Chronic Fatigue Syndrome (ႏွာတာရွည္ ေမာပန္းလြယ္ေသာေရာဂါ) ကဘာလဲ။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

Chronic Fatigue Syndrome (ႏွာတာရွည္ ေမာပန္းလြယ္ေသာေရာဂါ) ကဘာလဲ။

ႏွာတာရွည္ ေမာပန္းလြယ္ေသာေရာဂါဆိုသည္မွာ အဆမတန္ေမာပန္းလြယ္ျပီး အနားယူလိုက္ေသာ္လည္းမသက္သာပဲ ဘာေရာဂါေၾကာင့္ျဖစ္သည္ကိုလည္းအတိအက်မေျဖရွင္းႏိုင္ပါ။ မိုင္ရဲဂ်စ္ ဦးေႏွာက္အေျမွးပါးေယာင္ျခင္း သို့မဟုတ္ ခႏၵာကိုယ္တခုလံုး ပင္ပန္းမွဳမခံႏိုင္ေသာေရာဂါဟုလည္းေခၚသည္။ ျဖစ္ေစေသာအေၾကာင္းအရင္းအားတိတိက်က်မသိေသာ္လည္း အခ်ိဳ့ေလလာခ်က္မ်ားက ဗိုင္းရပ္ပိုးေၾကာင့္သို့မဟုတ္ စိတ္ပိိုင္းဆိုင္ရာဖိအားမ်ားျခင္း သို့မတုတ္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားေပါင္းဆံုမွဳေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ ေရာဂါလကၡဏာတူေသာ အျခားေရာဂါမ်ားလဲရွိျခင္းေၾကာင့္ ဤေရာဂါဟု အတည္ျပဳရန္ခက္ခဲလိမ့္မည္။ ႏွာတာရွည္ေမာပန္းလြယ္ေရာဂါအတြက္ စမ္းသက္မွုသီးသန့္မရွိျခင္းေၾကာင့္ အျခားေရာဂါမဟုတ္သည္ဟု အရင္ဖယ္ရန္သင့္ဆရာ၀န္မွ္ၾကီိဳးစားလိမ့္မည္။

Chronic Fatigue Syndrome (ႏွာတာရွည္ ေမာပန္းလြယ္ေသာေရာဂါ) က ဘယ္ေလာက္အျဖစ္မ်ားသလဲ

လူတိုင္းတြင္ျဖစ္ႏိုင္ေသာလည္း အသက္ ေလးဆယ္ ငါးဆယ္ရွိ မိန္းမမ်ားတြင္ပိုျဖစ္တတ္သည္။လက္ရွိကုသရန္နည္းလမ္းမရွိေသးပါ။ေရာဂါလကၡဏာသက္သာရန္သာလုပ္ႏို္င္သည္။

အသက္အရြယ္မေရြးျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ေရာဂါျဖစ္ပြားႏုိင္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြကိုေလွ်ာ့ခ်ျခင္းအားျဖင့္ စီမံႏုိင္ပါတယ္။ အခ်က္အလက္မ်ားထပ္မံသိရွိဖို႔အတြက္ ဆရာ၀န္နဲ႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါတယ္။

လကၡဏာမ်ား

Chronic Fatigue Syndrome (ႏွာတာရွည္ ေမာပန္းလြယ္ေသာေရာဂါ) ရဲ႕လကၡဏာေတြကဘာေတြလဲ

ႏွာတာရွည္ေမာပန္းလြယ္ျခင္း တြင္ တရား၀င္လကၡဏာရွစ္ခုႏွင့္ အဓိပါလ္ဖြင့္ဆို၍ရေသာလကၡဏာမ်ား

 • ေမာပန္းလြယ္ျခင္း
 • မွတ္ညာဏ္မ်ားပ်က္ဆီးျခင္း
 • လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း
 • လည္ပင္း လက္ေမာင္းရွိအက်ိတ္ၾကီးျခင္း
 • အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိၾကြက္သားမ်ားနာျခင္း
 • အဆစ္တခုနာျခင္းမွ အျခားတခုသို့ေရာက္သြားျခင္း(ေယာင္ျခင္းေဖာျခင္းမရွိ)
 • ေခါင္းကိုက္ျခင္း(ပံုစံအသစ္သို့မဟုတ္ ဆိုး၀ါးစြာကိုက္ျခင္း)
 • အိပ္ေရးမ၀ျခင္း
 • ၂၄ နာရီ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာသို့မဟုတ္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာေလ့က်င့္ခန္းျပီး အလြန္ပင္ပန္းေနျခင္း

ရွိေနတတ္သည္

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသင့္သလဲ

ေစာေစာသိ၍ကုပါက ေရာဂါပိုဆိုးျခင္းကိုသက္သာေစျပီးအေရးေပၚ အေျခအေနကိုကာကြယ္ႏို္ငသည္။ ထိုသို့ျပင္းျပင္းထန္ထန္ မျဖစ္ရန္ဘယ္လိုကာကြယ္သင့္သည္ကိုဆရာ၀န္အားေမးျမန္းပါ။

သင့္ဆီမွာအထက္ေဖာ္ျပပါ ေရာဂါလကၡဏာေတြထဲကတစ္ခုခုမ်ားရွိေနမယ္ဆိုရင္ ဒါမွမဟုတ္ ေမးခြန္းတစ္ခုခုရွိေနမယ္ဆိုရင္ ဆရာ၀န္နဲ႔ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။ လူတုိင္းရဲ႕ခႏၶာကိုယ္တံု႔ျပန္မႈဟာမတူညီႏုိင္ပါဘူး။ သင့္အေျခအေနအတြက္ ဘာအေကာင္းဆံုးလဲဆိုတာကိုသင့္ဆရာ၀န္နဲ႔ တုိင္ပင္တာကအေကာင္းဆံုးပါပဲ။

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

Chronic Fatigue Syndrome (ႏွာတာရွည္ ေမာပန္းလြယ္ေသာေရာဂါ) ကိုဘာေတြကျဖစ္ေစသလဲ

ျဖစ္ေစေသာအေၾကာင္းအရင္းကိုအတိအက်မသိေသးပါ။ေရာဂါျဖစ္ပြားမွုမ်ားေသာလူနာတြင္ အေၾကာင္းတရားမ်ားေပါင္းစံု၍ျဖစ္သည္ဟုယူဆသည္။ အခ်ိဳ့ေသာ အေၾကာင္းမ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

 • ဗိုင္းရပ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာေရာဂါ

ဗိုင္းရပ္ေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္သည္ ဟုတစ္ခ်ိဳ့ကဆိုေသာ္လည္း အခ်ိဳ့ကမဟုတ္ႏိုင္ဟုဆိုသည္။ ျဖစ္ႏို္င္သည္ဟူသည့္ ဗိုင္းရပ္မ်ားမွာ အက္စတိန္းဗိုင္းရပ္ ေရယံုဗိုင္းရပ္ နံပါတ္၆ ႏွင့္ ေမာက္လူကီးမီးရားဗိုငိ္းရပ္တို့ျဖစ္သည္။ သို့ေသာ္တိက်ေသာေဖာ္ျပခ်က္မ်ားမရွိေသးပါ။

 • ခုခံအားစနစ္ဆိုင္ရာျပႆနာမ်ား ဤေရာဂါျဖစ္သူတြင္ ခုခံအားစနစ္အနည္းငယ္ အားနည္းတတ္သည္။သို့ေသာ္ ထိုသို့အနည္းငယ္နည္းျခင္းက ေရာဂါျဖစ္ေစတတ္သည္ မျဖစ္တတ္သည္ ကမေသခ်ာပါ။

ေဟာ္မွန္းမညီမ်ွမွဳ။ ဟိုင္ပိုသဲလမက္၊ပစ္က်ဴစရီ ႏွင့္ အက္ရီနယ္ မွထုတ္ေသာ ေဟာ္မွန္းမ်ားမမ်ွျခင္းကို ႏွာတာရွည္ေမာပန္းလြယ္ေရာဂါသမားမ်ားတြင္ေတြ့တတ္သည္။ သို့ေသာ္ ထိုသို့နည္ျခင္း၏တိက်ေသာအေျဖအားမသိရပါ။

ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား

ငါ့ဆီမွာ Chronic Fatigue Syndrome (ႏွာတာရွည္ ေမာပန္းလြယ္ေသာေရာဂါ) ျဖစ္ႏုိင္ေျခကိုဘာ္ေတြက ျမင့္တက္ေစသလဲ

ႏွာတာရွည္ေမာပန္းလြယ္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားႏုိင္ေခ်ကိုျမင့္ေစတဲ့အေၾကာင္းရင္းေတြ အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္

 • အသက္။ အသက္အရြယ္မ်ိဳးစံုတြင္ျဖစ္တတ္ေသာ္လည္း အသက္ ေလးဆယ္ ႏွင့္ ငါးဆယ္တြင္ပို၍ျဖစ္တတ္သည္။
 • လိင္။ မိန္းကေလးမ်ားတြင္ပိုျဖစ္တတ္သည္။ သို့ေသာ္ မိန္းကေလးမ်ားက ဆရာ၀န္သြားျပႏွဳန္းမ်ားေတာ့ေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္သည္။

စိတ္ဖိစီးမွဳ။ စိတ္ဖိစီးမွဳမ်ားကလည္းျဖစ္တတ္သည္။

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုသမႈ

ယခုေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆးပညာအၾကံေပးမႈေနရာတြင္ အစားထိုးရန္မသင့္ေတာ္ပါ။ ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတုိင္ပင္ပါ.

Chronic Fatigue Syndrome (ႏွာတာရွည္ ေမာပန္းလြယ္ေသာေရာဂါ) ကို ဘယ္လိုအတည္ျပဳပါသလဲ

ဤေရာဂါသည္ အတည္ျပဳ၇န္ခက္ခဲသည္။ ဓာတ္ခြဲခန္းဆိုင္ရာစမ္းသက္မွဳမ်ားလဲမရွိသကဲ့သို့ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားကလည္းအျခားေသာေရာဂါမ်ားႏွင့္ဆင္တူလွသည္။ ေရာဂါေသခ်ာလိုပါက အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာလကၡဏာအနည္းဆံုးေလးမ်ိဳးရွိရမည္။ သင့္တြင္ ျပင္းထန္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိ အနားယူရံုျဖင့္မသက္သာေသာပင္ပန္းျခင္းရွိမည္။ ထိုသို့ေမာပန္းလြယ္ျခင္းႏွင့္အျခားလကၡဏာမ်ားက ေျခာက္လထက္ၾကာမည္။ အျခားေရာဂါမဟုတ္ဟု ေဖာ္ျခင္းသည္ ႏွာတာရွည္ေမာပန္းလြယ္ေရာဂါအတည္ျပဳျခင္းအတြင္အေရးပါလွသည္။ဤေရာဂါႏွင့္

 • ေသြးတြင္ မိုႏိုစို္က္ အေရအတြက္မ်ားျခင္း
 • လိုင္းေရာဂါ
 • မိုင္လင္အလႊာ ပ်က္ေသာေရာဂါ

Chronic Fatigue Syndrome (ႏွာတာရွည္ ေမာပန္းလြယ္ေသာေရာဂါ) ကို ဘယ္္လိုကုသပါသလဲ

ေရာဂါလကၡဏာေပၚမူတည္၍ကုသမွုေျပာင္းလိမ့္မည္။ေရာဂါလကၡဏာသက္သာေစရန္-

 • စိတ္က်ေရာဂါဆန့္က်န္ေသာေဆး။ လူအမ်ားစုတြင္ ဤေရာဂါျဖစ္ျခင္းသည္ စိတ္က်၍အျဖစ္မ်ားသည္။စိတ္က်ျခင္းကိုကုပါက မ်ားစြာသက္သာေစႏို္င္သည္။ေဆးပမာဏအနည္းငယ္ျဖင့္ေပးျခင္းျဖင့္ အိပ္ေရး၀ေစျပီးအနာသက္သာေစသည္။
 • အိပ္ေဆး။အိမ္တြင္လုပ္ႏိုင္ေသာနည္းလမ္းမ်ား ဥပမာ ေကာ္ဖီေရွာင္ျခင္း တို့က ညဘက္အိပ္ေရးပ်က္ျခင္းကို မသက္သာေစပါက အိပ္ေဆးကိုဆရာ၀န္ကေပးလိမ့္မည္။

ဤေရာဂါကိုကုသရန္နည္းလမ္းမရွိသးပါ။ ထိေရာက္မွဳအရွိဆံုးနညး္လည္းကလဲမေသခ်ာေသးပါ။သို့ေသာ္ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားက ေရာဂါသက္သာ၇န္ကူညီႏိုင္သည္။

 • လွဳပ္ရွားမွဳကိုခ်င့္ခ်ိန္ပါ။

ယေန့တြင္ လွဳပ္ရွားမဳွမ်ားက ေနာင္ရက္မ်ားတြင္ပိုဆိုးႏိုင္သည္။

 • အဆင့္လိုက္ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျခင္း

ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ လွဳပ္ရွားမွုခ်ိန္ကိုက္ယံုျဖင့္မရပါ။အဆင့္လိုက္ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းသည္ လံုျခံဳျပီးထိေရာက္ေသာနည္းလမ္းျဖစ္ေသာ္လည္း သက္ေသကား သိပ္မရွိပါ။

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အိမ္သံုးကုထံုးမ်ား။

လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ အိမ္သံုးကုထံုးေတြအသံုးျပဳျခင္းကႏွာတာရွည္ေမာပန္းလြယ္ေရာဂါကိုကုသရာမွာဘယ္လိုအေထာက္အကူျပဳႏုိင္မလဲ။

၏အိမ္သံုးကုထံုးမ်ားကသင့္အေနျဖင့္ ႏွာတာရွည္ေမာပန္းလြယ္ေရာဂါကိုကုသတဲ့ေနရာမွာနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ေနတဲ့ေနရာေတြမွာအကူအညီေပးႏုိင္ပါတယ္။

 • စိတ္ဖိစီးမွဳကိုေလ်ာ့ခ်ပါ။ စိတ္ဖိစီးမွုဳႏွင့္ အပင္ပန္းလြန္ျခင္းမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ပါ။ အနားယူရန္အခ်ိန္ေပးပါ။
 • အိပ္ခ်ိန္အျပည့္အ၀ယူပါ။အခ်ိန္မွန္ အိပ္ပါ ထပါ။ေန့ခင္းပိုင္း အနားယူခ်ိန္ကိုေလ်ာ့ခ်ပါ။ေကာ္ဖီဓာတ္ အရက္ ႏွင့္ နီကိုတင္းကိုေလ်ာ့ခ်ပါ။
 • လွဳပ္ရွားမွဳကိုကန့္သတ္ပါ။

ယေန့တြင္ လွဳပ္ရွားမဳွမ်ားက ေနာင္ရက္မ်ားတြင္ပိုဆိုးႏိုင္သည္။

အကယ္၍သင့္မွာေမးခြန္းေတြရွိမယ္ဆိုရင္ သင့္အတြက္သင့ေတာ္တဲ့ အေျဖရွာေဖြႏုိင္ဖို႔ ဆရာ၀န္နဲ႔ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္ပါတယ္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 15, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 15, 2018

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။