Coughing Blood (ေခ််ာင္းဆိုးေသြးပါျခင္း)

ေရးသားသူ

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

Coughing Blood (ေခ််ာင္းဆိုးေသြးပါျခင္း) ကဘာလဲ။

ေခ်ာင္းဆိုးေသြးပါျခင္းဟာ အျခားေသာေရာဂါ တစ္ခုရဲ႕ လကၡဏာတစ္ရပ္ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အဆုတ္ပိုးဝင္ျခင္း၊ ကင္ဆာ ႏွင့္ အဆုတ္တြင္း (သို႔) ေသြးေၾကာမ်ားထဲမွ ျပသနာျဖစ္ျခင္းတို႔ ကဲ့သို႔ ျပင္းထန္ေသာေရာဂါ အေျခအေနေၾကာင့္လည္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ထြက္လာတဲ့ေသြးဟာ သင့္လည္ေခ်ာင္း၊ အဆုတ္ (သို႔) အစာအိမ္ထဲမွ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

Coughing Blood (ေခ််ာင္းဆိုးေသြးပါျခင္း) က ဘယ္ေလာက္အျဖစ္မ်ားသလဲ

ဒီေရာဂါဟာ ပ်မ္းမၽွအားျဖင့္ အျဖစ္မ်ားပါတယ္။ အမ်ိဳးသားေတြထက္ အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ ပိုအျဖစ္မ်ားပါတယ္။ အသက္အရြယ္မေရြးျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ေရာဂါျဖစ္ပြားႏုိင္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းအားျဖင့္ စီမံႏုိင္ပါတယ္။ အခ်က္အလက္မ်ားထပ္မံသိရွိဖို႔အတြက္ ဆရာ၀န္နဲ႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါတယ္။

လကၡဏာမ်ား

Coughing Blood (ေခ််ာင္းဆိုးေသြးပါျခင္း) ရဲ႕လကၡဏာေတြကဘာေတြလဲ

ေခ်ာင္းဆိုးေသြးပါျခင္းဟာ ေရာဂါတစ္ရပ္ရဲ႕ လကၡဏာသာ ျဖစ္တယ္။ ေခ်ာင္းဆိုးေသြးပါၿပီးတဲ့အခါ ေနာက္ကလိုက္လာေလ့ရွိတဲ့ လကၡဏာအခ်ိဳ႕ကေတာ့
• ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း၊
• မူးေဝျခင္း၊
• ဖ်ားျခင္း၊
• အထုိင္အထတြင္ မိုက္ခနဲျဖစ္ျခင္း၊
• ပို၍ေမာလာျခင္း စတာေတြျဖစ္ပါတယ္။

ထြက္လာတဲ့ေသြးကုိ ၾကည့္ၿပီး ဘယ္ေနရာကလာတယ္ဆုိတာ သင္သိႏုိင္ပါတယ္။ ဥပမာဆုိေသာ္ အဆုတ္မွလာေသာေသြးမွာ ေလပူေဖာင္းငယ္ေလးေတြ ပါလာႏုိင္ၿပီး အဆုတ္မွာရွိတဲ့ အခၽြဲေတြပါ ေရာပါလာတတ္ပါတယ္။

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသင့္သလဲ

ယဘူယ်အသိေပးခ်က္ – ယခုအပိုင္းရဲ႕အစပိိုင္းမွာထည့္သြင္းပါ။ လူတုိင္းရဲ႕ခႏၶာကိုယ္တံု႔ျပန္မႈဟာ မတူညီႏုိင္ပါဘူး။ သင့္အေျခအေနအတြက္ ဘာအေကာင္းဆံုးလဲဆိုတာကို သင့္ဆရာ၀န္နဲ႔ တုိင္ပင္တာက အေကာင္းဆံုးပါပဲ။

အကယ္၍ သင္ေခ်ာင္းဆုိးလုိ႔ ထြက္လာတဲ့ေသြးပမာဏဟာ လက္ဖက္ရည္ဇြန္း ၁ဇြန္းစာထက္ ပုိေနၿပီဆုိရင္ ဆရာဝန္ႏွင့္ ျပသသင့္ပါတယ္။ အကယ္၍ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရၿပီးမွေခ်ာင္းဆုိးေသြးပါျဖစ္ခဲ့လၽွင္လည္း ဆရာဝန္နဲ႔ျပသတာဟာ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ေသာ လူနာေတြမွာ ဆီး(သုိ႔) ဝမ္းမွာလည္း ေသြးပါတတ္ပါတယ္။

ထုိကဲ့သို႔ျဖစ္လာလၽွင္ေသြးေတြဆုံးရွံုး သြားတာျဖစ္လုိ႔ ခ်က္ခ်င္း ေဆးကုသမႈခံယူသင့္ပါတယ္။ ေယဘူယ်အသိေပးခ်က္ – ယခုအပိုင္းရဲ႕အစပိိုင္းမွာထည့္သြင္းပါ။ လူတုိင္းရဲ႕ခႏၶာကိုယ္တံု႔ျပန္မႈဟာ မတူညီႏုိင္ပါဘူး။ သင့္အေျခအေနအတြက္ ဘာအေကာင္းဆံုးလဲဆိုတာကို သင့္ဆရာ၀န္နဲ႔ တုိင္ပင္တာက အေကာင္းဆံုးပါပဲ။

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

Coughing Blood (ေခ််ာင္းဆိုးေသြးပါျခင္း) ကိုဘာေတြကျဖစ္ေစသလဲ

ေခ်ာင္းဆုိးေသြးပါ ျခင္းျဖစ္ပြားႏုိင္ေခ်ကိုျမင့္ေစတဲ့အေၾကာင္းရင္းေတြ အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။ အဆုိပါအမ်ားႀကီးထဲမွ အခ်ဳိကျဖစ္ေလ့ရွိၿပီး ကုသႏုိင္ပါတယ္။ ဥပမာ-စီးကရက္ ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ လည္ေခ်ာင္းယား၍ ေခ်ာင္းအလြန္အကၽြံဆုိးျခင္း၊ အဆုတ္ေလႁပြန္ေရာင္ျခင္း၊ နာတာရွည္ အဆုတ္ေရာဂါ (နာတာရွည္ အဆုတ္ေလႁပြန္ေရာင္ျခင္း သုိ႔ အဆုတ္ပြျခင္း)၊ နမုိးနီးယားအဆုတ္ေရာင္ေရာဂါတုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။

ေခ်ာင္းဆုိးေသြးပါျခင္း ျဖစ္ေစတဲ့အျခားအေၾကာင္းအရာေတြကေတာ့
• အဆုတ္ျပည္တည္ျခင္း၊
• အဆုတ္ကင္ဆာ၊
• ေသြးၾကဲေဆးအလြန္အကၽြံ သံုးစြဲျခင္း၊
• အဆုတ္ေသြးေၾကာအတြင္းပိတ္ဆို႔ျခင္း၊
• ႏုလုံးအတြင္း ေသြးမ်ားစုပုံ၍ အလုပ္မလုပ္ျခင္း၊
• အဆုတ္တီဘီေရာဂါ၊
• မိမိ ကုိယ္ခံအားစနစ္ကုိ ကုိယ္တုိင္ျပန္တုိက္ေနေသာ အေျခအေနမ်ား (သုိ႔) ကုိယ္တြင္းအဂါၤေရာင္ရမ္းေနေသာ အေျခအေနမ်ား၊
• အဆုတ္ေသြးလႊတ္ေၾကာႏွင့္ ေသြးျပန္ေၾကာ မူမမွန္ျခင္းမ်ား၊
• ကုိကင္း(cocaine) အမွဳန္႔ရွဳျခင္း၊
• ေသနတ္ဒဏ္ရာ (သုိ႔) ကားတုိက္ဒဏ္ရာကဲ့သုိ႔ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ
• မ်ား၊
• Dieulafoy ေရာဂါ၊
• ျပင္းထန္ေသာ ႏွာေခါင္းေသြးလၽွံ ျခင္း( သုိ႔)
• အလြန္အကၽြံအန္ျခင္း၊

ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား

Coughing Blood (ေခ််ာင္းဆိုးေသြးပါျခင္း) ျဖစ္ႏုိင္ေျခကိုဘာေတြက ျမင့္တက္ေစသလဲ

ေခ်ာင္းဆုိးေသြးပါ ျဖစ္ပြားႏုိင္ေခ်ကိုျမင့္ေစတဲ့အေၾကာင္းရင္းေတြကုိ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္ပါအေျခအေနေတြ ျဖစ္လာၿပီ ဆုိလၽွင္ေတာ့ ျဖစ္ပြားႏုိင္ေျချမင့္ေနပါၿပီ။
၎တုိ႔ကေတာ့—

Kaposi sarcoma ဟုေခၚေသာ ကင္ဆာေရာဂါ၊အဆုတ္တီဘီေရာဂါႏွင့္ မွဳိေရာဂါပုိးရွိေသာ HIV ေရာဂါသည္မ်ား၊

ကုိယ္ခံအားက်ေစေသာ ေဆးမ်ား ( အဆုတ္တီဘီေရာဂါႏွင့္ မွဳိေရာဂါပုိးအတြက္ ေသာက္ေသာေဆးမ်ား)သုံးစြဲေနသူ၊

တီဘီေရာဂါပိုးရွိေသာသူမ်ား၏ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေနထိုင္သူ၊ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ေဆးလိပ္ေသာက္သူ (ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားသည္)၊

လတ္တေလာတြင္ ခြဲစိတ္ခံထားရသူ(သို႔)ေဆးရံုေပၚတြင္ လဲေလ်ာင္းေနရေသာ လူနာ၊ ကင္ဆာေရာဂါသည္၊

ယခင္က ေသြးခဲျခင္းျဖစ္ဖူးေသာ လူနာ (သို႔) မိသားစုတြင္ ေသြးခဲျခင္းျဖစ္ဖူးေသာ ရာဇဝင္ရွိသူ၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ estrogen ပါေသာေဆးမ်ား သံုးစြဲေနသူ

ယာဥ္ေပၚတြင္ အၾကာႀကီးထိုင္စီး၍ ခရီးေဝးသြားေနရသူမ်ား (အဆုတ္ ေသြးေၾကာပိတ္ဆို႔ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားသူ) – အဆုတ္ေသြးေၾကာပိတ္ဆို႔ျခင္း အခန္းတြင္ ဖတ္ပါ။

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုသမႈ

ယခုေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆးပညာအၾကံေပးမႈေနရာတြင္ အစားထိုးရန္မသင့္ေတာ္ပါ။ ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတုိင္ပင္ပါ.

Coughing Blood (ေခ််ာင္းဆိုးေသြးပါျခင္း) ကို ဘယ္လိုအတည္ျပဳပါသလဲ

သင့္ဆရာဝန္က ေသြးပါျခင္းျဖစ္ရတဲ့ အေၾကာင္းျခင္းရာ ကို ေသခ်ာေမးျမန္းပါလိမ့္မယ္။ ဥပမာ- ေသြးသည္(ေလႁပြန္၊ အဆုတ္)စသျဖင့္ ဘယ္ကလာသလဲ နဲ႔ ေသြးဘယ္ေလာက္ပမာဏ ထြက္လာသလဲ စတာေတြကို ေမးၿပီး ျဖစ္ရတဲ့အေၾကာင္းကို ရွာေဖြ ဆံုးျဖတ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီ့ေနာက္ ကနဦး စစ္ေဆးခြဲျခမ္းမႈေပၚမူတည္ၿပီး အျခားေသာ ဓာတ္ခြဲခန္းစစ္ေဆးခ်က္ေတြလည္း လိုအပ္လာႏိုင္ပါတယ္။
• ရင္ဘတ္ဓာတ္မွန္၊
• CT ဓာတ္မွန္၊
• အဆုတ္ေလႁပြန္တြင္းမွန္ေျပာင္းၾကည့္ျခင္း၊
• ေသြးစစ္ျခင္း (ဥပမာ-ေသြးထဲမွ ေသြးျဖဴဥ နဲ႔ ေသြးနီဥပမာဏသိရွိရန္ ေသြးစစ္ျခင္း) စတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

Coughing Blood (ေခ််ာင္းဆိုးေသြးပါျခင္း) ကို ဘယ္္လိုကုသပါသလဲ

ကုသတဲ့အခါမွာ အဓိကကေတာ့ ေသြးတိတ္ေစဖို႔ျဖစ္ၿပီး ေခ်ာင္းဆိုးေသြးပါျဖစ္ေစတဲ့ ပင္မေရာဂါႀကီးကို ကုသရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ေသြးတိတ္ေစဖို႔အတြက္ ေလႁပြန္ေသြးလႊတ္ေၾကာကို ပိတ္ဆို႔ေပးျခင္း၊ အဆုတ္ေလႁပြန္တြင္း မွန္ေျပာင္းၾကည့္ျခင္းစတာေတြ လုပ္ေပးႏိုင္သလို၊ လိုအပ္လၽွင္ ခြဲစိတ္မွဳပါ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

လုပ္ေပးတဲ့ကုသမႈဟာ ျဖစ္ေနတဲ့ေရာဂါ အေျခအေနေပၚ မူတည္ပါတယ္။
ေခ်ာင္းဆိုးေသြးပါ လူနာေတြရဲ႕ အျခားေသာ ကုသမွဳေတြမွာ ေအာက္ပါကုသနည္းေတြလည္း ပါတတ္ပါတယ္။
• နီမိုးနီးယားအဆုတ္ေရာင္ေရာဂါ (သို႔) တီဘီေရာဂါရွိသူမ်ားအတြက္ ပဋိဇီဝပိုးသတ္ေဆးမ်ား ေပးျခင္း၊
• အဆုတ္ကင္ဆာ ေဝဒနာရွင္မ်ားအတြက္ ကင္ဆာေဆးသြင္းကုသျခင္း ႏွင့္ ဓာတ္ကင္ျခင္း၊
• ကိုယ္တြင္းအဂါၤေရာင္ရမ္းေသာ လူနာမ်ားအတြက္ steriod ေဆးမ်ားတိုက္ျခင္း၊
• ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးေပးျခင္း စတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။
• လူနာအေျခအေနေပၚ မူတည္ၿပီး ေသြးဆံုးရွံုးထားမွဳကို ျပန္လည္ျဖည့္တင္းရန္ ေသြးသြင္းျခင္း (သို႔) အျခားေဆးမ်ားတိုက္ျခင္း စတာေတြကိုလည္း ညႊန္ၾကားႏိုင္ပါတယ္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ စက်တင်ဘာ 28, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း စက်တင်ဘာ 28, 2017

သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။