Congenital Heart Disease (ေမြးရာပါႏွလံုးေရာဂါ) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

Congenital Heart Disease (ေမြးရာပါႏွလံုးေရာဂါ) ကဘာလဲ။

ေမြးရာပါႏွလံုးေရာဂါဆိုသည္မွာ ႏွလံုးဖြဲ႔စည္းပံုတြင္ ျပႆနာျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ေမြးကတည္းက ပါလာျခင္းပင္။ ေမြးရာပါႏွလံုးေရာဂါအား ႏွလံုးကိုသက္ေရာက္ေစသည္ ျပႆနာအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ ေမြးရာပါခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားဆံုးပင္။ ေမြးရာပါႏွလံုးေရာဂါသည္ တျခားေမြးရာပါခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမ်ားတြင္ ပထမႏွစ္အတြင္း ေသဆံုးမႈအမ်ားျဖစ္သည္။

ဒီအေျခအေနမ်ားသည္ ျပင္းထန္ေသာအေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း ခြဲစိတ္ျခင္းျဖင့္ ကုသႏိုင္သည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ဒီိလိုခ်ဳိ႕ယြင္းမႈမ်ားအား ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ကတည္းကပင္ ဆရာ၀န္မ်ားမွ ေတြ႕ရွိႏိုင္ၾက၏။ တစ္ခါတစ္ရံ အရြယ္ေရာက္သည္အထိ လကၡဏာမျပတတ္သလို႔ လံုး၀မျပတတ္သည္လည္း ရွိပါသည္။

Congenital Heart Disease (ေမြးရာပါႏွလံုးေရာဂါ) က ဘယ္ေလာက္အျဖစ္မ်ားသလဲ

ေမြးရာပါႏွလံုးေရာဂါသည္ အသက္အရြယ္မေရြး ထိခိုက္ႏိုင္သည္။  ေရာဂါျဖစ္ပြားႏုိင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းအားျဖင့္ စီမံႏုိင္ပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံသိရွိဖို႔အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။

လကၡဏာမ်ား

Congenital Heart Disease (ေမြးရာပါႏွလံုးေရာဂါ) ရဲ႕လကၡဏာေတြကဘာေတြလဲ

ေမြးရာပါႏွလံုးေရာဂါအား မၾကာခဏဆိုသလို ကိုယ္၀န္ေဆာင္ တီဗီဓာတ္မွန္ျဖင့္ ေတြ႔ရွိရႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဆရာ၀န္မွ မူမမွန္သည့္ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းကို ၾကားရသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာစစ္ေဆးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ၿပီး ေနာက္ထပ္စူးစမ္းပါလိမ့္မည္။

ထိုစစ္ေဆးခ်က္မ်ားတြင္ ပဲ့တင္သံျဖင့္ႏွလံုးပံုရိပ္ေဖာ္ျခင္း၊ ရင္ဘတ္ဓာတ္မွန္ သို႔မဟုတ္ အမ္အာအိုင္စကန္ (သံလိုက္လိႈင္းျဖင့္ ပံုရိပ္ေဖာ္ျခင္း) တို႔႔ပါ၀င္သည္။ ေရာဂါရွိေၾကာင္း သတ္မွတ္ႏိုင္ပါက မီးဖြားစဥ္ သင့္ေတာ္ေသာ္ အထူးကုမ်ားႏွင့္ ေမြးဖြားေပးပါလိမ့္မည္။

တစ္ခ်ိဳ႕ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ေမြးရာပါႏွလံုးေရာဂါလကၡဏာမ်ားသည္ ေမြးဖြားၿပီးေနာက္တိုင္ေအာင္ ေပၚလာမည္မဟုတ္ပါ။ ေမြးရာပါႏွလံုးေရာဂါရွိေသာ ေမြးကင္းစမ်ားတြင္ ေတြ႔ရေသာလကၡဏာမ်ားမွာ –

 • ႏႈတ္ခမ္း၊ အေရျပား၊ လက္ေခ်ာင္းေျခေခ်ာင္းမ်ား ျပာျခင္း
 • အသက္ရွဴရခက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အသက္ရွဴမရျခင္း
 • အစာေကၽြးရခက္ျခင္း
 • ေပါင္မျပည့္ျခင္း
 • ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း
 • ႀကီးထြားမႈေႏွးျခင္း

တစ္ခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ေမြးရာပါႏွလံုးေရာဂါလကၡဏာမ်ားသည္ ေမြးဖြားၿပီးေနာက္ ႏွစ္မ်ားၾကာသည့္တိုင္ ေပၚလာမည္ မဟုတ္ပါ။ လကၡဏာမ်ားေပၚလာသည့္အခါ ေအာက္ပါတို႔ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

 • ႏွလံုးစည္းခ်က္မမွန္ျခင္း
 • မူးေ၀ျခင္း
 • အသက္ရွဴရခက္ျခင္း
 • မူးေမ့လဲျခင္း
 • ေရာင္ျခင္း
 • ေမာပန္းလြယ္ျခင္း

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အထဲမွာမပါ၀င္ေသးေသာ အျခားလကၡဏာမ်ားလည္း ရွိႏုိင္ပါေသးသည္။ အကယ္၍ကိုယ့္ဆီ၌ ေရာဂါလကၡဏာတစ္ခုခုမ်ားရွိေနမလားဆိုျပီး စိုးရိမ္ေနမယ္ဆိုပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္သင့္ပါသည္။

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသင့္သလဲ

အကယ္၍ ကေလးတြင္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေရာဂါလကၡဏာေတြထဲမွ တစ္ခုခုမ်ားရွိေနမယ္ဆိုပါက သို႔မဟုတ္ ေမးခြန္းတစ္ခုခုရွိေနမယ္ဆိုလွ်င္ ဆရာ၀န္ႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

လူတုိင္း၏ခႏၶာကိုယ္တံု႔ျပန္မႈသည္ မတူညီႏုိင္ပါ။ သင့္အေျခအေနအတြက္ ဘာအေကာင္းဆံုးလဲဆိုတာကို သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္တာက အေကာင္းဆံုးပါပဲ။

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

Congenital Heart Disease (ေမြးရာပါႏွလံုးေရာဂါ) ကိုဘာေတြကျဖစ္ေစသလဲ

ေမြးရာပါႏွလံုးေရာဂါသည္ ႏွလံုးဖြဲ႔စည္းမႈ စတင္ခါစတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ ျပႆနာမ်ား၏ ရလဒ္ျဖစ္သည္။ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ႏွလံုးကိုျဖတ္ၿပီး ေသြးစီးဆင္းမႈအား ေႏွာက္ယွက္တတ္ၿပီး ထိုမွ အသက္ရွဴျခင္းအား ထိခိုက္ေစျခင္းျဖစ္သည္။

သုေသတီမ်ားသည္ ႏွလံုးဘာေၾကာင့္ ေကာင္းေကာင္းျဖစ္တည္မလာရသလဲဆိုသည္ကို ေသခ်ာမသိၾကေသးပါ။ သို႔ေသာ္ မိသားစုမ်ားမွ သတိထားေပးႏိုင္ေသာ အႏၱရာယ္ရွိအခ်က္အလက္မ်ား ရွိပါသည္။

ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား

 Congenital Heart Disease (ေမြးရာပါႏွလံုးေရာဂါ) ျဖစ္ႏုိင္ေျခကိုဘာေတြက ျမင့္တက္ေစသလဲ

ေမြးရာပါႏွလံုးေရာဂါ ျဖစ္ပြားႏုိင္ေခ်ကိုျမင့္ေစေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာရွိပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္

မိသားစုတြင္းတြင္ ႏွလံုးခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ ရာဇ၀င္ရွိျခင္း

ကေလးငယ္တြင္ ဗီဇႏွင့္ ခရိုမိုဇုမ္းမ်ား ျပႆနာျဖစ္ျခင္း ဥပမာ ေဒါင္းေရာဂါ

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနစဥ္ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ေဆးမ်ားေသာက္ျခင္းသည္ ကေလးငယ္အား ႏွလံုးခ်ိဳ႕ယြင္းမႈအႏၱရာယ္ကို ျမင့္သြားေစႏုိင္သည္။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ အရက္ႏွင့္ တရားမ၀င္ေဆးမ်ား သံုးျခင္းသည္လည္း ကေလးႏွလံုးခ်ိဳ႕႔ယြင္းမႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခါစအခ်ိန္၌ မိခင္တြင္ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ကူးစက္ခံရပါက ႏွလံုးခ်ိဳ႕ယြင္းေသာကေလး ေမြးဖြားႏိုင္ေခ် ျမင့္မားပါသည္။

ေသြးတြင္းသၾကားဓာတ္မ်ားျခင္း ဥပမာ ဆီးခ်ိဳသည္ ကေလးဖြံထြားမႈအား သက္ေရာက္ႏိုင္သည္။

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုသမႈ

ယခုေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆးပညာအၾကံေပးမႈေနရာတြင္ အစားထိုးရန္မသင့္ေတာ္ပါ။ ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတုိင္ပင္ပါ.

Congenital Heart Disease (ေမြးရာပါႏွလံုးေရာဂါ) ကို ဘယ္လိုအတည္ျပဳပါသလဲ

ကေလးမေမြးခင္ကပင္ တစ္ခ်ိဳ႕ျပႆနာမ်ားကို ဆရာ၀န္မ်ားမွ သိႏိုင္သည္။ တျခားျပႆနာမ်ားကိုေတာ့ ေမြးကင္း ကေလးအရြယ္ သို႔ အရြယ္ေရာက္ခါမွ ေတြ႔ရွိႏိုင္ပါသည္။ ဆရာ၀န္သည္ သင့္ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းကို နားေထာင္ၿပီး သင့္က်န္းမာေရးကို စစ္ေဆးေပးႏုိင္သည္။ ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ အသံမ်ား သို႔ ႏွလံုးမေကာင္းသံမ်ားၾကားလွ်င္ တျခားေသာစစ္ေဆးမႈမ်ားလုပ္ရန္ လမ္းညႊန္ပါလိမ့္မည္။

ပဲ့တင္သံျဖင့္ႏွလံုးပံုရိပ္ေဖာ္ျခင္း – တီဗီဓာတ္မွန္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး သင့္ႏွလံုးပံုရိပ္အား ေဖာ္ျပေပးႏုိင္သည္။ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေသာေၾကာင့္ ဆရာ၀န္အား မိမိတြင္ဘာျဖစ္ႏိုင္သည္ကို ေမးပါ

Cardiac Catheterization – ဆရာ၀န္မွ ေသးငယ္ၿပီး ေကြးဆန္႔လြယ္ေသာျပြန္အား လက္ေမာင္း သို႔ ေျခေထာက္ေသြးေၾကာမ်ားမွ ႏွလံုးဆီေရာက္ေအာင္ ထိုးပါလိမ့္မည္။ ထိုျပြန္မွ ဆိုးေဆးမ်ားထိုးထည့္ၿပီး သင့္ႏွလံုးအတြင္းမွပံုရိပ္ကို ဓာတ္မွန္တီဗီျဖင့္ ၾကည့္မည္ျဖစ္သည္။

ရင္ဘတ္ဓာတ္မွန္ – ႏွလံုးေကာင္းေကာင္းအလုပ္မလုပ္ေတာ့ျခင္း၏ လကၡဏာမ်ားကို ျမင္ႏုိင္ပါသည္။

အီးစီဂ်ီ – ႏွလံုး၏လွ်ပ္စစ္ လႈပ္ရွားမႈအား တုိင္းတာျခင္းျဖစ္သည္။

အမ္အာအိုင္ – ႏွလံုးဖြဲ႔စည္းပံုအား ဆရာ၀န္မ်ားမွ ျမင္ႏိုင္ေသာ စကန္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။

Congenital Heart Disease (ေမြးရာပါႏွလံုးေရာဂါ) ကို ဘယ္္လိုကုသပါသလဲ

ေမြးရာပါႏွလံုးေရာဂါကုသျခင္းသည္ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈအမ်ိဳးအစားႏွင့္ ျပင္းထန္မႈအေပၚမူတည္ပါသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကေလးမ်ားတြင္ ေမြးရာပါႏွလံုးေရာဂါ ခပ္ေပ်ာ့ေပ်ာ့သာ ျဖစ္ပြားၿပီး အခ်ိန္တန္လွ်င္ အလိုလိေပ်ာက္သြားႏုိင္သည္။ တျခားကေလးမ်ားတြင္ ၾကပ္မတ္ကုသမႈလိုအပ္သည့္ ျပင္းထန္ေသာခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမ်ား ပါလာႏုိင္သည္။

ဒီျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ျဖင့္ ကုသႏုိင္သည္။

ေဆးမ်ား – ႏွလံုးအလုပ္ ေကာင္းေကာင္းလုပ္ႏုိင္ရန္ အကူအညီေပးေသာ ေဆးအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိပါသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေဆးမ်ားသည္ ေသြးခဲမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္းကို ကာကြယ္ေပးၿပီး မညီညာသည့္ ႏွလံုးခုန္ျခင္းအား ထိန္းခ်ဳပ္ေပးႏိုင္သည္။

ႏွလံုးစက္ကိရိယာမ်ားထည့္ျခင္း – ေမြးရာပါႏွလံုးေရာဂါ၏ ေနာက္ဆက္တဲြျပႆနာအခ်ိဳ႕အား စက္ကိရိယာမ်ား သံုးျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ႏိုင္သည္။

ဥပမာ Pacemaker မ်ား ႏွင့္ ထည့္သြားအသံုးျပဳရေသာ Cardioverter defibrillators (ICDs)။ Pacemaker သည္ မူမမွန္သည့္ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းကို ထိန္းညွိေပးႏိုင္ၿပီး ICD သည္ အသက္အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစသည့္ ႏွလံုးခုန္မူမမွန္ျခင္းအား ျပဳျပင္ေပးႏိုင္သည္။

ျပြန္သြင္းကုသျခင္းမ်ား – ျပြန္သြင္းေသာနည္လမ္းသည္ ရင္ဘတ္ႏွင့္ ႏွလံုးကို ဖြင့္စရာမလိုပဲ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ႏွလံုးခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမ်ားအား ျပဳျပင္ႏိုင္သည္။ ဒီကုသမႈမ်ားတြင္ ဆရာ၀န္သည္ ေျခေထာက္မွ ေသြးျပန္ေၾကာမ်ားအတြင္းသို႔ ျပြန္အားထည့္ကာ ႏွလံုးဆီသို႔ ေရာက္ေစမည္ျဖစ္သည္။

မွန္ကန္သည့္ေနရာသို႔ ျပြန္ေရာက္ၿပီဆိုပါက ဆရာ၀န္သည္ ေသးငယ္ေသာ ပစၥည္းေလးမ်ားအား ျပြန္တစ္ေလွ်ာက္ထည့္ၿပီး ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမ်ားအား ျပဳျပင္ပါလိမ့္မည္။

ႏွလံုးကိုဖြင့္ကုေသာ ခြဲစိတ္ျခင္း – ႏွလံုးျပြန္သြင္းျပဳျပင္းျခင္းျဖင့္ မလံုေလာက္ႏုိင္ေသာ ႏွလံုးခ်ိဳ႕ယြင္းမႈရွိလွ်င္ ဒီလိုခဲြစိတ္ကုသရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္သည္ ႏွလံုးဖြင့္ခြဲစိတ္ျခင္းအား ျပဳလုပ္ၿပီး ႏွလံုးအေပါက္မ်ားပိတ္ျခင္း၊ ႏွလံုးအစို႔ရွင္မ်ားအား ျပင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေသြးေၾကာခ်ဲ႕႔ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

ႏွလံုးအစားထိုးျခင္း – ရွားပါးေသာျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ေမြးရာပါႏွလံုးခ်ိဳ႕ယြင္းမႈသည္ ျပဳျပင္မရေလာက္ေအာင္ ရႈပ္ေထြးေနတတ္ေသာအခါ ႏွလံုးအစားထိုးကုသရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဒီကုသမႈအား လုပ္ေနစဥ္တြင္ ကေလးႏွလံုးအား တျခားေသာ ႏွလံုးေကာင္းလ်က္ တျခားေရာဂါႏွင့္ ေသသြားသူ အလႈရွင္မွႏွလံုးႏွင့္ အစားထိုးမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အိမ္သံုးကုထံုးမ်ား။

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ အိမ္သံုးကုထံုးေတြအသံုးျပဳျခင္းက ေမြးရာပါႏွလံုးေရာဂါ ကို ကုသရာမွာ ဘယ္လိုအေထာက္အကူျပဳႏုိင္မလဲ။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လူေနမႈပံုစံမ်ားႏွင့္အိမ္သံုးကုထံုးမ်ားက သင့္အေနျဖင့္ ေမြးရာပါႏွလံုးေရာဂါ ကိုကုသတဲ့ေနရာႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ေနေသာေနရာမ်ားတြင္ အကူအညီေပးႏုိင္ပါသည္။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ရန္ အစီအစဥ္ရွိပါက သင္ေသာက္ေနသည့္ ဆရာ၀န္ညႊန္ေသာေဆးမ်ား ေကာင္တာတြင္ အလြယ္တကူ၀ယ္ႏိုင္သည့္ ေဆးမ်ားအေၾကာင္း ဆရာ၀န္ႏွင့္ေသခ်ာ ေဆြးေႏြးပါ။

သင့္၌ဆီးခ်ိဳရွိလွ်င္ ကိုယ္၀န္မေဆာင္ခင္ကတည္းက ေသြးတြင္းသၾကားဓာတ္ကို ပံုမွန္လယ္ဗယ္ျဖစ္ေအာင္ ထိန္းပါ။

ရူဘဲလား ဗိုင္းရပ္ကာကြယ္ေဆး မထိုးရေသလွ်င္ သို႔ ဂ်ာမန္၀က္သက္ကားကြယ္ေဆးမထိုးရေသးလွ်င္ ေရာဂါမျဖစ္ေစရန္ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္မ်ားကို ဆရာ၀န္ႏွင့္ ေသခ်ာေဆြးေႏြးပါ။

ေမြးရာပါႏွလံုးေရာဂါသည္ မိသားစုရာဇ၀င္ရွိပါက Genetic Screening လုပ္ရန္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပါ။ တစ္ခ်ိဳ႕ ဗီဇမ်ားသည္ ႏွလံုးဖြံျဖိဳးမႈ ပံုမွန္မဟုတ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ အရက္ႏွင့္တရားမ၀င္ေဆးမ်ားသံုးျခင္းကို ေရွာင္ပါ။

အကယ္၍သင့္မွာ ေမးခြန္းေတြရွိမယ္ဆိုလွ်င္ သင့္အတြက္သင့္ေတာ္ေသာ အေျဖရွာေဖြႏုိင္ဖို႔ ဆရာ၀န္ႏွင့္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္ပါသည္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

ရင္းျမစ္မ်ား

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ အောက်တိုဘာ 8, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း အောက်တိုဘာ 8, 2017