Decreased Libido (လိင္စိတ္နည္းလာျခင္း) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Thurein Hlaing Win

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

Decreased Libido (လိင္စိတ္နည္းလာျခင္း) ကဘာလဲ။

ကာမစိတ္ေလ်ာ့နည္းျခင္းဆိုသည္မွာအမ်ိဳးသား ၅ေယာက္တြင္ ၁ေယာက္ ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအထိပါ သက္ေရာက္ေသာအျဖစ္မ်ားေသာ ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ကာမစိတ္ေလ်ာ့နည္းျခင္းသည္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာဆိုင္ရာစိတ္ဖိစီးမႈမ်ားသို႔မဟုတ္ ကိုယ္ဝန္ရျခင္း၊ ကေလးေမြးျခင္း၊ ႏို႔တုိက္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာဘဝ၏ အေျပာင္းအလဲကိစၥ မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ တတ္ ပါသည္။

ကာမစိတ္ေလ်ာ့နည္းျခင္းသည္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာဆုိင္ရာ၊ေဆးပညာဆိုင္ရာနဲ ့ေနထိုင္မႈဘဝဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကိုညႊန္ျပႏိုင္ပါသည္။ ဇနီးေမာင္ႏွံ ႏွစ္ေယာက္လံုးကိုစိတ္ မသက္မသာ ျဖစ္ေစပါသည္။

အထူးသျဖင့္ ကာမစိတ္ေပ်ာက္ကြယ္ျခင္းသည္ သင္ ႏွင့္ သင္၏ အိမ္ေထာင္ေရးအားထိခိုက္ ေစပါကဆရာဝန္ႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုကာ ျဖစ္ပြားေစေသာအေၾကာင္းရင္းႏွင့္ သင့္ေတာ္ ေသာေဆးပညာဆိုင္ရာစိတ္ပညာဆိုင္ရာကုသမႈမ်ားအေၾကာင္းကိုေဆြးေႏြးပါ။

Decreased Libido (လိင္စိတ္နည္းလာျခင္း) က ဘယ္ေလာက္အျဖစ္မ်ားသလဲ

အသက္ ၆၀  ေက်ာ္ေသာအရြယ္တြင္ အျဖစ္မ်ားျပီးအမ်ိဳးသားေရာအမ်ိဳးသမီးတြင္ပါ ျဖစ္တတ္သည္။သို႔ေသာ္လည္း အႏၱရာယ္ ရိွေသာအခ်က္မ်ားကိုေလ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ ကာမစိတ္ေလ်ာ့နည္းျခင္းကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ပါသည္။ အခ်က္အလက္ မ်ားပိုမုိသိရွိလိုလ်ွင္ဆရာဝန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြး ပါ။

လကၡဏာမ်ား

Decreased Libido (လိင္စိတ္နည္းလာျခင္း) ရဲ႕လကၡဏာေတြကဘာေတြလဲ

ကာမစိတ္ေလ်ာ့နည္းျခင္၏ေရာဂါလကၡဏာမ်ားသည္တစ္ေယာက္နဲ့တစ္ေယာက္ ကဲြျပားနုိင္ပါသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားသည္ အေတြ႕ရအမ်ားဆံုးျဖစ္ပါသည္။

 • အမ်ိဳးသားလိင္အဂၤါ ေတာင့္တင္းရန္ ခက္ခဲျခင္း
 • သုတ္ရည္ ပမာဏနည္းပါးျခင္း
 • ဆံပင္မ်ားကၽြတ္ျခင္း
 • ေမာပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း ႏွင့္ စြမ္းအင္ ကုန္ဆံုးျခင္း
 • ႂကြက္သားထုထည္မ်ားေလ်ာ့က်ျခင္း
 • စိတ္ေျပာင္းလဲျခင္း
 • အရိုးအေလးခ်ိန္နည္းပါးျခင္း

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသင့္သလဲ

ေစာစီးစြာေရာဂါအေျဖရွာျခင္း ႏွင့္ ကုသျခင္းသည္ လိင္စိတ္ေလ်ာ့က်မႈ ပိုဆိုးျခင္းကိုရပ္တန္႔ ေပးႏိုင္ပါသည္။ အေရးေပၚအေျခအေန ျဖစ္ပြားမႈ ကိုလည္းတားျမစ္ႏိုင္ပါသည္။

အေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာေရာဂါလကၡဏာမ်ားေတြ႕ရိွပါကသို႔မဟုတ္ သိလိုသည္ မ်ားရိွပါကဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။ လူတုိင္းရဲ႕ခႏၶာကိုယ္တံု႔ျပန္မႈသည္ မတူညီႏုိင္ပါ။ ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ သင္၏အေျခအေနေကာင္းမြန္ရန္အတြက္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ပါသည္။

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

Decreased Libido (လိင္စိတ္နည္းလာျခင္း) ကိုဘာေတြကျဖစ္ေစသလဲ

ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥ မ်ားသည္ ကာမစိတ္ေလ်ာ့နည္းျခင္းကို ျဖစ္ေစပါသည္။ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအခ်က္မ်ားတြင္ က်ားေဟာ္မုန္းမ်ားေလ်ာ့က်ျခင္း၊ ေဆးမ်ား၊ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္မႈ နည္းပါးျခင္းသို႔မဟုတ္မ်ားလြန္းျခင္း၊အရက္ႏွင့္ေဆးအသံုးျပဳျခင္းတို႔ပါဝင္ပါသည္။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအခ်က္မ်ားတြင္ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း၊ စိတ္ဖိစီးမႈျဖစ္ျခင္း ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရး ျပႆနာမ်ားပါဝင္ပါသည္။

အသက္ ၄၅ ႏွစ္ေက်ာ္ေသာအမ်ိဳသား ၁၀ ေယာက္တြင္ ၄ေယာက္သည္ က်ားေဟာ္မုန္းနည္းပါးျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ က်ားေဟာ္မုန္းနည္းျခင္းသည္ ကာမစိတ္ေလ်ာ့က်ျခင္းကို ျဖစ္ေစပါသည္။  က်ားေဟာ္မုန္းေဆးမ်ားျပန္လည္ေပး၍ကုသျခင္းသည္ ျငင္းခံုမႈ မ်ားရိွေနေသာ္ လည္း ျပႆနာအတြက္ အေျဖတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

က်ားေဟာ္မုန္းကိုေလ်ာ့က်ေစေသာေဆးမ်ားေသာက္သံုးရျခင္းသည္ လည္းကာမစိတ္ ေလ်ာ့နည္းျခင္းကိုျဖစ္ေစပါသည္။ ဥပမာေသြးေပါင္ခ်ိန္ ႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာေဆးမ်ား ျဖစ္သည့္ ACE inhibitors, beta blockers မ်ားသည္  လိင္တံေတာင့္တင္းျခင္း ႏွင့္ သုတ္ရည္ ထုတ္လႊင့္ ျခင္းတို႔ကိုတားျမစ္ႏိုင္ပါသည္။

ကာမစိတ္ေလ်ာ့ျခင္းသည္ အေၾကာင္းအခ်က္ တစ္ခုတည္းေၾကာင့္ေတာမျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ထို ့ေၾကာင့္ သင့္မွာကာမစိတ္ ေလ်ာ့နည္းလာသည္ ဟုစိုးရိမ္ပါကဆရာဝန္ႏွင့္ တုိုင္ပင္ရန္အေရးၾကီးပါသည္။

Risk factors

ငါ့ဆီမွာ Decreased Libido (လိင္စိတ္နည္းလာျခင္း) ျဖစ္ႏုိင္ေျခကိုဘာ္ေတြက ျမင့္တက္ေစသလဲ

ကာမစိတ္ေလ်ာ့နည္းျခင္း ျဖစ္ပြားႏုိင္ေခ် ကိုျမင့္ေစေသာအေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ

 • စိတ္ဓာတ္က်ျခင္းသည္ လူတစ္ေယာက္ဘဝ၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားစြာကိုေျပာင္းလဲေစႏိုင္ပါသည္။စိတ္ဓာတ္က်ေနေသာသူမ်ားသည္လိင္ဆက္ဆံမႈအပါအဝင္ တစ္ခ်ိန္ကေပ်ာ္ရႊင္မႈ ရခဲ့ေသာကိစၥမ်ားတြင္ စိတ္ဝင္စားမႈ နည္းပါးေနမည္ ျဖစ္သည္။
 • ကင္ဆာကဲ့သို႔ေသာအခ်ိဳ႕ေရာဂါ မ်ားသည္ သင့္အားေန႔တစ္ေန႔ ေက်ာ္ျဖတ္ရန္သာအာရံုစိုက္ေစသျဖင့္ သုတ္ရည္ ထုတ္လုပ္မႈကိုနည္းပါးေစပါသည္။
 • Obstructive sleep apneaဟုေခၚသည့္ ညဖက္အိပ္လ်ွင္ အသက္ရွဴလမ္္းေၾကာင္းပိတ္ဆို့ျခင္းေၾကာင့္ အလြန္ေဟာက္တတ္ေသာေ၀ဒနာခံစားရေသာေရာဂါသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ က်ားေဟာ္မုန္းနည္းႏိုင္ပါသည္။
 • လိင္စိတ္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာက်ားေဟာ္မုန္းသည္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ဆယ္ေက်ာ္ သက္ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ပါသည္။အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အသက္ ၆၀ မွ ၆၅ ႏွစ္တြင္ အမ်ားအားျဖင့္ လိင္စိတ္ က်ဆင္းမႈကိုသတိထားမိၾကပါသည္။

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုသျခင္း

ယခုေဖာ္ျပထားသည့္အခ်က္အလက္မ်ားမွာေဆးပညာဆုိင္ရာကၽြမ္းက်င္သူ၏ အၾကံေပးခ်က္ မ်ားေနရာတြင္ အစားထိုးရန္ မသင့္ေတာ္ပါ။ ဆက္လက္ သိရွိလိုေသာအခ်က္အလက္ မ်ားအတြက္ သင့္ရဲ႕ဆရာ၀န္နဲံ အျမဲတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုသမႈ

ယခုေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆးပညာအၾကံေပးမႈေနရာတြင္ အစားထိုးရန္မသင့္ေတာ္ပါ။ ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတုိင္ပင္ပါ.

Decreased Libido (လိင္စိတ္နည္းလာျခင္း) ကို ဘယ္လိုအတည္ျပဳပါသလဲ

ဆရာဝန္သည္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာစမ္းသပ္မႈ ကိုလုပ္ေဆာင္ပါမည္။ ေသြးစစ္ျခင္း၊သုတ္ရည္ စစ္ေဆးျခင္းကဲ့သို႔ေသာဆရာဝန္ ညႊန္ၾကားေသာစစ္ေဆးခ်က္ မ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ပါ။

Decreased Libido (လိင္စိတ္နည္းလာျခင္း) ကို ဘယ္္လိုကုသပါသလဲ

ျဖစ္ေပၚေစေသာအေၾကာင္းရင္းေပၚမူတည္၍ သင့္ေတာ္ေသာကုသမႈမ်ားမွာ

 • ပိုက်န္းမာေသာေနထိုင္မႈပံုစံမ်ားကိုေရြးခ်ယ္ပါ။
 • အစာအာဟာရကိုေကာင္းမြန္စြာစားပါ။ ေလ့က်င့္ခန္းပံုမွန္လုပ္ ၍ လံုေလာက္စြာအိပ္စက္ပါ။ အရက္ျဖတ္ပါ။ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားကိုေလ်ာ့ခ်ပါ။
 • ေသာက္ေနေသာေဆးမ်ားသည္ လိင္စိတ္ကိုထိခိုက္ေစပါကေဆးအသစ္ မ်ားေျပာင္းေသာက္ပါ။
 • က်ားေဟာ္မုန္းအစားထိုးကုထံုးခံယူပါ။
 • ဆရာ၀န္နဲ ့ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ပါ။

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာျပႆနာ ျဖစ္ပါကဆရာဝန္ သည္ စိတ္ေရာဂါကုထံုးကိုေထာက္ခံခ်က္ ေပးႏိုင္ ပါသည္။ အမ်ားစုတြင္ ကာမစိတ္ေလ်ာ့နည္းျခင္းသည္ သင့္၏ၾကင္ေဖာ္ျဖင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာမဟုတ္ဘဲေလးနက္မႈရိွေသာဆက္သြယ္မႈ တစ္ခုကိုသာလိုလားျခင္းေၾကာင့္ဟုေထာက္ျပၾကသည္။ကုထံုးဆရာဝန္ႏွင့္ သင္ကိုယ္တိုင္ သို႔မဟုတ္ သင္၏ ၾကင္ေဖာ္ ႏွင့္ အတူေဆြးေႏြး၍ ဤျပႆနာမ်ားကိုေျဖရွင္းႏိုင္သည္။ သင္၏ ျပႆနာသည္ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း ျဖစ္ပါကစိတ္က်ေရာဂါကုသေဆးမ်ားသံုးႏိုင္သည္။ထိုေဆးအခ်ိဳ ့သည္ကာမစိတ္ကိုေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ေသာ္လည္းအသံုးျပဳႏိုင္ ပါသည္။

Cialis,Levitra,Viagraကဲ့သို႔ေသာ TV ႏွင့္ မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ ေၾကာ္ျငာေသာေဆးမ်ားသည္ ကာမစိတ္ကိုအမွန္တကယ္ ျမွင့္တင္မေပးႏိုင္ပါ။ ထိုအရာမ်ားသည္ လိင္တံေတာင့္တင္းျခင္းကိုသာ ျဖစ္ေစပါသည္။

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အိမ္သံုးကုထံုးမ်ား။

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ အိမ္သံုးကုထံုးေတြအသံုးျပဳျခင္းကကာမစိတ္ေလ်ာ့က်ျခင္းကုသရာမွာဘယ္လိုအေထာက္အကူျပဳႏုိင္မလဲ။

ေအာက္ပါ အက်ိဳးရိွေသာနည္းလမ္းမ်ားကိုလိုက္နာျခင္းျဖင့္ ေရာဂါျဖစ္ႏိုင္မႈကိုေလ်ာ့ခ် ႏိုင္ပါသည္။

 • သက္ေသအခ်ိဳ႕သည္ အခ်ိဳ႕အစားအစာမ်ားေၾကာင့္ဟုဆိုေသာ္လည္းစမ္းသပ္မႈ ျပဳလုပ္ရာတြင္ အႏၱရာယ္ ေပးျခင္းမရိွပါ။ ဥပမာငွက္ေပ်ာသီး ႏွင့္ ေထာပတ္သီးတို႔သည္ လိင္စိတ္ကိုတက္ေစေသာအသီးမ်ားျဖစ္ျပီးကာမအားတိုးေဆးဟုေခၚၾကပါသည္။ ထိုအစားအစာမ်ားသည္ အေရးပါေသာဗီတာမင္ ႏွင့္ သတၱဳဓာတ္မ်ားကိုေထာက္ပ့ံေပးျပီးလိင္အဂၤါ မ်ားသို႔ ေသြးစီးဆင္းမႈေကာင္းေစျပီးက်န္းမာေသာအိမ္ေထာင္ေရးသုခ ျပည့္ေစေသာဘဝကိုရရိွေစပါသည္။
 • မိမိကိုယ္ကိုထားရွိေသာထင္ျမင္ခံစားခ်က္သည္လည္းကာမစိတ္ကိုခံစားမႈတြင္ သက္ေရာက္မႈရိွသည္။က်န္းမာေရးႏွင့္မညီေသာအစားအစာမ်ားႏွင့္ေလ့က်င့္ခန္းမလုပ္ျခင္းသည္ မိမိပံုရိပ္ကိုက်ဆင္းေစပါ သည္။ ဤအခ်က္မ်ားသည္ သင့္အားကာမဆက္ဆံေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းရရိွ ရန္ ဟန္႔တား ႏိုင္ပါသည္။
 • မည္မွ် က်န္းမာေနပါေစစိတ္ဖိစီးမႈမ်ားပါကသင့္၏ ကာမစိတ္ကိုထိခိုက္ေစမည္ ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ပို၍ ဤသက္ေရာက္မႈမ်ားကိုခံရသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားမွာမူတစ္ခါတစ္ရံလိင္ဆက္ဆံျခင္းအားစိတ္ဖိစီးမႈ ေပ်ာက္ရန္ အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ကာမဆက္ဆံျခင္းသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ ပံုျခင္းမတူျခင္းေၾကာင့္ သေဘာထားကဲြလဲြမႈမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားကိုေလ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ ထိုက္က်ိ ႏွင့္ ေရာဂကဲ့သို႔ေသာအားကစားနည္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ ဆင္ႏဲြသင့္သည္။

အကယ္၍သင့္မွာေမးခြန္းေတြရွိပါကသင့္အတြက္သင့္ေတာ္တဲ့ အေျဖရွာေဖြႏုိင္ရန္ ဆရာ၀န္နဲ႔ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္ပါသည္။

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဇူလိုင် 20, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဇူလိုင် 20, 2017

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ