Constipation (၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္း)

ေရးသားသူ

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

Constipation (၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္း) ကဘာလဲ။

၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္းသည္ အူမ်ားလႈပ္ရွားမႈနည္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ၀မ္းမသြားသည္မွာအေတာ္ၾကာေသာအေျခအေနမ်ိဳးကို ေခၚပါသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ တစ္ပတ္လွ်င္ ၃ ႀကိမ္ေအာက္သာသြားလွ်င္ ၀မ္းခ်ဳပ္သည္ဟုသတ္မွတ္သည္။

သင္၏လူေနမႈပံုစံကိုေျပာင္းလိုက္ပါက ၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္းသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ေပ်ာက္သြားတတ္ေသာ္လည္း နာတာရွည္၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္းကမူ ကုသရန္ခက္သလို တျခားေရာဂါတစ္ခု၏လကၡဏာလဲ ျဖစ္ေနႏိုင္ပါသည္။

Constipation (၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္း) က ဘယ္ေလာက္အျဖစ္မ်ားသလဲ

ရံဖန္ရံခါ၀မ္းခ်ဳပ္တတ္ျခင္းဟာ ပံုမွန္သာျဖစ္ၿပီး သူ႔အလိုလိုေပ်ာက္သြားတတ္သည္။ ျဖစ္ရေသာအေၾကာင္းရင္းသည္ အစားအစာ၊ ဖိစီးမႈ၊ မတူညီေသာပါတ္၀န္းက်င္အသစ္ စသည္တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ နာတာရွည္၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္းသည္ ပံုမွန္ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ပိုျပင္းထန္သည့္ေရာဂါတစ္ခုခု၏လကၡဏာလဲျဖစ္ေနႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ အိုမင္းသူ၊ အ၀လြန္သူႏွင့္ အထိုင္မ်ားသူတို႔သည္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားေသာလူအမ်ားစုတြင္ပါသည္။

လကၡဏာမ်ား

Constipation (၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္း) ရဲ႕လကၡဏာေတြကဘာေတြလဲ

၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္း၏ အျဖစ္အမ်ားဆံုးေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွာ
၀မ္းသြားရခက္ျခင္း
• ၀မ္းေျခာက္ေသြ႔ျခင္း မာျခင္း
• တစ္ပတ္လွ်င္ ၃ ႀကိမ္ေအာက္သာသြားျခင္း
• ဗိုက္ကယ္ျခင္း
• ဗိုက္ေအာင့္ျခင္း
• ၀မ္းတြင္ေသြးပါျခင္း သို႔ ၀မ္းသြားၿပီးေနာက္ေသြးထြက္ျခင္း
• ၀မ္းက်န္သလို သို႔ ၀မ္းပိတ္ေနသလို ခံစားရျခင္း
အထက္ပါလကၡဏာမ်ားထဲမွ တစ္ခု သို႔ တစ္ခုပိုသည္ကို အနည္းဆံုးသံုးလခန္႔ခံစားေနရၿပီဆိုပါက နာတာရွည္၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္းဟု ယူဆႏိုင္ပါသည္။

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အထဲမွာမပါ၀င္ေသးေသာ အျခားလကၡဏာမ်ားလည္း ရွိႏုိင္ပါေသးသည္။ အကယ္၍ကိုယ့္ဆီတြင္ ေရာဂါလကၡဏာတစ္ခုခုမ်ားရွိေနမလားဆိုျပီး စိုးရိမ္ေနမယ္ဆိုပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္သင့္ပါသည္။

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသင့္သလဲ

ေအာက္ပါထဲမွာတစ္ခုခုရွိေနၿပီဆိုပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္တိုင္ပင္ပါ။
• လကၡဏာမ်ား ႏွစ္ပတ္ထပ္ပိုလာလွ်င္
• လကၡဏာမ်ားသည္ အိမ္ျဖစ္ကုထံုးမ်ား သို႔ ေသာက္ေဆးမ်ားႏွင့္ မသက္သာေတာ့လွ်င္
• ၀မ္းတြင္ေသြးပါလွ်င္
• ကုိယ္အေလးခ်ိန္က်သြားလွ်င္
၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္းသည္ တျခားေရာဂါတစ္ခု၏ လကၡဏာလဲျဖစ္ႏိုင္သည္။ တျခားျပႆနာတစ္ခုခုကို သံသယရွိေနလွ်င္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ျပသဖို႔ အေရးႀကီးပါသည္။

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

Constipation (၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္း) ကိုဘာေတြကျဖစ္ေစသလဲ

သာမာန္ထက္ ၀မ္းသြားနည္းျခင္းသည္ ၀မ္းကိုမာေျခာက္သြားေစေသာေၾကာင့္ ၀မ္းခ်ဳပ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ျဖစ္ပြားေစေသာအေၾကာင္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
• ေရႏွင့္အမွ်င္ဓာတ္လံုေလာက္စြာ မစားျခင္း
• လႈပ္ရွားမႈမရွိပဲ တစ္ေနကုန္ထိုင္ေနျခင္း
• ကိုယ္၀န္ရွိျခင္း
• ဖိစိမႈမ်ားျခင္းႏွင့္ ပါတ္၀န္းက်င္အသစ္။
• ဆီးခ်ိဳ၊ hypothyroidism (သိုင္းရြိဳက္အားနည္းျခင္း)၊ Parkinson ေရာဂါ၊ ေလျဖတ္ျခင္း၊ multiple sclerosis or hyperparathyroidism (သိုင္းရိြဳက္အားမ်ားျခင္း) တို႔သည္၀မ္းခ်ဳပ္ေစ၏။
• အူမႏွင့္အစာေဟာင္းအိမ္ကင္ဆာ၊ ၀မ္းဗိုက္ကင္ဆာ၊ စအိုကြဲရွနာတို႔သည္ အူပိတ္ျခင္းကိုျဖစ္ေစတတ္သည္။
• အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆး၊ ဘာမီတြန္ကဲ့သိုေဆးမ်ားႏွင့္ တစ္ခ်ိဳ႕စိတ္က်ေရာဂါေဆးမ်ားသည္လဲ ၀မ္းခ်ဳပ္ေစတတ္ပါသည္။
၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္းသည္ ျပင္းထန္ေသာေရာဂါအေျခအေနမရွိပါက သာမာန္သာျဖစ္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလိုက္လွ်င္ ၀မ္းခ်ဳပ္သက္သာေစသည္။

ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား

လူေနမႈစရိုက္သည္ သာမာန္၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္းျဖစ္ရသည့္ အဓိကအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖစ္သည္။ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားမွတစ္ခုခုရွိေနလွ်င္ သင့္အတြက္၀မ္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေခ်မ်ားေနႏိုင္ပါသည္။
• အသက္အရြယ္ႀကီးျခင္း
• အမ်ိဳးသမီးျဖစ္လွ်င္
• ကိုယ္၀န္ရွိလွ်င္
• ေရငတ္ျခင္း သို႔ အမွ်င္ဓာတ္အစားနည္းျခင္း
• လႈပ္ရွားမႈနည္းျခင္း သို႔ မရွိျခင္း (အထူးသျဖင့္ရံုး၀န္ထမ္းမ်ား)
• အ၀လြန္ျခင္း
• အိပ္ေဆး၊ ေသြးက်ေဆး၊ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ားလို ၀မ္းခ်ဳပ္ေဆးသည့္ေဆးမ်ားေသာက္ေနျခင္း

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုသမႈ

ယခုေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆးပညာအၾကံေပးမႈေနရာတြင္ အစားထိုးရန္မသင့္ေတာ္ပါ။ ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတုိင္ပင္ပါ.

Constipation (၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္း) ကို ဘယ္လိုအတည္ျပဳပါသလဲ

ဆရာ၀န္မ်ားသည္ လတ္တေလာလူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္း၊ေသာက္ေနေသာေဆး စသည္တုိ႔ပါ၀င္ေသာ ေဆးပညာဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုအေျခခံ၍ ေရာဂါအမည္တပ္ၾကပါသည္။ ဆရာ၀န္သည္ ဗိုက္ႏွင့္အစာေဟာင္းကို စအိုကြဲနာ၊ လိပ္ေခါင္းရွိမရွိ အထူးစမ္းသပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ပါလိမ့္မည္။
အကယ္၍၀မ္းတြင္ေသြးပါပါက ဆရာ၀န္သည္အူမႀကီးမွန္ေျပာင္းၾကည့္ပါမည္။ ေသြးစစ္ရသည္မ်ား ဓာတ္မွန္ရိုက္ရသည္မ်ား ရွိႏိုင္သည္။ ဆက္လက္သိရွိလိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ သင့္၏ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

Constipation (၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္း) ကို ဘယ္္လိုကုသပါသလဲ

၀မ္းခ်ဳပ္မႈကိုကုသျခင္းသည္ ရိုးရွင္း၏။ အဓိကလူေနမႈပံုစံေျပာင္းရမည္ပင္ျဖစ္သည္။
• ေလ့က်င္းခန္ပိုလုပ္ျခင္း (အနည္းဆံုးတစ္ပတ္ကို ၂ခါ ၃ခါခန္႔)
• ေရပိုေသာက္ပါ (တစ္ရက္လွ်င္ ၁.၅ မွ ၃ လီတာထိ)
• အမွ်င္ပိုစားပါ
• ဟင္းႏုနယ္ရြက္၊ သေဘၤာသီး၊ ငွက္ေပ်ာသီးလို အသီးအႏွံဟင္းရြက္မ်ားကို ပါေအာင္ေျပာင္းစားေပးပါ
•လူေနမႈပံုစံႏွင့္အစားအေသာက္ေျပာင္းၿပီး မသက္သာပါက ေအာက္ပါ၀မ္းေပ်ာ့ေဆးမ်ားကို သံုးႏိုင္ပါသည္။ ၀မ္းႏုတ္ေဆးမ်ားမွာ

•အမွ်င္ျဖည့္စြက္စာ Metamucil®, Fibercon®, Konsyl® and Citrucel® ဒီေဆးမ်ားတြင္ psyllium, methylcellulose ကဲသို႔ေသာ ၀မ္းပမာဏမ်ားၿပီး၀မ္းသြားေဆးသည့္ ပစၥည္းမ်ားပါရွိပါသည္။
•Bisacodyl ကဲ့သို stimulants မ်ား
•Osmotic ၀မ္းႏုတ္ေဆးမ်ား။ lactulose, magnesium citrate or Fleet Enema®
•ခ်ာဆီမ်ား။ ဒီ၀မ္းေပ်ာ့ေဆးမ်ားတြင္ အူမႀကီးတြင္၀မ္းေကာင္းေကာင္းစီးဆင္းေစရန္ အကူအညီေပးေသာ သတၱဳဓာတ္မ်ားပါရွိပါသည္။
•၀မ္းေပ်ာ့ေဆးမ်ား ဒီေဆးမ်ားသည္ ၀မ္းကိုေပ်ာ့သြားေစရန္ ကူညီေပးႏိုင္သည္။

တျခားကုထံုးမ်ားတြင္ pelvic ၾကြက္သားမ်ားကို ညွစ္တလွည့္ေလ်ာ့တစ္လွည့္ လုပ္ေပးျခင္းမ်ားပါ၀င္ၿပီး လိုအပ္လွ်င္ ခြဲစိတ္ရတတ္ပါသည္။

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အိမ္သံုးကုထံုးမ်ား။

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ အိမ္သံုးကုထံုးေတြအသံုးျပဳျခင္းက ၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္းကို ကုသရာမွာ ဘယ္လိုအေထာက္အကူျပဳႏုိင္မလဲ။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လူေနမႈပံုစံမ်ားႏွင့္အိမ္သံုးကုထံုးမ်ားက သင့္အေနျဖင့္ ၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္းကိုကုသေသာေနရာႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ေနေသာေနရာမ်ားတြင္ အကူအညီေပးႏုိင္ပါသည္။

•သစ္သီးမ်ား၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားႏွင့္ ဂ်ံဳၾကမ္းမ်ားလို အမွ်င္ပါသည္မ်ားကိုပိုစားပါ။
•အထူးသျဖင့္ပူေႏြးေသာရာသီတြင္ ေရပိုေသာက္ပါ။
•ဘာမီတြန္လို၀မ္းခ်ဳပ္ေစေသာေဆးမ်ားကို ေရွာင္ပါ။
အကယ္၍သင့္မွာ ေမးခြန္းေတြရွိမယ္ဆိုလွ်င္ သင့္အတြက္သင့္ေတာ္ေသာ အေျဖရွာေဖြႏုိင္ဖို႔ ဆရာ၀န္ႏွင့္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္ပါသည္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

ရင္းျမစ္မ်ား

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ စက်တင်ဘာ 28, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း စက်တင်ဘာ 28, 2017

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ