Conjoined Twins (ကိုယ္ခ်င္းဆက္အမႊာ) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

Conjoined Twins (ကိုယ္ခ်င္းဆက္အမႊာ) ကဘာလဲ။

ကိုယ္ခ်င္းဆက္အမႊာဆိုတာ ကေလး ၂ ေယာက္ရဲ႕အေရျပားေတြ၊ကိုယ္တြင္းအဂၤါေတြဆက္ေနျခင္းကိုေခၚ္ပါတယ္။ ကို္ယ္ခ်င္းဆက္အမႊာေတြရဲ႕ ၄၀ ကေန ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ အသက္႐ွင္လ်က္ေမြးဖြားလာၾကၿပီးေတာ့ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈနး္ဟာ တစ္ရက္ပဲအသက္႐ွင္ၾကပါတယ္ ။ ၅ ရာခိုင္ႏႈနး္ကေန ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိပဲ ႀကီးျပင္းတဲ့အထိအသက္႐ွင္ၾကပါတယ္ ။

ကိုယ္ခ်င္းဆက္အမႊာပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး႐ွိၾကပါတယ္ ။ အျဖစ္အမ်ားဆံုးကေတာ့ ရင္ခ်င္းဆက္အမႊာျဖစ္ၿပီး သူတို႔ဟာ ရင္ဘတ္အခ်င္းခ်ငး္ဆက္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္ ။

သူတို႔ဟာ အရမး္ကိုနီးနီးကပ္ကပ္ဆက္ေနလ်ွင္ေတာ့ ၂ ေယာက္ေပါင္းမွ ႏွလံုးတစ္ခုပဲပါလာတတ္ၾကပါတယ္ ။

အျခားအျဖစ္မ်ားတဲ့ပံုစံကေတာ့ ဗိုက္ခ်ငး္ဆက္အမႊာေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ေတြဟာဆိုရင္ ရင္ဘတ္႐ိုးကေန ခါး႐ိုးအထိဆက္ေနၾကပါတယ္ ။ သူတုိ႔ေတြဟာ အသည္း ၊ အစာေျခလမ္းေၾကာင္း သို႔ ဆီးသြားလမ္းေၾကာင္း တစ္ခုပဲ ႐ွိၾကပၚတယ္ ။ ႏွလံုးတစ္ခုတည္း႐ွိတာေတာ့႐ွားပါတယ္ ။

ေတြ႔ရခဲတာကေတာ့ ေခါင္းခ်င္းဆက္အမႊာပဲျဖစ္ပါတယ္။

Conjoined Twins (ကိုယ္ခ်င္းဆက္အမႊာ) က ဘယ္ေလာက္အျဖစ္မ်ားသလဲ

ဒီလိုအျဖစ္မ်ိဳးဟာ အရမ္း႐ွားပါးပါတယ္။ေမြးကင္းစကေလးအေယာက္ ၂ သိန္းတြင္ ၁ ေယာက္သာျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္ ။

လကၡဏာမ်ား

Conjoined Twins (ကိုယ္ခ်င္းဆက္အမႊာ) ရဲ႕လကၡဏာေတြကဘာေတြလဲ

ကို္ယ္ခ်င္းဆက္အမႊာေတြဟာ ဆက္ေနတဲ့ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းေတြနဲ႔အတူ ေမြးဖြားလာတတ္ပါတယ္ ။အမႊာအမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္ၿပီး ဆက္ေနတဲ့အစိတ္အပိုင္းေတြကြာျခားပါတယ္ ။..

ရင္ခ်င္းဆက္အမႊာ – ခႏၶာကိုယ္အေပၚပိုင္း ရင္ဘတ္ျခင္း ဆက္ေနၾကပါတယ္။

ဗိုက္ခ်င္းဆက္အမႊာ – ရင္ဘတ္႐ိုးကေန ခါး႐ိုးအထိ အေရျပားေတြဆက္ေနၾကပါတယ္ ။

ေခါင္းခ်င္းဆက္အမႊာ – ဦးေခါင္းခြံအ႐ိုးခ်င္းဆက္ေနၾကပါတယ္ ။

ေက်ာခ်ငး္ဆက္အမႊာ – ေက်ာေအာက္ပိုင္း သို႔တင္ပါးခ်င္းဆက္ေနၾကပါတယ္။

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသင့္သလဲ

ေမြးခါစ ကို္ယ္ခ်င္းဆက္အမႊာအမ်ားစုဟာ ၾကံ့ခိုင္မႈေတာ္ေတာ္နည္းၾကပါတယ္ ။ဒါေၾကာင့္ဆရာဝန္ဟာသူတို႔ရဲ႕အေျခအေနကို ဂ႐ုတစ္စိုက္နဲံ့အဆက္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ရပါမယ္ ။

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

Conjoined Twins (ကိုယ္ခ်င္းဆက္အမႊာ) ကိုဘာေတြကျဖစ္ေစသလဲ

ကို္ယ္ခ်င္းဆက္အမႊာေတြဟာ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇေၾကာင့္ျဖစ္ရတာပါ ။ ဒီလိုျဖစ္ရျခင္းဟာ အမ်ိဳးသမီးရဲ႕သားဥဟာမ်ိဳးေအာင္ၿပီးတဲ့အခါမွာ ကြဲမသြားလို႔ျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒီလိုနည္းနည္းပဲကြဲေနတဲ့သားဥဟာ ကို္ယ္ခ်င္းဆက္အမႊာအျဖစ္ ႀကီးထြားလာပါတယ္ ။

ကို္ယ္ခ်ငး္ဆက္အမႊာျဖစ္ရျခင္းရဲ႕ေနာက္ထပ္သီအိုရီတစ္ခုကေတာ့သားဥဟာ ကြဲသြားၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ ျပန္ေပါင္းစပ္သြားေသာေၾကာင့္ဟု ဆိုၾကပါတယ္ ။

ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား

 Conjoined Twins (ကိုယ္ခ်င္းဆက္အမႊာ) ျဖစ္ႏုိင္ေျခကိုဘာေတြက ျမင့္တက္ေစသလဲ

ကိုယ္ခ်ငး္ဆက္အမႊာဟာ မ်ိဳး႐ိုးလိုက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕မ်ိဳး႐ိုးမွာ ကို္ယ္ခ်င္းဆက္အမႊာ႐ွိခဲ့ဖူးတယ္ဆိုရင္ေတာ့ သင့္မွာလည္း႐ွိႏိုင္ပါတယ္။

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုသမႈ

ယခုေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆးပညာအၾကံေပးမႈေနရာတြင္ အစားထိုးရန္မသင့္ေတာ္ပါ။ ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတုိင္ပင္ပါ.

Conjoined Twins (ကိုယ္ခ်င္းဆက္အမႊာ) ကို ဘယ္လိုအတည္ျပဳပါသလဲ

ေအာက္ပါေဖာ္ျပမည့္အေၾကာင္းအရာသည္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အၾကံေပးျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပါ ။ အေသးစိတ္သိရဖို႔အတြက္ဆရာဝန္နဲ႔အျမဲတမ္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါတယ္ ။

ကိုယ္ခ်ငး္ဆက္အမႊာ႐ွိမ႐ွိကို ဘယ္လို႐ွာေဖြစမ္းသပ္မလဲ။

အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ကို္ယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္မွာ ကို္ယ္ခ်င္းဆက္အမႊာ႐ွိမ႐ွိကို ပံုရိပ္စစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ စမ္းသပ္သိ႐ွိႏိုင္ပါတယ္ ။

အမ်ားဆံုးစမ္းသပ္ၾကတဲ့စမ္းသပ္မႈေတြကေတာ့ ultrasound နဲ႔MRI test ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္ ။

ဒီလိုစမ္းသပ္ျခင္းဟာစပ္ေနတဲ့အမႊာေတြရဲ႕ပံုရိပ္ေတြကိုျပသႏိုင္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသမီးဟာ ကိုယ္ဝန္ဆက္ေဆာင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေမြးဖြားတဲ့အခါ caesarean section လို႔ေခၚတဲ့ C ပံုစံဗိုက္ခြဲေမြးျခင္းကိုျပဳလုပ္ရပါမယ္။ ေမြးဖြားၿပီးတဲ့အခါမွာလည္း ကေလးေတြဟာ ဘယ္လိုဆက္ေနတယ္ ၊ဘယ္လိုဂ႐ုစိုက္ရမယ္ဆိုတာ သိရဖို႔အတြက္ ပံုရိပ္ျဖင့္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈေတြ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ရပါမယ္ ။

Conjoined Twins (ကိုယ္ခ်င္းဆက္အမႊာ) ကို ဘယ္္လိုကုသပါသလဲ

သူတို႔ဟာ ဘယ္လိုဆက္ေနတယ္ဆိုတာအေပၚမွာမူတည္ၿပီး ကုသၾကပါတယ္ ။ သူတို႔ရဲ႕အတြင္းအဂၤါေတြပါဆက္ေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ အႏၲရာယ္မ်ားတဲ့အတြက္ သူတုိ႔ကို ခြဲပစ္ဖို႔ခိုအပ္ပါတယ္ ။စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈေတြဟာ ခြဲႏိုင္ေၾကာင္းျပၿပီး မိဘေတြကလည္း ခြင့္ျပဳတယ္ဆိုရင္ောတ့ဆရာဝန္ဟာ ခြဲစိတ္မႈကို ျပဳလုပ္ပါလိမ့္မယ္ ။ခြဲစိတ္ၿပီးတဲ့ကေလးေတြဟာ အျခားကေလးေတြလိုပဲ ႀကီးျပင္းႏိုင္ပါၿပီ ။

ေနထိုင္မႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အိမ္တြင္းကုသမႈမ်ား ။

ဘယ္လိုေနထိုင္မႈပံူစံေတြနဲ႔ အိမ္တြင္းကုသမႈေတြက ကိုယ္ခ်င္းဆက္အမႊာကို အဆင္ေျပေျပေနထိုင္ႏိုင္ေစမလဲ။

ကို္ယ္ခ်င္းဆက္အမႊာေတြအားလံုးဟာ ခြဲစိတ္၍မရႏိုင္ပါဘူး ။ဒီလိုကေလးေတြဟာ သူတုိ႔မိသားစုနဲ႔က်နး္မာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္သူေတြဆီက ဂ႐ုစိုက္မႈကို အထူးလိုအပ္ပါတယ္ ။

အကယ္၍ သင့္တြင္ သို႔ သင့္မိသားစုတြင္ ကိုယ္ခ်င္းဆက္အမႊာ႐ွိရင္ေတာ့ သူနာျပဳေတြ ၊ အာဟာရပညာ႐ွင္တြင္၊ကေလးဆရာဝန္ေတြဆီကေန ေလ့က်င့္မႈသင္ယူထားရပါမယ္ ။ဒါဟာ ကိုယ္ခ်င္းဆက္အမႊာကို ဂ႐ုစိုက္ဖို႔အေကာင္းဆံုးနည္းကို႐ွာေဖြရာမွာ ကူညီႏိုင္ပါလိမ့္မည္ ။

အကယ္၍သင့္မွာ ေမးခြန္းေတြ႐ွိေသးလ်ွင္ေတာ့ အေကာင္းဆံုးအေျဖကိုရ႐ွိဖို႔အတြက္ ဆရာဝန္နဲ႔တိုင္ပင္ေမးျမန္းသင့္ပါတယ္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ စက်တင်ဘာ 1, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း စက်တင်ဘာ 1, 2017

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ