစ္ေစ၊က်န္းမာေရးပညာရွင္၊ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး(သို ့)သင္ယံုျကည္ရေသာသူတစ္ဦးကို

ျဖစ္ေစေျပာျပပါ။အကယ္၍သင့္ကုိယ္သင္နာက်င္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း(သို ့)အဆံုးစီရင္ျခင္းတို ့ျပဳလုပ္လာႏိုင္သည္ဟုယူဆပါက ျမိဳ ့တြင္းအေရးေပၚဖုန္းနံပတ္သို ့ခ်က္ခ်င္းေခၚဆိုပါ။

မိမိကိုယ္ကို အဆုံးစီရင္မည့္အေတြးမ်ား၀င္ေနပါက ေအာက္ပါနည္း

လမ္းမ်ားကို စဥ္းစားပါ။

 • သင့္၏ဆရာ၀န္ထံမွ အကူအညီရယူပါ။
 • သူ ့အနီးကပ္သူငယ္ခ်င္း(သို ့)ခ်စ္ခင္ရေသာသူထံ ေရာက္ေအာင္သြားပါ။
 • သင့္ဘာသာေရး၏ဘုန္းျကီး(သို ့)စိတ္က်န္းမာေရး

အတြက္ျပဳလုပ္ေသာေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၏ေခါင္းေဆာင္တို ့ကို ဆက္သြယ္ပါ။

အကယ္၍သင္ခ်စ္ခင္ရေသာသူ(သို ့)သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္သည္

မိမိကိုယ္ကိုအဆံုးစီရင္ရန္ျကိုးစားျကံစည္ေနပါက (သုိ ့)ျကိုးစားခဲ့ျပီး

ပါက ထိုသူနား တစ္ေယာက္ေယာက္အျမဲထားေပးထားပါ။

 • သင့္၏ျမိဳ ့တြင္းအေရးေပၚဖုန္းနံပါတ္ကို ခ်က္ခ်င္းေခၚဆိုပါ။
 • (သို ့)ေဘးကင္းစြာ လုပ္ေဆာင္လိုပါက ေ၀ဒနာရွင္အား အနီးဆံုးေဆးရံု၏အေရးေပၚခန္းသို ့ေခၚလာပါ။

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

Depression (စိတ္က်ေရာဂါ ) ကိုဘာေတြကျဖစ္ေစသလဲ

မ်ားျပားလွေသာအေျကာင္းအရင္းမ်ား(သို ့)ေပါင္းစုထားေသာ အေျကာင္းအရင္းမ်ားေျကာင့္ ျဖစ္ပြားေစႏိုင္ပါသည္။

မ်ိဳးရိုးဗီဇ-စိတ္က်ေရာဂါမ်ိဳးရိုးရွိသူမ်ားတြင္ ေရာဂါမ်ိဳးရိုးမရွိသူမ်ားထက္ပိုမိုျဖစ္ပြားတတ္သည္။

ဦးေႏွာက္ဓာတုေဗဒအေျခအေန – စိတ္က်ေရာဂါသည္မ်ားသည္ ေရာဂါမရွိသူမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားေသာ ဦးေႏွာက္ဓာတုေဗဒအေျခအေန

မ်ားရွိျကသည္။

စိတ္ဖိစီးမႈ-ခ်စ္ခင္ရေသာသူတစ္ဦးအားဆံုးရံွဴးလိုက္ရျခင္း၊အခ်စ္ေရးအဆင္မေျပျခင္း(သို ့)မည္သည့္ စိတ္ဖိစီးႏိုင္သည့္အေျခအေန

မဆိုစိတ္က်ေရာဂါကို ျဖစ္ပြားေစႏုိင္သည္။

ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား

Depression (စိတ္က်ေရာဂါ ) ျဖစ္ႏုိင္ေျခကိုဘာေတြက ျမင့္တက္ေစသလဲ

စိတ္က်ေရာဂါသည္ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ႏွင့္ ႏွစ္ဆယ္၊သံုးဆယ္ေက်ာ္အရြယ္မ်ားတြင္အျဖစ္မ်ားေသာ္လည္း မည္သည့္အသက္အရြယ္တြင္မဆိုျဖစ္ပြားတတ္သည္။မိန္းမမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္စိတ္က်ေရာဂါပိုျဖစ္ေျကာင္းသိရေသာ္လည္း မိန္းမမ်ားသည္ ကုသမႈခံယူရန္ျကိဳးစားျကေသာေျကာင့္လည္းျဖစ္ႏုိင္သည္။စိတ္က်ေရာဂါျဖစ္ပြားႏုိင္ေခ်ကိုျမင့္ေစတဲ့အေၾကာင္းရင္းေတြ အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္-

 • အျခားေသာ စိတ္ေရာဂါမ်ားျဖစ္ဖူးျခင္း ဥပမာ စိုးရိမ္လြန္ေရာဂါ၊အစားအေသာက္ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ ေရာဂါ(သို ့)ဒဏ္ရာအနာတရျဖစ္ျပီးေနာက္ရေသာ ဖိစီးမႈေရာဂါ
 • အရက္(သုိ ့)တရားမ၀င္ေသာမူးယစ္ေဆးမ်ားသံုးျခင္း
 • အခ်ိဳ ့ေသာအမူအက်င့္မ်ား ဥပမာ – မိမိကိုယ္ကိုုယံုျကည္မႈအားနည္းေနျခင္းႏွင့္မွီခိုလြန္းေနျခင္း၊မိမိကုိယ္ကိုအျပစ္ျမင္ေနျခင္း
 • ျပင္းထန္ေသာ(သို ့)နာတာရွည္ေရာဂါမ်ားျဖစ္ျခင္း ဥပမာ ကင္ဆာ၊ေလျဖတ္ေရာဂါ၊နာတာရွည္နာက်င္ကိုက္ခဲမႈ (သို ့)ႏွလံုးေရာဂါ
 • အခ်ိဳ ့ေသာ ေဆး၀ါးမ်ား ဥပမာ ေသြးတိုးက်ေဆးမ်ား(သို ့)အိပ္ေဆးမ်ား(ေဆးမျဖတ္ခင္သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္တိုင္ပင္ပါ)
 • ဒဏ္ရာအနာတရ(သို ့)ဖိစီးမႈမ်ားေစေသာ အေျခအေနမ်ား ဥပမာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ(သို ့)လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအျကမ္းဖက္မႈမ်ား(သို ့)ခ်စ္ရေသာသူတစ္ဦးေသဆံုးျခင္း၊အခ်စ္ေရးအဆင္မေျပျခင္း(သို ့)ေငြေရးေျကးေရးျပႆနာမ်ား
 • စိတ္က်ေရာဂါ၊အစြန္းႏွစ္ဖက္ျဖစ္သြားေသာစိတ္ေရာဂါ၊အရက္နာက်ေရာဂါျဖစ္ဖူးေသာ(သို ့)မိမိကိုယ္ကိုစီရင္ဖူးေသာ ေသြးသားေတာ္စပ္သူမ်ားရွိျခင္း

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုသမႈ

ယခုေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆးပညာအၾကံေပးမႈေနရာတြင္ အစားထိုးရန္မသင့္ေတာ္ပါ။ ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတုိင္ပင္ပါ.

Depression (စိတ္က်ေရာဂါ ) ကို ဘယ္လိုအတည္ျပဳပါသလဲ

ပံုမွန္အားျဖင့္ဆရာ၀န္မ်ားသည္ သင့္၏ေရာဂါလကၡဏာမ်ားႏွင့္ ေရာဂါရာဇ၀င္အေပၚမူတည္ျပီး အေျဖရွာအတည္ျပဳပါသည္။ထို အျပင္ ဆရာ၀န္သည္ ေသြးစစ္ျခင္း၊စိတ္က်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္းကဲ့သို ့ေသာအျခားစစ္ေဆးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ကာ သင္ခံစားေနရေသာလကၡဏာမ်ားျဖစ္ပြားတတ္သည့္ အျခားေရာဂါမ်ားကို အတည္ျပဳဖယ္ထုတ္တတ္ျပီး ေရာဂါကိုအတည္ျပဳကာ ေနာက္ဆက္တြဲေရာဂါအေျခအေနမ်ားကို စစ္ေဆးတတ္သည္။

Depression (စိတ္က်ေရာဂါ ) ကို ဘယ္္လိုကုသပါသလဲ

စိတ္က်ေရာဂါကုသမႈတြင္ ေဆး၀ါးမ်ားျဖင့္ကုသမႈ၊စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာကုသမႈႏွင့္ လွ်ပ္စစ္အားရုိက္၍ကုသမႈတို ့ပါ၀င္သည္။အသံုးျပဳသည့္ေဆး၀ါးမ်ားမွာ စိတ္က်ေရာဂါေပ်ာက္ေဆးမ်ားျဖစ္သည္။အခ်ိဳ ့ေသာအသံုးမ်ားသည့္ေဆးမ်ားမွာ escitalopram,paroxetine,sertraline,fluoxetine ႏွင့္citalopram တို ့ျဖစ္ျကျပီး ထုိေဆးမ်ားသည္ selective serotonin reuptake inhibitors(SSRIs)မ်ားျဖစ္ျကသည္။အျခားေသာေဆးမ်ားမွာ venlafaxine,duloxetine,ႏွင့္bupropionတို ့ျဖစ္ျကသည္။ထိုေဆးမ်ားသည္ ေအာက္ပါေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ျဖစ္ပြားေစႏိုင္ပါသည္။

 • ကိုယ္အေလးခ်ိန္တက္ျခင္း
 • လိင္ဆက္ဆံရာတြင္ အဆင္မေျပျခင္း
 • ပ်ိဳ ့ျခင္း

စိတ္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာကုသမႈကိုလည္း စိတ္က်ေရာဂါကိုကုသရန္သံုးသည္။ထိုကုသမႈတြင္ ေတြးေခၚျပဳမူျခင္းဆိုင္ရာနည္းလမ္းသစ္မ်ားကိုသင္ေပးျခင္းႏွင့္ စိတ္ဓာတ္က်ေစႏုိင္သည့္ အမူအက်င့္မ်ားကိုေျပာင္းလဲေပးျခင္းတို ့ပါ၀င္သည္။ထုိကုသမႈသည္ သင့္၏ အခ်စ္ေရးအဆင္မေျပမႈ၊စိတ္ဓာတ္က်ေစႏိုင္သည့္အေျခအေနမ်ား(သို ့)ပိုဆိုးေအာင္လုပ္ေပးႏိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကိုနားလည္ကိုင္တြယ္တတ္ေစသည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ရိုက္၍ကုသျခင္း ECTကုိ ကုရခက္ျပီး ေဆးကုသမႈျဖင့္ မေပ်ာက္ကင္းေသးသည့္ဆိုး၀ါးျပင္းထန္ေသာစိတ္က်ေရာဂါမ်ားအတြက္ သံုးသည္။ECTႏွင့္ပတ္သတ္၍မေကာင္းသတင္းမ်ားရွိဖူးေသာ္လည္း အျခားေသာကုသမႈမ်ားျဖင့္မသက္သာေသးသည့္လူနာမ်ားတြင္ကားထိေရာက္စြာကုသႏုိင္ေျကာင္း ျမင္ခဲ့ရျပီးျဖစ္သည္။ECTသည္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးအေနျဖင့္ စိတ္ေ၀၀ါးရွဴပ္ေထြးျခင္းႏွင့္ မွတ္ဥာဏ္ေပ်ာက္ဆံုးျခင္းတို ့ကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ထိုဆိုးက်ိဳးမ်ားသည္ ယာယီမွ်ျဖစ္ေသာ္လည္း တခါတရံတြင္ ကာလ ျကာရွည္သြားႏိုင္သည္။

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အိမ္သံုးကုထံုးမ်ား

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ အိမ္သံုးကုထံုးေတြအသံုးျပဳျခင္းက စိတ္က်ေရာဂါ ကို ကုသရာမွာ ဘယ္လိုအေထာက္အကူျပဳႏုိင္မလဲ။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လူေနမႈပံုစံမ်ားနဲ႔ အိမ္သံုးကုထံုးမ်ားက သင့္အေနျဖင့္ စိတ္က်ေရာဂါ ကိုကုသတဲ့ေနရာမွာနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ေနတဲ့ေနရာေတြမွာ အကူအညီေပးႏုိင္ပါတယ္။

 • တစ္ဦးတည္းသီးျခားမေနပါႏွင့္။
 • သင့္ဘ၀တြင္ ရိုးစင္းစြာေနထိုင္ပါ။
 • ေလ့က်င့္ခန္းပံုမွန္လုပ္ပါ။
 • က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ေသာစားေသာက္မႈပံုစံကို က်င့္သံုးပါ။
 • သင့္ဖိစီးမႈအား ေျဖေလွ်ာ့ကိုင္တြယ္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိုေလ့လာပါ။
 • သင္စိတ္ဓာတ္က်ေနစဥ္တြင္ အေရးျကီးေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားမခ်ပါႏွင့္။
 • အကယ္၍သင့္ေရာဂါလကၡဏာမ်ားဆုိး၀ါးလာပါက သင့္ဆရာ၀န္အားဖုန္းေခၚပါ။
 • သင့္အားေပးေသာေဆး၀ါးမ်ားမွ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုခံစားရပါက သင့္ဆရာ၀န္အားဖုန္းေခၚပါ။
 • သင့္တြင္ မိမိကိုယ္ကို သတ္ေသမည့္အေတြးမ်ား(သို ့)အျခားသူတစ္ဦးအား ထိခိုက္ျခင္း၊သတ္ျခင္းတုိ ့ျပဳလုပ္ရန္ျကံစည္ေနပါက သင့္ဆရာ၀န္အားဖုန္းေခၚပါ။
 • သင့္တြင္ မူမမွန္ေသာအသံမ်ားျကားေနျခင္း၊တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားျခင္း(သို ့) တကယ္မရွိေသာအရာမ်ားအားျမင္ေနျခင္းတို ့ျဖစ္ပြားပါက လည္း သင့္ဆရာ၀န္အားဖုန္းေခၚပါ။

အကယ္၍သင့္မွာ ေမးခြန္းေတြရွိမယ္ဆိုရင္ သင့္အတြက္သင့္ေတာ္တဲ့ အေျဖရွာေဖြႏုိင္ဖို႔ ဆရာ၀န္နဲ႔ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္ပါတယ္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ။

ရင္းျမစ္မ်ား

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ စက်တင်ဘာ 17, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း စက်တင်ဘာ 17, 2018

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။