Chloasma (တင္းတိတ္ျဖစ္ျခင္း)

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

Chloasma (တင္းတိတ္ျဖစ္ျခင္း) ကဘာလဲ။

တင္းတိတ္ျဖစ္ျခင္းသည္ မ်က္နွာေပၚတြင္ မီးခိုးေရာင္၊ အညိဳေရာင္အကြက္မ်ားေပၚလာေသာ အျဖစ္မ်ားသည့္ အေရျပား ျပသနာျဖစ္ပါသည္။ အမ်ားစုသည္ ပါးနွစ္ဖက္၊ နွာေခါင္းရိုး၊ နဖူး၊ ေမးေစ့ နွင့္ နႈတ္ခမ္းအေပၚပိုင္းတြင္ အျဖစ္မ်ားပါသည္။ သို႕ေသာ္ ေနအထိမ်ားေသာ လက္ေမာင္း၊ လည္ပင္းစသည့္ ေနရာမ်ားတြင္လည္းျဖစ္ိနိုင္ပါသည္။

Chloasma (တင္းတိတ္ျဖစ္ျခင္း) က ဘယ္ေလာက္အျဖစ္မ်ားသလဲ

အေမရိကန္ရွိ အေရျပား တကၠသိုလ္မွ ေလ့လာခ်က္မ်ား အရ တင္တိတ္ျဖစ္ေသာသူမ်ား၏ ၉၀% သည္အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္သည္ဟုဆိုပါသည္။အသားညိဳေသာ လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္သည့္ လက္တင္၊ ေျမာက္အာဖရိက၊ အာဖရိက-အေမရိကန္၊ အာရွ၊ အိႏၵိယ၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းနွင့္ ေျမထဲပင္လယ္တ၀ိုက္ရွိလူမ်ားသည္ တင္းတိတ္ပို ျဖစ္ေႀကာင္းေတြ႕ရသည္။

ထို႕ျပင္တင္းတိတ္ျဖစ္သူမ်ားနွင့္ ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္သူမ်ားသည္ တင္းတိတ္ပိုျဖစ္ေႀကာင္းေတြ႕ရပါသည္။သို႕ေသာ္  ထုိျဖစ္စဥ္ကို ျဖစ္ေစနိုင္ေသာ အခ်က္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္နို္င္ေသာ္လည္း တိက်ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္ ဆရာ၀န္နွင့္ တိုင္ပင္သင့္ပါသည္။

လကၡဏာမ်ား

Chloasma (တင္းတိတ္ျဖစ္ျခင္း) ရဲ႕လကၡဏာေတြကဘာေတြလဲ

တင္းတိတ္ဆိုသည္မွာ အေရျပားတြင္ျဖစ္ေသာ အေရာင္မညီေသာ အကြက္မ်ားျဖစ္ျပီး အမ်ားအားျဖင့္ သင့္အေရျပားအေရာင္ထက္ပို နက္ျပီး မ်က္နွာနွစ္ဖက္တြင္ အခ်ိဳးညီစြားျဖစ္ေပၚတတ္ပါသည္။ ထို႕ျပင္ ေနအထိမ်ားေသာ လက္ေမာင္း၊ လည္ပင္းစသည့္ ေနရာမ်ားတြင္လည္းျဖစ္ိနိုင္ပါသည္။

အညိဳေရာင္တင္းတိတ္ကြက္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္

  • ပါးမ်ား
  • နဖူး
  • နွာေခါင္းရိဳးနွင့္
  • ေမးေစ့ တို႕တြင္ ပို အျဖစ္မ်ားျပီး လက္ေမာင္း၊ လည္ပင္းစသည့္ ေနရာမ်ားတြင္လည္းျဖစ္ိနိုင္ပါသည္။

ထိုသို႕ျဖစ္ျခင္းမ်ားသည္ သင့္ကို ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ အႏၱရာယ္ေပးျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ေသာ္လည္း မိမိကိုယ္ကို ယံုႀကည္မႈမ်ား က်ဆင္းေစနိုင္ပါသည္။ ထို႕ေႀကာင့္ ဆရာ၀န္နွင့္ သြားျပပါ။ သင့္ဆရာ၀န္မွတဆင့္ အေရျပားအထူးကုဆရာ၀န္ထံသို႕ လႊဲေပးပါလိမ့္မည္။

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသင့္သလဲ

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ လကၡဏာမ်ားအျပင္ ပိုသိလိုေသာ္ ဆရာ၀န္နွင့္တိုင္ပင္သင့္သည္။

လူတေယာက္နွင့္ တေယာက္ ေရာဂါ၏တံုျပန္ပံုျခင္းမတူညီသည့္အတြက္ မိမိ၏အေျခအေနကို သိရွိကာထိေရာက္စြာကုသနိုင္ရန္ ဆရာ၀န္နွင့္တိုင္ပင္သင့္သည္။

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

Chloasma (တင္းတိတ္ျဖစ္ျခင္း) ကိုဘာေတြကျဖစ္ေစသလဲ

တင္းတိတ္ျဖစ္ျခင္း

ကို ျဖစ္ေစေသာ အေႀကာင္းမ်ားကို တိက်စြာ မသိရေသးပါ။ အေရျပားတြင္ မီလနင္ ေရာင္ျခယ္ကို ထုတ္ေပးေသာ ဆဲလ္မ်ားေႀကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆရပါသည္။ အသားညိဳေသာသူမ်ားသည္ မီလနင္ထုတ္ေသာ ဆဲလ္မ်ားပိုမ်ားျခင္းေႀကာင့္ အသားျဖဴသူမ်ားထက္ တင္းတိတ္ပိုျဖစ္လြယ္ပါသည္။ တင္းတိ္တ္ကို အျဖစ္မ်ားေစေသာ အရာမ်ားမွာ

ေနထိျခင္း

ေနေရာင္ျခာ္နွင့္အတူပါလာေသာ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္မ်ားသည္ မီလနင္ထုတ္ေပးေသာ ဆဲလ္မ်ားကို လႈံ႕ေဆာ္ေပးသည္။ တင္းတိ္တ္မ်ား ေပ်ာက္သြားျပီးသည့္တိုင္ ေနေရာင္ျခည္နွင့္ အနည္းငယ္ျပန္ထိေတြ႕ရံုမွ်နွင့္ ျပန္ျဖစ္လာေစနိုင္သည္။ ထို႕ေႀကာင့္ တင္းတိတ္မ်ားသည္ ေႏြရာသီတြင္ ပိုဆိုးလာျခင္းျဖစ္ျပီး မေပ်ာက္ကင္းနိုင္ဘဲ ထပ္တလဲလဲျပန္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ေပသည္။

ေဟာ္မုန္းဓာတ္မ်ား ေျပာင္းလဲျခင္း

ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ တင္းတိတ္ေပါက္ေလ့ရွိပါသည္။ တင္းတိတ္ကို ကိုယ္၀န္သည္မ်ား၏ မ်က္နွာဖံုးအျဖစ္ တင္စားေလ့၇ွိႀကသည္။ ထို႕ျပင္ ကိုယ္၀န္တားေဆးမ်ားနွင့္ ေဟာ္မုန္းေဆးမ်ားကလည္း တင္းတိတ္ကို ျဖစ္ေစပါသည္။

အလွကုန္ပစၥည္းမ်ား

အခ်ိဳ႕ေသာ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ တင္းတိတ္ကို ပိုဆိုးေစပါသည္။

ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား

Chloasma (တင္းတိတ္ျဖစ္ျခင္း) ျဖစ္ႏုိင္ေျခကိုဘာေတြက ျမင့္တက္ေစသလဲ

တင္းတိတ္ျဖစ္ျခင္းကို ျဖစ္ေစေသာ အေႀကာင္းမ်ားကို တိက်စြာ မသိရေသးပါ။ အသားညိဳေသာသူမ်ားသည္ မီလနင္ထုတ္ေသာ ဆဲလ္မ်ားပိုမ်ားျခင္းေႀကာင့္ အသားျဖဴသူမ်ားထက္ တင္းတိတ္ပိုျဖစ္လြယ္ပါသည္။ ထို႕ျပင္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္၊ သေႏတားေဆးမ်ားေသာက္ျခင္း၊ ေဟာ္မုန္းေဆးမ်ားေသာက္ျခင္းတို႕ေႀကာင့္ ကိုယ္ခႏာထဲတြင္ Estrogen and progesterone ေဟာ္မုန္းမ်ား ေျပာင္းလဲျခင္းသည္လည္း တင္းတိတ္ကိုျဖစ္ေစပါသည္။ ထို႕ျပင္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားျခင္း နွင့္ သိုင္းရိြဳက္ေဟာ္မုန္းေရာဂါမ်ားကလည္း တင္းတိတ္ကို ျဖစ္ေစေႀကာင္းသိရသည္။

ေရာဂါအေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုသမႈ

ယခုေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆးပညာအၾကံေပးမႈေနရာတြင္ အစားထိုးရန္မသင့္ေတာ္ပါ။ ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမဲတမ္းတုိင္ပင္ပါ.

Chloasma (တင္းတိတ္ျဖစ္ျခင္း) ကို ဘယ္လိုအတည္ျပဳပါသလဲ

တင္းတိတ္ျဖစ္ေသာ ေနရာကို စစ္ေဆးႀကည့္ရံုမွ်နွင့္ တင္းတိတ္ျဖစ္ေႀကာင္းသိနိုင္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ အျခားေသာ ေရာဂါအေႀကာင္းရင္းမ်ားကို သိရရန္ ဆရာ၀န္က လိုအပ္ေသာ စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္နိုင္ပါသည္။

ယင္းတို႕အနက္ စစ္ေဆးမႈတခုမွာ Wood lamp ဟုေခၚသည့္ အလင္းေရာင္ျဖင့္ စစ္ေဆးမႈျဖစ္ပါသည္။ ဆရာ၀န္က အေရျပားကို ထြင္းေဖာက္ျမင္နိုင္သည့္ အလင္းေရာင္ျဖင့္ မည္သည့္အလႊာအထိတင္းတိတ္ျဖစ္ေနသလဲ၊ ေရာဂါပိုးမ်ား၀င္ေနသလား စသည္ျဖင့္ တိက်စြာ သိနိုင္ပါသည္။ အသားစယူစစ္ျခင္းျဖင့္လည္း ဆိုးရြားေသာ အေရျပားျပသနာမ်ားကို အေျဖရွာနိုင္ပါသည္။အသားစယူျခင္းသည္ ေရာဂါျဖစ္ေနေသာ အေရျပားေနရာတြင္ ရွိေသာ အသားစကို ယူျပီး ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။

Chloasma (တင္းတိတ္ျဖစ္ျခင္း) ကို ဘယ္္လိုကုသပါသလဲ

တင္းတိတ္မ်ားသည္ တင္းတိတ္ျဖစ္ေစေသာ အေႀကာင္းမ်ားျဖစ္သည့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း၊ ကိုယ္၀န္တားေဆးမ်ားေသာက္ျခင္း စသည္တို႕မရွိေတာ့သည့္အခါ သူ႕အလိုလိုေပ်ာက္သြားတတ္ႀကပါသည္။ သို႕ေသာ္ အခ်ိဳ႕သူမ်ားတြင္ မူ မေပ်ာက္ဘဲ နွစ္လႀကာစြာရွိေနျခင္း၊ တသက္လံုးမေပ်ာက္ျခင္းတို႕ျဖစ္နိုင္ပါသည္။ တင္းတိတ္မ်ားသည္ ထိုသို႕ မေပ်ာက္ခဲ့လွ်င္ သိုကမဟုတ္ ကိုယ္၀န္တားေဆးမ်ားဆက္ေသာက္ေနရလွ်င္ ေအာက္ပါကုသမႈမ်ားျဖင့္ ကုသနိုင္ပါသည္။

Hydroquinone

ထုိေဆးသည္ တင္းတိတ္သမားမ်ားအတြက္ အသံုးမ်ားေသာ ပထမတန္းစားေဆးျဖစ္သည္။ ေဆးကို အေရျပားေပၚတြင္ လိမ္းလိုက္ေသာအခါ အေရျပား၀င္းလက္သြားပါသည္။ ထိုေဆးကို ခရင္မ္၊ လိမ္းေဆးရည္၊ ဂ်ယ္လီ ၊ ေဆးရည္ ပံုစံမ်ားျဖင့္ ရရွိိနိုင္ျပီး ဆရာ၀န္ညႊန္ႀကားခ်က္မလိုဘဲ ေဆးေကာင္တာမ်ားတြင္ ၀ယ္ယူ အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။ ထိုေဆးမ်ားသည္ အေရျပားဆရာ၀န္မ်ား ညႊန္ေလ့၇ွိသည့္ ေဆးျဖစ္ပီး Hydroquinone ဓာတ္ပါ၀င္ပါသည္။

Tretinoin and corticosteroids

အေရျပားဆရာ၀န္သည္ သင့္အေရျပားကို ေတာက္ပေစရန္ ဒုတိယ အမ်ိဳးအစားအေနျဖင့္ Tretinoin သို႕မဟုတ္ corticosteroids ကို ညႊန္ႀကားပါလိမ့္မည္။ တခါတရံတြင္ ေဆးတေတာင့္တည္းတြင္ ေဆး ၃မ်ိဳး(hydroquinone, tretinoin, and a corticosteroid) ေပါင္းထားသည့္ပံုစံလည္း  ျဖစ္နိုင္ပါသည္။ယင္းကို သံုးမ်ိဳးစပ္ေဆးခရင္မ္ဟုလည္း ေခၚပါသည္။

အျခားေသာ နည္းလမ္းမ်ား

အကယ္ လိမ္းေဆးခရင္မ္မ်ားသည္ သင့္တင္းတိတ္မ်ားကို မသက္သာေစလၽွင္ ဓာတုေဗဒနည္းမ်ားျဖင့္ glycolic acid သးံုျပီး အေရျပားအေပၚလႊာကို ခၽြတ္ျခင္း၊ အေရျပား အေပၚယံလႊာကို ဖယ္ရွားျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းတို႕ျပဳလုပ္နိုင္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ထိုကုသမႈမ်ားသည္ ကုသျခင္းခံရသူ၏ အေရျပားပံုစံနွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိေသာ အခါ ေနာက္ထပ္အေရျပား ျပသနာမ်ားခံစားရနိုင္ပါသည္။

ေနထိုင္မႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းနွင့္ အိမ္တြင္းကုထံုးမ်ား

ေနထိုင္မႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းနွင့္ အိမ္တြင္းကုထံုးမ်ားကိုျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ တင္းတိတ္ျဖစ္ျခင္းျဖစ္သူမ်ားအတြက္ ဘယ္လိုသက္ေရာက္မႈရွိနိုင္သလဲ။

ေအာက္ပါေနထိုင္မႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းနွင့္ အိမ္တြင္းကုထံုးမ်ားသည္ သင့္အတြက္အကူအညီျဖစ္နိုင္ပါသည္။

ေနေရာင္ကာ ခရမ္မ်ားကို ေန႕စဥ္လိမ္းပါ။

ေနေရာင္နွင့္ တိုက္ရိုက္ထိေတြ႕မႈကို ကာကြယ္ျခင္းသည္ တင္းတိတ္ကုသနည္းမ်ားထဲမွ တခုျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေႀကာင့္ ေနကာခရမ္ကို ေနပူေသာေန႕မ်ားတြင္သာမက တိမ္ထူေသာ ေန႕မ်ားတြင္ပါလိမ္းရန္လိုျပီး  ေရကူးျပီးလွ်င္၊ ေခၽြးျပန္သြားလွ်င္ အျမဲျပန္လိမ္းရပါမည္။

ေနေရာင္ကာ ခရင္မ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ SPF 30 နွင့္အထက္ပါ၀င္ျပီး zinc oxide နွင့္ titanium dioxide ပါ၀င္ေသာ ခရင္မ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ ထိုခရင္မ္ကို အျပင္မသြားမီ ၁၅ မိနစ္ခန္႕ႀကိဳလိမ္းျပီး ၂ နာရီျခား တစ္ခါ လိမ္းေပးရန္လိုပါသည္။

အျပင္သြားလွ်င္ ဦးထုပ္အကားကို ေဆာင္းပါ။

ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေလ့လာမႈမ်ားအရ ေနကာခရင္မ္မ်ားအျပင္ ဦးထုပ္အကားမ်ား၊ လံုျခံဳေသာ အ၀တ္အစားမ်ာ၀တ္ဆင္ျခင္းျပဳမွသာ ေနေရာင္ကို ထိထိမိမိကာကြယ္နိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

အားမျပင္းေသာ အသားေရထိန္းပစၥည္းမ်ားကို သံုးပါ။

အေရျပားကို ပူစပ္စပ္ျဖစ္ေစေသာ အသားအေရထိန္းပစၥည္းမ်ားသည္ သင့္အေရျပားကို ပိုဆိုးေစေသာ ေႀကာင့္ အသံုးမျပဳပါနွင့္။

အေရျပားကို ဖေယာင္းသြင္းျပီး အေမႊးခၽြတ္ျခင္းမွ ေရွာင္က်ဥ္ပါ။

အေရျပားကို ဖေယာင္းသြင္းျပီး အေမႊးခၽြတ္ျခင္းသည္ အေရျပားကို ေရာင္ရမ္းေစျပီး တင္းတိတ္မ်ားကို ပိုဆိုးေစပါသည္။ ထို႕ေႀကာင့္ တင္းတိတ္ျဖစ္ေသာေနရာမ်ားကို ဖေယာင္းသြင္းျခင္းေရွာင္က်ဥ္ပါ။ သင့္အေရျပားဆရာ၀န္အားေမးျမန္းျပီး သင့္ေတာ္ေသာ အျခားအေမြးအမွ်င္ ဖယ္ရွားသည့္နည္းလမ္းမ်ားကိုသာ အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။

သင္သိလိုသည္မ်ားရွိေသာ္ ဆရာ၀န္နွင့္တိုင္ပင္ကာ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အႀကံဥာဏ္မ်ားရယူနိုင္ပါသည္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ။

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 15, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 15, 2018

ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ